Court order № 89059172, 04.05.2020, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
04.05.2020
Case No.
904/2198/20
Document №
89059172
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

С У Д О В И Й Н А К А З

04.05.2020м. ДніпроСправа № 904/2198/20

Суддя Господарського суду Дніпропетровської області Загинайко Т.В., розглянувши заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) про видачу судового наказу з вимогою про стягнення з Фізичної особи-підприємця Воронцової Тетяни Максимівни ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) 130 807 грн. 39 коп., що складає 127 182 грн. 85 коп. - заборгованості за кредитом відповідно до умов кредитного договору від 17.09.2019р. №б/н, 14 грн. 02 коп. - заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3 600 грн. 00 коп. - заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії та 10 грн. 52 коп. - пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (вх.№1951/20 від 27.04.2020р.) про видачу судового наказу про стягнення з боржника - Фізичної особи-підприємця Воронцової Тетяни Максимівни ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) 130 807 грн. 39 коп., що складає 127 182 грн. 85 коп. - заборгованості за кредитом відповідно до умов кредитного договору від 17.09.2019р. №б/н, 14 грн. 02 коп. - заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3 600 грн. 00 коп. - заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії та 10 грн. 52 коп. - пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором.

Згідно з витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.04.2020 вказану заяву про видачу судового наказу передано на розгляд судді Юзікову С.Г.

В подальшому суддею Юзіковим С.Г. було заявлено самовідвід у справі №904/2198/20 з метою усунення будь-яких можливих сумнівів учасників справи щодо об`єктивності та неупередженості складу суду під час розгляду заяви АТ Комерційний банк "Приватбанк" про видачу судового наказу через те, що його син працює юристом у АТ КБ "Приватбанк".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.04.2020р. було задоволено заяву судді Юзікова С.Г. про самовідвід.

У зв`язку з тим, що ухвалою суду від 27.04.2020р. було задоволено заяву про самовідвід судді Юзікова С.Г., на підставі пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду розпорядженням керівника апарату від 28.04.2020р. №584 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи" призначено повторний автоматичний розподіл матеріалів справи № 904/2198/20.

Відповідно до Витягу з протоколу від 28.04.2020р. повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказану справу передано на розгляд судді Загинайко Т.В. для розгляду заяви про видачу судового наказу.

Відповідно до статті 154 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає заяву про видачу судового наказу протягом п`яти днів з дня її надходження. Розгляд проводиться без судового засідання і повідомлення заявника і боржника. За результатами розгляду заяви про видачу судового наказу суд видає судовий наказ або постановляє ухвалу про відмову у видачі судового наказу. Судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому цим розділом.

Вимоги, викладені в заяві про видачу судового наказу, підлягають задоволенню відповідно до норм статті 526 Цивільного кодексу України та статті 193 Господарського кодексу України, якими встановлено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 147 Господарського процесуального кодексу України, судовий наказ є особливою формою судового рішення, що видається судом за результатами розгляду вимог, передбачених статтею 148 цього Кодексу. Із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги. Заявником та боржником в наказному провадженні можуть бути юридичні особи та фізичні особи - підприємці. Судовий наказ підлягає виконанню за правилами, встановленими законом для виконання судових рішень.

Відповідно до частини 1 статті 148 Господарського процесуального кодексу України, судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розглянувши заяву про видачу судового наказу судом з`ясовано, що: - до суду звернувся заявник, якому належить право вимоги за договором; - сума грошової вимоги, що заявлена до стягнення, не перевищує суми, визначеної частиною 1 статті 148 Господарського процесуального кодексу України.

Тому господарський суд вважає за можливе задовольнити вимоги заявника.

З поданої заяви вбачається, що за подання заяви Акціонерним товариством Комерційний банк "Приватбанк" сплачено судовий збір у розмірі 210 грн. 20 коп., про що свідчить платіжне доручення від 23.03.2020р. №ІНВ93В31ТВ.

Статтею 151 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що за подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом; у разі відмови у видачі судового наказу або в разі скасування судового наказу внесена сума судового збору стягувачу не повертається; у разі пред`явлення стягувачем позову до боржника у порядку позовного провадження сума судового збору, сплаченого за подання заяви про видачу судового наказу, зараховується до суми судового збору, встановленої за подання позовної заяви.

Відповідно до частини 1 статті 159 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

Керуючись статтею 526 Цивільного кодексу України, статтею 193 Господарського кодексу України, статтями 147, 148, 154, 155, 159 Господарського процесуального кодексу України, -

НАКАЗУЮ:

1. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Воронцової Тетяни Максимівни ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) 127 182 грн. 85 коп. - заборгованості за кредитом відповідно до умов кредитного договору від 17.09.2019р. №б/н, 14 грн. 02 коп. - заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3 600 грн. 00 коп. - заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії та 10 грн. 52 коп. - пені за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором

2. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Воронцової Тетяни Максимівни ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570) 210 (двісті десять) грн. 20 коп. - витрати по сплаті судового збору.

Стягувач: Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д; ідентифікаційний код 14360570)

Боржник: Фізична особа-підприємець Воронцова Тетяна Максимівна ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

3. Копію судового наказу та копію заяви стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами надіслати боржнику.

4. Повідомити боржника про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті (пункт 7 частини 1 статті 155 Господарського процесуального кодексу України).

5. Роз`яснити боржнику, що відповідно до частини 1 статті 157 Господарського процесуального кодексу України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав.

6. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати стягувачу.

Суддя Т.В. Загинайко Згідно з частиною 1 статті 159 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадходження до суду заяви від боржника про скасування судового наказу протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання судовий наказ набирає законної сили.

Дата набрання судовим наказом законної сили "___"____20___.

Строк пред`явлення судового наказу до виконання "___"______20___.

Дата видачі судового наказу стягувачу "___"______20___.

Текст даного судового наказу розміщений в Єдиному державному реєстрі судових рішень http://reyestr.court.gov.ua

Суддя

Previous document : 89059171
Next document : 89059173