Court decree № 38293847, 16.04.2014, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
16.04.2014
Case No.
910/5349/14
Document №
38293847
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 УХВАЛА

Справа № 910/5349/14 16.04.14

за заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс"провидачу судового наказу на виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при юридичній корпорації "Принцип" від 14.08.2013р. у справі № СЗ-01-23/2013у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал"

про стягнення заборгованості в сумі 432 140,00 грн.

Суддя Гулевець О.В.

Представники сторін:

Від заявника (стягувача): Асатрян Р.Г. (дов.)

Від боржника: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" звернулось із заявою до Господарського суду міста Києва про видачу судового наказу на виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при юридичній корпорації "Принцип" від 14.08.2013р. у справі № СЗ-01-23/2013.

Відповідно до ст. 57 Закону України "Про третейські суди" рішення третейського суду, яке не виконано самостійно, підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження". Виконавчий документ, виданий на підставі рішення третейського суду, може бути пред'явлений до примусового виконання в строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.2014р. суддею Гулевець О.В. прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" про видачу судового наказу на виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при юридичній корпорації "Принцип" від 14.08.2013р. у справі № СЗ-01-23/2013 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" про стягнення заборгованості в сумі 432 140,00 грн. та призначено її до розгляду на 16.04.2014р.

09.04.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Постійно діючого Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" надійшла витребувана судом третейська справа № СЗ-01-23/2013 та документи по справі.

16.04.2014р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" надійшов відзив на заяву про видачу судового наказу на виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при юридичній корпорації "Принцип" від 14.08.2013р. у справі № СЗ-01-23/2013.

Представник заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" в судовому засіданні 16.04.2014р. надав суду витребувані судом документи, підтримав заяву про видачу судового наказу на виконання рішення Постійно діючого незалежного Третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" у справі №СЗ-01-23/2013, просив її задовольнити та видати наказ на примусове виконання рішення третейського суду.

Представник боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" в судове засідання 16.04.2014р. не з'явився, проте, 16.04.2014р. від Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" надійшов відзив на заву про видачу виконавчого документу на виконання рішення третейського суду, в якому боржник, підтвердив наявність заборгованості перед заявником та зазначив про неможливість її погашення, у зв'язку з відсутністю грошових коштів на рахунках боржника.

Відповідно до ст. 122-9 Господарського процесуального кодексу України заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду розглядається суддею одноособово в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.

Дослідивши наявні у справі матеріали, а також матеріали третейської справи №СЗ-01-23/2013, розглянутої 14.08.2013 р. Постійно діючим третейським судом при Юридичній корпорації "Принцип", суд прийшов до висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" про видачу судового наказу підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 14.08.2013 року Постійно діючим третейським судом при Юридичній корпорації "Принцип" прийнято рішення по справі № СЗ-01-23/2013, відповідно до якого з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" стягнуто заборгованість у розмірі 432 140,00 грн. та 4000,00 грн. - третейського збору.

Згідно ч. 3 ст. 122-9 ГПК України при розгляді справи в судовому засіданні господарський суд встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, передбачених статтею 122-10 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 122-10 ГПК України господарський суд відмовляє у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо: 1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано судом; 2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону; 3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані господарським судом поважними; 4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди; 5) третейська угода визнана недійсною; 6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону; 7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, не передбачені законом; 8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу господарського суду відповідну справу; 9) третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, на час розгляду заяви про видачу виконавчого документа на виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 14.08.2013р. по справі № СЗ-01-23/2013, вказане рішення компетентним судом скасовано не було.

Судом також встановлено, що дана справа була підвідомча вказаному третейському суду відповідно до закону; строк для звернення за видачею виконавчого документа заявником не пропущений; зазначене рішення третейського суду прийнято у спорі, передбаченому третейською угодою; дана третейська угода не визнана недійсною компетентним судом; склад третейського суду відповідав вимогам статей 16 - 18 Закону України "Про третейські суди". Інших підстав для відмови у видачі виконавчого документа, передбачених законом, судом не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 122-11 ГПК України за результатами розгляду заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду господарський суд виносить (постановляє) ухвалу про видачу виконавчого документа або про відмову у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду за правилами, передбаченими цим Кодексом для прийняття (ухвалення) рішення.

За таких обставин, оскільки рішення Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 14.08.2013р. по справі № СЗ-01-23/2013 боржником самостійно не виконано, Господарський суд міста Києва задовольняє заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" та видає наказ на виконання рішення третейського суду від 14.08.2013р. по справі № СЗ-01-23/2013.

Згідно ч. 5 статті 49 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на боржника.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 86, 122-9, 122-10, 122-11 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" про видачу судового наказу на виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 14.08.2013р. по справі № СЗ-01-23/2013 задовольнити.

2. Видати наказ на виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації "Принцип" від 14.08.2013р. по справі № СЗ-01-23/2013 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" про стягнення заборгованості в сумі 432 140,00 грн. наступного змісту:

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" (01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 26, літ. А, офіс 131, код ЄДРПОУ 37319075) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" (08300, Київська область, м. Бориспіль, вулиця Комуністична, будинок 15, код ЄДРПОУ 37046847) заборгованість в розмірі 432 140,00 грн. (чотириста тридцять дві тисячі сто сорок гривень нуль копійок) грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" (01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 26, літ. А, офіс 131, код ЄДРПОУ 37319075) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" (08300, Київська область, м. Бориспіль, вулиця Комуністична, будинок 15, код ЄДРПОУ 37046847) 4000 (чотири тисячі) гривень - третейський збір.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро Картуал" (01133, м. Київ, вулиця Щорса, будинок 26, літ. А, офіс 131, код ЄДРПОУ 37319075) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Престижінвестсервіс" (08300, Київська область, м. Бориспіль, вулиця Комуністична, будинок 15, код ЄДРПОУ 37046847) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн. 00 коп.

Суддя О.В. Гулевець

Часті запитання

Який тип судового документу № 38293847 ?

Документ № 38293847 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 38293847 ?

Дата ухвалення - 16.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38293847 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 38293847 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 38293845
Next document : 38293848