Court decree № 64888577, 20.02.2017, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
20.02.2017
Case No.
20/86б/2011
Document №
64888577
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ УХВАЛА

20 лютого 2017 року Справа № 20/86б/2011

За заявою кредитора - Публічного акціонерного товариства ОСОБА_1 Аваль в особі ОСОБА_2 обласної дирекції, м. Луганськ

до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Агро-Дім, м. Луганськ

про банкрутство

Суддя ОСОБА_3Секретар судового засідання ОСОБА_4 У засіданні брали участь: від кредиторівне прибув;ліквідатор ОСОБА_5 - не прибула

ОБСТАВИНИ СПРАВИ: банкрутство, ліквідаційна процедура.

Розглянувши матеріали справи, суд

в с т а н о в и в:

За заявою кредитора, ПАТ ОСОБА_1 Аваль в особі ОСОБА_2 обласної дирекції, 10.11.2011 господарським судом порушено провадження у справі про банкрутство боржника ТОВ Агро-Дім, м. Луганськ.

Ухвалою від 10.05.2012 №20/86б/2011 суд затвердив реєстр грошових вимог кредиторів до боржника ТОВ Агро-Дім у складі накредиторів:

- ПАТ ОСОБА_1 Авальв особі ОСОБА_2 обласної дирекції у сумі 831775,25 грн. основного боргу, 14015,20 грн. - неустойка (штраф, пеня);

- ПАТ ОСОБА_1 Аваль в особі ОСОБА_2 обласної дирекції (додатково заявлені вимоги) у сумі 1304739,82 грн. основного боргу, 140071,76 грн. - неустойка (штраф, пеня);

- ОСОБА_2 міського центру зайнятості, м. Луганськ, в сумі 42,53 грн.

Постановою від 11.06.2012 судом було визнано банкрутом боржника ТОВ Агро-Дім, та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5, ліцензія серія АГ № 580384 від 17.08.2011.

Згідно довідки від 28.04.2015 № 234 справа №20/86б/2011, яка порушена за заявою кредитора ПАТ "ОСОБА_1 Аваль" до боржника ТОВ "Агро-Дім" про банкрутство, вважається втраченою, що зафіксовано Актом експертної комісії господарського суду Луганської області № 1 від 03.04.2015 Про нестачу архівних справ (документів) внаслідок настання обставин непереборної сили - проведенням антитерористичної операції (Указ Президента України від 14.04.2014 №405/2014 Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України).

18.05.2015 господарським судом Харківської області відповідно до ухвали від 12.05.2015 передано матеріали відновленої справи №20/86б/2011 про банкрутство ТОВ Агро-Дім за територіальною підсудністю господарському суду Луганської області.

За ухвалою від 02.06.2015 суд прийняв до свого провадження матеріали відновленої справи №20/86б/2011 про банкрутство ТОВ Агро-Дім, м. Луганськ.

У судове засідання 03.10.2016 ліквідатор ОСОБА_5 надала суду підсумковий звіт ліквідатора про виконану роботу у справі про банкрутство ТОВ Агро-Дім.

З наданих документів вбачається, що ліквідатором до підсумкового звіту не доданий реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів.

Також в підсумковому звіті ліквідатора відсутні відомості про кредитора - ОСОБА_2 міський центр зайнятості.

27.09.2016 на адресу суду надійшов лист від 22.09.2016 №14018/3203 про відступлення права вимоги, за яким ПАТ ОСОБА_1 Аваль повідомляє, що не є кредитором по справі, у звязку з тим, що 23.08.2016 з ПАТ Банк Вектор було укладено договір факторингу, згідно якого, право вимоги до ТОВ Агро-Дім було відступлене (передане) - ПАТ Вектор Банк.

19.10.2016 на адресу суду надійшов лист від 17.10.2016 №140/8/3371, за яким ПАТ ОСОБА_1 Аваль надав суду копію договору факторингу від 23.08.2016 з додатком №1.

21.10.2016 на адресу суду надійшло клопотання від 20.10.2016 №140-11-0-00/8/1314, за яким ПАТ ОСОБА_1 Аваль просить суд долучити до матеріалів справи копію договору факторингу від 23.08.2016 (портфельне відступлення прав вимоги), укладеного між ПАТ ОСОБА_1 Аваль та ПАТ ОСОБА_5 банк, з додатком №1 (реєстр кредитних операцій позичальників сегменту Corporate та SE, договорів застави, іпотеки та договорів поруки, права вимоги Банку за якими підлягають відступленню на користь ПАТ Вектор Банк).

Відповідно до п. 2.1 договору факторингу від 23.08.2016 Фактор зобовязується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення Прав Вимоги.

Згідно пункту 2.2 Договору загальний розмір Прав Вимоги визначений в Реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладення Договору. Розмір Прав Вимоги, що відступається згідно умов даного Договору на Дату відступлення Прав Вимоги, фіксується в Реєстрі відступлення Прав Вимоги. Відступлення Фактору зазначених у реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення Прав Вимоги за умови виконання Фактором умов по оплаті згідно п.3.1 Договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених Прав Вимоги (форма згідно Додатку №2 до Договору). Сторони погодили, що Реєстр відступлених Прав Вимоги підписується сторонами не пізніше 5 (пяти) робочих днів з дати підписання Договору та Реєстру кредитних операцій до відступлення.

У відповідності до п. 2.3 Договору з Дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених Прав Вимоги, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права Вимоги переходять до Фактора в повному обсязі безвідривно та без можливості зворотного відступлення.

14.11.2016 на адресу суду надійшло клопотання від 11.11.2016 №140/8/4361, за яким ПАТ ОСОБА_1 Аваль просить суд долучити до матеріалів справи копію додатку до договору факторингу від 23.08.2016 (портфельне відступлення прав вимоги), укладеного між Публічним акціонерним товариством ОСОБА_1 Аваль (Клієнт) та Публічним акціонерним товариством ОСОБА_5 банк (Фактор) - Реєстр відступлених Прав Вимоги ПАТ Вектор Банк кредитором ПАТ ОСОБА_1 Аваль.

05.01.2017 на адресу суду надійшов лист від 03.01.2017 №140/8/1, за яким ПАТ ОСОБА_1 Аваль просить суд долучити до матеріалів справи витяг з Реєстру кредитних операцій до відступлення.

Оцінивши подане клопотання про заміну кредитора у справі його правонаступником, суд вважає клопотання ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, чи процедурне провадження з банкрутства, як у даному випадку, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи; усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив; про заміну або сторони її правонаступником господарський суд виносить ухвалу. Правонаступництво можливе на будь - якій стадії судового процесу.

У разі, якщо такі зміни відбуваються під час судового провадження у справі - в процесі вирішення господарського спору чи провадженні зі справи про банкрутство, то суд повинен зазначити про це в описовій чи/і мотивувальній частинах судового рішення (підстави п. 1.4 постанови Пленуму Вищого Господарського суду України від 26.12.2011 №18 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції).

Враховуючи зазначене, суд, керуючись ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, здійснює заміну кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_1 Аваль» його правонаступником Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк» та зобовязує ліквідатора ОСОБА_5 внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

20.12.2016 на адресу суду надійшла заява від 12.12.2016 №1150 про залучення правонаступника, за якою ПАТ «Вектор Банк» просить суд залучити до участі у справі в якості правонаступника кредитора ПАТ «Вектор Банк» та ПАТ «ОСОБА_1 Аваль» Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» (код ЄДРПОУ 38750239, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8).

ПАТ «Вектор Банк» повідомив, що 23.08.2016 ПАТ «Вектор Банк» відступило право вимоги кредитора до ТОВ Агро-Дім Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія».

ПАТ «Вектор Банк» надав суду копію договору факторингу від 23.08.2016 (портфельне відступлення прав вимоги), укладеного між ПАТ Вектор Банк та ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія», з додатком - реєстр кредитних операцій до відступлення.

Відповідно до п. 2.1 договору факторингу від 23.08.2016 Фактор зобовязується передати (сплатити) Клієнту Загальну суму фінансування, а Клієнт відступає (передає) Факторові Права Вимоги, вказані в реєстрі кредитних операцій до відступлення, на умовах та в обсязі, що будуть існувати станом на дату відступлення Прав Вимоги.

Згідно пункту 2.2 Договору загальний розмір Прав Вимоги визначений в Реєстрі кредитних операцій до відступлення на дату укладення Договору. Розмір Прав Вимоги, що відступається згідно умов даного Договору на Дату відступлення Прав Вимоги, фіксується в Реєстрі відступлення Прав Вимоги. Відступлення Фактору зазначених у реєстрі кредитних операцій до відступлення (додаток №1 до Договору) Прав Вимоги відбувається в Дату відступлення Прав Вимоги за умови виконання Фактором умов по оплаті згідно п.3.1 Договору та з моменту підписання сторонами реєстру відступлених Прав Вимоги (форма згідно Додатку №2 до Договору). Сторони погодили, що Реєстр відступлених Прав Вимоги підписується сторонами не пізніше 5 (пяти) робочих днів з дати підписання Договору та Реєстру кредитних операцій до відступлення.

У відповідності до п. 2.3 Договору з Дати відступлення Прав Вимоги Клієнт перестає бути стороною кредитних договорів, зазначених в Реєстрі відступлених Прав Вимоги, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права Вимоги переходять до Фактора в повному обсязі безвідривно та без можливості зворотного відступлення.

Оцінивши подане клопотання про заміну кредитора у справі його правонаступником, суд вважає клопотання ПАТ «Вектор Банк» таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 25 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, чи процедурне провадження з банкрутства, як у даному випадку, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи; усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив; про заміну або сторони її правонаступником господарський суд виносить ухвалу. Правонаступництво можливе на будь - якій стадії судового процесу.

У разі, якщо такі зміни відбуваються під час судового провадження у справі - в процесі вирішення господарського спору чи провадженні зі справи про банкрутство, то суд повинен зазначити про це в описовій чи/і мотивувальній частинах судового рішення (підстави п. 1.4 постанови Пленуму Вищого Господарського суду України від 26.12.2011 №18 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції).

Враховуючи зазначене, суд, керуючись ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, здійснює заміну кредитора у справі - Публічне акціонерне товариство «Вектор Банк» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» та зобовязує ліквідатора ОСОБА_5 внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

У судове засідання 20.02.2017 представники кредиторів та ліквідатор не прибули.

З урахуванням викладеного, суд призначає нове судове засідання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22-32 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, ст. ст. 25, 86, 87 ГПК України, суд

у х в а л и в:

1. Здійснити заміну кредитора у справі №20/86б/2011 про банкрутство ТОВ Агро-Дім, м. Луганськ, Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_1 Аваль» його правонаступником Публічним акціонерним товариством «Вектор Банк».

2. Здійснити заміну кредитора у справі №20/86б/2011 про банкрутство ТОВ Агро-Дім, м. Луганськ, Публічне акціонерне товариство «Вектор Банк» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гарантія».

3. Зобов'язати ліквідатора ОСОБА_5 внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів по справі №20/86б/2011 про банкрутство ТОВ Агро-Дім, м. Луганськ.

4. Призначити судове засідання для розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на 03.05.2017 на 10 год. 50 хв., яке відбудеться у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 109.

5. Зобовязати ліквідатора ОСОБА_5 надати суду реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів.

6. Дану ухвалу надіслати:

- кредитору ПАТ "ОСОБА_1 Аваль" в особі ОСОБА_2 обласної дирекції (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

- кредитору ОСОБА_2 міському центру зайнятості (вул. Центральна, 132, смт. Біловодськ, 92800);

- ПАТ "Вектор Банк" (04050, м. Київ, вул. Тарасівська, 9);

- ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8);

- банкруту ТОВ Агро-Дім (м. Луганськ, вул. Дачна, 17);

- ліквідатору ОСОБА_5П (61000, м. Харків, вул. Університетська, 9);

- відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22).

Явка у судове засідання компетентних представників кредиторів та ліквідатора обовязкова.

Не зявлення повноважних та компетентних представників учасників процесу у судове засідання Господарського суду Луганської області не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/).

Суддя О.С. Палей

Надр. 8 прим.

1 - до справи

2,3 - ПАТ "ОСОБА_1 Аваль" в особі ОСОБА_2 обласної дирекції (за двома адресами: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 та 61166, м. Харків, вул. Новгородська, 11);

4 - кредитору - ОСОБА_2 міському центру зайнятості (вул. Центральна, 132, смт. Біловодськ, 92800);

5 - ПАТ "Вектор Банк" (04050, м. Київ, вул. Тарасівська, 9);

6 - ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» (01112, м. Київ, вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8);

7 - ліквідатору ОСОБА_5П (61000, м. Харків, вул. Університетська, 9);

8 - відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції в Луганській області (93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 22)

банкруту ТОВ Агро-Дім (м. Луганськ, вул. Дачна, 17) - не направляється згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085-р, враховуючи лист УДППЗ "Укрпошта" від 16.03.2015 № 511-30-100, повідомлення здійснюється на сайті суду

Previous document : 64888569
Next document : 64888590