Court decree № 80470593, 15.03.2019, Commercial Court of Sumy Oblast

Approval Date
15.03.2019
Case No.
920/196/19
Document №
80470593
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

15.03.2019 Справа № 920/196/19м.Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Коваленко О.В., перевіривши матеріали позовної заяви б/н від 20.02.2019 (з урахуванням заяви про усунення недоліків б/н від 06.03.2019)

за позовом: Фізичної особи-підприємця Богданової Людмили Миколаївни (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1),

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Арнікафарм" (40034, м.Суми, пр-т. Михайла Лушпи, 15, код ЄДРПОУ 41637153)

про стягнення 21 483 грн. 26 коп.,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Арнікафарм" про стягнення 21 483 грн. 26 коп., з яких: 19 862 грн. 50 коп. заборгованості, 379 грн. 25 коп. 3% річних, 1 241 грн. 51 коп. індексу інфляції, нарахованих відповідно до договору про надання послуг № 2018-002 від 01.02.2018, а також просить стягнути з відповідача судовий збір в сумі 1921 грн.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 28.02.2019 у справі №920/196/19 позовну заяву Фізичної особи-підприємця Богданової Людмили Миколаївни було залишено без руху та позивачу надано строк для усунення недоліків.

Від позивача надійшла заява про усунення недоліків б/н від 06.03.2019, відповідно до якої повідомляє про наявність у позивача оригіналів письмових доказів, копії яких додані до позовної заяви.

Судом встановлено, що недоліки позовної заяви усунуто у строк, визначений в ухвалі про залишення позову без руху, підстав для повернення позовної заяви чи відмови у відкритті відповідно до ст. 174, 175 ГПК України судом не встановлено.

За приписами ч.1 cт.12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно ч. 5 ст. 12 ГПК України для цілей цього Кодексу малозначними справами є:

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 ГПК України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Частиною 2 цієї ж статті встановлено, що у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 247 ГПК України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує:

1) ціну позову;

2) значення справи для сторін;

3) обраний позивачем спосіб захисту;

4) категорію та складність справи;

5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо;

6) кількість сторін та інших учасників справи;

7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес;

8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Зі змісту ч. 4 ст. 247 ГПК України вбачається, що у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи:

1) про банкрутство;

2) за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

3) у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій);

4) у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5) у спорах, що виникають з відносин, пов'язаних із захистом економічної конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від недобросовісної конкуренції;

6) у спорах між юридичною особою та її посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, заподіяних такою посадовою особою юридичній особі її діями (бездіяльністю);

7) у спорах щодо приватизації державного чи комунального майна;

8) в яких ціна позову перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

9) інші вимоги, об'єднані з вимогами у спорах, вказаних у

пунктах 38 цієї частини.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Частина 7 статті 252 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву.

Судом встановлено, що ціна позову в даній справі не перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, даний спір не входить до переліку справ, що не можуть бути розглянуті у порядку спрощеного позовного провадження, наведеному у ч. 4 ст. 247 ГПК України. Крім того, судом враховано обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; кількість сторін та інших учасників справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі попередньо не вбачається необхідності призначення експертизи у справі, виклику свідків тощо, а також не виявлено значного суспільного інтересу до розгляду вказаної справи.

На підставі викладеного вище суд приходить до висновку про те, що відповідно до ст. 12, ч. 1 ст. 247, ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Керуючись ст. ст. 12, 120, 176, ч.1ст.247, 250-252 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №920/196/19 в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

2. Призначити судове засідання для розгляду справи по суті на 15.04.2019, 11:00год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Т.Г.Шевченка, 18/1, 1-й поверх, зал судового засідання № 6

3.Відповідачу - подати клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін (в разі наявності такого клопотання), відзив на позовну заяву з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. (ч. 1 ст. 251 ГПК України).

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.

До відзиву додаються:1) докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем;2) документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача.

4. У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ст. 165 ГПК України).

5. Позивачу - у строк до 12.04.2019 подати відповідь на відзив з дотриманням правил, що встановлені частинами третьою - шостою статті 165 цього Кодексу, всі докази, які підтверджують викладені у позовній заяві обставини, крім доданих до позовної заяви. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін позивач має право подати не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву. (ч. 7 ст. 252 ГПК України).

6. Повідомити сторін про право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, а також про обов'язок повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання, зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації.

7. Копію ухвали направити сторонам у справі.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://su.arbitr.gov.ua/sud5021/

Ухвала про відкриття провадження у справі набирає законної сили в день її винесення та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Коваленко

Часті запитання

Який тип судового документу № 80470593 ?

Документ № 80470593 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 80470593 ?

Дата ухвалення - 15.03.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 80470593 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 80470593 ?

В Commercial Court of Sumy Oblast
Previous document : 80470591
Next document : 80470597