Decision № 39793970, 16.07.2014, Tsentralno-Miskyi District Court of Horlivka Town

Approval Date
16.07.2014
Case No.
253/260/14-ц
Document №
39793970
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

16.07.2014 Суддя: Лук'янова О. В.

Справа № 253/260/14-ц

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

І м е н е м У к р а ї н и

16 липня 2014 року Центрально-Міський районний суд міста Горлівки Донецької області в складі:

головуючого судді Лук'янової О.В.

при секретарі Туболець К.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення суми боргу за договором кредиту,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому вказав, що 08.12.2006 року між ним та відповідачем 1 ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №206/06/980-КА/269. Згідно договору відповідач 1 отримав кредит у розмірі 98475,00 гривень із сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 15% річних з кінцевим терміном повернення 08.12.2011р. Відповідно до Договору поруки №206/06/980-П/269 ОСОБА_2 - Відповідач 2 - є поручителем. Згідно п.1.1 Кредитного договору Поручитель безвідривно та безспірно зобов'язується відповідати перед Банком за належне виконання Позичальником взятих на себе зобов'язань, що витікають з кредитного договору. Станом на 09.12.2013 заборгованість Відповідача 1 за кредитним договором становить: за кредитом - 71092,17 гривень, за нарахованими відсотками - 44569,50 гривень, пеня за прострочену сплату кредиту - 10219,50 гривень, пеня за прострочену сплату нарахованих відсотків - 5539,28 гривень, щомісячна плата за управління кредитом - 14396,77 гривень, що разом складає - 145817,22 гривень. Просить стягнути солідарно з відповідачів на їх користь суму заборгованості за Кредитним договором №206/06/980-КА/269 від 08.12.2006 року в розмірі 145817,22 гривень, а також судовий збір в розмірі 1458,17 гривень.

Представник позивача у судове засідання надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на позові наполягав, просив його задовольнити, проти винесення заочного рішення не заперечують, з наслідками прийняття заочного рішення повідомлений.

Відповідачі, у судове засідання не з'явилися. Про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про перенесення судового засідання до суду не надійшло.

Представник позивача, не заперечував проти винесення заочного рішення, у зв'язку з чим, відповідно ст. 224 ЦПК України, суд розглядає справу у відсутності відповідачів, ухваливши заочне рішення.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийшов до наступного.

Відповідно до Кредитного договору 206/06/980-КА/269 від 08.12.2006 року між Відкритим акціонерним товариством комерційним банком «Надра», правонаступником ,якого є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра», в особі заступника начальника відділення №20 філії ВАТ «КБ «Надра» Донецьке РУ Коржа Юрієм Васильовичем та ОСОБА_1, було надано громадянину ОСОБА_1 (Відповідач 1) кредит в сумі 98475,00 гривень строком до 08 грудня 2011 року із сплатою 15 % річних, а позичальник зобов'язався належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити проценти за користування кредитом, комісії згідно умов договору та тарифів кредитора, та виконати всі інші зобов'язання в порядку та строки, визначені договором.

В забезпечення належного виконання ОСОБА_1, умов кредитного договору був укладений договір поруки №206/06/980-П/269 від 08 грудня 2006р., згідно якого ОСОБА_2 (Відповідач 2) виступила поручителем Відповідача 1 і взяла на себе зобов'язання перед банком ПАТ «КБ «Надра» відповідати по зобов'язанням ОСОБА_1, що виникають з умов кредитного договору, в повному обсязі цих зобов'язань.

ОСОБА_1 (Відповідач 1) не виконує зобов'язання покладені на нього Кредитним договором, а саме: не здійснює щомісячну сплату кредиту, в зв'язку з чим станом на 09.12.2013 року заборгованість по кредиту становить 71092,17 гривень.

Відповідно до частини першої статті 1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Умови щодо сплати відсотків Відповідач 1 не виконує та заборгованість по відсоткам станом на 09.12.2013р. складає 44569,50 гривень.

Згідно ст.. 624 ЦК України, якщо порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Відповідно до п.5.1 Кредитного договору у разі прострочення Позичальником строку сплати мінімально необхідного платежу по погашенню Кредиту, визначеного у п.3.3.3 цього Договору, а також у випадку прострочення строку виконання зобов'язань Позичальника щодо повернення Кредиту, сплати всіх нарахованих відсотків та можливих штрафних санкцій у строк, визначений у п.4.3.5 цього Договору, Позичальник сплачує Банку пеню в розмірі 1% від несвоєчасно сплаченої суми за кожен день прострочення. Таким чином, станом на 09.12.2013р. пеня за несвоєчасну сплату та погашення кредиту становить 10219,50 гривень та пеня за несвоєчасну сплату та погашення відсотків, становить 5539,28 гривень, що підтверджується розрахунком заборгованості.

Відповідно до п.1.3.2 Договору плата за управління кредитом сплачується Позичальником щомісячно, протягом всього терміну користування кредитними коштами із розрахунку 0,4 % від розміру фактичного залишку заборгованості за Кредитом (без урахування розміру відсотків, які Позичальник повинен сплатити Банку), зазначеним у п.1.1 цього Договору. За перший та останній місяць користування кредитом плата розраховується виходячи із фактичної кількості днів, протягом яких позичальник користувався кредитом. Таким чином, станом на 09.12.2013 року заборгованість по щомісячній платі за управління кредитом складає 14396,77 гривень.

Загальна сума заборгованості Відповідача 1 за Кредитним договором станом на 09.12.2013 року становить 145817,22 гривень.

Відповідно до вимог ст.ст. 610,554 Цивільного кодексу України, боржник та поручитель несуть відповідальність як солідарні боржники.

Відповідно до вимог частини першої статті 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. За нормами частини другої статті 1054 Цивільного кодексу України, до відносин за кредитним договором застосовуються положення статей 1046 - 1053 Цивільного кодексу України, якщо інше не випливає із суті кредитного договору.

Відповідно до частини 1 статті 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватись неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням та завдатком.

Згідно частини 1 статті 553 та частин 1-2 статті 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. У разі ж порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановленого додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Згідно пункту 1 статті 543 ЦП України у разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Згідно зі ст.554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки. Особи, які спільно дали поруку, відповідають перед кредитором солідарно, якщо інше не встановлено поговором поруки.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк згідно з вимогами договору. Невиконання Відповідачами умов кредитного договору та договору поруки щодо повернення кредитних коштів у встановлений кредитним договором термін, надає право Позивачу вимагати від них вчинення цих дій у судовому порядку.

Згідно ст.610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

На підставі пункту 1 статті 612 Цивільного кодексу України, Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Також відповідно до ст. 611, 615 ЦК України у випадку порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що позов підлягає задоволенню.

Крім того, згідно ст. 88 ЦПК України з відповідачів на користь позивача належить стягнути судовий збір.

На підставі ст.ст. 526, 615, 1048, 1054 ЦК України, керуючись ст.ст. 11, 60, 88, 212, 213, 215, 223, 224 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення суми боргу за договором кредиту - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2) солідарно на користь Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» заборгованість за Кредитним договором №206/06/980-КА/269 від 08.12.2006р. у сумі 145 817 (сто сорок п'ять тисяч вісімсот сімнадцять) гривень 22 копійки; судовий збір у розмірі 1458 (одна тисяча чотириста п'ятдесят вісім) гривень 17 копійок.

Це заочне рішення може бути переглянуто Центрально - Міським районним судом м. Горлівки Донецької області за письмовою заявою відповідача, що має бути подана протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя О. В. Лук'янова

Часті запитання

Який тип судового документу № 39793970 ?

Документ № 39793970 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 39793970 ?

Дата ухвалення - 16.07.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39793970 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 39793970 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 39793970, Tsentralno-Miskyi District Court of Horlivka Town

The court decision No. 39793970, Tsentralno-Miskyi District Court of Horlivka Town was adopted on 16.07.2014. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 39793970 refers to case No. 253/260/14-ц

This decision relates to case No. 253/260/14-ц. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 39782438