Рішення № 100032496, 01.10.2021, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
01.10.2021
Номер справи
902/799/21
Номер документу
100032496
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"01" жовтня 2021 р. Cправа № 902/799/21

Господарський суд Вінницької області у складі головуючого судді Тварковського А.А., розглянувши без виклику сторін за наявними матеріалами в порядку спрощеного позовного провадження матеріали господарської справи

за позовом: Приватного підприємства "Будівельно-монтажне управління 5-Б" (вул. Магістратська, 88-Б, м. Вінниця, 21000)

до: Шпиківської селищної ради (вул. Ліпіна, буд. 4, смт Шпиків, Тульчинський район, Вінницька область, 23614)

про стягнення 120 000 грн,

В С Т А Н О В И В :

Приватним підприємством "Будівельно-монтажне управління 5-Б" подано позов до Шпиківської селищної ради про стягнення 120 000 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач вказує на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за Договором №11/04-19-П на виконання проектних робіт від 06.04.2020 в частині оплати вартості виконаних позивачем проектних робіт, внаслідок чого Приватним підприємством "Будівельно-монтажне управління 5-Б" заявлено до стягнення зі Шпиківської селищної ради 120 000 грн основного боргу.

Ухвалою суду від 10.08.2021 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №902/799/21 в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання). Даною ухвалою встановлено сторонам строки для вчинення процесуальних дій, зокрема, на подання відповідачем відзиву на позовну заяву.

Вказана ухвала вручена відповідачу, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, яке наявне у матеріалах справи. При цьому ухвала про відкриття провадження у даній справі направлена, в тому числі, на адресу електронної пошти позивача, повідомлену останнім у позовній заяві.

16.08.2021 на адресу електронної пошти суду надійшло клопотання про розгляд справи без представника Шпиківської селищної ради, відповідно до якого Шпиківська селищна рада заперечень щодо позову не має. При цьому судом встановлено, що згідно з довідкою №б/н від 16.08.2021, складеною відповідальним працівником Господарського суду Вінницької області, таке направлення не містить електронного цифрового підпису.

В силу приписів ч. 8 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Відповідно до ч.1 ст. 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

14.02.2019 року Велика Палата Верховного Суду в рамках справи №9901/43/19 (П/9901/43/19) зазначила, що саме електронний цифровий підпис є головним реквізитом подання електронного документа. Відсутність такого реквізиту в електронному документі виключає підстави вважати його оригінальним. Аналогічну правову позицію, що ЕЦП є обов`язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора іншими суб`єктами електронного документообігу викладено КГС ВС в постанові від 15.04.2021 у справі №910/8554/20.

Згідно з ч. 2 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

Суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду (ч. 4 ст. 170 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про повернення клопотання про розгляд справи без представника Шпиківської селищної ради (№б/н від 16.08.2021) заявнику без розгляду.

З огляду на те, що вказане клопотання наявне в електронному вигляді, а тому не підлягає фактичному поверненню.

У визначений судом строк відзиву відповідача на позовну заяву до суду не надійшло.

За частиною 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Аналогічна норма міститься у частині 9 статті 165 ГПК України.

Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів частини 9 статті 165 та частини 2 статті 178 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, судом встановлено таке.

06.04.2021 між Шпиківською селищною радою (Замовник, відповідач) та Приватним підприємством "Будівельно-монтажне управління 5-Б" (Виконавець, позивач) укладено Договір №11/04-19-П на виконання проектних робіт (Договір), відповідно до п.1.1. якого Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання на розробку проектно-кошторисної документації на об`єкт архітектури: "Капітальний ремонт будівлі будинку культури по вул. Незалежності, 64 в смт Шпиків Тульчинського району Вінницької області.

Оплата за розробку проектно-кошторисної документації становить 120 000 грн, без ПДВ. Вартість розробки проектно-кошторисної документації викладено у Протоколі погодження договірної ціни (Додаток №1 до договору), який підписаний сторонами та скріплений їх печатками (п.п. 2.1., 2.3. Договору).

Відповідно до п.п. 2.4. - 2.5. Договору оплату за виконані роботи Замовник проводить після закінчення робіт Виконавцем та підписання акту надання послуг. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця.

Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення їх печатками та діє до 31.12.2019, а у частині розрахунків - до повного виконання сторонами передбачених Договором зобов`язань (п. 6.1. Договору).

Відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни на розробку проектно-кошторисної документації (додаток 1 до Договору 1) сторонами засвідчено про досягнення згоди про величину договірної ціни на виконання проектних робіт за №11/04-19-П від 06.04.2020 в сумі 120 000 грн. Дійсний протокол визначено підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

Факт виконання позивачем робіт за Договором підтверджується обопільно підписаними та скріпленим печатками сторін Актом здачі-приймання проектно-кошторисної документації від 17.12.2020 та Актом надання послуг №3 від 17.12.2020 на загальну суму 120 000 грн.

Несплата Шпиківською селищною радою вартості виконаних робіт за Договором в сумі 120 000 грн слугувала підставою для звернення Приватним підприємством "Будівельно-монтажне управління 5-Б" із даним позовом до суду.

Окремо слід зазначити, що позивач попередньо звертався до відповідача із претензією №05/12 від 21.12.2020 щодо погашення заборгованості за Договором, однак реагування Шпиківської селищної ради на вказану претензію матеріали справи не містять.

З урахуванням встановлених обставин, суд враховує таке.

Відповідно до ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

За своєю правовою природою правовідносини між позивачем та відповідачем в межах даного спору врегульовано положеннями Цивільного кодексу України про підряд, враховуючи укладений Договір №11/04-19-П на виконання проектних робіт від 06.04.2021.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Відповідно до ст. 846 ЦК України строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов`язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов`язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

За змістом ч. 1 ст. 854 ЦК України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами (ч. 4 ст. 882 ЦК України).

Як слідує з матеріалів справи, факт виконання позивачем робіт за Договором як і факт прийняття їх відповідачем на суму 120 000 грн підтверджується обопільно підписаними та скріпленим печатками сторін Актом здачі-приймання проектно-кошторисної документації від 17.12.2020 та Актом надання послуг №3 від 17.12.2020. При цьому згідно з п. 2.4. обов`язок оплати за виконані роботи у Замовника виникає за фактом підписання акту надання послуг, що відповідачем не вчинено, позаяк доказів протилежного матеріали справи не містять.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України встановлено якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно зі ст. 526 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 Цивільного кодексу України, ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 527 Цивільного кодексу України боржник зобов`язаний виконати свій обов`язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов`язання чи звичаїв ділового обороту.

Кожна зі сторін у зобов`язанні має право вимагати доказів того, що обов`язок виконується належним боржником або виконання приймається належним кредитором чи уповноваженою на це особою, і несе ризик наслідків непред`явлення такої вимоги.

Частиною 1 статті 625 ЦК України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно із ч.ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності (ч. 2 ст. 14 ГПК України).

Відповідно до ст.ст. 76, 77, 78, 79 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Враховуючи вищевикладене, факт існування заборгованості відповідача перед позивачем витікає з умов укладеного між сторонами Договору, положень чинного законодавства та підтверджується матеріалами справи. При цьому відповідач не подав до суду доказів в спростування позовних вимог чи доказів погашення заборгованості.

За таких обставин суд дійшов висновку про задоволення позову у повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Отже, у зв`язку із задоволенням позову у повному обсязі, витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача в сумі 2270 грн.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 42, 45, 46, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 91, 113, 118, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути зі Шпиківської селищної ради (вул. Ліпіна, буд. 4, смт Шпиків, Тульчинський район, Вінницька область, 23614; код ЄДРПОУ 04326261) на користь Приватного підприємства "Будівельно-монтажне управління 5-Б" (вул. Магістратська, 88-Б, м. Вінниця, 21000; код ЄДРПОУ 36364970) 120 000 грн - основного боргу та 2270 грн - витрат на сплату судового збору.

3. Згідно з приписами ч.1 ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

4. Відповідно до положень ч.1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

5. Примірник повного судового рішення надіслати учасникам справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також на відповідні адреси електронної пошти: bmu5b@ukr.net; spukivrada@ukr.net.

Повне рішення складено 01 жовтня 2021 р.

Суддя А.А. Тварковський

віддрук. прим.:

1 - до справи;

2,3 - позивачу - вул. Магістратська, 88-Б, м. Вінниця, 21000; bmu5b@ukr.net;

4,5 - відповідачу - вул. Ліпіна, буд. 4, смт Шпиків, Тульчинський район, Вінницька область, 23614; spukivrada@ukr.net.

Часті запитання

Який тип судового документу № 100032496 ?

Документ № 100032496 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 100032496 ?

Дата ухвалення - 01.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100032496 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 100032496 ?

В Господарський суд Вінницької області
Попередній документ : 100032495
Наступний документ : 100032497