Decision № 57730641, 11.05.2016, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
11.05.2016
Case No.
922/789/16
Document №
57730641
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 715-77-21, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" травня 2016 р.Справа № 922/789/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Новікової Н.А.

при секретарі судового засідання Васильєві А.В.

розглянувши матеріали справи

за публічного акціонерного товариства КБ Приватбанк, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ 14360570;

до товариства з обмеженою відповідальністю Транс Опт Трейд в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_1, 61052, м. Харків, вул. Маліновського, буд. 3, офіс 31-А, код ЄДРПОУ 38495908;

про зобовязання визнати кредиторські вимоги та включення їх до проміжного ліквідаційного балансу

за участю представників сторін:

позивача ОСОБА_2 (довіреність № 8208-К-О від 20.10.2014 р.);

відповідача не зявився.

За відсутності клопотання сторін технічна фіксація судового процесу не здійснювалась.

Суть справи:

Публічне акціонерне товариство КБ Приватбанк звернулось до господарського суду Харківської області з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю Транс Опт Трейд в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_1 про зобовязання визнати грошові вимоги в сумі 1 336 429,86 грн. з оплати заборгованості за договором банківського обслуговування б/н від 09.07.2013 р. в сумі 235 356,64 грн., з яких: заборгованість за кредитом у розмірі 68 000,00 грн., заборгованість по відсоткам за користування кредитом у сумі 70 236,45 грн., комісія 15 912,00 грн., пеня 81208,19 грн. та за договором банківського обслуговування б/н від 27.08.2013 р. в сумі 1 101 073,22 грн., яка складається з: заборгованості за кредитом у розмірі 339 990,00 грн., заборгованості за відсотками за користування кредитом у розмірі 397 448,32 грн., пені 363 634,90 грн. та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу.

Свої вимоги позивач обґрунтовує неналежним виконанням відповідачем своїх зобовязань відповідно до умов договорів банківського обслуговування б/н від 09.07.2013 р. та б/н від 27.08.2013 р., та ухиленням ліквідаційною комісією від розгляду та визнання заявлених ПАБ КБ Приватбанк до боржника ТОВ Транс Опт Трейд грошових вимог в розмірі 1 336 429,86 грн. в рахунок погашення невиконаних зобовязань перед банком. В якості правових підстав позову вказує на норми ст. ст. 11, 15, 16, 105, 110-112, 525, 526, 530 ЦК України.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.03.2016 р. за вищевказаним позовом було порушено провадження у справі № 922/789/16, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 11.04.2016 р. о 11:30.

Ухвалами господарського суду Харківської області від 11.04.2016 р. та від 25.04.2016 р. розгляд справи № 922/789/16 відкладався на 25.04.2016 р. та на 11.05.2016 р. відповідно, у звязку з відсутністю відомостей про належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи.

Відповідач явку свого повноважного представника в судове засідання не забезпечив, про причини неявки суд не повідомив, відзиву на позов на виконання вимог ухвали суду не надав, причини неявки суду не відомі. Разом з цим, на момент розгляду даної справи в матеріалах справи відсутні докази вручення відповідачу ухвали суду від 25.04.2016 р. про відкладення розгляду даної справи, направленої на адресу відповідача, яка зазначена у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: 61052, м. Харків, вул. Маліновського, буд. 3, офіс 31-А (вказане відправлення повернулось до суду з поштовою відміткою «за закінченням терміну зберігання»).

Як визначено у п. п. 3.9. та 3.9.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26 грудня 2011 року, розпочинаючи судовий розгляд суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не зявилися у засідання. Необхідно мати на увазі, що розгляд справи за відсутності будь - якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду, є безумовною підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК України. За змістом цієї норми, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомлення суду стороною, а у разі ненадання суду відповідної інформації адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), і не повернуто підприємством звязку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважаються, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Враховуючи вищезазначене суд вважає, що відповідач повідомлений належним чином про час і місце розгляду справи та судом вжито всіх заходів для належного повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи.

Суд перейшов до розгляду справи по суті.

Представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі та просив суд задовольнити позов повністю.

Враховуючи те, що норми ст. 65 Господарського процесуального кодексу України щодо обов'язку господарського суду витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору, кореспондуються з диспозитивним правом сторін подавати докази, а п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, суд вважає, що в межах наданих йому повноважень створені належні умови для надання сторонами доказів та здійснені всі необхідні дії щодо витребування додаткових доказів, а тому вважає за можливе розглядати справу за наявними в ній і додатково поданими на вимогу суду матеріалами і документами.

Розглянувши матеріали справи, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, всебічно та повно дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

08.07.2013 р. товариством з обмеженою відповідальністю Транс Опт Трейд (відповідач) було підписано заяву про відкриття поточного рахунку (арк. спр. 15) та заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг (арк. спр. 14).

Відповідно до заяви, відповідач приєднався до "Умов та правил надання банківських послуг" (далі - Умови), тарифів банку, що розміщені в мережі Інтернет на сайті http://privatbank.ua, які разом із заявою склали договір банківського обслуговування № б/н від 09.07.2013 р. (далі - договір), та взяв на себе зобов'язання виконувати умови договору.

На підставі заяви про відкриття поточного рахунку відповідачу був відкритий поточний рахунок №26001052908963.

Тобто, 09.07.2013 року між Публічним акціонерним товариством комерційним банком Приватбанк (Банк) та товариства з обмеженою відповідальністю Транс Опт Трейд (Клієнт) було укладено договір банківського обслуговування № б/н від 09.07.2013 р. (заява про відкриття поточного рахунку, а. с. 14), згідно умов якого ОСОБА_3 було відкрито поточний рахунок Клієнта № 26001052318263.

Згідно з умовами договору, відповідачу було встановлено кредитний ліміт, на поточний рахунок 26001052908963 в електронному вигляді через встановлені засоби електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших), що визначено і врегульовано "Умовами та правилами надання банківських послуг".

У відповідності до ч. 2. ст. 639 Цивільного кодексу України якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Відповідно до пункту 3.2.2.1.16. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції, при укладанні договорів і угод, або вчиненні інших дій, що свідчать про приєднання клієнта до «Умов і правил надання банківських послуг» (або у формі «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки», або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнтбанк / інтернет клієнтбанк, або у формі обміну паперовою або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі), банк і клієнт допускають використання підписів клієнта у вигляді електронноцифрового підпису та/або підтвердження через пароль, спрямований банком через верифікований номер телефону, який належить уповноваженій особі клієнта з правом «першого» підпису. Підписання договорів і угод таким чином прирівнюється до укладання договорів та угод у письмовій формі.

У відповідності до п. 3.2.2.1.1. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції кредитний ліміт на поточний рахунок надається на поповнення обігових коштів та здійснення поточних платежів клієнта в межах кредитного ліміту. Про розмір ліміту банк повідомляє клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку банка та клієнта (системи клієнтбанк, інтернет клієнт банк, smsповідомлення або інших). ОСОБА_3 здійснює обслуговування ліміту клієнта, яке полягає у проведенні його платежів понад залишку коштів на поточному рахунку клієнта, за наявності вільних грошових ресурсів, за рахунок кредитних коштів в межах ліміту, шляхом дебатування поточного рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо.

Кредит надається в обмін на зобов'язання клієнта щодо його повернення, сплати процентів та винагороди (п. 3.2.2.1.3. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції).

Кредитний ліміт стосовно даного розділу Умов та правил надання банківських послуг являє собою суму грошових коштів, в межах якої Банк здійснює оплату розрахункових документів Клієнта понад залишок грошових коштів на його поточному рахунку. Ліміт розраховується згідно затвердженої внутрішньобанківської методики на підставі даних про рух грошових коштів по поточному рахунку, платоспроможності, кредитної історії та інших показників відповідно до внутрішньобанківських нормативів і нормативних актів Національного банку України (п. 3.2.2.1.5 Умов та Правил банку).

Відповідно до п. 3.2.2.1.8. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції проведення платежів клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту проводиться банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання клієнта до «Умов та правил надання банківських послуг» (або у формі «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки», або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнтбанк/інтернет клієнтбанк, або у формі обміну паперовою або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі - далі «Угода»).

Положеннями п. 3.2.2.1.6. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції встановлено, що ліміт може бути змінений банком в односторонньому порядку, передбаченому Умовами і правилами надання банківських послуг, у разі зниження надходжень грошових коштів на поточний рахунок або настання інших факторів, передбачених внутрішніми нормативними документами банку. Підписавши угоду, клієнт висловлює свою згоду з тим, що зміна ліміту проводиться банком в односторонньому порядку шляхом повідомлення клієнта на свій вибір або в письмовій формі, або через встановлені засоби електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнтбанк, інтернет клієнт банк, sms - повідомлення або інших).

Пунктом 3.2.2.4.1.4. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції було передбачено, що під «непогашенням кредиту» мається на увазі не виникнення на поточному рахунку нульового дебетового сальдо при закритті банківського дня.

Відповідно до розділу 3.2.2.4. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції за користування кредитом в період з дати виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку клієнта при закритті банківського дня клієнт сплачує проценти, виходячи з процентної ставки, розмір якої залежить від строку користування кредитом (диференційована процентна ставка).

Порядок розрахунку процентів:

- за період користування кредитом з моменту виникнення дебетового сальдо до дати обнуління дебетового сальдо в одну з дат з наступного 20-го до 25-го числа місяця (далі - період, в який дебетове сальдо підлягає обнулінню), розрахунок процентів здійснюється за процентною ставкою в розмірі 0% річних від суми залишку непогашеної заборгованості (п. 3.2.2.4.1.);

- при не обнулінні дебетового сальдо в одну з дат періоду, в якому дебетове сальдо підлягає обнулінню, протягом 90 днів з останньої дати періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, клієнт виплачує банку за користування кредитом проценти в розмірі 24% річних, починаючи з останньої дати періоду, в яку дебетове сальдо підлягало обнулінню (п. 3.2.2.4.1.2).

За приписами п. 3.2.2.4.1.3. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції у випадку непогашений кредиту протягом 90 днів з дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в якому дебетове сальдо підлягало обнулінню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання клієнта щодо погашення заборгованості вважаються порушеними. При порушенні клієнтом будь-якого грошового зобов'язання клієнт сплачує банку відсотки за користування кредитом у розмірі 48 % річних від суми залишку непогашеної заборгованості. У разі порушення клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань та при реалізації права банку на встановлення іншого строку повернення кредиту, передбаченого Умовами та правилами надання банківських послуг, клієнт сплачує банку пеню у розмірі 0,1315 % від суми залишку непогашеної заборгованості за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється з дня, наступного за датою порушення зобов'язань.

У відповідності з п. 3.2.2.4.9. «Умов та правил надання банківських послуг» у відповідній редакції розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щоденно, починаючи з дати утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом, на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати.

На підставі наказу № СП-2014-6780656 від 10.06.2014 з 1 липня 2014 року було внесено чергові зміни до Умов та правил надання банківських послуг якими, зокрема, було змінено відсоткову ставку за користування кредитом понад 90 днів.

Так, з липня 2014 року відповідно до 3.2.1.1.12. «Умов та правил надання банківських послуг» визначено, що для розрахунку відсотків за користування кредитним лімітом встановлюється диференційована процентна ставка. Відсоткова ставка до розрахунку залежить від терміну існування непогашеного залишку по кредиту. У випадку зміни вартості кредитних ресурсів на ринку грошових ресурсів, зміни облікової ставки НБУ, зміни курсу гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатору іноземних валют понад на 5 та більше процентів Сторони на дату укладення цього Договору, узгодили про збільшення розміру процентної ставки за користування кредитом. При цьому, таке збільшення розміру процентів за користування кредитом не повинно перевищувати подвійного розміру процентної ставки, зазначеної в цьому пункті. Інформацію про розмір узгодженої зміненої процентної ставки за користування кредитом, Банк розміщує для Клієнта одним з таких способів: в письмовій формі, через встановлені засоби електронного зв'язку ОСОБА_3 та Клієнта - системи клієнт-банк, інтернет клієнт-банк, "Приват 24", sms-повідомлення на останні відомі ОСОБА_3 номери телефонів, наданих ОСОБА_3 при ідентифікації та актуалізації відомостей про Клієнта, або іншими засобами. Узгоджений Сторонами змінений розмір процентів за користування кредитом є чинним з моменту розміщення його способом, зазначеним в цьому пункті, якщо інша дата не визначена в інформації про зміну розміру процентів.

Згідно з п. 3.2.1.4.1.3. «Умов та правил надання банківських послуг», у разі непогашення кредиту впродовж 90 днів з дати закінчення періоду, в який дебетове сальдо підлягало обнуленню, починаючи з 91-го дня після дати закінчення періоду, в який дебетове сальдо підлягало обнуленню, кредит вважається простроченим, а грошові зобов'язання клієнта з погашення заборгованості вважаються порушеними, а при порушенні клієнтом будь-якого з грошових зобов'язань клієнт сплачує банку відсотки за користуванням кредитом у розмірі 56% річних від суми залишку непогашеної заборгованості.

При цьому, розрахунок відсотків за користування кредитом проводиться щодня, починаючи з моменту утворення на поточному рахунку дебетового сальдо при закритті банківського дня, за кількість днів користування кредитними коштами, виходячи з 360 днів у році. Розрахунок відсотків проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом на суму залишку заборгованості за кредитом. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування відсотків не включається. Нарахування відсотків здійснюється в дату сплати (п. 3.2.1.4.9. «Умов та правил надання банківських послуг»).

Про час вступу в дію нових розмірів відсоткових ставок за користування кредитним лімітом відповідачу були надіслані смс-повідомлення. Крім того, банком доводилась інформація через електронні системи Приват24.

Підставою збільшення розміру відсоткової ставки було визначено різку зміну вартості ресурсів на міжбанківському ринку.

Відповідно до п. 1.1.2.4. «Умов та правил надання банківських послуг» в редакції, чинній на момент укладення договору, та п. 1.1.2.1.6. актуалізованих «Умов та правил надання банківських послуг» було визначено, що у разі незгоди зі змінами Правил та/або ОСОБА_3 Клієнт має звернутися до ОСОБА_3 для розірвання цього Договору і погасити заборгованість, що виникла перед ОСОБА_3.

Як свідчать матеріали справи, відповідач не надавав до банку жодної письмової вимоги про незгоду з Умовами та Правилами.

Отже, відповідач надав згоду на встановлення змінюваної процентної ставки та подальшу її зміну.

Таким чином, процентна ставка за спірним кредитним договором є змінюваною, відповідно до Умов, а відповідачем під час взаємовідносин між сторонами надано згоду на її зміну у подальшому.

При цьому, слід також враховувати, що в п. 1.1.6.4. актуалізованих «Умов та правил надання банківських послуг» встановлено, що зміни, внесені в Умови та правила діють з моменту їх публікації на сайті, але не пізніше підтвердження змін діями Клієнта щодо використання послуг ОСОБА_3.

Відповідач у спірний період користувався послугами банку, а отже його слід вважати за будь-яких умов таким, що прийняв внесені зміни до Умов та правил надання банківських послуг.

Пунктом 3.2.2.4.4. «Умов та правил надання банківських послуг» було також встановлено обов'язок клієнта сплачувати банку винагороду за користування лімітом у відповідності з п. п. 3.2.2.1.6 та 3.2.2.2.3.2, 1-го числа кожного місяця у розмірі 0,9 % від суми максимального сальдо кредиту, яке існувало на кінець банківського дня за попередній місяць, у порядку, передбаченому Умовами та правилами надання банківських послуг. Клієнт доручає банку здійснювати списання винагороди зі своїх рахунків.

Як зазначав позивач в позовній заяві та підтверджується матеріалами справи, а саме довідкою № 08.7.0.0.0/160314180751 від 14.03.2016 р. позивачем наданий кредитний ліміт на поточний рахунок відповідача у встановленому розмірі, який складав з 09.07.2013 р. - 10000,00 грн., з 27.08.2013 р. - 20000,00 грн., з 02.09.2013 р. - 30000,00 грн., з 09.09.2013 р. - 60000,00 грн., з 20.09.2013 р. - 68000,00 грн., з 01.03.2014 р. - 68000,00 грн.

Отже, позивач надав відповідачу кредитний ліміт в розмірі 68000,00 грн, яким останній неодноразово користувався, що підтверджується наявною в матеріалах справи випискою по рахунку товариства з обмеженою відповідальністю Транс Опт Трейд (арк. спр. 17). При цьому, суд зазначає, що означена виписка по рахунку відповідача є належним доказом в підтвердження факту надання кредитних коштів.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього Закону та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про Національний банк України» та ч. ч. 1, 2 ст. 68 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Національний банк встановлює обов'язкові для банківської системи стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що відповідають вимогам законів України та міжнародним стандартам фінансової звітності. ОСОБА_3 організовують бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком України відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх банківських операцій та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.

Відповідно до п. п. 1.10., 4.1. - 4.3. Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 254 від 18.06.2003 року, (далі за текстом - Положення) операційна діяльність банку - це сукупність технологічних процесів, пов'язаних з документуванням інформації за операціями банку (далі - операції), проведенням їх реєстрації у відповідних регістрах, перевірянням, вивірянням та здійсненням контролю за операційними ризиками.

Операції, які здійснюють банки, мають бути належним чином задокументовані. Підставою для відображення операцій за балансовими та/або позабалансовими рахунками бухгалтерського обліку є первинні документи, які мають бути складені під час здійснення операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення в паперовій та/або в електронній формі. Первинний документ - документ, який містить відомості про операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до п. п. 5.1. - 5.5. Положення інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку, які ведуться на паперових носіях або в електронній формі.

ОСОБА_3 обов'язково мають складати на паперових та/або електронних носіях такі регістри: особові рахунки та виписки з них; аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій; книги реєстрації відкритих рахунків; оборотно-сальдовий баланс; інші регістри відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку.

Так, зокрема, особові рахунки є регістрами аналітичного обліку, що вміщують записи про операції, здійснені протягом операційного дня; їх форма затверджується банком самостійно залежно від можливостей програмного забезпечення. Особові рахунки та виписки з них мають містити такі обов'язкові реквізити: номер особового рахунку; дату здійснення останньої (попередньої) операції; дату здійснення поточної операції; код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку.

Згідно з п. п. 5. 6, абз. 2 п. 5.8. Положення виписки з особових рахунків клієнтів є підтвердженням виконаних за день операцій і призначаються для видачі або відсилання клієнту. Інформація про стан особових рахунків клієнтів може надаватись їх власникам, уповноваженим власниками рахунків особам та державним органам, які мають право на отримання такої інформації згідно із законодавством України.

З огляду на зазначене, факт надання позивачем відповідачу кредиту у розмірі 68 000,00 грн. підтверджується належними та допустимими доказами, які наявні в матеріалах справи.

Відповідач порушив взяті на себе грошові зобов'язання за спірним договором щодо повернення кредиту, сплати процентів та винагороди, у зв'язку із чим у нього перед позивачем виникла заборгованість.

Загальна заборгованість відповідача за договором банківського обслуговування від 08.07.2013 р., станом на 03.12.2015 р., склала 235 356,64 грн., яка складається з наступного:

- 68 000,00 грн. - заборгованість за кредитом;

- 70 236,45 грн. - заборгованість по відсоткам за користування кредитом;

- 81 208,19 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором

- 15 912,00 грн. - заборгованість по комісії за користування кредитом.

Крім того, як зазначає позивач та підтверджується матеріалами справи, 27.08.2013 р. відповідач почав користуватися послугою "Гарантований платіж" шляхом реєстрації заявки №46 від 27.08.2013 на суму 60000,00 та підписання її електронним підписом в системі Приват-24.

Як зазначено у вказаній заявці, підписавши її, відповідач приєднався і погодився з умовами, викладеними в Умовах та Правилах надання банківських послуг, ОСОБА_4, які розміщені на офіційному сайті www.privatbank.ua.

Таким чином, між позивачем та відповідачем було укладено ще один договір банківського обслуговування б/н від 27.08.2013 р.

Зокрема, 22.10.2013 р., відповідачем була сформована заявка № 163 про перерахування 28.10.2013 р. за рахунок кредитних коштів 339 990,00 грн. шляхом її реєстрації та підписання електронним підписом.

Дана заявка на гарантований платіж являється дорученням відповідачем на списання грошових коштів на оплату по господарському договору і/або рахунку: оплата за будівельні матеріали згідно рахунку від 21.10.2013 р. у сумі 283 325,00грн., ПДВ 20% 56 665,00 грн.

Розділом 3.1.1., 3.2.2 зазначених Умов регламентований порядок надання кредиту за послугою "Гарантований платіж".

Послугу "Гарантований платіж" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надає для виконання грошових зобов'язань за господарськими договорами, що укладаються між Клієнтом та його контрагентами, а також між Клієнтом і ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (далі - послуга). Послуга надається у вигляді виконання ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" заявок на договірне списання коштів ( далі - «гарантований платіж» або «заявка»), згідно якої клієнт-платник доручає ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" зарахувати кошти на рахунок отримувача, в сумі і в дату, зазначені при створенні заявки. Послуга надається ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" як за рахунок власних коштів платника, так і за рахунок кредитних коштів. Споживачами цієї послуги є платник і одержувач платежів за господарськими договорами (п. 3.1.1.73 Умов).

Відповідно до п.3.2.2.1. зазначених Умов та Правил надання банківських послуг - кредит надасться в обмін на зобов'язання Клієнта щодо його повернення, сплати процентів і винагороди.

Обов'язковими реквізитами заявки на договірне списання коштів с: номер і дата заявки (присвоюються автоматично), рахунок платника, рахунок одержувача, сума платежу, призначення платежу (із зазначенням відомостей про господарський договір, на виконання оплати по якому подасться заявка), дата зарахування коштів одержувачу (дата виконання заявки), вказівки за рахунок яких коштів (власних коштів клієнта /кредитних/ змішано) необхідно зарезервувати гроші для виконання гарантованого платежу (п. 3.1.1.74 Умов). Всі зазначені реквізити вказані в виписках по рахунках.

Після отримання ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за допомогою системи дистанційного обслуговування Заявки (система Internet Banking Приват-24 - офіційний канал зв'язку між ОСОБА_3 та клієнтом відповідно до п. 1.1.1.91. Умов), ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" розглядає її на предмет надання або відмови у наданні Послуги, у разі відсутності у платника власних коштів та/або некредитоспроможності платника (п. 3.1.1.75. Умов).

Відповідно до п. 3.2.2.2. Умов Клієнт погашає заборгованість по кредиту в розмірі, зазначеному в заявці Клієнта, в строк до 30 днів з дати виконання заявки. За користування кредитом у період з дати ініціювання Клієнтом заявки до дати виконання заявки Клієнт сплачує винагороду за надання фінансового інструменту в розмірі 4% річних (але не менш ніж 5 гривень) від розміру кредиту, зазначеного у черговій заявці Клієнта. Винагорода за надання фінансового інструменту сплачується Клієнтом в дату надання в Банк чергової заявки. У період з дати виконання заявки за рахунок кредитних коштів до 30.06.2014 року Клієнт за користування кредитом сплачує ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" відсотки в розмірі 28% річних, а починаючи з 01.07.2014 року Клієнт за користування кредитом сплачує ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" відсотки в розмірі 36% річних від суми заборгованості у разі непогашення заборгованості Клієнтом за кредитом у строк до 30 днів, включно, на 31-й день - заборгованість по кредиту стає простроченою. При цьому за користування кредитом Клієнт платить відсотки в розмірі 56 % річних від суми заборгованості.

Як свідчать матеріали справи, а саме розрахунок заборгованості, виписки по рахунку №20628052902757, свої зобов'язання за договором банківського обслуговування б/н від 27.08.2013 р. позивач виконав належним чином, надавши відповідачу кредитний ліміт в розмірі 339 990,00 грн. своєчасним проведенням Гарантованого платежу ініційованих клієнтом.

Однак, як зазначав позивач, в порушення умов вказаного договору, відповідач свої зобов'язання за Договором від 27.08.2013 р. б/н належним чином не виконав, а саме в повному обсязі не сплатив відповідні кошти для погашення заборгованості.

Тож загальна заборгованість, за розрахунком позивача, за послугою "Гарантований платіж" відповідно до договору від 27.08.2013 р. склала суму заборгованості за виконаними платежами, що має своє відображення в розрахунку заборгованості та виписці по рахунку і станом на 04.12.2015 року заборгованість відповідача перед ПАТ КБ "ГІРИВАТБАНК" становить 1 101 073,22 грн. і складається з наступного:

- 339 990,00 грн. - заборгованість за кредитом;

- 397 448,32 грн. - заборгованість за відсотками за користування кредитом;

- 363 634,90 грн. - пеня.

Вказане підтверджується випискою по рахунку №20628052902757 та розрахунком заборгованості за договором, наданими до матеріалів справи.

Позивачу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стало відомо, що відповідач - товариство з обмеженою відповідальністю "Транс Опт Трейд" (ЄДРПОУ 38495908) з 16.01.2015 р. року перебуває в стані припинення підприємницької діяльності за власним рішенням.

У зв'язку з викладеними обставинами, 08.12.2015 року позивач звернувся до товариства з обмеженою відповідальністю Транс Опт Трейд в особі голови ліквідаційної комісії з заявою від 04.12.2015 р. про розгляд, визнання кредиторських вимог в сумі 1 336 429,86 грн. та включення їх до проміжного ліквідаційного балансу.

Проте, як зазначає позивач, відповіді від голови ліквідаційної комісії про результати розгляду вимог позивач не отримав.

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог, суд виходить з наступного.

За загальним положенням цивільного законодавства, зобов'язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 Цивільного кодексу України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов'язку, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти. Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

У відповідності до ч. 1 ст. 509 ЦК України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

За приписами ч. 1 ст. 193 ГК України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

У відповідності з ч. 2. ст. 639 Цивільного кодексу України, якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.

Відповідно до ст. 207 ЦК України правочин (в тому числі договір) вважається укладеним в письмовій формі, якщо її зміст, зафіксовано в одному або кількох документах, якими обмінялися сторони. Стаття 207 ЦК України не передбачає вичерпний перелік таких документів, тому наряду з листами та телеграмами можуть використовуватися і інші засоби зв'язку, наприклад електронний.

Згідно зі ст. 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Згідно ч. 1 ст. 634 ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір та порядок процентів встановлюється договором (ст. 1048 ЦК України).

Згідно ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій саме сумі, що були йому передані позикодавцем) у строк та порядку, що встановлені договором .

Відповідно до ч.1 ст. 1050 Цивільного кодексу України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфу 1 глави 71 цього кодексу, а саме положення про позику.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобовязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобовязанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У відповідності до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами. Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК Україниодностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач в порушення домовленості сторін, зобов'язання за вказаними договорами банківського обслуговування б/н від 09.07.2013 р. та б/н від 27.08.2013 р. належним чином не виконав, не сплатив необхідні кошти для погашення заборгованості та не надав суду жодних доказів, які б спростовували суму заявленого боргу.

Отже, враховуючи вищевикладене, відповідач визнається судом таким, що прострочив виконання зобов'язання за договорами банківського обслуговування б/н від 09.07.2013 р. та б/н від 27.08.2013 р.

Крім того, позивач, посилаючись на прострочення виконання відповідачем своїх зобовязань з повернення кредиту, просить суд стягнути пеню по договору банківського обслуговування б/н від 09.07.2013 р. в сумі 81 208,10 грн., та по договору банківського обслуговування б/н від 27.08.2013 р. у розмірі 363 634,90 грн.

Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобовязання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Згідно приписів ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з п. 3.2.1.5.1. "Умов та правил надання банківських послуг" при порушенні клієнтом будь-якого із зобов'язань по сплаті відсотків за користування кредитом, передбачених пунктами 3.2.1.2.2.2., 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.1, 3.2.1.4.3, термінів повернення кредиту, передбачених п. п. 3.2.1.1.8, 3.2.1.2.2.3. 3.2.1.2.3.4, винагороди, передбаченої п. п. 3.2.1.2.2.5, 3.2.1.4.4. 3.2.1.4.5, 3.2.1.4.6 клієнт сплачує банку за кожний випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу. А в разі реалізації банком права на встановлення іншого строку повернення кредиту, клієнт сплачує банку пеню у розмірі, зазначеному в п. 3.2.1.4.1.3. від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Надані позивачем розрахунки пені по вищезазначеним договорам банківського обслуговування перевірено судом та встановлено, що вони відповідають умовам договору, вимогам чинного законодавства та відносинам, що фактично склались між сторонами.

Враховуючи викладене, суд вважає доведеною заборгованість відповідача перед позивачем в загальній сумі 1 336 429,86 грн., а саме: за договором банківського обслуговування б/н від 09.07.2013р. в сумі 235 356,64 грн., з яких: 68 000,00 грн. - заборгованість за кредитом, 70236,45 грн. - заборгованість по відсоткам за користування кредитом, 81208,19 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, 15912,00 грн. - заборгованість по комісії за користування кредитом; за договором банківського обслуговування б/н від 27.08.2013 р. в сумі 1 101 073,22 грн., яка складається з: 339 990,00 грн. заборгованість за кредитом, 397 448,32 грн. - заборгованість за відсотками за користування кредитом, 363 634,90 грн. - пеня.

Щодо вимоги про зобов'язання відповідача в особі голови ліквідаційної комісії визнати кредиторські вимоги позивача зі сплати заборгованості, яка станом на 04.11.2015 року становить 1 336 429,86 грн. та включити її до проміжного ліквідаційного балансу, суд зазначає наступне.

Відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України, юридична особа ліквідується, зокрема, за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами.

Згідно статті 105 Цивільного кодексу України, після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію), голову комісії або ліквідатора та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

Як вже зазначалось, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс Опт Трейд" (ЄДРПОУ 38495908) з 16.01.2015 року перебуває в стані припинення підприємницької діяльності за власним рішенням.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс , який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. ( ч.1 ст.111 ЦК України)

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи ( ч.1 ст.111 ЦК України)

При цьому, у відповідності до ч. 5 ст. 112 ЦК України, вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

Оскільки позивачем не було отримано від відповідача повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог, то строк передбачений ч. 5 ст. 112 ЦК України не підлягає застосуванню в даному випадку, оскільки вимоги позивача - Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" не можуть вважатися погашеними, а право на визнання вимог Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" є таким, що підлягає судовому захисту.

Згідно ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як вже було встановлено судом, позивачем було направлено голові ліквідаційної комісії відповідача заяву з кредиторськими вимогами 08.12.2015 року. Проте, відповіді на неї позивач так і не отримав.

Відповідно до ч. 6 ст. 105 ЦК України кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

За вимогами ч. 3 ст. 112 ЦК України у разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право протягом місяця з дати, коли він дізнався або мав дізнатися про таку відмову звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Враховуючи, що позивач на свої вимоги не отримував жодної відповіді від голови ліквідаційної комісії відповідача, суд дійшов висновку, що вимоги позивача заявлені в межах строку для подання відповідної заяви до голови ліквідаційної комісії.

Враховуючи викладене, беручи до уваги існування заборгованості відповідача перед позивачем за договором банківського обслуговування б/н від 09.07.2013р. та за договором банківського обслуговування б/н від від 27.08.2013 р., суд приходить до висновку, що вимоги про зобов'язання відповідача в особі голови ліквідаційної комісії визнати грошові вимоги позивача зі сплати заборгованості, яка станом на 04.12.2015 року становить 1 336 429,86 грн. і складається з: за договором банківського обслуговування б/н від 09.07.2013р. в сумі 235 356,64 грн., з яких: 68 000,00 грн. - заборгованість за кредитом, 70236,45 грн. - заборгованість по відсоткам за користування кредитом, 81 208,19 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором, 15912,00 грн. - заборгованість по комісії за користування кредитом та за договором банківського обслуговування б/н від від 27.08.2013 р. в сумі 1 101 073,22 грн., яка складається з: 339 990,00 грн. заборгованість за кредитом, 397 448,32 грн. - заборгованість за відсотками за користування кредитом, 363 634,90 грн. пеня, та включити її до проміжного ліквідаційного балансу є законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст. ст. 1, 4, 12, 33, 43, 44-49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Транс Опт Трейд" (61052, м. Харків, вул. Маліновського, буд. 3, офіс 31-А, код ЄДРПОУ 38495908) в особі голови ліквідаційної комісії ОСОБА_1 визнати кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) в сумі 1 336 429,86 грн. з оплати заборгованості за договором банківського обслуговування б/н від 09.07.2013 р. в сумі 235 356,64 грн., з яких: заборгованість за кредитом у розмірі 68 000,00 грн., заборгованість по відсоткам за користування кредитом у сумі 70 236,45 грн., комісія 15 912,00 грн., пеня 81208,19 грн. та за договором банківського обслуговування б/н від 27.08.2013 р. в сумі 1 101 073,22 грн., яка складається з: заборгованості за кредитом у розмірі 339 990,00 грн., заборгованості за відсотками за користування кредитом у розмірі 397 448,32 грн., пені 363 634,90 грн. та включити їх до проміжного ліквідаційного балансу.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Транс Опт Трейд" (61052, м. Харків, вул. Маліновського, буд. 3, офіс 31-А, код ЄДРПОУ 38495908) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) судовий збір у розмірі 2 756,00,00 грн.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 16.05.2016 р.

Суддя ОСОБА_5

Previous document : 57730632
Next document : 57730649