Approval Date
02.06.2015
Case No.
809/1598/15
Document №
44678097
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2015 р. Справа № 809/1598/15

м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Боброва Ю.О.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрашко О.М.,

представників сторін:

позивача - Борсука Д.Я.,

відповідача - Кучерака М.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративну справу

за позовом Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів

до комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір'я» Калуської міської ради

про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені в сумі 12620,95 грн., -

ВСТАНОВИВ:

17.04.2015 року Івано-Франківське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів звернулося з адміністративним позовом (надалі - позивач) до комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір'я» Калуської міської ради (надалі - відповідач) про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені в сумі 12620,95 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач, у порушення вимог статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», не виконав нормативу по працевлаштуванню одного інваліда та в строк до 16.04.2014 року самостійно не сплатив адміністративно-господарські санкції за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда, в розмірі середньої річної заробітної плати на підприємстві на загальну суму 12608,34 грн. Внаслідок чого, позивачем за порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій, у відповідності до частини 2 статті 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» відповідачу нарахована пеня в розмірі 12,61 грн. Тому, з відповідача слід стягнути всього 12620,95 грн.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав повністю, з підстав викладених у позовній заяві. Просив позов задовольнити повністю.

Представник відповідача в судовому засіданні позовні вимоги визнав. Зазначив, що штатна кількість працівників, яка затверджена Калуською міською радою становить 12 осіб та унеможливлює працевлаштування одного інваліда. Крім того, рахунки відповідача були заблоковані державною виконавчою службою, що перешкоджало сплаті боргу. Зобов'язався борг погасити повністю.

Розглянувши позовну заяву, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та задоволення позову з наступних підстав.

Судом установлено, що комунальний заклад «Редакція газети «Дзвони Підгір'я» Калуської міської ради (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 20552233) 16.10.1990 року зареєстроване як юридична особа за адресою: вул. Підвальна, 20, м. Калуш, Івано-Франківської області, 77300, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с. 25-27).

24.02.2015 року відповідачем подано до Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2014 рік (форма 10-ПІ) у якому самостійно зазначив, що середньооблікова кількість штатних працівників становить 12 осіб (а.с. 7).

Основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами визначені Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року №875-XII (надалі - Закон №875-XII) .

Відповідно до частин 1 та 2 статті 17 Закону №875-XII з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.

Підприємства, установи і організації за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів, у разі необхідності, створюють спеціальні робочі місця для працевлаштування інвалідів, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей інваліда.

Частиною 3 статті 18 Закону №875-XII встановлено, що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно частини 1 та 2 статті 19 Закону №875-XII Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Відповідно до частини 9 статті 19 Закону №875-XII підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року за №70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (надалі - Постанова №70) затверджено Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю.

Вказаний порядок визначає процедуру реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів.

Крім того, Постановою №70 затверджено Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування. Згідно даного Порядку, звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, в яких вони зареєстровані, за формою, затвердженою Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

Інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) для працевлаштування інвалідів роботодавці подають центру зайнятості за місцем їх реєстрації як платників страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття за формою, затвердженою Мінпраці за погодженням з Держкомстатом.

Таким чином, суд дійшов до висновку, що обов'язки роботодавців стосовно забезпечення прав інвалідів на працевлаштування передбачають собою: працевлаштування інвалідів; виділення та створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, в тому числі спеціальних робочих місць; створення для інвалідів умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації; надання державній службі зайнятості інформації, необхідної для працевлаштування інвалідів; звітування Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів; забезпечення інших соціально-економічних гарантій, передбачених чинним законодавством.

Разом з тим, судом установлено що відповідач, в порушення вказаних вище норм, не подавав протягом 2014 року до Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів звіт форми №3-ПН про вакантні місця для працевлаштування інвалідів, що підтверджується листом від 08.05.2015 року за №975-03/12-15 (а.с. 23).

Також, до комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір'я» Калуської міської ради направлялася особа, якій встановлено інвалідність, однак 01.08.2014 року її було відмовлено відповідачем у прийнятті на роботу, оскільки вакантних робочих місць на підприємстві не було. Вказане підтверджується направленням на працевлаштування від 01.08.2014 року (а.с. 24).

Частиною 1 та 2 статті 20 Закону №875-XII встановлено, що підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, передбаченим статтею 19 цього Закону, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. Для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, на яких працює від 8 до 15 осіб, розмір адміністративно-господарських санкцій за робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, визначається в розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, в установі, організації, у тому числі підприємстві, організації громадських організацій інвалідів, у фізичної особи, яка використовує найману працю. Положення цієї частини не поширюється на підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Порушення термінів сплати адміністративно-господарських санкцій тягне за собою нарахування пені. Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

Згідно вимог частини 4 статті 20 Закону №875-XII адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій інвалідів, фізичними особами, зазначеними в частині першій цієї статті, самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19 цього Закону.

Разом з тим, у судовому засіданні встановлено, що відповідач не виконав належним чином норматив, встановлений статтею 19 Закону №875-XII щодо працевлаштування одного інваліда або сплати адміністративно-господарської санкції у разі не зайняття робочого місця, призначеного для інваліда, що підтверджується звітом про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2014 рік.

Згідно розрахунку адміністративно-господарських санкцій та пені за незайняті робочі місця для працевлаштування інвалідів відповідач повинен сплатити кошти в розмірі 12620,95 грн., у томі числі пеню в сумі 12,61 грн. (а.с. 8).

Заборгованість відповідача станом на день розгляду справи не погашена, а тому підлягає стягненню в судовому порядку.

Враховуючи встановлені судом фактичні обставини даної справи та норми закону, що регулюють спірні правовідносини, суд дійшов висновку про те, що позов правомірний та обґрунтований, тому його слід задовольнити в повному обсязі і стягнути з відповідача адміністративно-господарські санкції та пеню на загальну суму 12620,95 грн.

На підставі статті 124 Конституції України, керуючись статтями 11, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути на користь Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів з комунального закладу «Редакція газети «Дзвони Підгір'я» Калуської міської ради (ідентифікаційний код в ЄДРПОУ - 20552233) адміністративно-господарські санкції та пеню на загальну суму 12620 (дванадцять тисяч шістсот двадцять) грн. 95 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку. Відповідно до статті 186 Кодексу адміністративного судочинства України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Івано-Франківський окружний адміністративний суд.

Постанова набирає законної сили в порядку та строки встановлені статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя /підпис/ Ю.О. Бобров

Постанова в повному обсязі складена 08.06.2015 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 44678097 ?

Документ № 44678097 це

Яка дата ухвалення судового документу № 44678097 ?

Дата ухвалення - 02.06.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 44678097 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 44678097 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 44678097, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 44678097, Ivano-Frankivsk Circuit Administrative Court was adopted on 02.06.2015. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 44678097 refers to case No. 809/1598/15

This decision relates to case No. 809/1598/15. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 44678096
Next document : 44678099