Decision № 4844514, 17.06.2009, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
17.06.2009
Case No.
54/117
Document №
4844514
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 54/117

17.06.09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ложістік Україна"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦСДІ Група"

про стягнення 169 187,36 грн.

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача Гербеда О.В., за дов. б/н від 16.11.2008 р.

від відповідача Кліндухов П.В., за дов. № 14/09 від 16.04.2009 р.

У судовому засіданні 17.06.2009 р. відповідно до ст. 85 ГПК України за згодою представників сторін оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ложістік Україна" звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦСДІ Група" про стягнення 116 500,00 грн. основного боргу та 3 553,26 грн. пені.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов’язань по оплаті послуг, наданих позивачем за контрактом № CS03/07 від 20.02.2007 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.03.2009 р. порушено провадження у справі № 54/117, розгляд справи призначено на 29.04.2009 р.

У судовому засіданні 29.04.2009 р. оголошувалася перерва до 22.05.2009 р.

У поданому відзиві відповідач заперечив проти вимог позивача і просив відмовити у задоволенні позову, посилаючись на те, що відповідачем не було надано звіту про маркетингові дослідження, а тому у відповідача відсутній обов’язок оплачувати послуги за договором. У додаткових поясненнях відповідач послався на пропуск позивачем позовної давності щодо вимог про стягнення штрафу, яка становить 1 рік.

Сторонами подано спільне клопотання про вирішення спору у більш тривалий строк, ніж встановлено ч. 1 ст. 69 ГПК України. Клопотання судом задоволено, строк вирішення спору продовжено.

У судовому засіданні 22.05.2009 р. оголошено перерву до 05.06.2009 р.

03.06.2009 р. через відділ діловодства Господарського суду м. Києва позивач подав заяву про збільшення позовних вимог на суму інфляційних втрат та трьох процентів річних від простроченої суми. Згідно з розрахунком позивача нова ціна позову становить 169 187,36 грн.

У судовому засіданні 05.06.2009 р. оголошено перерву до 17.06.2009 р. для надання представнику відповідача можливості підготувати свої заперечення щодо нових вимог позивача.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

20.02.2007 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ложістік Україна" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЦСДІ Група" був укладений контракт № CS03/07, відповідно до умов якого позивач, як виконавець, зобов’язався провести для відповідача маркетингові дослідження на території України та Польщі (п.п. 1.1. договору), а відповідач зобов’язався прийняти і оплатити маркетингові дослідження відповідно до акту виконаних робіт (п. 1.3. договору).

Пунктами 1.1.1., 1.1.2. договору визначено перелік питань, дослідження яких повинен провести відповідач.

Як передбачено п. 1.4. договору ,за результатами дослідження позивач зобов’язаний передати відповідачу звіт на паперових носіях про маркетингове дослідження продукції, вказаної у п.п. 1.1.1. та 1.1.2 договору.

Договірна вартість послуг згідно з п. 2.1. договору становить 116 500,00 грн. Строк виконання робіт відповідно до п. 2.2. договору становить 5 місяців з моменту підписання договору.

Статтею 901 ЦК України передбачено, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 903 ЦК України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

23.08.2007 р. та 24.09.2007 р. сторонами були складені акти приймання-передачі виконаних послуг по маркетинговому дослідженню об’єктів на території України та на території Польщі, якими зафіксовано надання позивачем передбачених договором послуг. В актах зазначено про відсутність у сторін претензій одна до одної. Акт від імені позивача та відповідача підписаний уповноваженими особами та скріплений печатками юридичних осіб.

Як зазначено у п. 2.4. договору, після підписання акту приймання-передачі зобов’язання по договору є виконаними. Крім актів приймання-передачі виконаних послуг, на підтвердження надання послуг за договором позивачем також надана копія звіту про маркетингові дослідження.

Виходячи з викладеного, суд вважає доведеним той факт, що позивач виконав свої зобов’язання за договором у повному обсязі, що є підставою для їх оплати.

Відповідно до п. 2.2. договору оплата наданих послуг після передачі відповідачу проекту відповідних документів з результатами маркетингових досліджень і після підписання акту приймання-передачі виконаних послуг, але не пізніше 50 днів з моменту підписання акту.

З огляду на зазначене, послуги за актом від 23.08.2007 р. повинні бути оплачені відповідачем до 12.10.2007 р., а послуги за актом від 24.09.2007 р. –у строк до 13.11.2007 р.

Відповідач не надав суду доказів оплати наданих позивачем послуг.

Таким чином, факт наявності боргу у відповідача перед позивачем у сумі 116 500,00 грн. належним чином доведений та документально підтверджений. Тому позовні вимоги в частині стягнення основного боргу в цій сумі визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 3 553,26 грн. пені. В обґрунтування зазначених вимог позивач посилається на п. 5.2. договору, яким передбачено обов’язок відповідач сплатити позивачу штрафні санкції у розмірі 2% за кожен день прострочення у випадку порушення відповідачем строків оплати, визначених у п. 2 договору.

Відповідно до п. 1. ч. 2. ст. 258 ЦК України до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність в один рік.

Згідно з ч. 5 ст. 261 ЦК України за зобов’язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

Як передбачено ч. 3-4 ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Оскільки відповідач у поданих ним 22.05.2009 р. поясненнях заявляє про сплив позовної давності щодо вимог про стягнення штрафних санкцій, у задоволенні позовних вимог про стягнення 3 553,26 грн. пені належить відмовити.

Згідно зі ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також трьох процентів річних від простроченої суми.

Позивач, з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог, просить стягнути з відповідача 1 743,56 грн. трьох процентів річних та 50 943,80 грн. інфляційних втрат (за період з серпня-вересня 2007 р. по квітень 2009 р.).

Позовні вимоги про стягнення з відповідача трьох процентів річних підлягають частковому задоволенню за визначений позивачем період, що складає 182 дні, у сумі 1 742,71 грн. за таким розрахунком суду:

43 500,00 грн. х 3/100 х 182/365 = 650,71 грн.

73 000,00 х 3/100 х 182/365 = 1 092,00 грн.

Позовні вимоги про стягнення інфляційних втрат підлягають частковому задоволенню у сумі 44 102,50 грн. за нижченаведеним розрахунком суду:

Період заборгованості

Сума боргу (грн.)

Індекс інфляції за період

Інфляційне збільшення боргу

13.10.2007 - 30.04.2009

43 500,00

1,403

17 530,50

14.11.2007 - 30.04.2009

73 000,00

1,364

26 572,00

Всього

44 102,50

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Відповідач не надав доказів на спростування обставин, викладених позивачем, та не навів підстав для звільнення від обов’язку оплатити надані послуги.

З урахуванням викладених вище обставин справи, наявних у матеріалах справи письмових доказів, наданих представниками сторін пояснень, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню у загальній сумі 162 345,21 грн.

Згідно з ч. 2 ст. 46 ГПК України в разі збільшення розміру позовних вимог недоплачена сума державного мита оплачується чи стягується згідно з новою ціною позову. Частиною 2 ст. 55 ГПК України передбачено, що в ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені), а якщо вони не вказані, суми їх, визначені суддею.

Відповідно до п.-п. а) п. 2 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України № 7-93 від 21.01.1993 р. "Про державне мито" розмір ставки держмита із позовних заяв майнового характеру, що подаються до господарських судів України, становить 1% ціни позову, але не менше 6 та не більше 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 8 Декрету Кабінету міністрів України № 7-93 від 21.01.1993 р. "Про державне мито" сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю зокрема у випадку внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством.

З урахуванням додатково заявлених вимог про стягнення процентів річних та інфляційних втрат, ціна позову становить 172 740,62 грн., сума державного мита з якої складає 1 727,41 грн. Позивачем при поданні позову сплачено державне мито в розмірі 2 923,70 грн., а тому сума в розмірі 1 196,29 грн. підлягає поверненню позивачу з Державного бюджету України.

Витрати по оплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно зі ст. 49 ГПК України покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦСДІ Група" (02125, м. Київ, просп. Визволителів, 1, оф. 508, код ЄДРПОУ 33299270, п/р № 260011167846 у КРД "Райффайзен Банк Аваль", МФО 322904, а у випадку відсутності коштів –з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ложістік Україна" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, б. 20, кв. 43, код ЄДРПОУ 32916416, п/р 26001124075500 у АКІБ "Укрсиббанк", МФО 351005) 116 500 (сто шістнадцять тисяч п’ятсот) гривень 00 коп. основного боргу, 44 102 (сорок чотири тисячі сто дві) гривні 50 коп. інфляційних втрат, 1 742 (одну тисячу сімсот сорок дві) гривні 71 коп. трьох процентів річних, 1 623 (одну тисячу шістсот двадцять три) гривні 45 коп. державного мита та 110 (сто десять) гривень 89 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Ложістік Україна" (01021, м. Київ, Кловський узвіз, б. 20, кв. 43, код ЄДРПОУ 32916416, п/р 26001124075500 у АКІБ "Укрсиббанк", МФО 351005) з Державного бюджету України надмірно сплачене платіжним дорученням № 30 від 14.01.2009 р. державне мито у сумі 1 196 (одна тисяча сто дев’яносто шість) гривень 29 коп.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного тексту рішення, оформленого відповідно до вимог ст. 84 ГПК України.

Суддя Т.С. Демченко

Датою підписання повного тексту рішення є 08.07.2009 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 4844514 ?

Документ № 4844514 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 4844514 ?

Дата ухвалення - 17.06.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 4844514 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 4844514 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 4844513
Next document : 4844522