Ухвала суду № 100000616, 29.09.2021, Вінницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.09.2021
Номер справи
120/10795/21-а
Номер документу
100000616
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

про відкриття провадження у адміністративній справі

м. Вінниця

29 вересня 2021 р. Справа №120/10795/21-а

Суддя Вінницького окружного адміністративного суду Яремчук Костянтин Олександрович, розглянувши матеріали за позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) до Оратівської селищної ради (24004, Вінницька обл., смт. Оратів, вул. Паркова, буд. 14) про визнання протиправними та скасування рішень,

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького окружного адміністративного суду надійшли матеріали позовної заяви ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Оратівської селищної ради щодо визнання протиправними та скасування рішень селищної ради №34 від 15 грудня 2020 року "Про керуючого справами виконавчого комітету селищної ради", №35 від 15 грудня 2020 року "Про заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради" та №36 від 15 грудня 2020 року "Про заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради".

Ухвалою від 08 вересня 2021 року позовну заяву залишено без руху у зв`язку зі сплатою судового збору в меншому розмірі, ніж визначено Законом України "Про судовий збір", а також ненаданням заяви про поновлення строку звернення до адміністративного суду з доказами поважності причин його пропуску.

На виконання вимог ухвали від 08 вересня 2021 року представником позивачів 24 вересня 2021 року подано до суду квитанції №3677 від 22 вересня 2021 року та №36630 від 22 вересня 2021 року, якими підтверджується доплата судового збору в належному розмірі.

Також на виконання вимог ухвали від 08 вересня 2021 року представником позивачів подано заяву про поновлення строку звернення до адміністративного суду. Така обґрунтована тим, що про оскаржувані рішення Оратівської селищної ради №№34, 35, 36, що прийняті 15 грудня 2020 року, позивачам стало відомо лише після отримання всіх документів, що передували прийнятим рішенням, зокрема протоколу постійної комісії Оратівської селищної ради від 15 грудня 2020 року та висновків постійної комісії Оратівської селищної ради від 15 грудня 2020 року. Отже, на думку представника позивачів, строк звернення до суду в даному випадку слід обраховувати з 20 березня 2021 року (надання відповіді на адвокатський запит із копіями документів), що є поважною причиною пропуску такого строку.

Розглянувши заяву представника позивачів про поновлення строку звернення до адміністративного суду, зважаю на таке.

Особливості строків звернення до адміністративного суду врегульовані статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України), частиною 1 якої передбачено, що позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами.

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (частина 2 статті 122 КАС України).

Отже, строк звернення до адміністративного суду становить шість місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Зі змісту поданої представником позивачів заяви про поновлення строку звернення до адміністративного суду слідує, що позивачі про те, що оскаржувані рішення прийняті з порушенням вимог чинного законодавства, дізналися після того, як на адвокатський запит селищною радою у березні 2021 року надіслано висновки постійної комісії Оратівської селищної ради від 15 грудня 2020 року та протоколу постійної комісії Оратівської селищної ради від 15 грудня 2020 року, а також рішення селищної ради, що оскаржуються.

При цьому, іншої інформації про те, коли саме позивачі дізналися про оскаржувані рішення, ніж тої, на яку посилається представник позивачів, у суду немає.

Відтак, оскільки позовна заява надійшла до Вінницького окружного адміністративного суду 03 вересня 2021 року, а кінцевим строком звернення до суду в даному випадку слід вважати 21 вересня 2021 року, то слід дійти висновку, що таку подано у встановлений законодавцем шестимісячний строк, який слід обчислювати з 21 березня 2021 року.

Отже, заява представника позивачів про поновлення строку звернення до адміністративного суду задоволенню не підлягає, адже із такої слідує, що позивачам про оскаржувані рішення, що прийняті Оратівською селищною радою 15 грудня 2020 року, стало відомо 20 березня 2021 року із відповіді на адвокатський запит.

Відповідно до статті 168 КАС України позов пред`являється шляхом подання позовної заяви в суд першої інстанції.

Згідно із частиною 1 статті 171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи: подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами, вважаю, що вона підсудна Вінницькому окружному адміністративному суду, відповідає вимогам, передбаченим статтею 160, 161 КАС України, що є підставою для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Водночас, пунктом 4 частини 9 статті 171 КАС України визначено, що про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, в якій, окрім іншого, вказується за якими правилами позовного провадження (загального чи спрощеного) буде розглядатися справа.

Визначаючись з приводу того, за якими правилами позовного провадження здійснюватиметься розгляд адміністративної справи, зважаю на таке.

Адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи (частини 1, 2 статті 12 КАС України).

Особливості розгляду справ за правилами спрощеного позовного провадження врегульовано главою 10 розділу ІІ КАС України.

Відповідно до частин 1, 2 та 3 статті 257 КАС України за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. За правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи за правилами спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відтак, керуючись приписами статей 12, 257, 262 КАС України, а також враховуючи характер спірних правовідносин, предмет доказування та склад учасників, а також інші обставини, які мають значення для вирішення даної справи, доходжу висновку про розгляд адміністративної справи в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Визначаючись з приводу доцільності витребування додаткових доказів, зважаю на таке.

Статтею 9 КАС України, окрім інших принципів адміністративного судочинства, закріплено й принцип офіційного з`ясування всіх обставин у справі. Частиною 4 цієї статті передбачено, що суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Відповідно до частини 1 статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків (частина 2 статті 72 КАС України).

Згідно з частиною 1 статті 73 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення (частина 3 статті 73 КАС України).

Водночас, особливості витребування доказів наведені у статті 80 КАС України.

Відповідно до частини 1 згаданої статті учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, що подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів, та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (частина 2 статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України).

Згідно з частиною 3 статті 80 КАС України про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Як свідчить зміст позовної заяви, така, окрім іншого, обґрунтована тим, що позивачі є депутатами Оратівської селищної ради та були присутні на позачерговій 2 сесії 8 скликання, на розгляд якої виносилися питання щодо затвердження керуючого справами та заступників селищного голови, за результатами розгляду яких прийняті оскаржувані рішення.

Водночас, представник позивачів у заяві про поновлення строку звернення до адміністративного суду вказав на те, що про оскаржувані рішення позивачам стало відомо лише 20 березня 2021 року після отримання відповіді на адвокатський запит, до якого долучено і копії рішень селищної ради, що оскаржуються.

Відтак, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи дійшов висновку витребувати у Оратівської селищної ради докази, які б підтверджували те, коли саме ОСОБА_1 та ОСОБА_2 стало відомо про рішення Оратівської селищної ради №№34, 35, 36, що прийняті селищною радою 15 грудня 2020 року.

Керуючись статтями 12, 72, 77, 80, 160, 161, 168, 171, 248, 257, 259, 260, 262 КАС України,

УХВАЛИВ:

Заяву представника позивачів про поновлення строку звернення до адміністративного суду залишити без задоволення.

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Оратівської селищної ради про визнання протиправними та скасування рішень.

Розгляд справи здійснюватиметься суддею Яремчуком Костянтином Олександровичем одноособово за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

Призначити справу до судового розгляду на 25 жовтня 2021 р. о 14 год. в залі судового засідання №2 Вінницького окружного адміністративного суду, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14.

Встановити відповідачу 15-денний строк з дня отримання даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву в порядку статті 162 КАС України. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 162 КАС України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Відповідно до вимог частини 3 статті 162 КАС України одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити позивачам 5-денний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив в порядку статті 163 КАС України, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу 5-денний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення в порядку статті 164 КАС України, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Витребувати у Оратівської селищної ради та зобов`язати надати до початку розгляду справи по суті докази, які б підтверджували те, коли саме ОСОБА_1 та ОСОБА_2 стало відомо про рішення Оратівської селищної ради №№34, 35, 36, що прийняті селищною радою 15 грудня 2020 року.

Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Відповідачу також надіслати копію позовної заяви з доданими до неї документами.

Повідомити учасників справи про можливість отримати інформацію по даній справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: "http://court.gov.ua/fair/".

Ухвала суду оскарженню не підлягає та набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 256 КАС України.

Суддя Яремчук Костянтин Олександрович

Часті запитання

Який тип судового документу № 100000616 ?

Документ № 100000616 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 100000616 ?

Дата ухвалення - 29.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100000616 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 100000616 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 100000616, Вінницький окружний адміністративний суд

Судове рішення № 100000616, Вінницький окружний адміністративний суд було прийнято 29.09.2021. Форма судочинства - Адміністративне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 100000616 відноситься до справи № 120/10795/21-а

Це рішення відноситься до справи № 120/10795/21-а. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 100000615
Наступний документ : 100000617