Рішення № 10008868, 17.06.2010, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
17.06.2010
Номер справи
1/90
Номер документу
10008868
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

17.06.10 р.                     Справа № 1/90                               

за позовом: Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області”

до відповідачів: 1. Науково-виробничої приватної комерційної фірми “Синтез”

м. Кіровське Донецької області

2.Товариства з обмеженою відповідальністю “Ремонтно-Промисловий центр” м. Шахтарськ Донецької області

про стягнення 258 397 грн. 25 коп. та звернення стягнення на заставлене майно

Суддя Азарова З. П.

Представники:

Від позивача: Лєлюх О.М. - представник

Від відповідачів: не з’явилися

В засіданні брали участь:

СУТЬ СПРАВИ: В судовому засіданні 01.06.2010р.

          було оголошено перерву

Публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ в особі філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” звернулось з позовом до Науково-виробничої приватної комерційної фірми “Синтез”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Ремонтно-Промисловий центр” про стягнення заборгованості за кредитом у сумі 230 500 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 13 413 грн. 19 коп., за комісійною винагородою у сумі 1 368 грн. 00 коп., пені у сумі грн. 4 669 грн. 50 коп. та звернення стягнення на заставлене майно, яке є предметом договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7 від 01.04.2008р.

В обґрунтування позову позивач надав: кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 42/11 від 01.11.2007р. з договорами про внесення змін та доповнень, договір іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7 від 01.04.2008р., свідоцтво про право власності від 02.03.2007р., витяг про реєстрацію права власності № 13762908 від 02.03.2007р., витяг з реєстру прав власності № 18160334 від 19.03.2008р., витяги про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек № 17859531 від 01.04.2008р., № 18489489 від 10.05.2008р., листи №№ 02/216 від 25.03.2010р., 02/1576 від 13.11.2009р., 02/145 від 15.02.2010р., 02/1578 від 13.11.2009р., 02/219 від 25.03.2010р., 02/1580 від 13.11.2009р., 02/1728 від 11.12.2009р., 02/217 від 25.03.2010р., залишки та проводки по рахункам за кредитним договором, розрахунок позову.

В судовому засіданні 01.06.2010р. позивач надав заяву в порядку статті 22 Господарського процесуального кодексу України про збільшення позовних вимог, відповідно до якої просить стягнути заборгованість за кредитом у сумі 230 500 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 18 290 грн. 45 коп., за комісійною винагородою у сумі 1 923 грн. 74 коп., пеню у сумі 7 683 грн. 06 коп. Заява прийнята судом.

Відповідачі пояснили, що строк повернення кредиту не настав і позичальник приймає заходи для можливості погасити проценти за користування кредитом. В судовому засіданні було оголошено перерву.

В наступне судове засідання відповідачі не з’явились, але Науково-виробнича приватна комерційна фірма “Синтез” надіслала відзив, в якому визнала позовні вимоги з врахуванням заяви про збільшення позовних вимог.

Нез’явлення відповідачів не перешкоджає розгляду справи по суті, оскільки наявні в матеріалах справи документи достатні для вирішення спору, тому справа розглядається відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд встановив, що 01.11.2007р. між Закритим акціонерним товариством “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ в особі Філії “Відділення Промінвестбанку у м. Кіровське Донецької області” (правонаступником якого є позивач) та Науково-виробничою приватною комерційною фірмою “Синтез” був укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 42/11, згідно з яким банк (кредитор) зобов’язався надати позичальнику (відповідачу 1) фінансовий кредит шляхом відкриття відновлюваної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати ліміт кредитної лінії у сумі 365 500 грн. 00 коп. терміном користування три роки на умовах, передбачених договором.

Відповідно до пункту 1.2 договору дата остаточного повернення всіх отриманих сум кредиту – 31.10.2010р.

Згідно з пунктом 2.2 договору відсотки за користування кредитом встановлюються в розмірі 15% річних, та нараховуються банком щомісячно: в передостанній робочий день звітного місяця поточного року за період з першого дня користування кредитними коштами по передостанній робочий день звітного місяця та надалі за період з останнього робочого дня попереднього місяця по передостанній робочий день звітного місяця та в останній день користування кредитними коштами за період попередній даті нарахування та сплачуються позичальником не пізніше дня нарахування з поточного рахунку банку. При розрахунку процентів використовується метод “факт/факт”, виходячи із фактичної кількості днів у місяці тау році.

Комісійна винагорода за управління та супровід кредитом встановлюється в розмірі 2 відсотки річних та нараховуються банком в передостанній робочий день звітного місяця поточного року за період з першого дня користування кредитними коштами по передостанній робочий день звітного місяця та надалі за період з останнього робочого дня попереднього місяця по передостанній робочий день звітного місяця та в останній день користування кредитними коштами за період попередній даті нарахування та сплачуються позичальником не пізніше дня нарахування з поточного рахунку банку.

Відсотки та комісійна винагорода за управління та супровід кредитом за грудень місяць нараховуються банком в передостанній робочий день за період з останнього робочого дня попереднього місяця по останній календарний день грудня місяця включно та сплачується позичальником не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.

Договором про внесення змін та доповнень № 1 від 28.02.2008р. сторони встановили, що повернення позичальником отриманої суми кредиту та одночасне зменшення обсягу кредиту здійснюється згідно додатку № 1, відповідно до якого кредит погашається: 31.03.2008р. – у сумі 30 000 грн. 00 коп., з 30.04.2008р. по 31.12.2008р. – щомісячно у сумі 5 000 грн. 00 коп., з 30.01.2009р. по 31.12.2009р. – щомісячно у сумі 10 000 грн. 00 коп., з 29.01.2010р. по 31.08.2010р. – щомісячно у сумі 15 000 грн. 00 коп., 30.09.2010р. та 29.10.2010р. – по 25 250 грн. 00 коп.

Укладеним сторонами договором про внесення змін та доповнень № 3 від 20.06.2008р. був збільшений розмір відсоткової ставки річних до 18%.

Згідно з договором № 4 від 06.10.2008р. сторони визначили новий графік повернення позичальником отриманої суми кредиту: 31.03.2008р. – 30 000 грн. 00 коп., з 30.04.2008р. по 31.10.2008р. – щомісячно у сумі 5 000 грн. 00 коп., 30.01.2009р. та 27.02.2009р. – по 10 000 грн. 00 коп., 31.03.2009р. та 29.05.2009р. – по 20 000 грн. 00 коп., з 30.06.2009р. по 31.12.2009р. – щомісячно у сумі 10 000 грн. 00 коп., з 29.01.2010р. по 31.08.2010р. – щомісячно у сумі 15 000 грн. 00 коп., 30.09.2010р. та 29.10.2010р. – по 25 250 грн. 00 коп.

Загальні умови виконання зобов’язань визначені нормами Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України. Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічне положення містить стаття 193 Господарського кодексу України, яка передбачає, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Позивач виконав свої договірні зобов’язання шляхом своєчасної оплати розрахункових документів, наданих позичальником. Проте, в порушення умов договору свої зобов’язання позичальник (відповідач) належним чином не виконував, з жовтня 2009р. припинив погашати кредит, сплачувати відсотки та комісійну винагороду, внаслідок чого виникла прострочена заборгованість за кредитом у сумі 110 000 грн. 00 коп., за відсотками, нарахованими у період з 28.11.2009р. по 07.05.2010р., у сумі 18 290 грн. 45 коп., за комісійною винагородою, нарахованою у період з листопада 2009р. по травень 2010р., у сумі 1 923 грн. 74 коп.

Пунктом 3.3.3 договору сторони встановили, що банк має право вимагати від позичальника (незалежно від настання строку остаточного повернення всіх одержаних в межах кредитної лінії сум кредиту) сплати у повному обсязі заборгованості за кредитом, плати за кредит, відсотків за неправомірне користування кредитом, та суму неустойки, передбачених договором, письмово попередивши про необхідність такої сплати за 10 календарних днів, у випадку, коли позичальник не виконав у строк свої обов’язки по поверненню кредиту, сплаті відсотків за надання кредиту, сплаті плати за кредит, та інші обов’язки по сплаті грошових коштів, передбачених договором. Позичальником були порушені умови договору щодо погашення кредиту згідно встановленого графіку, сплати відсотків та комісійної винагороди, тому 25.03.2010р. позивач направив йому лист № 02/216 з вимогою достроково погасити заборгованість, який був ним отриманий, але залишив без задоволення, тому позивач правомірно звернувся з позовом про дострокове повернення кредиту.

Відповідно ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання.

Пунктом 4.3 договору сторони передбачили, що за несвоєчасну сплату сум кредиту, відсотків за надання кредиту, плати за кредит, відсотків за неправомірне користування кредитом позичальник сплачує банку пеню, яка обчислюється від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період прострочення та нараховується щоденно. Факт прострочки виконання зобов’язань мав місце, він підтверджений матеріалами справи, тому позивач правомірно нарахував пеню у сумі 7 683 грн. 06 коп.

В забезпечення виконання кредитного договору 01.04.2008р. банк та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ремонтно-промисловий центр” (відповідач 3) уклали договір іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7, відповідно до якого в іпотеку банку був переданий комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Кірова, буд. 34а: літера А А’’ - промкомбінат, матеріал – камень, площею 902,8кв.м.; літера Б – гаражи, матеріал – шлакоблок, площею 248,4кв.м.; літера В – котельна, матеріал – камень, площею 321,7кв.м.; літера Г – допоміжний підйом, матеріал – камень, площею 251,5кв.м.; літера Д – головний підйом, матеріал - камень, площею 249,10кв.м.; 1,2,3 – ворота; 4 – паркан; І – замощення. Заставна вартість майна становить 125 000 грн. 00 коп.

В силу статті 1 Закону України “Про іпотеку” іпотека – вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом.

Основне зобов’язання – зобов’язання боржника за договорами позики, кредиту, купівлі-продажу, лізингу, а також зобов’язання, яке виникає з інших підстав, виконання якого забезпечене іпотекою.

Стаття 33 вказаного Закону передбачає, що у разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону, а згідно статті 35 Закону якщо порушення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору настало іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до цього Закону.

На виконання приписів вказаного Закону 25.03.2010р. позивач звернувся до майнового поручителя листом № 02/217, в якому повідомив, що позичальником не виконуються умови кредитного договору, тому він змушений звернутися до суду про стягнення заборгованості шляхом реалізації предмету іпотеки.

Матеріалами справи доказано, що зобов’язання за кредитним договором № 42/11 від 01.11.2007р., які були забезпечені укладеними договором іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7 від 01.11.2007р., не були виконані позичальником (відповідачем 1), тому позивач правомірно звернувся з позовом.

За загальними правилами статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підстави своїх вимог або заперечень. Позивач довів позовні вимоги і вони підлягають задоволенню.

При задоволенні судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до статті 39 Закону України “Про іпотеку” у рішенні суду зазначається спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу встановленої статтею 38 Закону України “Про іпотеку”. Позивач у позовній заяві просить визначити спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів і вказаний спосіб відповідає вимогам вищезазначеного Закону, тому суд задовольняє позовні вимоги з покладенням судових витрат на відповідачів.

Керуючись ст.ст. 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд –

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” м. Київ в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” задовольнити.

Стягнути з Науково-виробничої приватної комерційної фірми “Синтез” (86302, Донецька область, м. Кіровське, м-н Молодіжний, б.9б, ЄДРПОУ 30364954, п/р 26005301581436 в філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області”, код банку 334754) на користь Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 1, ЄДРПОУ 00039002) в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” (86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Шахтарська, 41, ЄДРПОУ 21958115, код банку 334754) заборгованість за кредитом у сумі 230 500 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 18 290 грн. 45 коп., за комісійною винагородою у сумі 1 923 грн. 74 коп., пеню у сумі 7 683 грн. 06 коп., судові витрати по сплаті державного мита у сумі 1 291 грн. 99 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. 00 коп.

Звернути стягнення заборгованості за кредитом у сумі у сумі 230 500 грн. 00 коп., за відсотками у сумі 18 290 грн. 45 коп., за комісійною винагородою у сумі 1 923 грн. 74 коп., пені у сумі 7 683 грн. 06 коп. на майно, яке є предметом договору іпотеки із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя № 21/7 від 01.04.2008р., яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю “Ремонтно-промисловий центр” (86200, Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Кірова, 34А, ЄДРПОУ 31762405, п/р 26001301667245 в філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Шахтарськ Донецької області”, код банку 334613) на користь Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 1, ЄДРПОУ 00039002) в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” (86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Шахтарська, 41, ЄДРПОУ 21958115, код банку 334754), а саме: комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Кірова, буд. 34а: літера А А’’ - промкомбінат, матеріал – камень, площею 902,8кв.м.; літера Б – гаражи, матеріал – шлакоблок, площею 248,4кв.м.; літера В – котельна, матеріал – камень, площею 321,7кв.м.; літера Г – допоміжний підйом, матеріал – камень, площею 251,5кв.м.; літера Д – головний підйом, матеріал - камень, площею 249,10кв.м.; 1,2,3 – ворота; 4 – паркан; І – замощення. Реалізацію предмета іпотеки здійснити шляхом проведення прилюдних торгів

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Ремонтно-промисловий центр” (86200, Донецька область, м. Шахтарськ, вул. Кірова, 34А, ЄДРПОУ 31762405, п/р 26001301667245 в філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Шахтарськ Донецької області”, код банку 334613) на користь Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” (01001, м. Київ, провулок Шевченка, 1, ЄДРПОУ 00039002) в особі Філії “Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Кіровське Донецької області” (86300, Донецька область, м. Кіровське, вул. Шахтарська, 41, ЄДРПОУ 21958115, код банку 334754) судові витрати по сплаті державного мита у сумі 1 291 грн. 99 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 грн. 00 коп.

Рішення оголошено у засіданні та набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Рішення може бути оскаржене через господарський суд Донецької області в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня прийняття рішення або в касаційному порядку протягом одного місяця з дня набрання рішенням законної сили.

          

Суддя Азарова З.П.                               

Часті запитання

Який тип судового документу № 10008868 ?

Документ № 10008868 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 10008868 ?

Дата ухвалення - 17.06.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10008868 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 10008868 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 10008868, Господарський суд Донецької області

Судове рішення № 10008868, Господарський суд Донецької області було прийнято 17.06.2010. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 10008868 відноситься до справи № 1/90

Це рішення відноситься до справи № 1/90. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 10008866
Наступний документ : 10008873