Court decree № 95032290, 22.02.2021, Commercial Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
22.02.2021
Case No.
915/190/21
Document №
95032290
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

22 лютого 2021 року Справа № 915/190/21

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Смородінової О.Г.,

розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Сніжне сяйво» (04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 16-А; ідентифікаційний код 39219075)

до відповідача: Приватного акціонерного товариства «Зелений Гай» (56541, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с. Бузьке, вул. Зеленогаївська, буд. 12)

про: стягнення 956120,01 грн,

В С Т А Н О В И В:

17.02.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сніжне сяйво» звернулося до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою б/н від 05.02.2021 (вх. № 2489/21) (з додатками), в якій просить суд:

- прийняти позовну заяву та відкрити провадження у справі;

- стягнути з відповідача - Приватного акціонерного товариства «Зелений Гай» (код ЄДРПОУ 00414090) на користь позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сніжне сяйво» (код ЄДРПОУ 39219075) суму боргу і розмірі 956120,01 за договором № 14/1 від 14.01.2019;

- стягнути з відповідача судовий збір та судові витрати.

Дослідивши матеріали позовної заяви та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам Глави 1 Розділу III Господарського процесуального кодексу України за такими підставами.

Статтею 162 Господарського процесуального кодексу України встановлено вимоги до позовної заяви, а саме позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За змістом статті 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Однак позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Сніжне сяйво» б/н від 05.02.2021 (вх. № 2489/21) не відповідає вимогам ст.ст. 162, 164 ГПК України, оскільки:

По-перше, позовна заява не містить відомостей, передбачених ч. 3 ст. 162 ГПК України, а саме:

1) позовна заява не містить належно викладеного змісту позовних вимог, що суперечить п. 4 ч. 3 ст. 162 ГПК України. Так, в прохальній частині позовної заяви позивачем не вказано розмежування сум заявлених до стягнення. Товариству з обмеженою відповідальністю «Сніжне сяйво» слід уточнити прохальну частину позову, а саме зазначити перелік всіх складових сум заявлених до стягнення, оскільки суд не має права самостійно вирішувати, з чого складається заявлена позивачем сума боргу в розмірі 956120,01 грн.

При цьому суд звертає увагу позивача на те, що мотивувальна частина позову містить лише суму боргу (836700,00 грн), пені (77585,01 грн) та штрафу (418835,00 грн), в той час як до позову надано розрахунок лише інфляційних втрат та 3 % річних, мотивація щодо яких взагалі відсутня в тексті позовної заяви.

Крім того, позивач у тексті позовної заяви не вказує номери дати та суми видаткових накладних (які додані до позовної заяви), та не зазначає про кількість і періоди проведених оплат.

2) позовна заява, всупереч вимогам п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України, не містить зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

По-друге, позивачем не виконано належним чином вимоги щодо надання документів, передбачених ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, а саме документів, які підтверджують відправлення відповідачу на його адресу копії позовної заяви і доданих до неї документів (п. 1 ч. 1 ст. 164).

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів. При цьому, у відповідності до ч. 1 ст. 172 ГПК України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Всупереч наведеним приписам, заявником в якості доказів направлення позовної заяви відповідачу надано лише фіскальний чек та поштову накладну АТ «Укрпошта». При цьому опису вкладення на ім`я відповідача позивачем до позовної заяви не надано.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 10 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за подання яких передбачено сплату судового збору, залишаються судом без руху також у випадку, якщо на момент відкриття провадження за відповідною заявою, скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума судового збору не зарахована до спеціального фонду державного бюджету. Правила цієї частини не застосовуються до заяв про забезпечення доказів або позову.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позивачем не виконано вимоги ст.ст. 162, 164 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Таким чином, керуючись ст. ст. 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Сніжне сяйво» б/н від 05.02.2021 (вх. № 2489/21) у справі № 915/190/21 залишити без руху.

2. Позивачу усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки у 10-денний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху шляхом подання до господарського суду письмової заяви про усунення недоліків з дотриманням вимог, передбачених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

3. Роз`яснити позивачу, що при невиконанні вимог даної ухвали, позовна заява у відповідності до приписів ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України вважається неподаною та повертається заявнику.

4. Надіслати позивачу Акт відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області від 17.02.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.Г. Смородінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 95032290 ?

Документ № 95032290 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95032290 ?

Дата ухвалення - 22.02.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95032290 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 95032290 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 95032290, Commercial Court of Mykolayiv Oblast

The court decision No. 95032290, Commercial Court of Mykolayiv Oblast was adopted on 22.02.2021. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 95032290 refers to case No. 915/190/21

This decision relates to case No. 915/190/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 95032289
Next document : 95032291