Decision № 92390819, 31.08.2020, Leninskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Approval Date
31.08.2020
Case No.
205/3164/20
Document №
92390819
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

31.08.2020 Єдиний унікальний номер 205/3164/20

Номер провадження 2/205/1639/20

РІШЕННЯ

іменем України

31 серпня 2020 року

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська в складі головуючого судді Остапенко Н.Г., за участю секретаря судового засідання Шевцової М.А., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро цивільну справу № 205/3164/20 за позовом акціонерного товариства «УкрСиббанк» до ОСОБА_1 про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів за користування кредитом та пені, –

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство «УкрСиббанк» 30 квітня 2020 року звернулося до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з позовом до ОСОБА_1 , згідно якої позивач просить стягнути з відповідача заборгованість за договором № 95485338000 від 18 липня 2019 року про надання споживчого кредиту в розмірі 67 881,95 гривень, яка виникла через неналежне виконання відповідачем взятих на себе зобов`язань за кредитним договором.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 04 травня 2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у цивільній справі в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Від відповідача відзив на позовну заяву не надійшов.

Від представника позивача ОСОБА_2 надійшла заява про розгляд справи у відсутність представника, позовні вимоги підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Від відповідача ОСОБА_1 надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, позовні вимоги визнав в повному обсязі та не заперечував проти їх задоволення.

У зв`язку з неявкою осіб, які приймають участь у справі, суд розглядає справу у відповідності до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що між сторонами було укладено договір № 95485338000 від 18 липня 2019 року про надання споживчого кредиту з можливістю відкриття карткового рахунку. Відповідно до умов Договору, позивач надав відповідачу кредит в національній валюті в сумі 45 260,00 грн., з яких 45 000,00 грн. сума кредиту на споживчі цілі шляхом зарахування у безготівковій формі на рахунок позичальника, 260,00 грн на оплату страхового платежу відповідно до Договору добровільного страхування позичальника, укладеного 18 липня 2019 року з ПрАТ «СК «КАРДІФ». Підписавши цей договір, відповідач погодився з викладеними у договорі та у Правилах (договірних умовах) споживчого кредитування позичальників АТ «УкрСиббанк», які розміщені (оприлюднені) на сайті банку www.my.ukrsibbank.com (а.с. 20-21, 23).

Відповідно до умов договору, позичальник зобов`язався повернути наданий кредит, плату за кредит, інші платежі на рахунок банку шляхом сплати щомісячно ануїтетних платежів у розмірі 3 747,00 грн., які повинні сплачуватися щомісячно до 25 числа, відповідно до графіка, що викладений у додатку № 1 до договору, але у повному обсязі не пізніше 25 листопада 2022 року.

Відповідно до п. 3.8, 3.9 Договору процентна ставка встановлюється в розмірі 67% річних, за користування кредитними коштами за кредитом понад встановлений Кредитним договором термін, процентна ставка встановлюється в розмірі 74% річних, що діє для строкової суми основного боргу на дату виникнення такого прострочення. Такий розмір процентної ставки застосовується до всієї простроченої суми основи боргу позичальника за Кредитним договором, та починає нараховуватись на прострочену суму основного боргу з дати виникнення прострочення, а саме з наступного дня несплати або не повної сплати платежу встановленого у Кредитному договорі і нараховується до моменту погашення такої заборгованості. Вказаним договором також передбачена сплата позичальником комісії банку відповідно до умов договору та Додатку № 1 до Договору, який є його невід`ємною частиною.

Із руху коштів по рахунку відповідача вбачається, що 18 липня 2019 року відбулось зарахування банком коштів на поточний рахунок згідно кредитного договору, грошові кошти в розмірі 45 000 грн. були видані з поточного рахунку відповідача (а.с. 22).

Пунктом 4.1 розділу І Правил (Договірних умов) споживчого кредитування позичальників АТ «УКРСИББАНК» з можливістю відкриття та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахунків, передбачено, що за порушення позичальником термінів погашення будь-яких своїх грошових зобов`язань, передбачених Договором, банк має право вимагати від позичальника додатково сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу. Якщо сума такої заборгованості виражена у гривні (а.с. 12 зворотний бік аркуша).

Відповідач не виконував належним чином умови кредитного договору, у зв`язку з чим у нього утворилася заборгованість. Позивачем була направлена відповідачу вимога від 04 лютого 2020 року про усунення порушень умов кредитного договору та погашення простроченої заборгованості (а.с. 24, 25).

За розрахунком позивача заборгованість відповідача по кредитному договору станом на 14 квітня 2020 року складає 67 881,95 грн., з яких: 44 316,37 грн. – заборгованість за кредитом; 19 527,29 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом; 1 106,22 грн. – заборгованість за процентами за користування грошовими коштами понад встановлений Договором термін (згідно ст. 625 ЦК України); 1 500,00 грн. – заборгованість по комісії, 272,07 грн. – пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по кредиту, 1 098,46 грн. – пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам, 61,54 грн. – пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по комісії (а.с. 26-29).

Відповідно до ст.ст. 526 та 530 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу; якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Стаття 536 ЦК України зазначає, що за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти; розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

У ст. 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами. Одностороння відмова від зобов`язання не допускається.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 (Позика) цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до ст. 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

У статті 1048 ЦК України вказано, що позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Згідно з ч. 1 ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до ст. 625 цього Кодексу. Відповідно до п. 2 вказаної статті, якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу

Згідно з частиною 1 статті 550 ЦК України право на неустойку виникає незалежно від наявності у кредитора збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов`язання.

Приписами ч. 2 ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 598 ЦК України, зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом. В ст. 599 ЦК України зазначено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Як встановлено судом, відповідач порушив умови укладеного між сторонами договору, та ст.ст. 1049, 1054 ЦК України, а саме: прострочив повернення заборгованості по кредиту, в зв`язку з чим, позивач має право вимагати повернення наданого відповідачу кредиту, сплати процентів та неустойки.

Відповідач всупереч положенням статті 81 ЦПК України не надав суду жодних доказів, які б спростовували факт існування вказаної заборгованості.

З огляду на викладене, суд доходить висновку, що вимоги позивача є обґрунтованим, в повному обсязі доведеними з його боку та підлягають задоволенню.

Крім того, згідно положень статті 141 ЦПК України, у разі задоволення позову судові витрати пов`язані з розглядом справи покладаються на відповідача, а отже з відповідача належить стягнути на користь позивача понесені судові витрати в сумі 2 102,00 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 526, 530, 625, 1048, 1049, 1054 ЦК України, ст.ст. 12, 13, 81, 89, 141, 247, 263-265, 365ЦПК України, суд, –

УХВАЛИВ:

Позовні вимоги акціонерного товариства «УкрСиббанк» (код 09807750, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ) про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, процентів за користування кредитом та пені – задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства «УкрСиббанк» заборгованість за договором № 95485338000 від 18 липня 2019 року про надання споживчого кредиту в розмірі 67 881,95 грн. (шістдесят сім тисяч вісімсот вісімдесят одна гривня 95 копійок), з яких: 44 316,37 грн. – заборгованість за кредитом; 19 527,29 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом; 1 106,22 грн. – заборгованість за процентами за користування грошовими коштами понад встановлений Договором термін (згідно ст. 625 ЦК України); 1 500,00 грн. – заборгованість по комісії, 272,07 грн. – пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по кредиту, 1 098,46 грн. – пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по процентам, 61,54 грн. – пеня за несвоєчасне погашення заборгованості по комісії.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь акціонерного товариства «УкрСиббанк» судові витрати в сумі 2 102,00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 копійок).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Н.Г. Остапенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 92390819 ?

Документ № 92390819 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 92390819 ?

Дата ухвалення - 31.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 92390819 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 92390819 ?

В Leninskyi District Court of Dnipropetrovsk City
Previous document : 92390818
Next document : 92390820