Vasylivskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Address
2 Derzhavna str., Vasylivka, Zaporizhzhia region, 71600
Phones
(06175) 7-26-19, 7-26-29
Work hours
Monday-Thursday from 08:00 to 17:00
Friday from 08:00 to 15:45
Break from 12:00 to 12:45
Judgments
Approval Date Form of decision Form of legal proceedings Decision No. Case No.
20.10.2021 Court decree Civil 100477803 311/4327/21
20.10.2021 Decision Civil 100477799 311/3032/21
20.10.2021 Decision Civil 100477802 311/2060/21
19.10.2021 Decision Civil 100477797 311/3440/21
19.10.2021 Court decree Civil 100477775 311/3873/21
18.10.2021 Court decree Civil 100381499 311/4302/21
18.10.2021 Court order Civil 100378926 311/4225/21
18.10.2021 Court decree Civil 100477786 311/3372/21
18.10.2021 Court order Civil 100376075 311/3737/21
18.10.2021 Decree Cases of Administrative Offenses 100425447 311/4213/21
18.10.2021 Decree Cases of Administrative Offenses 100414197 311/4181/21
18.10.2021 Decree Cases of Administrative Offenses 100414203 311/4192/21
18.10.2021 Decree Cases of Administrative Offenses 100477781 311/4190/21
18.10.2021 Court decree Civil 100414198 311/1279/21
18.10.2021 Court decree Civil 100414202 311/2861/13-ц
18.10.2021 Court order Civil 100378925 311/4215/21
18.10.2021 Court order Civil 100376074 311/3502/21
18.10.2021 Decree Cases of Administrative Offenses 100477783 311/4174/21
18.10.2021 Decree Cases of Administrative Offenses 100477784 311/4174/21
13.10.2021 Court decree Civil 100339501 311/2758/21