Court decree № 90488597, 21.07.2020, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
21.07.2020
Case No.
908/386/20
Document №
90488597
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

номер провадження справи 21/3/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

21.07.2020 Справа № 908/386/20

м. Запоріжжя Запорізької області

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дісетерс" (73000, м. Херсон, вул. Суботи, 38, код ЄДРПОУ 40367239)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Авіас" (49040, м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, 4, секція 1, код ЄДРПОУ 37149148)

3. Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 43143945)

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАЛАНДЖ ПЛЮС" (69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, буд. 16а, каб. 404, код ЄДРПОУ 39763961)

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. АТ "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30)

2. АТ "ОЩАДБАНК" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г)

Ліквідатор (заявник) - Забродін Олексій Михайлович (поштова адреса: 69037, м. Запоріжжя, а/с 3343)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

Без участі представників сторін

УСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 07.07.2020 року заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області (вх. № 9770/08-08/20 від 21.05.2020) задоволено. Визнано вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у розмірі 204 грн. 00 коп. Зобов`язано ліквідатора включити вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Зобов`язано ліквідатора включити витрати Головного управління ДПС у Запорізькій області по сплаті судового збору за подання заяви (вх. № 9770/08-08/20 від 21.05.2020) у розмірі 4 204 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства. Клопотання арбітражного керуючого Дашко І.В. (вх. № 11786/08-08/20 від 22.06.2020) задоволено. Сплачено арбітражному керуючому Дашко Ігорю Валерійовичу (вул. Сергія Подолинського, буд. 31 ж, офіс 317/1, м. Дніпро, 49069, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 у АТ "А- БАНК", МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080) основну грошову винагороду за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі - 32 451 (тридцять дві тисячі чотириста п`ятдесят одна) грн. 58 коп. та понесені витрати за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі 4 261 (чотири тисячі двісті шістдесят одна) грн. 20 коп. за рахунок коштів, внесених на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі платіжного доручення № 20 від 20.01.2020. Ухвалу передано до виконання фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області. Задоволено клопотання ліквідатора (вх. № 10805/08-08/20 від 05.06.2020). Встановлено розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Забродіна О.М. за виконання ним повноважень ліквідатора у сумі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

20.07.2020 року до суду від ліквідатора надійшло клопотання вих. № 02-01/03 від 20.07.2020 року (вх. № 13728/08-08/20 від 20.07.2020) в якому ліквідатор просить суд:

- повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Аваландж Плюс" (код з ЄДР - 39763961; 69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, буд. 16а, каб. 404) на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, залишок коштів у розмірі 5 794, 22 грн., що внесені на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі платіжного доручення № 20 від 20.01.2020 та невикористані в повному обсязі при здійсненні оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого Дашко Ігоря Валерійовича;

- ухвалу передати до виконання фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Розглянувши клопотання ліквідатора вих. № 02-01/03 від 20.07.2020 року (вх. № 13728/08-08/20 від 20.07.2020) суд установив.

Постановою суду від 20.05.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАЛАНДЖ ПЛЮС" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Забродіна Олексія Михайловича.

Відповідно до частини 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: формує ліквідаційну масу, заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

ТОВ "Аваландж Плюс" здійснено авансування на депозитний рахунок суду коштів для оплати грошової винагороди розпорядника майна у розмірі 42 507, 00 грн.

Ухвалою суду від 07.07.2020 року сплачено арбітражному керуючому Дашко Ігорю Валерійовичу основну грошову винагороду за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі 32 451 грн. 58 коп. та понесені витрати за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі 4 261 грн. 20 коп. за рахунок коштів, внесених на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі платіжного доручення № 20 від 20.01.2020 року.

Залишок авансованих коштів у розмірі 5 794, 22 грн. є невикористаним.

Правова природа авансування полягає в попередній оплаті для забезпечення здійснення послуг у майбутньому. При цьому у випадку, якщо авансовані кошти не були використані повною мірою, вони повертаються замовнику.

У ліквідаційній процедурі погашення витрат, що виникають у процедурі банкрутства, а також кредиторських вимог здійснюється лише в межах ліквідаційної процедури та виключно ліквідатором, під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом (частина 3 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства).

Враховуючи вищевикладене, клопотання ліквідатора вих. № 02-01/03 від 20.07.2020 року (вх. № 13728/08-08/20 від 20.07.2020) слід задовольнити та зобов`язати фінансово-економічний відділ Господарського суду Запорізької області повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Аваландж Плюс" (код з ЄДР 39763961; 69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, буд. 16а, каб. 404) на рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, залишок коштів у розмірі 5 794 (п`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири) грн. 22 коп., які внесені на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі платіжного доручення № 20 від 20.01.2020 та невикористані в повному обсязі при здійсненні оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого Дашко Ігоря Валерійовича. Ухвалу передати до виконання фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора вих. № 02-01/03 від 20.07.2020 року (вх. № 13728/08-08/20 від 20.07.2020) задовольнити.

Зобов`язати фінансово-економічний відділ Господарського суду Запорізької області повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Аваландж Плюс" (код з ЄДР 39763961; 69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, буд. 16а, каб. 404) на рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, залишок коштів у розмірі 5 794 (п`ять тисяч сімсот дев`яносто чотири) грн. 22 коп., які внесені на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі платіжного доручення № 20 від 20.01.2020 та невикористані в повному обсязі при здійсненні оплати послуг та відшкодування витрат арбітражного керуючого Дашко Ігоря Валерійовича.

Ухвалу передати до виконання фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Копію ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору, фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 21.07.2020 року.

Суддя В.І. Черкаський

Previous document : 90488596
Next document : 90488598