Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Методика ExpressAnalysis від YouControl

image express analisys
icon express analisys
ExpressAnalysis — аналітичний скоринговий показник, сформований на основі розрахованих значень факторів експрес-аналізу від YouControl, що відображає рівень ретельності, з якою рекомендується здійснювати перевірку досліджуваної компанії її контрагентам.
Індекс ExpressAnalysis підсумовує отримані результати експрес-аналізу компанії і миттєво вказує на рекомендований рівень уваги, яку варто приділити користувачу для подальшого дослідження компанії, застосовуючи інструментарій системи YouControl, а також дані з інших джерел інформації.
screenshot express analisys

Умовні позначення

icon
“Особливих сигналів не виявлено” - у компанії відсутні сигнали, на які слід звертати увагу, з-поміж переліку оцінених факторів експрес-аналізу, або ж вони є нечисленними чи несуттєвими.
icon
“Варто звернути увагу” - рекомендується звернути увагу на декілька виявлених сигналів відносно діяльності компанії серед обчислених факторів експрес-аналізу.
icon
“Потрібна особлива увага” - рекомендується здійснити ретельну оцінку надійності компанії з огляду на численні і/або вагомі сигнальні фактори експрес-аналізу з критичними значеннями.
icon
“Потрібна надзвичайно пильна увага” - у компанії виявлені надзвичайно критичні сигнали, що можуть вказувати на порушення нормального режиму її функціонування. Рекомендується посилена перевірка надійності перед співпрацею.

Принципи розрахунку

Індексний категоріальний показник A, B, C або D для ExpressAnalysis обчислюється для кожної компанії автоматично на основі алгоритму дерева рішень (“decision tree”), що в узагальненому вигляді зображений на рис. 1.

scheme img
Рис. 1. Логічна схема алгоритму розрахунку ExpressAnalysis

Запропонований алгоритм присвоєння категорій індексу ExpressAnalysis грунтується на результатах ряду емпіричних досліджень стосовно сигнальної здатності різних факторів експрес-аналізу YouControl. Останні можуть свідчити про наявність ознак імовірних проблем компаній у сфері відповідності нормативно-правовим вимогам, і/або збереження репутації, і/або виконання боргових зобов’язань перед банками, власними працівниками і іншими контрагентами, чи, за найбільш песимістичного сценарію, можливості втрати здатності до нормального функціонування і повноцінної ділової активності.

Наприклад, індекс “D” присвоюється усім компаніям, в яких спрацював хоча б один із стоп-факторів, до яких віднесено “Відсутність статусу юридичної особи”,“Банкрут”, “В стані припинення”, "Компанія перезареєстрована в Криму", "Компанія під санкціями", "Засновник компанії під санкціями”.

Індекс “А” насамперед присвоюється для компаній у яких виконується умова ідеального стану: коли кількість розрахованих факторів більша за 50% від кількості усіх факторів (тобто у компанії мало факторів зі значеннями "недостатньо даних") і, водночас, кількість “жовтих” і “червоних” факторів дорівнює нулю (тобто жоден фактор експрес-аналізу не вказав на те, що “потрібна особлива увага” або ж “потрібно звернути увагу”).

Для решти випадків, які не підпадають під вищеописані сценарії, присвоюються індексні значення від “A” до “D” в залежності від комбінації таких факторів як:

а) наявність алертів по факторам-сильним предикторам, тобто факторам експрес-аналізу, які в ході проведених YouControl емпіричних досліджень проявили високу сигнальну знатність і були більшою мірою характерними для менш благонадійних компаній;

б) наявність “червоних” алертів, тобто факторів експрес-аналізу, значення яких свідчать, що “Потрібна особлива увага”;

в) кількість алертів, які спрацювали для компанії в рамках одного з чотирьох можливих сценаріїв. Чим більше серед компонентів експрес-аналізу спрацювало сильних предикторів та критичних факторів, тим нижчий індекс ExpressAnalysis.

ExpressAnalysis базується виключно на факторах експрес-аналізу контрагента без залучення фінансових індикаторів, що використовуються для розрахунку FinScore чи MarketScore. Таким чином, найбільш повне розуміння сутності компанії можна скласти шляхом порівняння і співставлення трьох незалежних скорингових продуктів:

• ExpressAnalysis (скоринговий індекс факторів експрес-аналізу)

• FinScore (скоринговий індекс фінансової стійкості компанії)

• MarketScore (скоринговий індекс ринкової потужності компанії).

Для некомерційних організацій, у яких відсутні загальноприйняті фінансові показники, теоретично можливо розрахувати лише ExpressAnalysis. Проте індекс ExpressAnalysis не розраховується для юридичних осіб, у котрих кількість факторів, по яким не можливо знайти дані для розрахунку алертів перевищує 75% від наявної кількості факторів.

Фактори Експрес-аналізу

Відбір факторів для аналізу контрагента грунтується на накопиченому досвіді YouControl та кращих практиках комплаєнс-оцінок, у тому числі стосовно відповідності компаній вимогам та рекомендаціям, що затверджені у нормативно-правових актах чи згадуються в листах Верховної Ради України, Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної служби фінансового моніторингу України тощо.

icon
Потрібна особлива увага
Кількість факторів, значення яких виявились критичними на думку YouControl і потребують особливої уваги в процесі аналізу контрагента. Нижче в таблиці такі сигнали відзначені червоним.
icon
Потрібно звернути увагу
Кількість факторів, на значення яких бажано звернути увагу в процесі аналізу контрагента, однак вони менш суттєві у порівнянні з попередньою групою сигналів. Нижче в таблиці такі сигнали відзначені жовтим.
icon
Проблем не виявлено
Кількість факторів, за якими проблем не виявлено. Нижче в таблиці такі сигнали кольором не виділяються.
scheme img
Кількість факторів, що потребують особливої уваги, не варто прямо ототожнювати з рівнем неблагонадійності компанії, оскільки:
  • • Вага кожного з сигналів може істотно різнитися, (наприклад, залежно від цілей аналізу);
  • • Поєднання негативних значень деяких факторів через ефект взаємопідсилення може давати значно вищий негативний сигнал, ніж проста сума цих окремих факторів;
  • • Частина факторів може вказувати лиш на можливі проблеми, для точної ідентифікації яких варто проводити детальніші оцінки;
  • • Виявлені під час експрес-аналізу сигнали не можуть дати 100% точності, а лише звужують рівень невизначеності з точки зору наведеного переліку перевірених факторів.
Методика експрес-аналізу контрагента від YouControl
Правосуб’єктність
Припинена (відсутність державної реєстрації)
Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб’єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.
Банкрут
Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього, провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації, реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково стягнути з нього борг.

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.
В стані припинення
Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов’язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.
Обмежена компетенція посадових осіб
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.
Відсутній керівник
Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Відсутність керівника (що у переважній більшості випадків є одноосібним виконавчим органом підприємства) - ознака того, що така юридична особа нездатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки тощо).

Співробітництво з компанією, в якій відсутній керівник потребує особливої уваги, адже існує ймовірність настання негативних фінансових наслідків та визнання укладених з нею правочинів - недійсними.
Відсутні учасники
Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Відсутність засновників/учасників (що втілюють вищий орган управління - загальні збори підприємства) - ознака того, що така юридична особа не здатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки тощо).

Співробітництво з компанією, учасники якої відсутні потребує особливої уваги, адже відсутність вищого органу управління унеможливлює повноцінні та прозорі ділові відносини з таким контрагентом, в тому числі подальше погодження правочинів контрагентом.
Санкції
Компанія торгує з країнами під санкціями
Торгівля з країнами під санкціями збільшує ймовірність не лише репутаційних ризиків, а й потрапляння у санкційні списки у майбутньому, зокрема через порушення міжнародного законодавства з фінансування тероризму і відмивання коштів.
Санкції, пов'язані із cуб'єктом господарювання
Контрагенти суб’єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.
Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями
Контрагенти суб’єкта, розташованого в країні, до якої застосовано міжнародні санкції, залежно від характеру санкцій можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Має місце вірогідність настання фінансових збитків і дестабілізації бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої обачності.
Компанія була перереєстрована в окупованому Криму
Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних військово-політичних та операційних наслідків.

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій.

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності.
«Кваліфікаційні» критерії
Недостатній строк існування
У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.
Недостатній розмір статутного капіталу
Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.
Відсутні КВЕД
Наявність певного коду класифікації економічної діяльності (КВЕД) не змушує суб’єкта господарювання займатися саме цим видом діяльності. А його відсутність не забороняє займатися певним видом діяльності (якщо він не заборонений чи не потребує отримання відповідного дозволу).

В той же час, коли суб’єкт господарювання (в основному юридична особа) укладає договір на здійснення незареєстрованого виду економічної діяльності, це може мати наслідками вимоги податкових органів щодо недійсності такого договору з відповідними правовими наслідками в т.ч. щодо контрагентів такого суб'єкта.

Тому при укладенні угод з таким контрагентом, потрібно проявити належну обачність.
Відсутність ознаки неприбутковості
З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов’язку щодо сплати податку на прибуток. Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).
Ризикові види діяльності
Основний вид діяльності «загального» характеру
Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності
Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.
Місцезнаходження
Місцезнаходження в житловому фонді
Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Тому зазначена обставина потребує обачності.
Місцезнаходження на окупованій території
Контрагенти суб’єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.
Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України
Контрагенти суб’єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.
Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС
Висновки Ради ЄС 2020/C 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб’єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.
Засновники/учасники в «Чорному списку» FATF
З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму на міжнародному рівні, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) визначила перелік юрисдикцій, в національних режимах протидії відмивання грошей і фінансування тероризму яких є стратегічні недоліки, що становлять загрозу міжнародній фінансовій системі. Це так званий «чорний список» FATF.

FATF рекомендує бути особливо пильними, у ділових відносинах із компаніями з «чорного списку», а також звертає увагу на необхідність посиленої перевірки при здійсненні операцій з такими контрагентами.

Стосовно низки резидентів з «чорного списку» FATF та пов’язаних із ними осіб ООН, ЄС, США та рядом інших країн і міжнародних організацій ухвалено відповідні санкції. У відповідності із рекомендаціями FATF, держави-члени вводять відповідні обмеження, напр. банки та інші фінансові установи (в т.ч. України) блокують фінансові транзакції з контрагентами із «чорного списку» тощо.

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи із зазначених юрисдикцій може бути об’єктом посиленої уваги органів державного нагляду (контролю), а також привертати увагу правоохоронних органів. Отже, таке співробітництво може мати негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої уваги.
Засновники/учасники в «Чорному списку» ОЕСР
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вироблено міжнародно погоджені стандарти обміну інформацією для цілей оподаткування. ОЕСР здійснюється рейтинг юрисдикцій на відповідність цим стандартам і наявність ризиків, пов’язаних з дотриманням податкового законодавства.

Не виключається можливість запровадження окремими державами-членами ОЕСР та іншими державами власних політик обмежень щодо таких суб’єктів та/або їх партнерів.

Співробітництво з контрагентами, засновниками/учасниками яких є особи із юрисдикцій, що не відповідають зазначеним стандартам (так званий «чорний список» ОЕСР») саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої уваги.
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.
Ризикові інституційні зміни
Часті інституційні зміни
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.
Зміни в напрямках діяльності
Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.
Малий строк діяльності керівника
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.
Судові рішення
Судові рішення, пов'язані з контрагентом
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.
Заборгованість
Відкриті виконавчі провадження
Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.
Податковий борг
Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.
Власники невідомі
Кінцеві бенефіціари не визначені
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
Ризикові зв`язки
Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.
Операції з юрисдикціями із «Чорного списку» ЄС
Висновки Ради ЄС 2020/C 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС. Співробітництво з контрагентами, партнерами яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб’єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребують підвищеної обачності.
Операції з юрисдикціями із «Чорного списку» FATF
З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання грошей і фінансування тероризму на міжнародному рівні, Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) визначила перелік юрисдикцій, в національних режимах протидії відмивання грошей і фінансування тероризму яких є стратегічні недоліки, що становлять загрозу міжнародній фінансовій системі. Це так званий «чорний список» FATF.

FATF рекомендує бути особливо пильними, у ділових відносинах із компаніями з юрисдикцій «чорного списку», а також звертає увагу на необхідність посиленої перевірки при здійсненні операцій з такими контрагентами.

ООН, ЄС, США та рядом інших країн і міжнародних організацій ухвалюються відповідні санкції щодо осіб, які співробітничають з резидентами з «чорного списку» FATF. У відповідності із рекомендаціями FATF, держави-члени вводять відповідні обмеження, напр. банки та інші фінансові установи (в т.ч. України) блокують фінансові транзакції клієнтів з контрагентами, пов’язаними з суб’єктами з «чорного списку» тощо.

Співробітництво з контрагентами, партнерами яких є особи із зазначених юрисдикцій може бути об’єктом посиленої уваги органів державного нагляду (контролю), а також привертати увагу правоохоронних органів. Отже, таке співробітництво може мати негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої уваги.
Операції з юрисдикціями із «Чорного списку» ОЕСР
Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вироблено міжнародно погоджені стандарти обміну інформацією для цілей оподаткування. ОЕСР здійснюється рейтинг юрисдикцій на відповідність цим стандартам і наявність ризиків, пов’язаних з дотриманням податкового законодавства.

Не виключається можливість запровадження окремими державами-членами ОЕСР та іншими державами власних політик обмежень щодо таких суб’єктів та/або їх партнерів.

Співробітництво з контрагентами, партнерами яких є особи із юрисдикцій, що не відповідають зазначеним стандартам (так званий «чорний список» ОЕСР») саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої уваги.
Операції з "офшорними" юрисдикціями, визнаними в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти їх здійснення.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.
Зв'язок з національним публічним діячем
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов’язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв’язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб’єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 204 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 199 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 200 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 203-2 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 211 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 213 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 216 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 218-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 219 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 220-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 220-2 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 223-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 223-2 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 224 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 227 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 229 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 231 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 232 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 232-1 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 232-2 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 233 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов’язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.
Ризики у сфері публічних закупівель
Часті дискваліфікації
Дискваліфікація учасника публічних закупівель може відбутися якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям або не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.

Часті дискваліфікації можуть свідчити про несистемність та погано налагоджені процеси у учасника торгів, або про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції, відмовляється від перемоги на користь іншого учасника або взагалі не готує тендерну документацію).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
Низький рівень перемог
Низький рівень перемог учасника публічних закупівель може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції).

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
Часте розірвання договорів про закупівлю
Співробітництво з компанією, договори про закупівлю з якою часто розриваються, потребує підвищеної обачності. Причини розірвання таких договорів (в звіті про виконання договору про закупівлю) можуть вказувати на обставини, за яких слід утриматись від співробітництва.

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
Велика кількість підрозділів CPV
Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів).

Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов’язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично всі товари, що вони закуповують.

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.
Загальна кількість перевірених факторів зростає в процесі розвитку продукту «Експрес-аналіз контрагента» відповідно до кращих міжнародних практик.
Користуйтесь всіма можливостями YouControl
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’