COURTS, Ivano-Frankivsk Oblast — catalog of court decisions and cases

Ivano-Frankivsk Oblast
Total 20 items.

Bolekhivskyi Town Court of Ivano-Frankivsk Oblast 34-a Konovalets str., Bolekhiv, 77200

Horodenkivskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 7 Heroev Euromaidana str., Gorodenka, 78100

Ivano-Frankivsk City Court of Ivano-Frankivsk Oblast 11 Grunwald str., Ivano-Frankivsk, 76000

Rozhniativskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 15 Shkilna str., Rozhnyatov, 77600

Tlumatskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 14-a Vynnychenko str., Tlumach, 78000

Bohorodchanskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 68 Shevchenko str., Bogorodchany, 77701

Verkhovynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 76 Zhabievskaya str., Verkhovyna village, 78700

Halytskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 10 Karaimska str., Galich, 77101

Kaluskyi City-Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 10 Molodizhna str., Kalush, 77311

Kolomyiskyi City-Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 29 Grushevsky str., Kolomyya, 78200

Sniatynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 56 Sichovyh Streltsiv Square, Snyatin, 78300

Tysmenytskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 150 Nezalezhnosti str., Ivano-Frankivsk, 76002

Yaremchanskyi Town Court of Ivano-Frankivsk Oblast 32 Dovbush str., Yaremche, 78501

Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court 46 Nezalezhnosti str., Ivano-Frankivsk, 76018

Commercial Court of Ivano-Frankivsk Oblast 16 Shevchenko str., Ivano-Frankivsk, 76018

Kosivskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 50 Nezalezhnosti str., Kosiv 78601

Rohatynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 40 Halytska str., Rogatyn 77001

Ivano-Frankivsk Oblast Court of Appeal 11 Grunwald str., Ivano-Frankivsk, 76018

Dolynskyi Raion Court of Ivano-Frankivsk Oblast 115 Obliski str., Dolyna, Ivano-Frankivsk region, 77500