Decision № 31107439, 08.05.2013, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Approval Date
08.05.2013
Case No.
0907/18202/2012
Document №
31107439
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 0907/18202/2012

Провадження № 2/344/1824/13

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2013 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

в складі: головуючої - судді Польської М.В.

при секретарі c/з Дзюбак Х.Б..

з участю представника позивача Микитин О.В., представника відповідача ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківську цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся в суд з позовом до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором №020-2914/840-0614 від 30.11.2007 року в сумі 1664041 грн. 51 коп., що еквівалентно за офіційним курсом НБУ 205685.16 доларів США та судові витрати.

У позовній заяві зазначено, що 30.11.2007 року між ВАТ «Універсал Банк», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №020-2914/840-0614 на суму 142900 дол.США зі сплатою 12.75% річних за користування кредитними коштами, з кінцевим терміном погашення до 10.11.2037р. З метою забезпечення виконання кредитного зобов'язання, що виникло на підстав кредитного договору між ВАТ «Універсал Банк», правонаступником якого є позивач, та відповідачем ОСОБА_5 укладено договір поруки від 30.11.2007 р. №020-2914/840-0614-Р. Проте, свої зобов'язання за кредитним договором відповідач 1 належним чином не виконував, та станом на 09.10.2012 року заборгованість становить 1664041 грн. 51 коп., а саме : 133604.11 грн. прострочена заборгованості за кредитом; 958180.7 грн. сума дострокового стягнення по кредиту, 460653.81 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом.

Представник позивача просив позов задовольнити з підстав зазначених в позові.

Представник відповідача ОСОБА_5 подав заперечення на позовну заяву, просив відмовити в задоволенні позову до ОСОБА_5 з підстав зазначених в запереченні.

Відповідач ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, хоч про час і місце судового розгляду повідомлявся у встановленому порядку, а тому, виходячи зі змісту ч.1 ст. 224 ЦПК України, та того, що відповідач подавши клопотання на чотири рази відкладення розгляду справи без належного обґрунтування підстав неявки та подальшу неявку в засідання, а позивач подав достатньо матеріалів, які свідчать про взаємовідносини сторін, суд вважає, що можливо провести розгляд справи без відповідача 1.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши письмові матеріали справи, судом встановлено наступне.

30.11.2007 року між ВАТ «Універсал Банк», правонаступником якого є позивач, та ОСОБА_4 було укладено кредитний договір №020-2914/840-0614 на суму 142900 дол.США зі сплатою 12.75% річних за користування кредитними коштами, з кінцевим терміном погашення до 10.11.2037р. (а.с.6-11).

Статтею 1054 Цивільного Кодексу України визначено зміст кредитного договору. За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. Істотними умовами кредиту є розмір кредиту та строк повернення кредиту.

За змістом ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Статтею 611 ЦК України встановлено правові наслідки порушення зобов'язання, за змістом якої у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Проте, свої зобов'язання за кредитним договором відповідач 1 належним чином не виконував, та станом на 09.10.2012 року заборгованість становить 1664041 грн. 51 коп., а саме : 133604.11 грн. прострочена заборгованості за кредитом; 958180.7 грн. сума дострокового стягнення по кредиту, 460653.81 грн. заборгованості по процентам за користування кредитом (а.с.4-5).

За умовами п.5.2.5 кредитного договору сторони погодили, що у разі в тому числі прострочення сплати чергового платежу понад 2 місяців та направлення кредитором на адресу позичальника повідомлення вимоги про дострокове повернення кредиту і не усунення позичальником порушень умов за цим договором протягом 30 календарних днів з дати направлення повідомлення, вважати термін повернення кредиту таким що настав на 31 день з дати відправлення повідомлення.

03.03.2012 року позивачем було направлено повідомлення вимогу про заборгованість по кредитному договору та зобов'язання виконати вимогу про сплату заборгованості, а у випадку невиконання вимоги вважати термін повернення кредиту таким що настав, отриману відповідачем ОСОБА_4 20.03.2012 року (а.с.16-17).

Отже, суд приходить до висновку, що право позивача на дострокове повернення кредиту в повному розмірі за вимогами ст..1050 ЦК України виникло з 21.04.2012 року.

З метою забезпечення виконання кредитного зобов'язання, що виникло на підстав кредитного договору між ВАТ «Універсал Банк», правонаступником якого є позивач, та відповідачем ОСОБА_5 укладено договір поруки від 30.11.2007 р. №020-2914/840-0614-Р (а.с.18-21).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.3., 1.4 вказаного договору поруки поручитель зобов'язувався перед кредитором відповідати солідарно в повному обсязі за несвоєчасне виконання боржником зобов'язань, які виникають з умов кредитного договору, включаючи повернення основної суми боргу, сплату процентів, комісій, відшкодування можливих збитків, сплату пені та інших штрафних санкцій.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. У зв'язку з наведеним, поручителі за вимогою банку повинні нести солідарну відповідальність.

Однак, суд звертає увагу на те, що за вимогами ч.4 ст.559 ЦК України та п.24 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30.03.2012р. №5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають з кредитних відносин» припинення поруки пов'язується з тим, що кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя. При вирішенні таких спорів суд має враховувати, що згідно зі статтею 526 ЦК зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору. Отже, якщо кредитним договором не визначено інші умови виконання основного зобов'язання, то у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором строк пред'явлення кредитором до поручителя вимоги про повернення отриманих у кредит коштів має обчислюватися з моменту настання строку погашення зобов'язання згідно з такими умовами, тобто з моменту настання строку виконання зобов'язання у повному обсязі або у зв'язку із застосуванням права на повернення кредиту достроково. Пред'явленням вимоги до поручителя є як направлення/вручення йому вимоги про погашення боргу (залежно від умов договору), так і пред'явлення до нього позову. При цьому в разі пред'явлення вимоги до поручителя кредитор може звернутися до суду протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання.

Як встановлено судом у позивача настало право на повернення кредиту достроково з 21.04.2012 року ( чи навіть у збільшенні терміну до 61 дня без договірних відносин це б становило з 22.05.2012 року), а вимога до поручителя не була пред'явлена, що не заперечив і представник позивача, натомість позовна заява подана понад 6-ти місячний строк настання такої вимоги. Тому, позовні вимоги до відповідача ОСОБА_5 не обґрунтовані і задоволенню не підлягають

Ч.3 ст.10, ч.1 ст.60 ЦПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом та ст.61 цього Кодексу.

З врахуванням вищезазначеного, суд приходить до висновку, що стягнення з ОСОБА_4 заборгованості за кредитним договором №020-2914/840-0614 від 30.11.2007 року в сумі 1664041 грн. 51 коп., що еквівалентно за офіційним курсом НБУ 205685.16 доларів США та судових витрат є обґрунтованими, натомість порука ОСОБА_5 є припиненою.

На підставі викладеного, відповідно до ст..526, 530, ч.4 ст. 559, 1050, 1054 Цивільного Кодексу України, керуючись ст.ст. 10, 11, 60 212-215 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь ПАТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) на рахунок 29095000202428, МФО 322001, заборгованість за кредитним договором №020-2914/840-0614 від 30.11.2007 року в розмірі 1644041,51 грн. (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі сорок одна гривня 51 копійка), що за офіційним курсом НБУ станом на дату розрахунку 09.10.2012 року еквівалентно 205685,16 доларів США (двісті п'ять тисяч шістсот вісімдесят п'ять доларів 16 центів).

Стягнути з ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь ПАТ «Універсал Банк» (м. Київ, вул. Автозаводська 54/19, код ЄДРПОУ 21133352) - 3219 грн. судового збору.

В задоволенні решти заявлених вимог - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Апеляційна скарга, подана після закінчення строків, установлених статтею 294 ЦПК України, залишається без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Суддя Польська М.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 31107439 ?

Документ № 31107439 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 31107439 ?

Дата ухвалення - 08.05.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 31107439 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 31107439 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 31107439, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast

The court decision No. 31107439, Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast was adopted on 08.05.2013. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 31107439 refers to case No. 0907/18202/2012

This decision relates to case No. 0907/18202/2012. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 31107432
Next document : 31107442