Decision № 39116132, 23.05.2014, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
23.05.2014
Case No.
333/3713/13-ц
Document №
39116132
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 333/3713/2013-ц

пр.№2/333/31/2014

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

22 травня 2014 року м. Запоріжжя

Коммунарський районний суд міста Запоріжжя у складі:

головуючого судді: Піх Ю.Р.

при секретарі Бабенко Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про звернення стягнення на предмет іпотеки, -

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Райфайзен Банк Аваль» звернувся до суду із позовом, в якому зазначив, що відповідно до кредитного договору №014/17-16/6910-11 від 25.04.2007 р. та Додаткової угоди №014/17-16/6910-11/4 до нього від 16.03.2012 року Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» було надано громадянину ОСОБА_4 кредит у вигляді не відновлюваної кредитної лінії у сумі 30 600 доларів США строком до 24 травня 2017 року із сплатою 13,75 % річних, а позичальник зобов'язався належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити проценти за користування кредитом, комісії згідно умов договору та тарифів кредитора, та виконати всі інші зобов'язався в порядку та строки, визначені договором. Надання кредитних коштів проводилося згідно вимог п.3.2. Кредитного договору №014/17-16/6910-11 від 25.04.2007 року шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника. З метою зменшення фінансового навантаження на Позичальника в умовах кризових явищ в економіці України, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_4 05.02.2009 року була укладена Додаткова угода №1 до Кредитного договору, відповідно до якої, строк користування кредитом збільшено до 240 місяців з 25.04.2007 р. по дату остаточного погашення кредиту - 24.04.2027 р. та Графік погашення кредиту та сплати інших платежів викладений в новій редакції в Додатку №1,2, який є невід'ємною частиною Додаткової угоди. Крім того, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_4 16 березня 2012 року була укладена Додаткова угода №014/17-16/6910-11/4 до Кредитного договору, відповідно до якої, строк користування кредитом збільшено на 1 місяць та Графік погашення кредиту та сплати інших платежів складений в новій редакції в Додатку №1,2, який є невід'ємною частиною Додаткової угоди.

Відповідно до п.п. 2.3., 2.3.4., 3.4. Додаткової угоди №014/17-16/6910-11/4 Відповідач зобов'язався щомісячно до 15-го числа кожного місця повертати кредитні кошти згідно графіку погашення та здійснити остаточне погашення кредиту не пізніше 24.05.2027 р. Крім того, Відповідач зобов'язався щомісячно сплачувати банку відсотки за користування кредитними коштами із розрахунку 13,75 % річних.

Однак, Відповідачем не виконуються вищезазначені умови, а саме не здійснюється щомісячна сплата кредиту, в зв'язку з чим станом на 10.12.2012 р. заборгованість по кредиту становить 28 380,66 дол. США (226 846,62 грн.), з яких прострочена сума боргу складає 240,31 дол. США.

Відповідно до ч. ст.1048 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний виплачувати відсотки від суми займу щомісячно до дня повернення позики, при відсутності іншої домовленості.

Але, Відповідачем не виконуються умови щодо сплати відсотків та станом на 10.12.2012 р. заборгованість по сплаті відсотків становить 1 897,86 дол. США (15 169,59 грн.).

Згідно ст.624 Цивільного кодексу України, якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Відповідно до п. 10.1. Кредитного договору №014/17-16/6910-11 від 25.04.2007 р. у випадку порушення Відповідачем графіку погашення кредиту та відсотків, встановлених договором, Позивач нараховує ОСОБА_4 пеню в розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. Таким чином, станом на 10.12.2012 р. пеня за невчасну сплату кредиту та погашення відсотків, становить 1 088,64 дол. США (8 701,50 грн.).

На підтвердження вищевикладених обставин надаємо розрахунок заборгованості станом на 16.12.2012 року. При цьому, еквівалент боргу у гривні визначений за офіційним курсом гривні до долара США на день здійснення Розрахунку, який становить 7,9930 грн. за 1 долар США.

В забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору між Банком та ОСОБА_3 було укладено договір іпотеки, 05, квітня 2007р. посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №1857

У відповідності до п. 1.2 зазначеного договору іпотеки, предметом іпотеки є нерухоме майно - житловий будинок, Загальною площею 183,1 кв.м., житловою площею 124,8 кв.м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Предмет іпотеки належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі договору купівлі- тредажу, 25.10.2004р. посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 2811. Реєстраційний номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 7808932.

Згідно п. 3.1.4.Іпотечного договору - Банк набуває право звернути стягнення на предмет договору іпотеки та задовольнити всю суму зобов'язання на момент звернення стягнення, у тому числі суму заборгованості за кредитом та відсотками, штрафними санкціями, комісійною винагородою незалежно від настання строку виконання боргового зобов'язання, який зазначений у Кредитному договорі, у випадках, якщо у момент настання строку виконання зобов'язань за Кредитним договором, вони не будуть виконані, а саме: при повному або частковому неповерненні у встановлений Кредитним договором строк суми кредиту; або при несплаті або частковій несплаті у встановлений Кредитним договором строк сум процентів, комісійної винагороди, сум неустойки (пені, штрафних санкцій).

На сьогоднішній день Позичальник ухиляється від виконання зобов'язань за Кредитним договором, що виявляється в нездійсненні платежів, передбачених Кредитним договором, та, відповідно, зростаючій простроченій заборгованості по кредиту та відсотках, і тому, Банк вимушений звернутися із позовною заявою до суду.

До боржника неодноразово були застосовані заходи попередження: проводилися телефоні розмови та роз'яснювальна робота, направлена на врегулювання питання щодо погашення заборгованості за кредитом. Так, 06.03.2012 року на адресу Позичальника та його майнового поручителя було надіслано вимогу про повернення заборгованості за кредитом, в якій їх було повідомлено про суму заборгованості за флотом та попереджено про можливість, в разі не сплати боргу протягом встановленого у вимозі строку, прийняття примусових заходів стягнення заборгованості.

Зазначена вимога Позичальником та його майновим поручителем, через те, що вони ухиляються від виконання своїх зобов'язань, не отримана (підтвердження направлення вимоги додаються).

Загальна заборгованість ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1) за кредитним договором № 014/17- 66910-11 від 25.04.2007 року станом на 10.12.2012 року становить 31367,16 дол. США (гривневий єквівалент - 250 717 (двісті п'ятдесят тисяч сімсот сімнадцять) грн.. 71 коп.), де:

заборгованість по тілу кредиту - 283 380,66 дол. США (гривневий еквівалент - 226 846,62 грн);

заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом - 1 897,86 дол. США (гривневий еквівалент - 15 169,59 грн.); пеня за несвоєчасну сплату планового платежу по тілу кредиту та відсотках - 1 088,64 дол. США гривневий еквівалент - 8701,50 грн.);

Офіційний курс гривні до іноземної валюти (долари США), що встановлений Національним Банком України станом на 02 березня 2012 року складає 799,30 гривень за 100,00 дол. США.

У зв'язку з чим позивач просив суд звернути стягнення на предмет іпотечного договору від 25.04.2007р. посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №1857 - житловий будинок, Загальною площею 183,1 кв.м., житловою площею 124,8 кв.м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. шляхом продажу зазначеного майна на прилюдних торгах в межах процедури виконавчого провадження за ціною, визначеною суб'єктом оціночної діяльності на рівні не нижчому за звичайні ціни на лей вид майна.

За рахунок коштів, отриманих від реалізації предмету іпотеки, задовольнити вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Запорізької обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (р/р 2909334 в ЗОД "Райффайзен Банк Аваль", МФО 313827,ЄДРПОУ 23794014) за кредитним договором № 014/17-16/6910-11 від 25.04.2007р. в розмірі 250 717 (двісті п'ятдесят тисяч сімсот сімнадцять) грн.. 71 коп., де: заборгованість по тілу кредиту - 283 380,66 дол. США (гривневий еквівалент - 226 846,62 грн); заборгованість по сплаті відсотків за користування кредитом - 1 897,86 дол. США (гривневий еквівалент - 15 169,59 грн.); пеня за несвоєчасну сплату планового платежу по тілу кредиту та відсотках - 1 088,64 дол. США (гривневий еквівалент - 8701,50 грн.). Та стягнути з відповідача на користь "Райффайзен Банк Аваль" в особі Запорізької обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (р/р 37399565030021 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335,ЄДРПОУ 14305909) судові витрати в розмірі 2 507,17 грн.

Представник позивача Пармузін А.С. в судовому засіданні наполягав на позові, надавши пояснення, аналогічні викладеним у позовній заяві.

Відповідачі ОСОБА_3, ОСОБА_4 в суд не з'явилися, про причини неявки суду не відомо. Не маючи відомостей про причину неявки відповідачів, суд визнав можливим розгляд справи без їх участі на підставі наявних матеріалів та доказів згідно ч.4 ст.169 ЦПК України, тобто заочно.

Вислухавши пояснення представника позивача Пармузіна А.С., дослідивши матеріали справи, суд вважає позов таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України, одним із способів захисту судом цивільних прав та інтересів є примусове виконання зобов'язання в натурі. Примусове виконання зобов'язання в натурі, - це спосіб захисту, який випливає з загального принципу повного і належного виконання зобов'язання та полягає в зобов'язанні здійснити дію, або утриматися від її здійснення , незалежно від застосування до боржника інших заходів впливу.

Судом встановлено, що №014/17-16/6910-11 від 25.04.2007 р. та Додаткової угоди №014/17-16/6910-11/4 до нього від 16.03.2012 року Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» було надано громадянину ОСОБА_4 кредит у вигляді не відновлюваної кредитної лінії у сумі 30 600 доларів США строком до 24 травня 2017 року із сплатою 13,75 % річних, а позичальник зобов'язався належним чином використати та повернути Банку суму отриманого кредиту, а також сплатити проценти за користування кредитом, комісії згідно умов договору та тарифів кредитора, та виконати всі інші зобов'язався в порядку та строки, визначені договором. Надання кредитних коштів проводилося згідно вимог п.3.2. Кредитного договору №014/17-16/6910-11 від 25.04.2007 року шляхом перерахування коштів на поточний рахунок позичальника. З метою зменшення фінансового навантаження на Позичальника в умовах кризових явищ в економіці України, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_4 05.02.2009 року була укладена Додаткова угода №1 до Кредитного договору, відповідно до якої, строк користування кредитом збільшено до 240 місяців з 25.04.2007 р. по дату остаточного погашення кредиту - 24.04.2027 р. та Графік погашення кредиту та сплати інших платежів викладений в новій редакції в Додатку №1,2, який є невід'ємною частиною Додаткової угоди.

Крім того, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_4 16 березня 2012 року була укладена Додаткова угода №014/17-16/6910-11/4 до Кредитного договору, відповідно до якої, строк користування кредитом збільшено на 1 місяць та Графік погашення кредиту та сплати інших платежів складений в новій редакції в Додатку №1,2, який є невід'ємною частиною Додаткової угоди.

Відповідно до п.п. 2.3., 2.3.4., 3.4. Додаткової угоди №014/17-16/6910-11/4 Відповідач зобов'язався щомісячно до 15-го числа кожного місця повертати кредитні кошти згідно графіку погашення та здійснити остаточне погашення кредиту не пізніше 24.05.2027 р. Крім того, Відповідач зобов'язався щомісячно сплачувати банку відсотки за користування кредитними коштами із розрахунку 13,75 % річних.

Однак, Відповідачем не виконуються вищезазначені умови, а саме не здійснюється щомісячна сплата кредиту, в зв'язку з чим станом на 10.12.2012 р. заборгованість по кредиту становить 28 380,66 дол. США (226 846,62 грн.), з яких прострочена сума боргу складає 240,31 дол. США.

Відповідно до ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний виплачувати відсотки від суми займу щомісячно до дня повернення позики, при відсутності іншої домовленості.

Але, Відповідачем ОСОБА_3 не виконуються умови щодо сплати відсотків та станом на 10.12.2012 р. заборгованість по сплаті відсотків становить 1 897,86 дол. США (15 169,59 грн.).

Згідно ст.624 Цивільного кодексу України, якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Відповідно до п. 10.1. Кредитного договору №014/17-16/6910-11 від 25.04.2007 р. у випадку порушення Відповідачем графіку погашення кредиту та відсотків, встановлених договором, Позивач нараховує ОСОБА_4 пеню в розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення. Таким чином, станом на 10.12.2012 р. пеня за невчасну сплату кредиту та погашення відсотків, становить 1 088,64 дол. США (8 701,50 грн.).

На підтвердження вищевикладених обставин надаємо розрахунок заборгованості станом на 16.12.2012 року. При цьому, еквівалент боргу у гривні визначений за офіційним курсом гривні до долара США на день здійснення Розрахунку, який становить 7,9930 грн. за 1 долар США.

В забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору між Банком та ОСОБА_3 було укладено договір іпотеки, 05, квітня 2007р. посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №1857

У відповідності до п. 1.2 зазначеного договору іпотеки, предметом іпотеки є нерухоме майно - житловий будинок, Загальною площею 183,1 кв.м., житловою площею 124,8 кв.м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. Предмет іпотеки належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі договору купівлі- тредажу, 25.10.2004р. посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 2811. Реєстраційний номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно 7808932. -

Згідно п. 3.1.4.Іпотечного договору - Банк набуває право звернути стягнення на предмет договору іпотеки та задовольнити всю суму зобов'язання на момент звернення стягнення, у тому числі суму заборгованості за кредитом та відсотками, штрафними санкціями, комісійною винагородою незалежно від настання строку виконання боргового зобов'язання, який зазначений у Кредитному договорі, у випадках, якщо у момент настання строку виконання зобов'язань за Кредитним договором, вони не будуть виконані, а саме: при повному або частковому неповерненні у встановлений Кредитним договором строк суми кредиту; або при несплаті або частковій несплаті у встановлений Кредитним договором строк сум процентів, комісійної винагороди, сум неустойки (пені, штрафних санкцій).

До боржника неодноразово були застосовані заходи попередження: проводилися телефоні розмови та роз'яснювальна робота, направлена на врегулювання питання щодо погашення заборгованості за кредитом. Так, 06.03.2012 року на адресу Позичальника та його майнового поручителя було надіслано вимогу про повернення заборгованості за кредитом, в якій їх було повідомлено про суму заборгованості за флотом та попереджено про можливість, в разі не сплати боргу протягом встановленого у вимозі строку, прийняття примусових заходів стягнення заборгованості.

У відповідності до ст. З закону України "Про іпотеку", у разі порушення боржником основного зобов'язання відповідно до іпотеки іпотекодержатель має право задовольнити забезпечені нею вимоги за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими особами.

Згідно ст.33 Закону України "Про іпотеку", у разі невиконання або неналежного виконання Боржником основного зобов'язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним Пов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до положень ст. 623 ЦК України: боржник, який порушив зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.

Якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку (ст. 624 ЦК України), то вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.

Згідно зі ст. 625 ЦК України Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Як передбачено ч.2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

Дослідивши докази, що є в справі і вислухавши пояснення представника позивача, - суд вважає, винними дії відповідачів по своєчасному не погашенню кредиту в результаті чого заподіяні збитки позивачу, тому позов підлягає задоволенню, оскільки заснований на законі, підтверджений матеріалами справи.

Згідно ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Керуючись ст. ст. 526,527,530,611,1049 ЦК України, ст. ст. 60, 209, 212, 214-215, 224-226 ЦПК України,-

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 про звернення стягнення на предмет іпотеки - задовольнити в повному обсязі.

Звернути стягнення на предмет іпотечного договору від 25.04.2007р. посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за №1857 - житловий будинок, загальною площею 183,1 кв.м., житловою площею 124,8 кв.м. який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1. шляхом продажу зазначеного майна на прилюдних торгах в межах процедури виконавчого провадження за ціною, визначеною суб'єктом оціночної діяльності на рівні не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна. За рахунок коштів, отриманих від реалізації предмету іпотеки, задовольнити вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Запорізької обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (р/р 2909334 в ЗОД "Райффайзен Банк Аваль", МФО 313827,ЄДРПОУ 23794014) за кредитним договором № 014/17-16/6910-11 від 25.04.2007р. в розмірі 250 717 (двісті п'ятдесят тисяч сімсот сімнадцять) гривень 71 копійок.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь "Райффайзен Банк Аваль" в особі Запорізької обласної дирекції "Райффайзен Банк Аваль" (р/р 37399565030021 в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 300335,ЄДРПОУ 14305909) судові витрати в розмірі 2 507,17грн.

Апеляційна скарга на рішення може бути подана протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Коммунарського районного суду

міста Запоріжжя: Ю.Р.Піх

Часті запитання

Який тип судового документу № 39116132 ?

Документ № 39116132 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 39116132 ?

Дата ухвалення - 23.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39116132 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 39116132 ?

В Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 39116131
Next document : 39116152