Decision № 93022432, 23.11.2020, Ordzhonikidze Town Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
23.11.2020
Case No.
184/1769/20
Document №
93022432
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 184/1769/20

Номер провадження 2/184/473/20

ЗАОЧНЕ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2020 рокум. Покров

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді - Томаш В.І.,

за участю секретаря судового засідання - Михайлової Т.В.,

розглянувши в м. Покров у порядку спрощеного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» в особі філії - Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» до відповідача ОСОБА_1 «про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором»,-

ВСТАНОВИВ:

АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» в особі філії - Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» звернувся до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області до відповідача із вказаним вище позовом, посилаючись на наступні обставини.

Між АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та ОСОБА_1 була укладена Заява про приєднання №546686305 від 09.10.2018 року до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та відкрито рахунок № НОМЕР_1 , а також Кредитний договір, відповідно до якого останній отримав кредит. Відповідач не виконав своїх зобов`язань за кредитним договором, у зв`язку з чим станом на 20.07.2020 року утворилась заборгованість у розмірі 17678,08 грн. У зв`язку з чим, позивач просить стягнути з відповідача утворену заборгованість, а також витрати по сплаті судового збору в сумі 2102,00 грн.

В судове засідання представник позивача не з`явився, але в позовній заяві просить розглядати справу без їх участі, позовні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити, не заперечує проти заочного розгляду справи.

Відповідач в судове засідання повторно не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, відзив не надав.

Разом з тим, на адресу суду органом зв`язку повернутий конверт з повідомленням та довідкою з відміткою «інші причини, що не дали змоги виконати обов`язки щодо пересилання поштового відправлення».

Окрім цього, на офіційному веб-сайті судової влади України розміщено оголошення про виклик до суду відповідача, з огляду на що відповідач, відповідно до п.11 ст.128 ЦПК України вважається таким, що отримав судову повістку.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Відповідно до ст.280 ЦПК України суд зі згоди позивача ухвалив рішення про заочний розгляд справи.

Суд, дослідивши матеріали справи і оцінивши їх в сукупності, прийшов до висновку, що заявлені позивачем позовні вимоги обґрунтовані, знайшли своє підтвердження та підлягають задоволенню в повному обсязі за наступних підстав.

Судом встановлено, що 09.10.2018 року між Публічним акціонерним товариством «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі - АТ «ОЩАДБАНК», Банк, позивач) та ОСОБА_1 (далі - Позичальник, відповідач) було укладено Заяву про приєднання №546686305 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) та відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

При укладенні Заяви про приєднання сторони керувались ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), відповідно до якої договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Шляхом підписання Заяви про приєднання №1428620 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) (далі Заява про приєднання), ОСОБА_2 беззастережно приєднався до Договору в редакції, яка на день підписання цієї Заяви про приєднання була розміщена на офіційній інтернет-сторінці Банку: www.oschacibank.ua, та уклав з Банком Договір, складовою частиною якого є умови Договору банківського рахунку, Кредитного договору (п.п.3.1 п.3 «Умова про приєднання до Договору» Заяви про приєднання). У свою чергу, відповідно до умов Договору, Банк відкрив на ім`я клієнта поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) за дебетово-кредитною схемою (п.п.3.2 п.3 «Умова про приєднання до Договору» Заяви про приєднання).

Крім того, 09.10.2018 року між АТ «ОЩАДБАНК» та Позичальником було також укладено Заяву на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту).

Відповідно до п.п.6.1 блоку 6 «Умови кредитування» Заяви на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) підписанням цієї Зави на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту), яка є складовою Заяви на приєднання, відповідач ініціював одержання та погодився умовами користування Кредитом, відповідно до умов Договору, та підтвердив укладення між ним та Банком Кредитного договору.

Перед встановленням Кредиту за Картковим рахунком Банк проінформував Клієнта про умови кредитування та загальну вартість Кредиту. При наступній зміні розміру Кредиту та\або процентів за користування Кредитом, наведену в Таблиці (п.1.5 Розділу XXII Договору).

Відповідно до п.п 6.4 блоку 6 Заяви про встановлення кредиту Позичальнику було встановлено кредит в сумі 12000,00 грн.

Строк кредиту (користування ним) встановлюється на відповідний період дії платіжної картки. При випуску платіжної картки на новий термін, строк дії кредиту (користування ним) подовжується на строк дії платіжної картки. Процентна ставка за кредитом складає 38,00 процентів річних за користування кредитними коштами у всіх випадках, крім випадку користування кредитними коштами протягом Грейс-періоду та випадку припинення трудового договору між клієнтом та організацією або розірвання Договору зарплатного проекту, укладеного між Банком та організацією (п.6.4, 6.6 блоку 6 «Умови кредитування» Заяви на встановлення відновлюваної кредитної лінії (кредиту), що є складовою частиною Заяви про приєднання).

Відповідно до п.п. 6.10-6.12 блоку 6 «Умови кредитування» Заяви на встановлення відновлювальної кредитної лінії (Кредиту) підписанням даної Заяви відповідач погодився, що всі умови кредитного договору містяться в Договорі комплексного банківського обслуговування фізичних осіб. Підписанням Заяви на встановлення кредиту, позичальник підтверджує, що до підписання даної заяви він ознайомився з загальною вартістю кредиту, реальною річною процентною ставкою та загальними витратами по кредиту, які викладені у таблиці обчислення загальної вартості кредиту. Також відповідач підтверджує факт отримання у письмовій формі паспорту споживчого кредиту.

Даними діями відповідач погодився з умовами користування Кредитом та підтвердив укладення між ним та Банком Кредитного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Так, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

У свою чергу, відповідно до ч. ч. 1 та 3 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом.

Відповідно п.п. 1.16 розділу XXII Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, за користування Кредитом Клієнт зобов`язаний сплачувати Банку проценти в порядку та розмірах, визначених в Заяві на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) та в Додатку № 1 до Договору, - в разі зміни умов кредитування згідно пункту 11.1.3. Розділу XX Договору. У випадку, передбаченому в Заяві на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту), Клієнт зобов`язаний щомісячно (у терміни, передбачені для сплати процентів) здійснювати часткове повернення Кредиту шляхом сплати суми обов`язкового щомісячного платежу, якщо це вимагається умовами надання Кредиту.

Згідно п. 6.7 блоку 6 Заяви на встановлення Кредиту, Клієнт щомісячно здійснює часткове повернення кредиту в розмірі обов`язкового щомісячного платежу від суми заборгованості, сплата якої не прострочена і визначеної за звітний період на дату сплати обов`язкового щомісячного платежу в порядку та умовах, передбачених Договором.

Відповідно п.п. 1.18 розділу XXII Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, При нарахуванні процентів день отримання Клієнтом Кредиту приймається до розрахунку як 1 (один) повний день користування Кредитом, а день повернення Кредиту (його частини) до розрахунку процентів не включається. Обов`язковий щомісячний платіж за Кредитом розраховується від фактично отриманої Клієнтом суми Кредиту (його частини), повернення якої не прострочено Клієнтом, станом на 25 число кожного місяця.

Згідно з п. 1.20 розділу XXII Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, Сплата нарахованих процентів за користування Кредитом (в т.ч. процентів за користування Кредитом протягом Грейс періоду )/обов`язкового щомісячного платежу/ процентів за Несанкціонованим овердрафтом та сплата комісійних винагород, що передбачені Заявою на встановлення відновлюваної кредитної лінії (Кредиту) здійснюється не пізніше 25 числа кожного місяця шляхом договірного списання коштів з Карткового рахунку Клієнта. У разі несплати вищезазначених платежів у визначений розрахунковий період, сума заборгованості, яка підлягала погашенню, наступного робочого дня переноситься на відповідні рахунки для обліку простроченої заборгованості, а Платіжна картка при цьому блокується.

Відповідно п.п. 1.27 розділу XXII Договору - будь-яке невиконання Клієнтом умов Договору породжує у Банка право достроково відкликати Кредит, а у Клієнта створює обов`язок достроково погасити заборгованість за Кредитом в повному обсязі та сплатити всі інші платежі, передбачені Договором.

На підставі п.п. 1.28 розділу XXII Договору - Банк має право вимагати від Клієнта дострокового повернення Кредиту, сплати процентів за користування ним, сплати комісійної винагороди за обслуговування Кредиту та інших платежів за Договором, строк сплати яких не настав, та застосувати процедуру звернення стягнення на майно Клієнта згідно із Законодавством (в т.ч. звернути стягнення на грошові кошти, що розміщені на будь-якому рахунку Клієнта), у випадку невиконання або неналежного виконання Клієнтом зобов`язань щодо вчасного повернення Кредиту (в тому числі сплати суми обов`язкового щомісячного платежу), сплати процентів за користування ним, сплати комісійної винагороди за обслуговування Кредиту та інших платежів, в тому числі, але не виключно у випадку:

1)затримання сплати Клієнтом заборгованості по Кредиту (його частини, в тому числі в розмірі обов`язкового щомісячного платежу) та/або перевищення витратного ліміту (Несанкціонованого овердрафту) та/або процентів за користування Кредитом та/або комісійної винагороди за обслуговування Кредиту, обов`язок сплати яких передбачений Заявою на кредит, щонайменше на один календарний місяць;

або

2)перевищення сумою заборгованості суми Кредиту більш як на десять процентів;

або

3)несплати Клієнтом більше однієї виплати за Кредитним договором, яка перевищує п`ять процентів суми Кредиту;

або

4)іншого істотного невиконання зобов`язань, внаслідок якого Банк має право вимагати дострокового повернення Кредиту та сплати інших платежів.

У випадку наявності протягом 1 (одного) місяця перевищення витратного ліміту (Несанкціонованого овердрафту) або простроченої заборгованості за Кредитом, процентами за його користування, комісійною винагородою за обслуговування Кредиту та непогашення цієї заборгованості Клієнтом Банк має право заблокувати всі Платіжні картки Клієнта.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Станом на 20.07.2020 року заборгованість ОСОБА_1 перед Банком складає - 17678,08 грн.:

-загальна сума основної заборгованості (основного боргу) - 11262,92 грн.;

-загальна сума заборгованості по сплаті відсотків за користування кредитом - 3919,31 грн.;

-загальна сума заборгованості за РКО - 280,10 грн.;

-загальна сума нарахованої пені - 1350,55 грн.;

-сума втрат від інфляції на суму простроченого кредиту - 304,08 грн.;

-сума втрат від інфляції на суму нарахованих та несплачених процентів - 120,73 грн.;

-розмір 3 проценти річних на суму простроченого кредиту - 314,67 грн.;

-розмір 3 проценти річних на суму нарахованих та несплачених процентів - 125,72 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов`язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Частиною 2 статті 1050 ЦК України визначено, що, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу (п.п. 1.28 Розділу XXII Договору розміщеного у вільному доступі на офіційній інтернет-сторінці Банку: wwvv.oschadbank.ual.

Відповідно до положень ст. 76 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Так, сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень (ч. ч. 1-3 ст. 77 ЦПК України).

Суд не бере до уваги докази, що одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст.ст.78, 79, ч.1 ст.80 ЦПК України).

У свою чергу, відповідно до ч.ч.1, 5 та 6 ст.81 ЦПК України у редакції від 19.10.2019р. кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Враховуючи вищевикладені норми процесуального законодавства України, позивачем були надані належні, допустимі, достовірні, а також достатні докази (розрахунок заборгованості та виписка по картковому рахунку) неналежного виконання Позичальником взятих на себе зобов`язань.

Відповідно до ст.89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідно до ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

-припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

-зміна умов зобов`язання;

-сплата неустойки;

-відшкодування збитків та моральної шкоди (ч.1 ст.611 ЦК України).

Так, відповідно до положень ч.ч.1 та 2 ст.612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Боржник, який прострочив виконання зобов`язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково настала після прострочення.

Частиною 1 ст. 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до положень ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності Договором/ законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання (ст. 549 ЦК України).

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ст. 625 ЦК України).

На даний час відповідач продовжує ухилятись від виконання зобов`язання і заборгованість за договором не погашає, що є порушенням законних прав АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ».

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність стягнути з ОСОБА_1 на користь АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» заборгованість за Кредитним договором від 09.10.2018 року у розмірі 17678,08 грн.

Крім того, відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 546, 549, 610-612, 625, 629, ч. 1 ст. 1049, ст.ст. 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 11, 12, 95, 141, 263, 265, 280-289 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» в особі філії - Дніпропетровське обласне управління Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» до відповідача ОСОБА_1 «про дострокове стягнення заборгованості за кредитним договором» - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129, вул. Госпітальна, буд.12-Г, м. Київ, 01001) заборгованість за Кредитним договором від 09.10.2018 року в розмірі 17678 (сімнадцять тисяч шістсот сімдесят вісім) грн. 08 коп., яка складається із: - загальна сума основної заборгованості (основного боргу) - 11262,92 грн.; - загальна сума заборгованості по сплаті відсотків за користування кредитом - 3919,31 грн.; - загальна сума заборгованості за РКО - 280,10 грн.; - загальна сума нарахованої пені - 1350,55 грн.; - сума втрат від інфляції на суму простроченого кредиту - 304,08 грн.; - сума втрат від інфляції на суму нарахованих та несплачених процентів - 120,73 грн.; - розмір 3 проценти річних на суму простроченого кредиту - 314,67 грн.; - розмір 3 проценти річних на суму нарахованих та несплачених процентів - 125,72 грн..

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 на користь Акціонерного товариства «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 00032129, вул. Госпітальна, буд.12-Г, м. Київ, 01001) судові витрати у виді судового збору в сумі 2102,00 грн.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасники справи, яким повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, мають право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом 30 днів, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Позивач має право оскаржити заочне рішення в загальному порядку.

На рішення може бути подана апеляційна скарга до Дніпровського апеляційного суду через Орджонікідзевський міський суд протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 23.11.2020р.

Суддя Орджонікідзевського міського суду В. І. Томаш

Часті запитання

Який тип судового документу № 93022432 ?

Документ № 93022432 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 93022432 ?

Дата ухвалення - 23.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93022432 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 93022432 ?

В Ordzhonikidze Town Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92976873
Next document : 93022435