Decision № 37749544, 20.01.2014, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
20.01.2014
Case No.
333/8468/13-ц
Document №
37749544
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №333/8468/13-ц

Провадження №2/333/3548/13

ЗАОЧНЕ рішення

Іменем України

20 січня 2014 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Холода Р.С.,

при секретарі Вашато А.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, а також судових витрат, -

встановив:

Позивач Публічне акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» в особі свого представника - Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ПриватБанк» звернувся до суду із позовом до ОСОБА_1, в якому просить стягнути з відповідача заборгованість за кредитом в сумі 41 239 грн. 71 коп. та судові витрати, посилаючись на те, що 20.04.2011 року між ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір №A36ZRM39060096, згідно умов якого, відповідач отримав кредит у розмірі 4 378 грн. 71 коп. зі сплатою 0,12% на рік за користування кредитом на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 19.04.2012 року. Однак ОСОБА_1 порушив вимоги кредитного договору, а саме, не виконав в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту, відсотків та комісії по ньому, тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву, в якій просить на підставі ч.2 ст.158 ЦПК України розглядати справу за його відсутності, позовні вимоги підтримує повністю, проти винесення заочного рішення не заперечує.

Відповідач ОСОБА_1, повідомлений судом належним чином про час, дату та місце розгляду справи, повторно у судове засідання не з'явився і не повідомив суд про причини неявки. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого належним чином, відповідно до вимог ч.4 ст.169 Цивільно-процесуального кодексу України суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

За вимогами ч.3 ст.10, ст. 60 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч.1 ст.11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб та в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.57, 58, 59 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

20.04.2011 року між ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» (банк) та ОСОБА_1 (позичальник) було укладено кредитний договір №A36ZRM39060096, згідно умов якого, банк надав позичальнику кредит у розмірі 4 378,71 грн. на умовах його забезпечення строковості, повернення та плати за користування, а позичальник зобов'язався прийняти, належним чином використати та повернути кредит у зазначеній сумі та сплатити відсотки за користування кредитом в розмірі 0,01% річних в порядку, на умовах та в строки, визначені договором (а.с.4-8). Вказаний договір складається з заяви позичальника (а.с.5) та умов надання споживчого кредиту фізичним особам (а.с.6-12).

Пунктом 2.1 кредитного договору №A36ZRM39060096 від 20.04.2011 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) передбачено, що банк зобов'язався надати кредит позичальнику шляхом перерахування на рахунок торгівельно-сервісному підприємству. Строк, термін повернення, розмір кредиту, цілі, відсотки, винагороди, розмір щомісячного платежу та період уплати платежів визначені в заяві позичальника, підписанням якої клієнт та банк укладають кредитно-заставний договір.

Згідно п.3.2.3. зазначеного кредитного договору позичальник зобов'язується сплатити відсотки за користування кредитом відповідно до заяви та п.п. 4.1., 4.2. кредитного договору. Повну сплату відсотків за користування Кредитом здійснити не пізніше дати фактичного повного погашення кредиту.

Відповідно до п. 3.2.9 кредитного договору №A36ZRM39060096 від 20.04.2011 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) відповідачу необхідно повністю повернути кредит до дати, зазначеної у заяві. При непогашенні кредиту в строки, зазначені у заяві, заборгованість у частині вчасно непогашеної суми кредиту вважається простроченою. На залишок заборгованості по простроченій сумі кредиту нарахування відсотків здійснюється відповідно до п.4.2. Умов надання споживчого кредиту фізичним особам з дати виникнення простроченої заборгованості.

На підставі п.4.4. вказаного кредитного договору нарахування відсотків здійснюється в останню дату сплати відсотків, при цьому відсотки розраховуються на фактичний залишок заборгованості за кожний календарний день, виходячи з фактичної кількості днів користування кредитом - 360 днів у році. Відсотки розраховуються щомісяця, за період з першої дати поточного періоду сплати включно.

Відповідно до кредитного договору №A36ZRM39060096 від 20.04.2011 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) позичальник зобов'язаний погасити заборгованість по кредиту в повній сумі, сплатити нараховані за весь період користування кредитом відсотків, винагороду й неустойку (штраф, пеню), не пізніше дати, зазначеної в повідомленні банку.

На підставі п.5.1 зазначеного кредитного договору у випадку несвоєчасного погашення заборгованості по кредиту, позичальник сплачує банку пеню у розмірі 1,25% від суми простроченого платежу, але не менше 1 гривні за кожний день прострочки платежу.

Згідно п.5.3 кредитного договору №A36ZRM39060096 від 20.04.2011 року (умов надання споживчого кредиту фізичним особам) при порушенні позичальником строків платежів по будь-якому з грошових зобов'язань, передбачених договором більш ніж на 30 днів, позичальник зобов'язаний сплатити банку штраф у розмірі 500 гривень + 5% від суми заборгованості.

Однак, ОСОБА_1 вимоги кредитного договору №A36ZRM39060096 від 20.04.2011 року не виконує, в обумовлені строки кредит, комісію та відсотки по ньому не сплачує. Станом на 18.10.2013 року у ОСОБА_1 виникла заборгованість за кредитним договором в сумі 41 239,71 гривень, а саме: 4 378,71 гривень - заборгованість за кредитом; 2,99 гривень - заборгованість по процентам за користування кредитом; 1 839 гривень - заборгованість по комісії за користування кредитом; 32 579,02 гривень - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором; 500 гривень - штраф (фіксована частина), 1 939,99 гривень - штраф (процентна складова) (а.с.4).

Згідно вимог ст.ст. 526, 527 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2 статті 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 статті 1056-1 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Згідно ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, на підставі ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Згідно ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Таким чином, суд приходить до висновку, що в ході судового розгляду справи встановлено, що на підставі кредитного договору №A36ZRM39060096 від 20.04.2011 року позивач надав відповідачу ОСОБА_1 кредит. Однак, відповідач порушив вимоги вказаного кредитного договору, а саме: не виконав в обумовлені строки зобов'язання щодо сплати кредиту, комісії та відсотків по ньому. Тому, є підстави для стягнення з ОСОБА_1 на користь позивача суми заборгованості по несплаченому кредиту, відсотках, комісії, пені та нарахованого штрафу відповідно до приведеного позивачем розрахунку, який суд визнає належним доказом по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 526, 610, 612, 617, 625, 1048, 1049, 1050, 1054, 1056-1 ЦК України, ст. ст. 11, 57, 58, 60, 73, 209, 212-215, 218, 224-233 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, а також судових витрат - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд.11, код ЄДРПОУ 14360080, рахунок № 29090829000010) 41 239 (сорок одну тисячу двісті тридцять дев'ять) грн. 71 коп. заборгованості по кредитному договору №A36ZRM39060096 від 20.04.2011 року.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (49074, м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, буд.11, код ЄДРПОУ 14360080, рахунок № 64994919400001) на користь Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» 412 (чотириста дванадцять) грн. 40 коп. витрат по сплаті позивачем судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя Р.С. Холод

Часті запитання

Який тип судового документу № 37749544 ?

Документ № 37749544 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 37749544 ?

Дата ухвалення - 20.01.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37749544 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 37749544 ?

В Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City
Previous document : 37749542
Next document : 37749548