Court decree № 92976873, 18.11.2020, Ordzhonikidze Town Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
18.11.2020
Case No.
184/871/18
Document №
92976873
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 184/871/18

Номер провадження 2/184/381/20

18 листопада 2020 рокум. Покров

Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої судді – Малашиної Ю.Б.,

за участю секретаря судового засідання – Попівніч Н.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Покров цивільну справу за позовом Виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області до ОСОБА_1 про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області перебуває вищевказана цивільна справа.

13.11.2020 року від сторін на адресу суду надійшла спільна заява, підписана представником позивача ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про врегулювання спору шляхом укладення відповідної мирової угоди, яку учасники процесу просять суд затвердити.

У судове засідання представник позивача ОСОБА_3 та ОСОБА_1 не з`явилися, кожен окремо надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, заяву про затвердження мирової угоди підтримали та просять суд подану мирову угоду затвердити.

Крім того, згідно заяви про врегулювання спору шляхом укладення відповідної мирової угоди від 12.11.2020 року сторони заявляють, що підписана сторонами мирова угода відповідає вимогам статті 203 Цивільного кодексу України, а саме: не порушує норм законодавства України або прав чи інтересів обох сторін, є вільним волевиявленням сторін, в тому числі не є наслідком примусу чи тиску з боку однієї із сторін, особи, які підписали мирову угоду, мають необхідний обсяг цивільної дієздатності і повноважень, мирова угода спрямована на реальне настання правових наслідків, що обумовлені нею.

З передбаченими частиною 3 статті 208 Цивільного процесуального кодексу України наслідками невиконання затвердженої судом мирової угоди сторони ознайомлені.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, відповідно до ч.2 ст.247 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України), фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Розглянувши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 7 ст. 49 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

Частинами 1, 2 ст. 207 ЦПК України визначено, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до ч. 4 ст. 207 ЦПК України, укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди.

Відповідно до вимог ст.208ЦПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документу, встановленим Законом України «Про виконавче провадження». У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 255 ЦПК України, суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Вивчивши зміст мирової угоди, суд приходить до висновку, що укладення мирової угоди та її зміст не суперечить вимогам закону, умови мирової угоди не порушують права чи охоронювані законом інтереси сторін та інших осіб, стосуються лише прав та обов`язків сторін судового провадження.

При цьому, учасникам справи зрозуміло наслідки вчинення даної процесуальної дії, а саме закриття провадження у справі та неможливість позивача повторно звернутись до суду з приводу спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, а також наслідки невиконання мирової угоди сторонами.

Враховуючи, що мирова угода від 12.11.2020 року, укладена між виконавчим комітетом Покровської міської Ради Дніпропетровської області та ОСОБА_1 не суперечить закону, не виходить за межі заявлених позовних вимог, не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, вчинена в інтересах сторін, наслідки укладення мирової угоди останнім відомі та роз`ясненні і зрозумілі, суд у відповідності до ст.207 ЦПК України вважає можливим затвердити мирову угоду та на підставі п.5 ч.1 ст.255 ЦПК України закрити провадження у справі.

Вирішуючи питання щодо судових витрат, суд керується ч.4 ст.142 ЦПК України, якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.

Керуючись ст. ст. 49, 142, 207, 208, п.5 ч.1 ст.255, 259-261 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Затвердити мирову угоду від 12.11.2020 року, укладену між Виконавчим комітетом Покровської міської Ради Дніпропетровської області (53300, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, 48, код ЄДРПОУ 04052212) та ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 19.01.2006 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у цивільній справі за позовом Виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області до ОСОБА_1 про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, відповідно до наступних умов:

1.На час підписання даної мирової угоди заочне рішення Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 30.08.2018 р. у справі №184/871/18 яким ОСОБА_1 визнано таким, що втратив право користування житловим приміщенням, а саме квартирою АДРЕСА_2 скасовано Ухвалою Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 06.08.2020 р.

2.Враховуючи той факт, що на момент підписання даної мирової угоди квартира АДРЕСА_2 згідно з рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області №181 від 22.04.2020 р. «Про розподіл звільненого житла» надана громадянину ОСОБА_4 якого цим же рішенням визнано основним квартиронаймачем вказаного житла, виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області гарантує, надати ОСОБА_1 рівноцінне житло, а саме: 1 кімнатну квартиру АДРЕСА_3 .

3. ОСОБА_1 заявляє, що в разі виконання виконавчим комітетом Покровської міської ради Дніпропетровської області цієї мирової угоди не матиме жодних претензій до виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області з приводу предмету цієї Мирової угоди.

4. Позивач та відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі й держави.

5.Сторони даної Мирової угоди повністю усвідомлюють умови, мету та сутність цієї Мирової угоди та залишають за собою право, в разі досягнення спільної згоди, внести відповідні зміни до цієї Мирової угоди.

6.Сторони підтверджують, що всі викладені умови цієї Мирової угоди відповідають їх реальному волевиявленню та інтересам і породжують настання наслідків, зазначених у тексті цієї Мирової угоди. Наслідки затвердження цієї Мирової угоди Сторонам відомі.

7.Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін цю Мирову угоду, мають всі необхідні повноваження на підписання цієї Мирової угоди та не мають будь-яких застережень та/або обмежень таких повноважень та/або своєї правоздатності, та/або дієздатності.

8.Уся інформація, викладена в цій Мировій угоді, сприймається Сторонами як повною мірою достовірна. Кожна Сторона окремо несе повну відповідальність за недостовірність інформації, яка зазначена в цій Мировій угоді.

9.Мирова угода набирає чинності з дати її затвердження ухвалою Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області та діє до повного виконання Сторонами її умов. Мирова угода складена у 3 примірниках які мають однакову юридичну силу для кожної зі сторін.

10.Ухвала Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області, якою затверджено дану мирову угоду, є виконавчим документом в розумінні Закону України «Про виконавче провадження».

Провадження по цивільній справі за позовом Виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області до ОСОБА_1 про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням – закрити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 19.01.2006 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Виконавчого комітету Покровської міської Ради Дніпропетровської області (53300, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, 48, код ЄДРПОУ 04052212) судовий збір у сумі – 881 (вісімсот вісімдесят одна) грн. 00 коп.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 15-ти днів з дня складання повного судового рішення до Дніпровського апеляційного суду через Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 261 ЦПК України.

Суддя Орджонікідзевського міського суду Ю. Б. Малашина

Часті запитання

Який тип судового документу № 92976873 ?

Документ № 92976873 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 92976873 ?

Дата ухвалення - 18.11.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92976873 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92976873 ?

В Ordzhonikidze Town Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 92949482
Next document : 93022432