Decision № 98554274, 23.07.2021, Enerhodarskyi Town Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
23.07.2021
Case No.
316/1432/21
Document №
98554274
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 316/1432/21

Провадження № 2/316/913/21

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2021 р. м.Енергодар

Енергодарський міський суд Запорізької області

у складі головуючого судді Бульби О.М.,

за участю секретаря судового засідання Журавльової Ю.В.,

розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін, цивільну справу №316/1432/21 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2021 року Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі – позивач, Банк), звернувся до Енергодарського міського суду Запорізької області з позовною заявою до ОСОБА_1 (далі – відповідач), в обґрунтування якої зазначив, що 03.05.2017 року між Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та відповідачем було укладено заяву про приєднання №б/н (далі – заява) до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі – ДКБО). Шляхом підписання Заяви про приєднання до ДКБО фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), відповідач беззастережно приєднався до ДКБО в редакції, яка на день підписання Заяви на приєднання розміщена на інтернет сторінці Банку: www.oschadbank.ua та уклав з банком Договір, складовою частиною якого є умови договору банківського рахунку.

Відповідно до п.3.4.1 Заяви, банк відкрив на ім`я відповідача поточний рахунок в гривні України.

Відповідно до п.1.7. розділу ХХІІ ДКБО, датою укладання Кредитного договору є дата підписання Заяви на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) уповноваженим представником (представником) Банку; датою надання Кредиту (частин Кредиту) є дата використання Клієнтом Кредиту (кредитних коштів).

Згідно змісту п.1.20 розділу ХХІІ ДКБО, сплата нарахованих процентів за користування Кредитом, т.ч. процентів за користування Кредитом протягом Грейс періоду/обов`язкового щомісячного платежу, процентів за несанкціонованим овердрафтом, сплата комісійних винагород, що передбачені заявою на встановлення відновлюваної кредитної лінії здійснюється не пізніше 25 числа кожного місяця шляхом договірного списання коштів з Карткового рахунку Клієнта. У разі несплати вищезазначених платежів у визначений розрахунковий період, сума заборгованості, яка підлягає погашенню, наступного робочого дня переноситься на відповідні рахунки для обліку простроченої заборгованості.

Відповідно до п.1.27, п.1.29 розділу ХХІІ ДКБО, будь-яке невиконання Клієнтом умов Договору породжує у банка право дострокового відкликання Кредиту, а у Клієнта створює обов`язок дострокового погашення заборгованості за Кредитом у повному обсязі та сплати усіх інших платежів передбачених Договором.

Станом на 11.05.2021 року розмір заборгованості відповідача перед позивачем становить суму у 31381,28 грн., яка складається: з заборгованості за кредитом – 24911,54 грн., заборгованості по відсотками – 2866,01 грн., комісії – 23,92 грн., заборгованості по пені – 196,07 грн., 3% річних на суму простроченого кредиту – 1168,66 грн., 3% річних на суму нарахованих та несплачених процентів – 139,12 грн., суми втрат від інфляції на суму нарахованих та несплачених процентів – 225,91 грн., суми втрат від інфляції за несвоєчасне погашення кредиту - 1850,05 грн.

Просить суд стягнути з відповідача на користь Банку зазначений розмір заборгованості та суму сплаченого судового збору.

Ухвалою Енергодарського міського суду Запорізької області від 08.06.2021 р. (а.с.27), враховуючи положення ст.274 ЦПК України, справу призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін, відповідачу запропоновано подати до суду заяву із обґрунтованим запереченням проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, відзив на позов по вказаній справі.

Відповідно до ч.5 ст.279 ЦПК України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

До суду не було надано відповідачем заяви із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, а також відзиву на позовну заяву.

Клопотань про відкладення слухання справи сторонами надано не було.

Враховуючи зазначене, суд вважає можливим розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження визначеного ухвалою суду, на підставі наявних у справі матеріалів.

У зв`язку з тим, що відповідно до положень цього Кодексу, розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, на підставі ч.2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні у справі докази відповідно до вимог статті 89 ЦПК України, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до положень ст.12, 81 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Судом встановлено, що відповідач ОСОБА_1 03.05.2017 року звернувся до позивача з заявою про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та на встановлення відновлювальної кредитної лінії (а.с. 12-15).

Відповідно до п. 6.3. заяви на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту), розмір кредиту становить 20000,00 грн., строк кредитування становить 36 місяців з можливим подовженням на той самий строк (а. с. 14).

Доказів про те, що сторони домовились про продовження строку дії договору кредитування позивачем надано не було.

Відповідно до п. 6.5 заяви на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту), процентна ставка за кредитом є фіксованою та складає 24% річних за користування кредитними коштами у всіх випадках, крім випадку користування кредитними коштами протягом Грейс-періоду; 0,001 % річних за користування кредитними коштами протягом Грейс-періоду безготівкового розрахунку за товари та послуги з використанням платіжної картки (а. с. 14).

Відповідно п.п. 5.5 заяви про приєднання, ОСОБА_1 підтвердив, що отримав, ознайомився і погодився із Правилами користування Карткою, Тарифами, які діють на дату підписання цієї Заяви про приєднання, про що свідчить підпис відповідача (а.с.12-15).

Таким чином, ОСОБА_1 , пройшовши ідентифікацію клієнта, підписавши заяву про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії (кредиту), в яких визначені істотні умови договору, уклав з позивачем договір комплексного банківського обслуговування, що підтвердив своїм підписом на заяві, в межах умов якого отримав кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку.

Такий договір є укладеним, оскільки дотримано вимоги до письмової форми (укладений шляхом підписання декількох документів) і сторони, таким чином, дійшли згоди щодо істотних умов, притаманних даному виду договору.

Відповідно до розрахунку заборгованості станом на 11.05.2021 року заборгованість ОСОБА_1 за кредитним договором становить суму у розмірі 31381,28 грн., яка складається: з заборгованості за кредитом – 24911,54 грн., заборгованості по відсотками – 2866,01 грн., комісії – 23,92 грн., заборгованості по пені – 196,07 грн., 3% річних на суму простроченого кредиту – 1168,66 грн., 3% річних на суму нарахованих та несплачених процентів – 139,12 грн., суми втрат від інфляції на суму нарахованих та несплачених процентів – 225,91 грн., суми втрат від інфляції за несвоєчасне погашення кредиту - 1850,05 грн.

Наданий позивачем розрахунок заборгованості та його складові відповідачем не спростовано.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, підтверджуються наступними дослідженими доказами: Заявою про приєднання (а.с.12-13); Заявою на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) (а.с.14-15); Договором комплексного Банківського обслуговування фізичних осіб (а.с.17-23); Розрахунком заборгованості станом на 11.05.2021 р. (а.с.4-5) та підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно вимог ст.509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч.2 ст.11 ЦК України, визначено, що однією з підстав виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

За змістом статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Статями 626, 628 ЦК України договір визначається як домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст.634 ЦК України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч.1 ст.1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до статті 1056-1 ЦК України, розмір процентів, тип процентної ставки та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються у договорі.

Відповідно до ст.526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 1049 ЦК України передбачено, що позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ст.ст. 610, 612 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до приписів ст.549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до статті 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На дату розгляду справи судом, матеріали справи не містять доказів які свідчили про повне погашення відповідачем кредитної заборгованості.

У зв`язку з зазначеним, суд дійшов висновку, що вимоги позову підлягають задоволенню.

Відповідно до приписів п.6 ч.1 ст.264, п.2 ч.5 ст.265 ЦПК України, при ухваленні рішення, суд вирішує питання щодо розподілу судових витрат між сторонами, який зазначає у резолютивній частині рішення.

Згідно ч.1ст.133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно меморіального ордеру (а.с.1) позивачем було сплачено судовий збір за звернення до суду з даним позовом в розмірі 2270,00 грн., наявності інших судових витрат не встановлено.

Враховуючи приписи ч.1ст.141 ЦПК України, суд вважає необхідним стягнути з відповідача на користь позивача суму сплаченого позивачем судового збору в розмірі 2270,00 грн.

З урахуванням вищезазначеного, керуючись ст.ст. 3, 4, 10, 12, 28, 76-82, 89, 133, 141, 247, 263, 265, 274, 275, 279, 280-282, 352, 354, 355 ЦПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізьке обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ), на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: 69063, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 48, банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ОПЕРВ, ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957) - заборгованість в загальній сумі 31381 (тридцять одна тисяча триста вісімдесят одна) гривня 28 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ), на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» (місцезнаходження: 69063, м.Запоріжжя, пр.Соборний, 48, банківські реквізити: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ОПЕРВ, ЄДРПОУ 02760363, МФО 313957) - суму сплаченого судового збору в розмірі 2270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень 00 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте Енергодарським міським судом Запорізької області за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Відповідач, якому повне заочне рішення не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, заочне рішення може бути оскаржене протягом 30 (тридцяти) днів безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, при цьому, строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Позивач має право оскаржити заочне рішення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня складення судового рішення. В разі, якщо повне заочне рішення суду не було вручене у день його складання, позивач має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ст.284 ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя: О. М. Бульба

Часті запитання

Який тип судового документу № 98554274 ?

Документ № 98554274 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 98554274 ?

Дата ухвалення - 23.07.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 98554274 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 98554274 ?

В Enerhodarskyi Town Court of Zaporizhzhia Oblast
Previous document : 98554273
Next document : 98554277