Decision № 71833107, 22.01.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
22.01.2018
Case No.
640/5016/17
Document №
71833107
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа№ 640/5016/17 н/п 2/640/219/18

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2018 р.

Київський районний суд м. Харкова у складі:

Головуючого: судді: Нев'ядомського Д.В.

При секретарі: Коломойцеві М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Райффайзен банк Аваль» до ОСОБА_2,третя особа: ФОП ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

встановив:

Позивач звернувся до суду з позовом до відповідача ОСОБА_2,третя особа: ФОП ОСОБА_3, заборгованість за Кредитним договором № 010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008 у розмірі 1 829 048,99 грн ., з яких: сума нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом - 752 461,99 грн; сума пені, нарахована за порушення строку погашення тіла кредиту -565 161,47 грн; сума пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків - 511 425,53 грн, а також стягнути з відповідача судові витрати.

Свій позов мотивували тим, що відповідно 16.10.2008 року між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 у відповідності до Генеральної кредитної угоди №07-01-177-08 від 16.10.2008 укладено Кредитний договір № 010-1/07-01-0800-08. Відповідно до Кредитного договору № 010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008, Позичальнику було надано кредитні кошти в сумі 3 000 000,00 гривень до 16 жовтня 2018 року. 01.12.2014 у зв'язку з невиконанням ФОП ОСОБА_3 взятих на себе зобов'язань щодо повернення кредитних коштів та процентів у відповідності до умов Кредитного договору №010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008, АТ "Райффайзен Банк Аваль" звернувся з відповідним позовом до Господарського суду Харківської області, рішенням якого від 16.02.2015 по справі № 922/5523/14, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.04.2015, з ФОП ОСОБА_3 на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" було стягнуто заборгованість у розмірі 1 831 685,76 грн., з яких: сума заборгованості за тілом кредиту - 1 742 749,62 грн.; суми нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом - 80 389,59грн.; суми пені, нарахована за порушення строку погашення тіла кредиту - 4 926,90грн.; -суми пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків - 3 619,65грн.В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008 року, укладеного у відповідності до Генеральної кредитної угоди №07-01-177-08 від 16 жовтня 2008 року, між Банком та громадянином ОСОБА_2 21.12.2010 року укладено Договір поруки №12/02-02/0491/1 до якого в подальшому вносились зміни шляхом укладення 22.12.2010 року Додаткової угоди №12/02-02/0491/1 та Додаткової угоди №12/02-02/0491/2 від 16.02.2012 року. Поручитель несе солідарну відповідальність перед Банком за виконання боргових зобов'язань у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи сплату основного боргу за договором, нарахованих відсотків за користування кредитом та неустойки. Сторони договорів поруки встановили, що зобов'язання поручителя перед Банком є безумовними і ніяких інших умов крім передбачених цим договором (договором поруки) не потребують. Заочним рішенням Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2015 по справі № 640/4527/15 позов АТ "Райффайзен Банк Аваль" задоволено в повному обсязі, стягнуто з ОСОБА_2 заборгованість за кредитним договором в сумі 2 062 730,21 грн., з яких: сума заборгованості за тілом кредиту - 1 742 749,62 грн.; суми нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом - 266 195,35 грн.; суми пені, нарахована за порушення строку погашення тіла кредиту - 29 701,07 грн.; суми пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків - 24 084,17 грн..

Але з моменту винесення судами вищевказаних рішень, які до теперішнього часу так і не були виконані ані Позичальником ані Поручителем по кредитному договору№ 010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008 були нараховані та несплачені відсотки, а також штрафні санкції, у зв'язку з чим виникла заборгованість станом на 02.03.2017, яка складає 1 829 048.99 гривень, з них: - сума нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом - 752 461.99 грн. сума пені, нарахована за порушення строку погашення тіла кредиту - 565 161.47 грн, . сума пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків - 511 425,53 грн, що і стало підставою для звернення позивача до суду.

У судове засідання представник позивача з'явився, позовні вимоги підтримав в повновму обсязі та просив їх задовільнити, не заперечував щодо заочного розгляду справи.

Відповідач ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи була повідомлен належним чином.

Третя особа: ФОП ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась , про місце та час розгляду справи була повідомлен належним чином.

Відповідно до ст. 280 ЦПК України у разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло повідомлення про причини неявки або зазначені ним причини визнані неповажними, відповідач не подав відзив,суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі даних чи доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Суд, враховуючи думку представника позивача, який не заперечував проти ухвалення заочного рішення по справі, дослідивши матеріали справи, вважає за можливе розглянути справу у відсутність відповідача та третьої особи на підставі наявних у справі доказів та ухвалити по справі заочне рішення.

Вивчивши матеріали цивільної справи, суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги позивача частково, з наступних підстав.

Встановлено, що відповідно 16.10.2008 року між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого за всіма правами та обов'язками є Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 у відповідності до Генеральної кредитної угоди №07-01-177-08 від 16.10.2008 укладено Кредитний договір № 010-1/07-01-0800-08. Відповідно до Кредитного договору № 010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008, Позичальнику було надано кредитні кошти в сумі 3 000 000,00 гривень до 16 жовтня 2018 року.

Відповідно до п. 3.6 Кредит ного договору, Позичальник зобов'язаний здійснювати повернення основної заборгованості за Кредитом (позичкова заборгованість) починаючи з першого місяця видачі першого Траншу за Кредитом у сумі, визначеній Позичальником, з дотриманням вимог п. 1.1 нього Договору щодо зменшення ліміту кредитування.

Відповідно до п.п, 6.1 та 6.2 Кредитного договору, Позичальник зобов'язується використати Кредит на зазначені у цьому Договорі цілі і в строки, передбачені цим Договором, забезпечити повернення Кредитору одержаного Кредиту та сплату нарахованих процентів, передбачених цим Договором комісій, неустойок, відшкодування витрат та збитків Кредитора, викликаних неналежним використанням цього Договору. У випадку порушення умов цього Договору сплачувати Кредитору пеню та інші штрафні санкції, передбачені цим Договором.

Відповідно до п. 10.2. за порушення строків повернення Кредиту, процентів за користування Кредитом та комісій, передбачених цим договором, Позичальник сплачує Кредитору пеню від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, шо діяла на час виникнення заборгованості, за кожний день прострочення.

01.12.2014 у зв'язку з невиконанням ФОП ОСОБА_3 взятих на себе зобов'язань щодо повернення кредитних коштів та процентів у відповідності до умов Кредитного договору №010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008, АТ "Райффайзен Банк Аваль" звернувся з відповідним позовом до Господарського суду Харківської області, рішенням якого від 16.02.2015 по справі № 922/5523/14, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 22.04.2015, з ФОП ОСОБА_3 на користь АТ "Райффайзен Банк Аваль" було стягнуто заборгованість у розмірі 1 831 685,76 грн., з яких: сума заборгованості за тілом кредиту - 1 742 749,62 грн.; суми нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом - 80 389,59грн.; суми пені, нарахована за порушення строку погашення тіла кредиту - 4 926,90грн.; -суми пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків - 3 619,65грн.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором № 010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008 року, укладеного у відповідності до Генеральної кредитної угоди №07-01-177-08 від 16 жовтня 2008 року, між Банком та громадянином ОСОБА_2 21.12.2010 року укладено Договір поруки №12/02-02/0491/1 до якого в подальшому вносились зміни шляхом укладення 22.12.2010 року Додаткової угоди №12/02-02/0491/1 та Додаткової угоди №12/02-02/0491/2 від 16.02.2012 року.

Відповідно п.п. 2.2., 1.3. договору поруки, поручитель на добровільних засадах бере на себе зобов'язання перед Банком відповідати по борговим зобов'язанням Боржника, які виникають з умов кредитного договору, а саме: повернути кредит, сплатити проценти за його користування, комісійну винагороду, неустойку (пеню, штрафи), в розмірі, строки та у порядку, передбачених кредитним договором, а також відшкодувати можливі збитки та виконати інші умови Кредитного договору в повному обсязі.

Поручитель несе солідарну відповідальність перед Банком за виконання боргових зобов'язань у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи сплату основного боргу за договором, нарахованих відсотків за користування кредитом та неустойки.

Сторони договорів поруки встановили, що зобов'язання поручителя перед Банком є безумовними і ніяких інших умов крім передбачених цим договором (договором поруки) не потребують.

Заочним рішенням Київського районного суду м. Харкова від 20.05.2015 по справі № 640/4527/15 позов АТ "Райффайзен Банк Аваль" задоволено в повному обсязі, стягнуто з ОСОБА_2 заборі ованість за кредитним договором в сумі 2 062 730,21 грн., з яких: сума заборгованості за тілом кредиту - 1 742 749,62 грн.; суми нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом - 266 195,35 грн.; суми пені, нарахована за порушення строку погашення тіла кредиту - 29 701,07 грн.; суми пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків - 24 084,17 грн..

Але з моменту винесення судами вищевказаних рішень, які до теперішнього часу так і не були виконані ані Позичальником. ані Поручителем. по кредитному договору№ 010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008 були нараховані та несплачені відсотки, а також штрафні санкції, у зв'язку з чим виникла заборгованість станом на 02.03.2017, яка складає 1 829 048.99 гривень, з них: - сума нарахованих та несплачених відсотків за користування кредитом - 752 461.99 грн. сума пені, нарахована за порушення строку погашення тіла кредиту - 565 161.47 грн, . сума пені, нарахована за порушення строку погашення відсотків - 511 425,53 грн

Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно ч.1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Згідно ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом і не випливає із суті кредитного договору. Особливості регулювання відносин за договором про надання споживчого кредиту встановлені законом.

Згідно ст. 625 та ст. 1052 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання та у разі невиконання ним обов'язків, встановлених договором позики, позикодавець (позивач) має право вимагати від відповідача дострокового повернення позики та сплати належних йому процентів.

Отже, відповідачем було порушено вимоги Умов та правил надання банківських послуг, тобто кредитного договору, та ст.ст. 1049,1054 ЦК України, а саме: прострочено повернення заборгованості по кредиту і не виконано обов'язків позичальника, а отже нею було порушено умови кредитного договору, в зв'язку з чим, позивач має право вимагати погашення наданого відповідачу кредиту, відсотків, комісії та штрафу.

Однак, відповідно до ст. 549 ЦК України, пеня та штраф є різновидами неустойки як юридичної відповідальності, а не окремими видами штрафних санкцій. При порушенні позичальником строків виконання зобов'язання позивачем була застосована подвійна цивільно-правова відповідальність одного й того ж виду.

Відповідно до ст.553 ЦК України за договром поруки поручитель поручається перед кредиторомборжника за виконання ним свого обов"зку .Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов"язання боржником.

Відповідно до ст.554 ЦК України. у разі порушення боржником зобов"язання ,забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники,якщо договором поруки не встановлено додаткову ( субсидіарну) відповідальність поручителя . Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі,що і боржник, включаючи сплату основного боргу.

За положеннями ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Задовольняючи позов частково, суд виходить з того , що нарахована позивачем пеня - це є не що інше як неустойка , так як, згідно ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Дані положення також викладені в правовій позиції Постанови Верховного Суду України від 21.10.2015 року у справі № 6-2003цс15. А тому, вимоги позивача щодо стягнення пені нарахованої за порушення строку погашення тіла кредиту та відсотків, не підлягають задоволенню.

Таким чином позовні вимоги до відповідача підлягають частковому задоволенню в сумі 752461,99 грн.

Крім цього, на підставі ст. 141 ЦПК України, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача понесені останнім судові витрати.

Керуючись ст.ст.7, 10, 76, 141, 244-245,280 ЦПК України, суд -

вирішив:

Позов ПАТ «Райффайзен банк Аваль» до ОСОБА_2,третя особа: ФОП ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором -задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 на користь ПАТ «Райффайзен банк Аваль» ( код ЄДРПОУ 14305909) заборгованість за кредитним договором № 010-1/07-01-0800-08 від 16.10.2008 в сумі 752 461 ,99 грн (сімсот п»ятдесят дві тисячі чотириста шістдесят одну гривню дев»яносто дев»ять копійок ) та судовий збір у розмірі 11286,92 грн. (одинадцять тисяч двісті вісімдесят шість гривень дев»яносто дві копійки) гривень у рахунок відшкодування понесених судових витрат.

В решті позовних вимог відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Апеляційного суду Харківської області через суд першої інстанції протягом тридцяти днів з дня його оголошення та в порядку ст. 354 ЦПК України.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача з додержанням вимог ст. 284 ЦПК України.

Суддя Д.В. Нев'ядомський

Часті запитання

Який тип судового документу № 71833107 ?

Документ № 71833107 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 71833107 ?

Дата ухвалення - 22.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71833107 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 71833107 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 71833107, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

The court decision No. 71833107, Kyivskyi District Court of Kharkiv City was adopted on 22.01.2018. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 71833107 refers to case No. 640/5016/17

This decision relates to case No. 640/5016/17. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 71833104
Next document : 71833126