Court decree № 93948751, 30.12.2020, Novomoskovskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
30.12.2020
Case No.
183/7273/20
Document №
93948751
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Єдиний унікальний номер справи 183/7273/20

Провадження № 2-з/183/99/20

У Х В А Л А

30 грудня 2020 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі головуючого судді Майної Г. Є., розглянувши в письмовому провадженні заяву представника ОСОБА_1 – адвоката Береста Олександра Миколайовича про забезпечення позову ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛАНД", приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Малкової Марії Вікторівни, третя особа – приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню та повернення стягнутої за виконавчим документом суми,-

В С Т А Н О В И В:

29 грудня 2020 року адвокат Берест О. М. в інтересах позивача ОСОБА_1 , звернувся до суду із позовом до ТОВ "Фінансова компанія "АЛАНД", приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Малкової М. В., третя особа – приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай О. С., у якому просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 29560 від 08 вересня 2020 року, вчинений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О. С., щодо звернення стягнення з ОСОБА_1 за кредитним договором № 005-03228-230114 від 23 січня 2014 року, укладеним з ПАТ "Дельта-Банк", право вимоги за яким отримало ТОВ "Фінансова компанія "АЛАНД", заборгованості у розмірі 46 047,69 грн., стягнути з ТОВ "Фінансова компанія "АЛАНД" судовий збір, витрати на професійну правничу допомогу та 136,00 грн., стягнутих з нього на виконання спірного виконавчого напису, а також стягнути з приватного виконавця на його користь 669,00 грн., стягнутих за спірним виконавчим написом.

Ухвалою судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 30 грудня 2020 року позовну заяву було залишено без руху з наданням строків для усунення її недоліків.

29 грудня 2020 року представник ОСОБА_1 – адвокат Берест О. М., одночасно із поданням вищевказаної позовної заяви, звернувся до суду із заявою про забезпечення позову, яка обґрунтована тим, що приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О. С. 08 вересня 2020 року, вчинений виконавчий напис № 29560, щодо звернення стягнення з ОСОБА_1 , як боржника за кредитним договором № 005-03228-230114 від 23 січня 2014 року, укладеним з ПАТ "Дельта-Банк", правонаступником за яким є ТОВ "Фінансова компанія "АЛАНД", заборгованості у розмірі 46 047,69 грн. Наразі зазначений виконавчий документ перебуває на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Малкової М. В. (ВП № 63555122). Зазначений виконавчий напис він вважає таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки вчинений з порушеннями, розмір заборгованості за кредитом не є безспірною.

У зв`язку з чим, заявник просив вжити заходів забезпечення позову, шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчих документів до набрання рішенням суду законної сили, а саме:

- виконавчого напису № 29560 від 08 вересня 2020 року, вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, щодо звернення стягнення з ОСОБА_1 за кредитним договором № 005-03228-230114 від 23 січня 2014 року, укладеним з Публічним акціонерним товариством "Дельта-Банк", правонаступником за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛАНД" заборгованості у розмірі 46 047,69 грн.;

- постанови про відкриття виконавчого провадження № 63555122 від 10 листопада 2020 року приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Малкової Марії Вікторівни з примусового виконання виконавчого напису № 29560 від 08 вересня 2020 року, вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, щодо звернення стягнення з ОСОБА_1 за кредитним договором № 005-03228-230114 від 23 січня 2014 року, укладеним з Публічним акціонерним товариством "Дельта-Банк", правонаступником за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛАНД" заборгованості у розмірі 46 047,69 грн. та стягнення з боржника виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця у розмірі 4 654,77 грн.

Сторони у судове засідання, на підставі ч. 1 ст. 153 ЦПК України, не викликались.

Дослідивши матеріали заяви про забезпечення позову, суд вважає, що вона підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 149 ЦПК України суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частинами 1, 2, 3 статті 150 ЦПК України визначено, що позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб; 11) накладенням арешту на активи, які є предметом спору, чи інші активи відповідача, які відповідають їх вартості, у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави; 2) забороною вчиняти певні дії; 3) встановленням обов`язку вчинити певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту; 6) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку; 7) передачею речі, яка є предметом спору, на зберігання іншим особам, які не мають інтересу в результаті вирішення спору; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1-9 цієї частини. Суд може застосувати кілька видів забезпечення позову. Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Одним із критеріїв обґрунтованості заяви є наявність причинного зв`язку між конкретним видом забезпечення позову, про який йдеться у відповідній заяві, та наслідком у формі потенційної загрози виконанню рішення суду.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має врахувати наскільки конкретний захід, який пропонується вжити, пов`язаний з предметом позову, наскільки він співмірним позовній вимозі, і яким чином цей захід фактично реалізує мету його вжиття.

Відповідно до п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 9 "Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову", розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

У поданій позовній заяві, представник ОСОБА_1 – адвокат Берест О. М. просить визнати виконавчий напис № 29560 від 08 вересня 2020 року, вчиненого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, щодо звернення стягнення з ОСОБА_1 за кредитним договором № 005-03228-230114 від 23 січня 2014 року, укладеним з Публічним акціонерним товариством "Дельта-Банк", правонаступником за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛАНД" заборгованості у розмірі 46 047,69 грн. – таким, що не підлягає виконанню.

Судом установлено, що постановою приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Малковою М. В. від 10 листопада 2020 року було відкрито виконавче провадження № 63555122 з примусового виконання виконавчого напису нотаріуса № 29560 від 08 вересня 2020 року.

Згідно із ч. 2 ст. 150 ЦПК України, заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами. Пунктом 6 частини 1 ст. 150 ЦПК України передбачено забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого документа, який оскаржується боржником у судовому порядку.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що такий вид забезпечення позову, як зупинення виконання виконавчого документу буде співмірним з заявленими вимогами і достатнім для ефективного захисту інтересів ОСОБА_2 , а тому заяву про забезпечення позову в цій частині є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 157 ЦПК України, ухвала суду про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом. Така ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Разом з тим, вирішуючи заяву про забезпечення позову в частині вимог про зупинення виконання постанови приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Малкової М. В. про відкриття виконавчого провадження № 63555122 від 10 листопада 2020 року, суд ураховує, що нормами чинного цивільного процесуального законодавства не передбачено такого виду забезпечення позову. Крім того, ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_1 у своїй заяві про забезпечення позову в цій частині, не наводить норми права, які передбачають таке зупинення, у зв`язку з чим у задоволенні заяви у зазначеній частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 149, 150, 157, 260 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву представника ОСОБА_1 – адвоката Береста Олександра Миколайовича про забезпечення позову – задовольнити частково.

Зупинити виконання виконавчого напису, вчиненого 08 вересня 2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, зареєстрованого в реєстрі за № 29560, про стягнення боргу з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛАНД" (код ЄДРПОУ 42642578) – до ухвалення рішення у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "АЛАНД", приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Малкової Марії Вікторівни, третя особа – приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу Горай Олег Станіславович про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню та повернення стягнутої за виконавчим документом суми.

У задоволенні іншої частини заяви – відмовити.

Копію ухвали суду направити приватному виконавцеві виконавчого округу міста Києва Малковій Марії Вікторівні для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею і може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду через Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Апеляційна скарга подається протягом 15 днів, починаючи з наступного за днем складення ухвали суду.

Ухвала суду складена і підписана 30 грудня 2020 року.

Суддя Г.Є. Майна

Часті запитання

Який тип судового документу № 93948751 ?

Документ № 93948751 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93948751 ?

Дата ухвалення - 30.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93948751 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93948751 ?

В Novomoskovskyi City-District Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 93948750
Next document : 93948755