Decision № 85557146, 12.11.2019, Bolekhivskyi Town Court of Ivano-Frankivsk Oblast

Approval Date
12.11.2019
Case No.
339/248/17
Document №
85557146
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №339/248/17

42

2/339/3/19

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2019 року м. Болехів Болехівський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого - судді Головенко О. С.

секретаря судового засідання Ганчар Т.І.

з участю представника позивача ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у загальному позовному провадженні справу за позовомОСОБА_2 до ОСОБА_3 про реальний розподіл спільного майна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 , звернувшись в суд з вказаним позовом, просить провести реальний розподіл будинковолодіння по АДРЕСА_1 .

Позовні вимоги обгрунтовує тим, що згідно договору купівлі-продажу від 22 квітня 2016 року їй належить 59/100 часток вказаного будинковолодіння, а власником другої частини будинковолодіння (41/100 частка) є відповідач.

Між первинними власниками вказаного домоволодіння був здійснений розподіл спільного будинковолодіння, виділивши кожному із них приміщення, який затверджений Івано-Франківським ОБТІ, що підтверджується розрахунком ідеальних часток в спільній власності на домоволодіння .

При купівлі частини спірного будинку попередній власник чітко вказав їй приміщення в будинку та господарські споруди, які їй будуть належати.

Варіантів розподілу будинковолодіння відповідно до Розрахунку ідеальних часток дотримувалися попередній власник та відповідач.

Однак після придбання нею частини будинку вона не може її використовувати, оскільки ОСОБА_3 та його дружина ОСОБА_4 чинять перешкоди у користуванні будинковолодінням : не пускають її та дітей у будинок через спільний захід.

Для уникнення постійних суперечок та сварок вона хотіла облаштувати собі окремий вхід у квартиру через двері на ґанку, які належать їй та якими не користується відповідач.

Але відповідач не дозволяє їй зайти через спільний вхід у її частину будинку та облаштувати окремий вхід.

З приводу вчинення відповідачем та його дружиною перешкод у користуванні спільним будинковолодінням вона неодноразово зверталася до виконавчого комітету Болехівської міської ради, внаслідок чого складено Акт від 23 січня 2017 року .

Оскільки у добровільному порядку питання поділу будинковолодіння з відповідачем вирішити не вдається, тому змушена здійснювати реальний розподіл в судовому порядку.

31 липня 2017року провадження у зазначеній справі відкрито.

08 серпня 2017 року справу призначено до розгляду.

24 квітня 2018 року призначено у вказаній справі будівельно-технічну експертизу та зупинено провадження .

05 липня 2019 року поновлено провадження у справі та продовжено розгляд справи за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого провадження.

24 липня 2019 року позивач ОСОБА_2 уточнила позовні вимоги щодо реального розподілу домоволодіння з врахуванням проведеної експертизи, запропонувавши другий варіант розподілу, зазначений у висновку експерта, оскільки саме такий порядок був складений між відповідачем та попереднім власником, у якого вона придбала цю частину будинковолодіння ( т. 1 а.с.229-230).

30 липня 2019 рокузакрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Судом вживались заходи щодо виклику відповідача в судові засідання, як шляхом направлення судових повісток (том. 1 а.с.237-239, 245-246, том 2 а.с.5-8, 27), так і в порядку п.11ст.128 ЦПК - шляхом оголошення про виклик на офіційному веб-сайті судової влади України ( том 1 а.с.234-235, 242-243, том. 2 а.с.1-2, 21), але відповідач в судові засідання жодного разу не з"явився і не подав відзив на позов.

Частинами 4,6 ст. 223 ЦПК України передбачено, що у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Наслідки, визначені частинами третьою - п`ятою цієї статті, настають і в разі, якщо учасник справи (його представник) залишить залу судового засідання.

Окрім того, як передбачено ч. 1 ст. 280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів за одночасного існування таких умов:

- відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання;

- відповідач не з`явився в судове засідання без поважних причин або без повідомлення причин;

- відповідач не подав відзив;

- позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

При таких обставинах, враховуючи згоду представника позивача, суд, керуючись вимогами ст.280 ЦПК України, ухвалив про проведення заочного рішення на підставі наявних у справі доказів.

Суд, вислухавши вступне слово представника позивача, повно та всебічно з"ясувавши обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх вимог, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог п.1 ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим кодексом випадках.

Загальний перелік таких способів захисту цивільних прав та інтересів визначений у ст.16 ЦК України.

Відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

При цьому, способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Реалізуючи передбачене ст. 64 Конституції України право на судовий захист, звертаючись до суду, особа вказує в позові власне суб`єктивне уявлення про порушене право чи охоронюваний інтерес та спосіб його захисту.

Із змісту позовних заяв, матеріалів справи вбачається, що предметом позову є реальний розподіл будинковолодіння, яке розташоване по АДРЕСА_1 (том. 1 а.с.8-12).

Так, згідно договору дарування від 29 квітня 1995 року відповідач ОСОБА_3 став співласником 41/100 частини житлового будинку та відповідних господарських споруд по АДРЕСА_2 (том 1 а.с.68).

Іншим співласником будинковолодіння - 59/100 часток стала позивач ОСОБА_2 на підставі договору купівлі-продажу від 22 квітня 2016 року (том 1 а.с. 7, 13-14).

Відповідно до ч.1 ст.367 ЦК України майно, що є у спільній частковій власності, може бути поділене в натурі між співвласниками за домовленістю між ними.

Згідно розрахунку ідеальних часток будинковолодіння проведеного Івано-Франківським ОБТІ, ідеальна частка ОСОБА_3 41/100 та включає приміщення 1-2 пл. 34,9 кв.м; 1-3 пл. 12,3 кв.м; 1 -4 пл. 4,9 кв.м; 1-5 пл. 3,8 кв.м; 1 -6 пл. 13,0 кв.м; 1-7 пл. 3,9 кв.м , з господарських споруд сарай "В", та 1/2 частину вбиральні "Г".

Ідеальна частка ОСОБА_2 59/100 включала приміщення : 2-2 пл. 34,6 кв.м; 2-3 пл. 12,4 кв.м; 2-4 пл. 3,0 кв.м; 2-5 пл. 5,8 кв.м; 2-6 пл. 14,0 кв.м; 2-7 пл. 4,0 кв.м. З господарських споруд : літню кухню під літ. Б, та сарай під літ. Б. Всі інші господарські споруди: криниця №1, огорожа №2-3, ворота №4 являються спільним користуванням (том 1 а.с.15).

Однак, між стронами склалися неприязні стосунки щодо визначеного порядку користування вказаним будинковолодінням .

Так, актом комісії Болехівської міської ради від 23 січня 2017 року стверджується, що ОСОБА_3 разом з дружиною ОСОБА_4 забороняють користуватися спільним коридором на першому поверсі та частиною житлового будинку другого поверху, який є власністю ОСОБА_2 згідно договору купівлі-продажу (том 1 а.с.16).

Згідно ч.ч.1,3 ст. 358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частки спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності.

Відповідно до положень ч.ч.1, 3 ст. 364 ЦК України співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності. У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності припиняється. Така особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації.

У відповідності до п.6 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 грудня 1992 року за №7 "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок" виділ в натурі часток жилого будинку, що є спільною частковою власністю можливий, якщо кожній із сторін може бути виділено відокремлену частину будинку із самостійним виходом. Виділ може мати місце за наявності технічної можливості переобладнати приміщення в ізольовані квартири.

Згідно із висновком оціночно-будівельної та будівельно-технічної експертизи №83 від 03 червня 2019 року поділ будинковолодіння в АДРЕСА_1 в натурі є технічно можливим.

Для поділу будинку необхідно провести перелбладнання та перепланування будинку, на що мається дозвіл виконкому Болехівської міської ради від 31.10.2019року ( т.2 а.с.29). Відповідно до висновку експертизи запропоновано чотири варіанти поділу будинку відповідно до часток співласників.

З пояснень представника позивача та доданих документів вбачається, що між сторонами вже склався певний порядок користування житловим будинком та господарськими спорудами і тому позивач просить провести розподіл, що відповідає варіанту, зазначеному під №2 у висновку експерта.

Суд, врахувавши висновок експерта щодо розподілу будинковолодіння, з врахуванням порядку, що склався при користуванні сторонами цим будинковолодінням, його архітектурно-планувальну та будівельно-технічні характеристики, приходить до висновку, що розподіл будинковолодіння слід провести згідно 2 варіанту експертизи.

При цьому також береться до уваги і той факт, що вказаний варіант є найбільш оптимальним, оскільки забезпечує максимальне наближення реально виділених сторонам частин у будинковолодінні до належних їм ідеальних часток в цьому нерухомому майні.

Реальний розподіл будинку між сторонами можливий за умови проведення ряду будівельно-технічних робіт, що визначені висновком будівельно-технічної експертизи.

Згідно вказаного варіанту розподілу визначеного висновком оціночно-будівельної, будівельно-технічної експертизи співвласнику ОСОБА_3 слід присудити такі приміщення в житловому будинку "А":

перший поверх:

- коридор літ. 1-1 пл. 22,8 кв.м;

- житлова літ. 1-2 пл. 34,9 кв.м;

- житлова літ. 1-3 пл. 12,3 кв.м;

- коридор літ. 1 -4 пл. 4,9 кв.м;

- комора літ. 1-5 пл. 3,8 кв.м;

- кухня літ. 1 -6 пл. 13,0 кв.м;

- ванна літ. 1-7 пл. 3,9 кв.м.

Загальна вартість частини житлового будинку, яку пропонується надати даному співвласнику становить 388741,14 грн.

Також даному співвласнику пропонується - сарай під літ. В, вартістю 17502 грн.

Загальна вартість частини житлового будинку, господарських будівель та споруд, яку виділено співвласнику ОСОБА_3 - 41/100 частини, становить 430364,14грн. Реальна частка становить 38,36% (38/100).

Співвласнику ОСОБА_2 слід виділити частини такі приміщення в житловому будинку "А":

підвал

- комора літ. 1-І пл. 25,9 кв.м;

другий поверх:

- коридор літ. 2-1 пл. 22,8 кв.м;

- житлова літ. 2-2 пл. 34,6 кв.м;

- житлова літ. 2-3 пл. 12,4 кв.м;

- коридор літ.2-4 пл. 3,0 кв.м;

- комора літ.2-5 пл. 5,8 кв.м;

- кухня літ.2-6 пл. 14,0 кв.м;

- комора літ.2-7 пл. 4,0 кв.м.

Загальна вартість частини житлового будинку становить 498125,86грн.

Також даному співвласнику слід надати літню кухню під літ. Б, вартістю 107703 грн. та сарай під літ. Б', вартістю 61592 грн.

Загальна вартість реальної частини житлового будинку, господарських будівель та споруд, які виділені співвласнику ОСОБА_2 - 59/100 частини, становить 691541,86 грн., реальна частка становить 61,64% (62/100).

Вбиральню під літ. Г, вартістю 6956 грн.; криницю під літ.№1, вартістю 5498 грн.; огорожу під літ.№2, вартістю 22214 грн.; огорожу під літ.№3, вартістю 8862 грн. та ворота під літ.№4, вартістю 4712 грн., слід надати у спільне користування сторін, загальною вартістю 48242 грн.

Грошову компенсацію за відхилення від частки в сумі 29617.3 ( двадцять дев`ять тисяч шістсот сімнадцять гривень 30 коп.) повинен отримати ОСОБА_3 від ОСОБА_2 , яку вона внесла на депозитний рахунок по квитанції за № 56 від 05 листопада 2019 року на суму 29617.30 грн.

Для можливості користування виділеними приміщеннями, сторонам необхідно провести наступні ремонтно будівельні роботи:

Зокрема, позивачу :

- закласти дверний отвір між приміщенням під літ. 1-1 та приміщенням добудови під літ. 3-1;

- закласти віконний отвір між приміщенням під літ. 1-7 та приміщенням добудови під літ. 3-1;

- закласти вхід у приміщення підвалу під літ. І з приміщення коридору під літ. 1-1;

- демонтувати сходову клітку та влаштувати перекриття між приміщення коридору під літ. 1-1 та приміщенням коридору під літ. 2-1.

Відповідач ОСОБА_3 зобов"язаний :

- влаштувати добудову сходової клітки під літ. 3-1 та 3-2;

- влаштувати дверний проріз на місці існуючого віконного блоку у приміщення підвалу під літ.І з приміщення добудови під літ. 3-1;

- влаштувати дверний проріз у приміщення під літ. 2-1 з приміщенння добудови під літ. 3-2;

-закласти віконний отвір між приміщенням під літ. 2-7 та приміщенням добудови під літ. 3-2;

- приміщення під літ. 2-7 переобладнати на приміщення сан. вузла.

Окрім того, сторонам необхідно :

- обладнати автономні мережі електропостачання (оформити та погодити в установленому порядку з спеціальними організаціями);

- встановити індивідуальну систему опалення (електричне, альтернативне);

- влаштувати вентиляцію в приміщенні кухні;

- прокласти внутрішню мережу водопостачання;

- розмістити вигрібну яму, згідно чинних норм та правил;

- кожен із співвласників повинен користуватися горищем, яке розташоване над приміщеннями поверхом нижче, що виділяються відповідно у їх користування, для цього кожної із сторін необхідно влаштувати окремий вхід на горище.

Питання судових витрат суд вирішує згідно вимог ст. 141 ЦПК України, зокрема, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову - на відповідача.

Відповідно до ст.133 ЦПК України судові витрати у даному спорі складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з проведенням експертизи.

В даному спорі встановлено, що позивач є власником 59/100 частин будинковолодіння та господарських споруд, вартістю 715662,86 грн. (691541,86+48242:2).

Відтак, на момент пред"явлення позову позивач повинна була сплатити судовий збір в сумі 7156,62грн. ( 1 відсоток від 715662,86) .

Звернувшись до суду із захистом порушеного права, позивач сплатила судовий збір в сумі 2610.87 грн. ( т.1 а.с. 1, 24), тому вказана сума підлягає стягненню з відповідача в корисить позивача.

Разом з тим, позивачем недоплачено судовий збір в сумі 4545 грн. 75 коп. ( 7156,62- 2610.87), який підлягає стягненню з відповідача в дохід держави.

Окрім того, з відповідача ОСОБА_3 слід стягнути на користь позивача ОСОБА_2 понесені та документально підтверджені витрати які складаються вартості проведеної експертизи, що становить (7150 грн.), а всього 9760,87грн. ( 7150 + 2610.87).

На підставі викладеного, ст. 358, 364 ЦК керуючись ст. 258-259, 263-265, 280-289 ЦПК України, суд, -

ухвалив:

Позов в уточненій редакції задоволити.

Провести розподіл житлового будинку по АДРЕСА_1 , присудивши відповідно до варіанту розподілу №2 оціночно-будівельної, будівельно-технічної експертизи першому співвласнику

ОСОБА_3 в будинку « А»:

перший поверх:

- коридор літ. 1-1 пл. 22,8 кв.м;

- житлова літ. 1-2 пл. 34,9 кв.м;

- житлова літ. 1-3 пл. 12,3 кв.м;

- коридор літ. 1 -4 пл. 4,9 кв.м;

- комора літ. 1-5 пл. 3,8 кв.м;

- кухня літ. 1 -6 пл. 13,0 кв.м;

- ванна літ. 1-7 пл. 3,9 кв.м., що становить загальну вартість частини житлового будинку - 388741,14 грн.

З господарських споруд : сарай під літ. В, вартістю 17502 грн.

Всього 41/100 частини будинковолодіння, вартістю 430364,14грн. (чотириста тридцять тисяч триста шістдесят чотири гривні 14 коп.), що становить 38,36% (38/100) реальних часток всього будинковолодіння.

Другому співвласнику ОСОБА_2 в будинку «А"

перший поверх:

підвал

- комора літ. 1-І пл. 25,9 кв.м;

другий поверх:

- коридор літ. 2-1 пл. 22,8 кв.м;

- житлова літ. 2-2 пл. 34,6 кв.м;

- житлова літ. 2-3 пл. 12,4 кв.м;

- коридор літ.2-4 пл. 3,0 кв.м;

- комора літ.2-5 пл. 5,8 кв.м;

- кухня літ.2-6 пл. 14,0 кв.м;

- комора літ.2-7 пл. 4,0 кв.м., що становить загальну вартість частини житлового будинку - 498125,86грн.

З господарських споруд : літню кухню під літ. Б, вартістю 107703 грн. та сарай під літ. Б', вартістю 61592 грн.

Всього 59/100 частини будинковолодіння, вартістю 691541,86 грн. (шістсот дев`яносто одна тисяча п`ятсот сорок одна гривня 86 коп.), що становить 61,64% (62/100) реальних часток всього будинковолодіння.

Надати у спільне користування ОСОБА_3 та ОСОБА_2 :

господарські споруди : вбиральню під літ. Г, вартістю 6956 грн.; криницю під літ.№1, вартістю 5498 грн.; огорожу під літ. №2, вартістю 22214 грн.; огорожу під літ. №3, вартістю 8862 грн. та ворота під літ.№4, вартістю 4712 грн., загальною вартістю 48242 грн.

Зобов"язати ОСОБА_3 у житловому будинку "А" провести ремонтно будівельні роботи:

-закласти дверний отвір між приміщенням під літ. 1-1 та приміщенням добудови під літ. 3-1;

-закласти віконний отвір між приміщенням під літ. 1-7 та приміщенням добудови під літ. 3-1;

-закласти вхід у приміщення підвалу під літ. І з приміщення коридору під літ. 1-1;

-демонтувати сходову клітку та влаштувати перекриття між приміщення коридору під літ. 1-1 та приміщенням коридору під літ. 2-1.

Зобов"язати ОСОБА_2 у житловому будинку "А" провести ремонтно будівельні роботи:

-влаштувати добудову сходової клітки під літ. 3-1 та 3-2;

-влаштувати дверний проріз на місці існуючого віконного блоку у приміщення підвалу під літ.І з приміщення добудови під літ. 3-1;

-влаштувати дверний проріз у приміщення під літ. 2-1 з приміщенння добудови під літ. 3-2;

-закласти віконний отвір між приміщенням під літ. 2-7 та приміщенням добудови під літ. 3-2;

-приміщення під літ. 2-7 переобладнати на приміщення сан. вузла.

Зобов"язати ОСОБА_3 , ОСОБА_2 :

- обладнати автономні мережі електропостачання (оформити та погодити в установленому порядку з спеціальними організаціями);

- встановити індивідуальну систему опалення (електричне, альтернативне);

- влаштувати вентиляцію в приміщенні кухні;

- прокласти внутрішню мережу водопостачання;

- розмістити вигрібну яму, згідно чинних норм та правил;

- кожен із співвласників користується горищем, яке розташоване над приміщеннями поверхом нижче, що виділяються відповідно у їх користування, для цього кожному із них влаштувати окремий вхід на горище.

Виплатити ОСОБА_3 компенсацію за відхилення від ідеальної частки в сумі 29617 (двадцять дев`ять тисяч шістсот сімнадцять)грн. 30 коп., внесених ОСОБА_2 по квитанції за № 56 від 05 листопада 2019 року на суму 29617.30 грн. отримувач коштів ДКСУ м. Київ, рахунок отримувача 37312032002265 код:26289647 Банк отримувача Казначейство України м. Київ, код банку отримувача 820172 (платник ОСОБА_2 по справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про реальний розподіл спільного майна).

Стягнути з ОСОБА_3 :

- в користь ОСОБА_2 9760,87 (дев"ять тисяч сімсот шістдесят) грн. судових витрат.

- в дохід держави судовий збір в сумі 4545, 75 ( чотири тисячі п"ятсот сорок п"ять) грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Івано-Франківського апеляційного суду через Болехівський міський суд.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Найменування або ім`я сторін, їх місцезнаходження або місце проживання:

ОСОБА_2 - реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_3.

ОСОБА_3 - місце проживання АДРЕСА_1 .

Суддя Головенко О.С.

Повний текст виготовлено 12 листопада 2019року

Часті запитання

Який тип судового документу № 85557146 ?

Документ № 85557146 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 85557146 ?

Дата ухвалення - 12.11.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 85557146 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 85557146 ?

В Bolekhivskyi Town Court of Ivano-Frankivsk Oblast
Previous document : 85557143
Next document : 85557147