Court decree № 90281854, 07.07.2020, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
07.07.2020
Case No.
908/386/20
Document №
90281854
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

номер провадження справи 21/3/20

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

07.07.2020 Справа № 908/386/20

м. Запоріжжя, Запорізька область

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/386/20

Заявник - Головне управління ДПС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, код ЄДРПОУ 43143945)

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дісетерс" (73000, м. Херсон, вул. Суботи, 38, код ЄДРПОУ 40367239)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Авіас" (49040, м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, 4, секція 1, код ЄДРПОУ 37149148)

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАЛАНДЖ ПЛЮС" (69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, буд. 16а, каб. 404, код ЄДРПОУ 39763961)

банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. АТ "ТАСКОМБАНК" (01032, м. Київ, вул. С.Петлюри, 30)

2. АТ "ОЩАДБАНК" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г)

Ліквідатор - Забродін Олексій Михайлович (поштова адреса: 69001, м. Запоріжжя, а/с 3343)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін:

не з`явився

УСТАНОВИВ:

Постановою суду від 20.05.2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАЛАНДЖ ПЛЮС" (69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, буд. 16а, каб. 404, код ЄДРПОУ 39763961) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ "АВАЛАНДЖ ПЛЮС" (69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, буд. 16а, каб. 404, код ЄДРПОУ 39763961) призначено арбітражного керуючого Забродіна Олексія Михайловича (свідоцтво Міністерства юстиції України № 302 від 28.02.2013 року, ідент. номер НОМЕР_1 , поштова адреса: 69001, м. Запоріжжя, а/с 3343), оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховного Суду на веб - порталі "Судова влада України" в мережі Інтернет повідомлення про визнання ТОВ "АВАЛАНДЖ ПЛЮС" (69006, м. Запоріжжя, вул. Портова, буд. 16а, каб. 404, код ЄДРПОУ 39763961) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

21.05.2020 року до суду від заявника надійшла заява вих. № 87/50-07 від 19.05.2020 року (вх. № 9770/08-08/20 від 21.05.2020) про визнання грошових вимог до боржника у розмірі 204, 00 грн.

Враховуючи відповідність заяви Головного управління ДПС у Запорізькій області вимогам закону, її ухвалою від 25.05.2020 прийнято до розгляду та призначено судове засідання на 07.07.2020 (12-00).

22.06.2020 до суду надійшло клопотання арбітражного керуючого Дашко І.В. (вх.. 11786/08-08/20 від 22.06.2020) щодо сплати йому основної грошової винагороди за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі - 32 451 (тридцять дві тисячі чотириста п`ятдесят одна) грн. 58 коп. та понесених витрат за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі 4 261 (чотири тисячі двісті шістдесят одна) грн. 20 коп. за рахунок коштів, внесених на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі платіжного доручення № 20 від 20.01.2020.

05.06.2020 до суду надійшло клопотання ліквідатора (вх. № 10805/08-08/20 від 05.06.2020), в якому він просить встановити розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Забродіна О.М. за виконання ним повноважень ліквідатора у сумі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У засіданні зазначені клопотання прийняті до розгляду.

Розглянувши у засіданні заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області (вх. № 9770/08-08/20 від 21.05.2020), клопотання арбітражного керуючого Дашко І.В (вх. 11786/08-08/20 від 22.06.2020), клопотання ліквідатора (вх. № 10805/08-08/20 від 05.06.2020), матеріали справи, суд установив.

Відповідно до ст.126 Податкового кодексу України на підставі податкового повідомлення - рішення від 27.01.2020 №0009695004 боржнику донараховано штрафні санкції розмірі 204,00грн. Станом на 07.07.2020 вимоги не погашені, податкове повідомлення - рішення від 27.01.2020 №0009695004 не оскаржене.

Ліквідатор повідомленням (вх. 12609/08-08/20 від 03.07.2020) визнав вимоги у повному обсязі.

За таких обставин, заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області (вх. № 9770/08-08/20 від 21.05.2020) слід задовольнити та визнати вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у розмірі 204 грн. 00 коп. Також слід зобов`язати ліквідатора включити вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства та включити витрати Головного управління ДПС у Запорізькій області по сплаті судового збору за подання заяви (вх. № 9770/08-08/20 від 21.05.2020) у розмірі 4 204 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Частиною 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Ухвалою суду по справі від 12.03.2020 визначено грошову винагороду розпоряднику майна Дашко І.В. - три розміри мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання ним своїх повноважень. Сплату основної винагороди розпорядника майна здійснювати за рахунок коштів, авансованих боржником на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області за три місяці виконання повноважень розпорядника майна.

Постановою суду від 20.05.2020 звіт розпорядника майна Дашко І.В. про грошову винагороду арбітражного керуючого Дашко І.В. за період 12.03.2020-20.05.2020 в сумі 32 451 грн. 58 коп. та про відшкодування витрат арбітражного керуючого Дашко І.В. за період 12.03.2020-20.05.2020 в сумі 4 261 грн. 20 коп. затверджено.

За таких обставин, враховуючи його правомірність, клопотання арбітражного керуючого Дашко І.В. (вх.. 11786/08-08/20 від 22.06.2020) слід задовольнити та сплатити арбітражному керуючому Дашко Ігорю Валерійовичу (вул. Сергія Подолинського, буд. 31 ж, офіс 317/1, м. Дніпро, 49069, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 у АТ «А- БАНК», МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080) основну грошову винагороду за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі - 32 451 (тридцять дві тисячі чотириста п`ятдесят одна) грн. 58 коп. та понесені витрати за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі 4 261 (чотири тисячі двісті шістдесят одна) грн. 20 коп. за рахунок коштів, внесених на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі платіжного доручення № 20 від 20.01.2020. Ухвалу передати до виконання фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Відповідно до частин 1, 2 статті 30 Кодексу, який набрав чинності 21.10.2019 року, арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду. Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород (частина 1). Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна або ліквідатора визначається в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень. Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень. Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі. У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі (частина 2).

За таких обставин, враховуючи його правомірність, слід задовольнити клопотання ліквідатора (вх. № 10805/08-08/20 від 05.06.2020) та встановити розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Забродіна О.М. за виконання ним повноважень ліквідатора у сумі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

У судовому засіданні 07.07.2020 року винесено вступну та резолютивну частини ухвали та повідомлено про те, що повний текст ухвали буде виготовлено протягом 5-ти днів.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

Керуючись ст. ст. 2, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 233-235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Головного управління ДПС у Запорізькій області (вх. № 9770/08-08/20 від 21.05.2020) задовольнити.

Визнати вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у розмірі 204 грн. 00 коп. Зобов`язати ліквідатора включити вимоги Головного управління ДПС у Запорізькій області у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Зобов`язати ліквідатора включити витрати Головного управління ДПС у Запорізькій області по сплаті судового збору за подання заяви (вх. № 9770/08-08/20 від 21.05.2020) у розмірі 4 204 грн. 00 коп. до 1-ої черги задоволення вимог відповідно до ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства.

Клопотання арбітражного керуючого Дашко І.В. (вх.. 11786/08-08/20 від 22.06.2020) задовольнити.

Сплатити арбітражному керуючому Дашко Ігорю Валерійовичу (вул. Сергія Подолинського, буд. 31 ж, офіс 317/1, м. Дніпро, 49069, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 у АТ «А- БАНК», МФО 307770, код ЄДРПОУ 14360080) основну грошову винагороду за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі - 32 451 (тридцять дві тисячі чотириста п`ятдесят одна) грн. 58 коп. та понесені витрати за період 12.03.2020-20.05.2020 у розмірі 4 261 (чотири тисячі двісті шістдесят одна) грн. 20 коп. за рахунок коштів, внесених на депозитний рахунок Господарського суду Запорізької області на підставі платіжного доручення № 20 від 20.01.2020. Ухвалу передати до виконання фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Задовольнити клопотання ліквідатора (вх. № 10805/08-08/20 від 05.06.2020). Встановити розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Забродіна О.М. за виконання ним повноважень ліквідатора у сумі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Копію ухвали учасникам справи, фінансово-економічному відділу Господарського суду Запорізької області.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом п`яти днів.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку за правилами, визначеними ст. ст. 256-259 ГПК України.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 08.07.2020 року.

Суддя В.І. Черкаський

Previous document : 90281853
Next document : 90281855