Court decree № 88397131, 27.02.2020, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
27.02.2020
Case No.
761/4721/20
Document №
88397131
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 761/4721/20

Провадження № 1-кс/761/3254/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Бордусенко Б.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018100100000016 від 16.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції Черненко Данило Федорович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Бондарчуком Д., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Мазуру Юрію Сергійовичу, слідчому слідчої групи або співробітнику оперативного підрозділу за дорученням дозвіл на проведення заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Сервіс Консалт» (код ЄДРПОУ 39903618), ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621), які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області, а саме: статутів товариств; протоколів загальних зборів учасників; наказів про призначення службових осіб товариств; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичних осіб; довіреностей на право представлення інтересів підприємств в державних органах.

Клопотання мотивує тим, в провадженні десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018100100000016 від 16.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Рост Аутсорсинг» (код 34663022) протягом 2016-2017 років ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 11 539 630 грн., що підтверджується актом перевірки №402/26-15-14-02-03/34663022 від 05.10.2017, шляхом відображення фінансово-господарських операцій пов`язаних з придбанням послуг від постачальників ТОВ «Критерій Логос» (код 40010119), ТОВ «Ланкор Хелскеа» (код 35791107), ТОВ «Десен ЛТД» (код 39802298), які фактично їх не надавали оскільки відображали їх придбання від підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», а саме: ТОВ «Агро-Індастрі» (код 40004880), ТОВ «Белліні» (код 39870242), ТОВ «Будівельна компанія «Суміш» (код 32136396), ТОВ «Брайт Скай» (39809691), ТОВ «Едер» (код 40079673), ТОВ «Еко-Стиль-Трейд» (код 40080191), ТОВ »Євробудторгтранс» (код 40575594), ТОВ «Кейнфор» (код 40947978), ТОВ «Євро-Пак ЛТД» (код 31864818), ТОВ «Мегаспецторг» (код 38502134), ТОВ «Кір Роял» (код 39870284), ТОВ «Люкс Транс торг» (код 40214452), ТОВ »Омега Промторг» (код 40762814), ТОВ «Проф-Рембіт» (код 40764874), ТОВ «Фіолент Групп» (код 40788125), ТОВ «Укртрейдтоп» (код 40057267), ТОВ «Юніком групп» (код 40806279), ТОВ «Намбер Ван Україна» (39729475), ТОВ «Чайка-Всесвіт Плюс» (код 35023461), ТОВ «Інсайт Конект» (код 40030879), ТОВ «Агуеро» (код 39736828), ТОВ «Квентіс Трейд» (код 39983342), ТОВ «Люкс Транс Ойл» (код 40214452), які в свою чергу фактично не мали можливості їх виконувати та не відображали їх придбання по ланцюгу постачання.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на проведення заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Сервіс Консалт» (код ЄДРПОУ 39903618), ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621), які перебувають у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник Броварської районної державної адміністрації Київської області), в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування слідчий посилається на протоколи допитів свідків.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність службових осіб ТОВ «Сервіс Консалт» (код ЄДРПОУ 39903618), ТОВ «Коліфорс Мейд» (код ЄДРПОУ 41587621) до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Броварської районної державної адміністрації Київської області - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 88397131 ?

Документ № 88397131 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88397131 ?

Дата ухвалення - 27.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88397131 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88397131 ?

В Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 88397129
Next document : 88397133