Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Методика ExpressAnalysis від YouControl

image express analisys
icon express analisys
ExpressAnalysis — аналітичний скоринговий показник, сформований на основі розрахованих значень факторів експрес-аналізу від YouControl, що відображає рівень ретельності, з якою рекомендується здійснювати перевірку досліджуваної компанії її контрагентам.
Індекс ExpressAnalysis підсумовує отримані результати експрес-аналізу компанії і миттєво вказує на рекомендований рівень уваги, яку варто приділити користувачу для подальшого дослідження компанії, застосовуючи інструментарій системи YouControl, а також дані з інших джерел інформації.
screenshot express analisys

Умовні позначення

icon
“Особливих сигналів не виявлено” - у компанії відсутні сигнали, на які слід звертати увагу, з-поміж переліку оцінених факторів експрес-аналізу, або ж вони є нечисленними чи несуттєвими.
icon
“Варто звернути увагу” - рекомендується звернути увагу на декілька виявлених сигналів відносно діяльності компанії серед обчислених факторів експрес-аналізу.
icon
“Потрібна особлива увага” - рекомендується здійснити ретельну оцінку надійності компанії з огляду на численні і/або вагомі сигнальні фактори експрес-аналізу з критичними значеннями.
icon
“Потрібна надзвичайно пильна увага” - у компанії виявлені надзвичайно критичні сигнали, що можуть вказувати на порушення нормального режиму її функціонування. Рекомендується посилена перевірка надійності перед співпрацею.

Принципи розрахунку

Індексний категоріальний показник A, B, C або D для ExpressAnalysis обчислюється для кожної компанії автоматично на основі алгоритму дерева рішень (“decision tree”), що в узагальненому вигляді зображений на рис. 1.

scheme img
Рис. 1. Логічна схема алгоритму розрахунку ExpressAnalysis

Запропонований алгоритм присвоєння категорій індексу ExpressAnalysis грунтується на результатах ряду емпіричних досліджень стосовно сигнальної здатності різних факторів експрес-аналізу YouControl. Останні можуть свідчити про наявність ознак імовірних проблем компаній у сфері відповідності нормативно-правовим вимогам, і/або збереження репутації, і/або виконання боргових зобов’язань перед банками, власними працівниками і іншими контрагентами, чи, за найбільш песимістичного сценарію, можливості втрати здатності до нормального функціонування і повноцінної ділової активності.

Наприклад, індекс “D” присвоюється усім компаніям, в яких спрацював хоча б один із стоп-факторів, до яких віднесено “Відсутність статусу юридичної особи”,“Банкрут”, “В стані припинення”, "Компанія перезареєстрована в Криму", "Компанія під санкціями", "Засновник компанії під санкціями”.

Індекс “А” насамперед присвоюється для компаній у яких виконується умова ідеального стану: коли кількість розрахованих факторів більша за 50% від кількості усіх факторів (тобто у компанії мало факторів зі значеннями "недостатньо даних") і, водночас, кількість “жовтих” і “червоних” факторів дорівнює нулю (тобто жоден фактор експрес-аналізу не вказав на те, що “потрібна особлива увага” або ж “потрібно звернути увагу”).

Для решти випадків, які не підпадають під вищеописані сценарії, присвоюються індексні значення від “A” до “D” в залежності від комбінації таких факторів як:

а) наявність алертів по факторам-сильним предикторам, тобто факторам експрес-аналізу, які в ході проведених YouControl емпіричних досліджень проявили високу сигнальну знатність і були більшою мірою характерними для менш благонадійних компаній;

б) наявність “червоних” алертів, тобто факторів експрес-аналізу, значення яких свідчать, що “Потрібна особлива увага”;

в) кількість алертів, які спрацювали для компанії в рамках одного з чотирьох можливих сценаріїв. Чим більше серед компонентів експрес-аналізу спрацювало сильних предикторів та критичних факторів, тим нижчий індекс ExpressAnalysis.

ExpressAnalysis базується виключно на факторах експрес-аналізу контрагента без залучення фінансових індикаторів, що використовуються для розрахунку FinScore чи MarketScore. Таким чином, найбільш повне розуміння сутності компанії можна скласти шляхом порівняння і співставлення трьох незалежних скорингових продуктів:

• ExpressAnalysis (скоринговий індекс факторів експрес-аналізу)

• FinScore (скоринговий індекс фінансової стійкості компанії)

• MarketScore (скоринговий індекс ринкової потужності компанії).

Для некомерційних організацій, у яких відсутні загальноприйняті фінансові показники, теоретично можливо розрахувати лише ExpressAnalysis. Проте індекс ExpressAnalysis не розраховується для юридичних осіб, у котрих кількість факторів, по яким не можливо знайти дані для розрахунку алертів перевищує 75% від наявної кількості факторів.

Фактори Експрес-аналізу

Відбір факторів для аналізу контрагента грунтується на накопиченому досвіді YouControl та кращих практиках комплаєнс-оцінок, у тому числі стосовно відповідності компаній вимогам та рекомендаціям, що затверджені у нормативно-правових актах чи згадуються в листах Верховної Ради України, Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної служби фінансового моніторингу України тощо.

icon
Потрібна особлива увага
Кількість факторів, значення яких виявились критичними на думку YouControl і потребують особливої уваги в процесі аналізу контрагента. Нижче в таблиці такі сигнали відзначені червоним.
icon
Потрібно звернути увагу
Кількість факторів, на значення яких бажано звернути увагу в процесі аналізу контрагента, однак вони менш суттєві у порівнянні з попередньою групою сигналів. Нижче в таблиці такі сигнали відзначені жовтим.
icon
Проблем не виявлено
Кількість факторів, за якими проблем не виявлено. Нижче в таблиці такі сигнали кольором не виділяються.
scheme img
Кількість факторів, що потребують особливої уваги, не варто прямо ототожнювати з рівнем неблагонадійності компанії, оскільки:
  • • Вага кожного з сигналів може істотно різнитися, (наприклад, залежно від цілей аналізу);
  • • Поєднання негативних значень деяких факторів через ефект взаємопідсилення може давати значно вищий негативний сигнал, ніж проста сума цих окремих факторів;
  • • Частина факторів може вказувати лиш на можливі проблеми, для точної ідентифікації яких варто проводити детальніші оцінки;
  • • Виявлені під час експрес-аналізу сигнали не можуть дати 100% точності, а лише звужують рівень невизначеності з точки зору наведеного переліку перевірених факторів.
Методика експрес-аналізу контрагента від YouControl
icon ea
Група факторів «Правосуб’єктність»
Відсутність статусу юридичної особи
Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб’єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта і укладені ним угоди є фіктивними. Партнерство з такими контрагентами може мати негативні фінансові та податкові наслідки, кримінальне переслідування.
Банкрут
Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство, можуть бути визнані недійсними господарським судом.
В стані припинення
Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, після прийняття рішення про припинення юридичної особи, від її імені вправі діяти лише голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), її члени або ліквідатор. При цьому встановлюється порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до неї. Для акціонерних товариств цей строк складає 20 днів після надіслання кредиторові відповідного повідомлення (стаття 82 Закону України «Про акціонерні товариства»). У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними. Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення, може призвести до неможливості задоволення вимог до неї. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.
Обмежена компетенція посадових осіб
Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.
icon ea
Група факторів «Санкції»
Компанія під санкціями
Контрагенти суб’єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). В окремих випадках міжнародні санкції передбачають застосування обмежень безпосередньо до контрагентів суб’єкта під санкціями, за фактом здійснення відповідних транзакцій. Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, партнерство з контрагентом під санкціями передбачає репутаційні ризики.
Компанія була перереєстрована в окупованому Криму
Високі військово-політичні та операційні ризики.
Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями
Контрагенти суб’єкта, розташованого в країні, до якої застосовано міжнародні санкції, залежно від характеру санкцій можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). В окремих випадках міжнародні санкції передбачають застосування обмежень безпосередньо до контрагентів такого суб’єкта під санкціями, за фактом здійснення відповідних транзакцій із ним. Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, партнерство з таким ризиковим суб'єктом може мати репутаційні ризики.
Компанія торгує з країнами під санкціями
Торгівля з країнами під санкціями збільшує не лише репутаційні ризики, а й вірогідність потрапити у санкційні списки у майбутньому, зокрема через порушення міжнародного законодавства (фінансування тероризму і відмивання коштів).
icon ea
Група факторів «Кваліфікаційні критерії»
Недостатній термін існування
У будь-якого підприємства повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні проекти і він здатний якісно і надійно їх виконати. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на те, що підприємство уникає заходи державного нагляду (контролю), зокрема податкові перевірки.
Недостатній розмір статутного капіталу
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України, може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.
icon ea
Група факторів «Ризикові види діяльності»
Основний вид діяльності – оптова торгівля
Переважно «загальні» види діяльності можуть означати, що бізнес контрагента не спрямований на досягнення реальних результатів господарських операцій і є фіктивним.
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності
Широкий перелік видів діяльності може мати означати, що бізнес контрагента не спрямований на досягнення реальних результатів господарських операцій і є фіктивним.
icon ea
Група факторів «Ризикові інституційні зміни»
Часті інституційні зміни
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах, зокрема найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності, можуть вказувати на нестабільність, а отже, на ризики ділових відносин.
Зміни в напрямках діяльності
Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності, є ознакою ризиковості.
Малий строк діяльності керівника
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на нестабільність, а отже, на ризики ділових відносин.
icon ea
Група факторів «Місцезнаходження»
Компанія з окупованих територій
Контрагенти суб’єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, збройним конфліктом на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням в Україні до ділових зв'язків з партнерами на цих територіях, співробітництво з ними також несе репутаційні ризики.
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України
Контрагенти суб’єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проводити з ним будь-які транзакції (в т.ч. розрахунки за укладеними договорами). Це тягне фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, збройним конфліктом на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням в Україні до ділових зв'язків з партнерами на цих територіях, співробітництво з ними також несе репутаційні ризики.
Місцезнаходження в житловому фонді
Відповідно до законодавства, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. Розташування підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Промислова діяльність, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для санкцій за порушення трудового законодавства і ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).
icon ea
Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні
Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є ознакою для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС
Висновки Ради ЄС 2017/C 438/04 від 19.12.2017 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмивання бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування (додаток 1). Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Отже, відносини з таким "непрозорим" контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки можуть бути ризиковими.

Стосовно резидентів з «чорного списку» ЄС та пов’язаних із ними осіб конкретних санкцій ЄС наразі не ухвалено, проте, це не виключено на майбутнє. Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести репутаційні ризики. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави і суб’єкти права можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб’єктів та/або їх засновників/учасників.
Засновники/учасники в «Чорному списку» FATF
З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму на міжнародному рівні, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) визначила перелік юрисдикцій, в національних режимах протидії відмивання грошей і фінансування тероризму яких є стратегічні недоліки, що становлять загрозу міжнародній фінансовій системі. Це так званий «чорний список» FATF.

FATF наполегливо рекомендує всім державам звертати особливу увагу своїх фінансових інститутів на ділові відносини і операції із компаніями та фінансовими інститутами з юрисдикцій «чорного списку», а також на необхідність посиленої перевірки клієнтів при здійсненні ними операцій з суб’єктами із цих юрисдикцій.

Стосовно низки резидентів з «чорного списку» FATF та пов’язаних із ними осіб ООН, ЄС, США та рядом інших країн і міжнародних організацій ухвалено відповідні санкції. У відповідності із рекомендаціями FATF, держави-члени вводять відповідні обмеження, напр. банки та інші фінансові установи (в т.ч. України) блокують фінансові транзакції з контрагентами із «чорного списку» тощо. Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи із зазначених юрисдикцій може бути об’єктом посиленої уваги органів державного нагляду (контролю), а також привертати увагу правоохоронних органів і нести репутаційні ризики.
Засновники/учасники в «Чорному списку» OECD
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вироблено міжнародно погоджені стандарти обміну інформацією для цілей оподаткування. ОЕСР здійснюється рейтинг юрисдикцій на відповідність цим стандартам і наявність ризиків, пов’язаних з дотриманням податкового законодавства.

Співробітництво з контрагентами, засновниками/учасниками яких є особи із юрисдикцій, що не відповідають зазначеним стандартам (так званий «чорний список» ОЕСР») саме по собі може нести репутаційні ризики. Також не виключається можливість запровадження окремими державами-членами ОЕСР та іншими державами і суб’єктами права власних політик обмежень щодо таких суб’єктів та/або їх партнерів.
icon ea
Група факторів «Судові рішення»
Судові рішення, пов'язані з контрагентом
Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені судом факти, зокрема, щодо:
  • • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими / пов'язаними особами тощо)
  • • наявність боргу (в т.ч. податкового)
  • • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності)
  • • наявності процедур припинення або банкрутства
  • • інших обставин, що вказують на ризик ділових відносин
Якщо з контрагентом пов’язані відповідні"негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягуваної заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про контрагента, його способах ведення бізнесу та ризики ділових відносин із ним.
icon ea
Група факторів «Заборгованість»
Податковий борг
Податковий борг — це сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання. Органи доходів і зборів здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за арештом майна платника податків, який має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.
Відкриті виконавчі провадження
Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.
icon ea
Група факторів «Власники невідомі»
Кінцеві бенефіціари не визначені
Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити репутаційні ризики від співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.
icon ea
Група факторів «Ризикові зв`язки»
Операції з "офшорними" юрисдикціями, визнаними в Україні
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є ознакою для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок, може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.
Операції з юрисдикціями із «Чорного списку» ЄС
Висновки Ради ЄС 2017/C 438/04 від 19.12.2017 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмивання бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування (додаток 1). Це так званий «чорний список» ЄС.

Стосовно резидентів з «чорного списку» ЄС та їх партнерів конкретних санкцій ЄС наразі не ухвалено, проте, це не виключено на майбутнє. Співробітництво з такими контрагентами саме по собі може нести репутаційні ризики. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави і суб’єкти права можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб’єктів та/або їх партнерів.
Операції з юрисдикціями із «Чорного списку» FATF
З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму на міжнародному рівні, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) визначила перелік юрисдикцій, в національних режимах протидії відмивання грошей і фінансування тероризму яких є стратегічні недоліки, що становлять загрозу міжнародній фінансовій системі. Це так званий «чорний список».

FATF наполегливо рекомендує всім державам звертати особливу увагу своїх фінансових інститутів на ділові відносини і операції із компаніями та фінансовими інститутами з юрисдикцій «чорного списку», а також на необхідність посиленої перевірки клієнтів при здійсненні ними операцій з суб’єктами із цих юрисдикцій та пов’язаними із ними особами.

ООН, ЄС, США та рядом інших країн і міжнародних організацій ухвалюються відповідні санкції щодо осіб, які співробітничають з резидентами з «чорного списку» FATF. У відповідності із рекомендаціями FATF, держави-члени вводять відповідні обмеження, напр. банки та інші фінансові установи (в т.ч. України) блокують фінансові транзакції клієнтів з контрагентами, пов’язаними з суб’єктами з «чорного списку» тощо. Співробітництво з контрагентами, партнерами яких є особи із зазначених юрисдикцій може бути об’єктом посиленої уваги органів державного нагляду (контролю), а також привертати увагу правоохоронних органів і нести репутаційні ризики.
Операції з юрисдикціями із «Чорного списку» OECD
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вироблено міжнародно погоджені стандарти обміну інформацією для цілей оподаткування. ОЕСР здійснюється рейтинг юрисдикцій на відповідність цим стандартам і наявність ризиків, пов’язаних з дотриманням податкового законодавства.

Співробітництво з контрагентами, партнерами яких є особи із юрисдикцій, що не відповідають зазначеним стандартам (так званий «чорний список» ОЕСР») саме по собі може нести репутаційні ризики. Також не виключається можливість запровадження окремими державами-членами ОЕСР та іншими державами і суб’єктами права власних політик обмежень щодо таких суб’єктів та/або їх партнерів.
Зв'язок с національнім публічним діячем
Керівник/ засновник (учасник)/ кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є особою, пов’язаною із національним публічним діячем. Пов'язаними вважаються особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі).

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов’язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. З огляду на те, що масштаби їхнього впливу і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб’єктами, - господарська діяльність, до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.
Загальна кількість перевірених факторів зростає в процесі розвитку продукту «Експрес-аналіз контрагента» відповідно до кращих міжнародних практик.
Користуйтесь всіма можливостями YouControl