Court decree № 97242413, 28.05.2021, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
28.05.2021
Case No.
922/2071/21
Document №
97242413
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________

УХВАЛА

"28" травня 2021 р. Справа № 922/2071/21

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Байбака О.І.

розглянувши заяву Фізичної особо-підприємця Мирошника Володимира Івановича, м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський масло завод", м. Харків

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

До господарського суду Харківської області надійшла заява Фізичної особи-підприємеця Мирошника Володимира Івановича про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський масло завод", в якій заявник просить суд:

1) прийняти заяву кредитора ФОП Мирошник В.І. про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський масло завод" (місцезнаходження: 61174, м. Харків, пр.-т Перемоги, буд. 55-Е; код ЄДРПОУ 40515416);

2) відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський масло завод" (місцезнаходження: 61174, м. Харків, пр.-т Перемоги, буд. 55-Е; код ЄДРПОУ 40515416);

3) призначити розпорядником майна або керуючим реструктуризацією у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський масло завод" (місцезнаходження: 61174, м. Харків, пр.-т Перемоги, буд. 55-Е; код ЄДРПОУ 40515416) арбітражного керуючого Родзинського Анатолія Анатолійовича (свідоцтво № 604 від 19.03.2013).

Розглянувши вищезазначену заяву та додані до неї документи, суд вважає за необхідне залишити її без руху, зважаючи на те, що подана заява про відкриття провадження у справі про банкрутство не відповідає вимогам, встановленим Кодексом України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з ч. 1 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається кредитором або боржником у письмовій формі та повинна містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; ім`я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); виклад обставин, що є підставою для звернення до суду; перелік документів, що додаються до заяви.

Частиною другою статті 34 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство додаються: докази сплати судового збору, крім випадків, коли згідно із законом судовий збір не підлягає сплаті; довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником; докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень; докази надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів.

Згідно з п. 1-5 ст. 91 ГПК України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу.

Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначення назви посади особи, яка засвідчує копії, її ініціалів, прізвища та дати такого засвідчення (п. 5.27 Державної Уніфікованої системи документації ДСТУ 4163-2003).

Однак, як свідчать матеріали поданої заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, до неї заявником не надано копій документів, на які останній посилається як на підставу звернення до суду, зокрема, договорів про надання юридичних послуг № 0519/03 від 22.05.2019, відступлення права вимоги № 1812/08 від 18.12.2019, договорів поруки № 0419/03 від 22.04.2019, № 1812/08 від 18.122019, № 220519/03 від 07.01.2019, № 1812/06 від 18.12.2019, № 0419/03 від 22.04.2019, № 1812/04 від 18.12.2019, № 120319/03 від 12.03.2019, № 1812/10 від 18.12.2019 та № 0519/03 від 07.01.2019 та № 1812/03 від 18.12.2019, акт звірки заборгованості між ФОП Мирошник В.І. та ТОВ "Чугуївський масло завод" від 25.05.2021 або пояснення щодо підстав неможливості їх подання разом із заявою, а також не зазначено про неможливість їх подання разом із заявою.

Крім того, як вбачається з поданої заяви, заявником до неї не додано доказів авансування винагороди арбітражному керуючому в еквіваленті трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень, доказів надсилання боржнику копії заяви і доданих до неї документів та доказів на підтвердження обставин викладених у заяві. Крім того заява не містить пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Також заява не містить підтвердження про те, що її заявником не подано іншого заяви щодо цього ж боржника з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Частиною 3 ст. 37 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з ч. 2 ст. 174 ГПК України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи, що заяву ФОП Мирошника В.І. про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський масло завод" подано без додержання вимог ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне залишити її без руху, повідомити заявника про допущені недоліки та надати п`ятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для їхнього усунення.

Крім того, суд вважає за необхідне попередити ФОП Мирошника В.І. про те, що згідно з ч. 4 ст. 174 ГПК України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Керуючись ст. ст. 34, 37 Кодексу України з питань банкрутства, ст. ст. 174, 233- 235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ФОП Мирошника Володимира Івановича про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський масло завод" залишити без руху.

2. Повідомити ФОП Мирошника Володимира Івановича про допущені недоліки заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Чугуївський масло завод".

3. Визначити наступний спосіб усунення недоліків заяви:

ФОП Мирошнику Володимиру Івановичу у п`ятиденний строк з дня вручення цієї ухвали надати суду:

- докази авансування заявником на депозитний рахунок суду винагороди арбітражному керуючому за три місяці виконання повноважень;

- докази направлення на адресу боржника копії заяви і доданих до неї документів;

- докази на підтвердження обставин викладених у заяві, а саме надати суду належним чином засвідчені копії договорів про надання юридичних послуг № 0519/03 від 22.05.2019, відступлення права вимоги № 1812/08 від 18.12.2019, договорів поруки № 0419/03 від 22.04.2019, № 1812/08 від 18.122019, № 220519/03 від 07.01.2019, № 1812/06 від 18.12.2019, № 0419/03 від 22.04.2019, № 1812/04 від 18.12.2019, № 120319/03 від 12.03.2019, № 1812/10 від 18.12.2019 та № 0519/03 від 07.01.2019 та № 1812/03 від 18.12.2019, акт звірки заборгованості між ФОП Мирошник В.І. та ТОВ "Чугуївський масло завод" від 25.05.2021 або пояснення щодо підстав неможливості їх подання разом із поданою заявою.

4. Попередити ФОП Мирошника Володимира Івановича про те, що згідно з ч. 4 ст. 174 ГПК України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Байбак О.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 97242413 ?

Документ № 97242413 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97242413 ?

Дата ухвалення - 28.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97242413 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 97242413 ?

В Commercial Court of Kharkiv Oblast
Previous document : 97242412
Next document : 97242414