Decision № 37680674, 17.03.2014, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
17.03.2014
Case No.
913/394/14
Document №
37680674
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17 березня 2014 року Справа № 913/394/14

Провадження №17пн/913/394/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремавтоматика", м. Луганськ

до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ

про зобов'язання надати дозвіл на списання орендованого майна

Суддя Фонова О.С.

У засіданні брали участь:

від позивача - не прибув;

від відповідача - Нотченко В.Ю., службове посвідчення № 0107 від 28.10.2013, довіреність № 10-08 від 04.02.2014.

У судовому засіданні 24.02.2014, відповідно до статті 77 ГПК України, оголошувалась перерва до 13.03.2014 на 11 год. 30 хв., та у засіданні 13.03.2014 - на 17.03.2014 о 10 год. 50 хв.

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ремавтоматика" звернулося до господарського суду Луганської області з позовом про зобов'язання відповідача дати позивачу дозвіл на списання орендованого майна, відповідно до переліку за інвентарними номерами:

- 1-й східний вентиляційний штрек горизонту 80 м., інв. №1262;

- головний квершлаг горизонту 80м., інв. №1103;

- західний відкатний штрек горизонту 80м., інв. №1107;

- заїзд на вентиляційний штрек горизонту 80 м., інв. № 1100.

Представник відповідача надав суду відзив на позовну заяву № 10-08-00803 від 24.02.2014, згідно якого проти задоволення позову заперечує та зазначає, що Положення про порядок списання державного майна, затверджене наказом Фонду державного майна України від 28.11.2005 № 3045, а зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.2005 № 1501/11781, втратило чинність на підставі наказу Фонду державного майна України від 20.12.2006 № 1922, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2007 за № 10/13277, а тому, у зв'язку з відсутністю порядку, списання орендованого майна відбуватись не може.

Дослідивши обставини справи, надані сторонами докази на підтвердження своїх доводів, заслухавши у судовому засіданні пояснення представників сторін, суд

в с т а н о в и в:

01.10.2001 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській області, як Орендодавцем, (відповідач у справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ремавтоматика", як Орендарем, (позивач у справі) укладено договір оренди державного майна № 0001096/09 (15.03.2006 договір викладено в новій редакції), за умовами пункту 1.1 якого Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування цілісний майновий комплекс шахтодільниці "Південна" структурного підрозділу Державного підприємства "Луганськвуглебудреструктуризація"(далі - Шахтодільниця), що розташований за адресою: Луганська область, Краснодонський район, с. Нижня Гарасимівка, вул. Дорожна, буд.1"а".

Склад і вартість майна визначені згідно акту оцінки, затвердженого наказом РВ ФДМ України по Луганській області № 561 від 16.08.2001, протоколу про результати інвентаризації та передавального балансу підприємства, складеного станом на 30.06.2001. Вартість цього майна становить 3226,772 тис.грн., у тому числі основні засоби залишковою вартості 3226,772 тис.грн.

Договір укладено строком на 15 років, що діє з 01.10.2001 по 01.10.2016 включно (пункт 11.1 договору).

Договором про внесення змін від 15.03.2006 внесено зміни до пункту 3.1 та розділу 5 договору (а.с.48), в решті умови договору залишено без змін.

Договором про внесення змін від 10.02.2011 внесено зміни до пунктів 1.1 та 3.1 (а.с.52), в решті умови договору залишено без змін.

На вкидання умов Договору Орендодавець передав цілісний майновий комплекс шахтодільниці "Південна" структурного підрозділу Державного підприємства "Луганськвуглебудреструктуризація" (далі - Шахтодільниця), що знаходиться за адресою: Луганська область, Краснодонський район, с. Нижня Гарасимівка, вул. Дорожна, буд.1"а", що підтверджується актом б/н приймання-передачі в оренду основних засобів від 10.02.2011 з урахуванням внесених змін до договору.

Згідно п. 5.11. Договору, яким було доповнено основний договір згідно договору №3 від 20.03.2008 про внесення змін до договору оренди державного майна № 001096/09 від 01.10.2001, орендар додатково зобов'язувався забезпечити при експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки дотримання законодавства промислової безпеки і безпечних умов праці та контролю за цим Держгірпромнаглядом.

У відповідності до вимог Правил безпеки у вугільних шахтах, затверджених Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62, розділу 6, пункту 1 підпункту 8, відпрацьовані виїмкові дільниці(поля) повинні бути ізольовані постійними перемичками. Ізоляція відпрацьованих виїмкових дільниць (полів) або виробок повинна здійснюватись відповідно до проекту погодженого з командиром загону ДВГРС (Державної воєнізованої гірничорятувальної служби), а у відповідності до розділу XI цих Правил, «Ліквідація та консервація (розконсервація) шахт і гірничих виробок», пункту 2 «Ліквідація гірничих виробок», ліквідація (погашення) гірничих виробок має здійснюватися за проектами, розробленими відповідно до вимог чинного законодавства і затвердженими головним інженером шахти.

На виконання вимог зазначеного нормативного акту, що регулює відносини безпечної експлуатації вугільних шахт, орендар відповідно до наказу ТОВ «Ремавтоматика» №8 від 17.01.2014 «Про заходи з оптимізації орендної плати за користування цілісним майновим комплексом «Шахтодільниця «Південна», починаючи з 01.01.2014 у зв'язку з припиненням доступу та втратою виробничого призначення, вивів з експлуатації наступні гірничі виробки, що входять до складу орендованого майна цілісного майнового комплексу:

- « 1-й східний вентиляційний штрек горизонту 80м. протяжністю 612 м. инв. №1262» первинною вартістю 150 472,00 грн.;

- «головний квершлаг горизонту 80м. протяжністю 375 м. инв.№1103» первинною вартістю 278 789,00 грн.;

- «західний відкатний штрек горизонту 80 м. протяжністю 220 м. инв. № 1107» первинною вартістю 123 795,00 грн.;

- «заїзд на вентиляційний штрек горизонту 80 м. протяжністю 20 м.» первинною вартістю 25 359,00 грн. инв.№1100.

Згідно листа №75 від 26.04.2013 Краснодонської Державної гірничотехнічної інспекції нагляду у вугільній промисловості, ТОВ «Ремавтоматика» було повідомлено, що порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при ізоляції відпрацьованих дільниць не встановлено.

Листом №1093 від 23.12.2013 Сьомого загону Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості у м. Краснодон Луганської області, ТОВ «Ремавтоматика» також було повідомлено, що гірничі виробки, про які йдеться мова, були ізольовані у відповідності до вимог НПАОП у зв'язку з відпрацюванням виїмкових дільниць.

Позивач зазначає, що виведення з експлуатації зазначених виробок дає підстави орендарю припинити здійснення амортизаційних відрахувань на таке майно, та згідно з п. 6.4 договору оренди, з дозволу орендодавця списати зазначене майно.

24.01.2014 позивач звернувся до відповідача з проханням надати йому згоду на списання орендованих гірничих виробок, у зв'язку з їх виведенням з експлуатації.

На підтвердження вимог надав акти обстеження та перевірки технічного стану об'єктів, що підлягають списанню (а.с.24-31).

Відповідач листом № 11-06-00393 від 29.01.2014 відмовив позивачу у наданні такого дозволу посилаючись на те, що Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314 та Порядком відчуження об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803, не передбачено списання та відчуження державного майна. У цьому ж листі відповідач зазначив, що у зв'язку з відсутністю механізму списання регіональне відділення не має законних підстав для надання дозволу на списання основних засобів, що входять до складу орендованого за договором цілісного майнового комплексу підприємства. (а.с.13).

У зв'язку з чим позивач звернувся до суду з викладеними вище позовними вимогами.

Відповідач проти позову заперечив з підстав, вказаних вище.

Оцінивши матеріали подані докази, вислухавши представників сторін, суд дійшов висновку про задоволення позову з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", до об'єктів управління державної власності відноситься державне майно, передане в оренду.

Згідно ч.1 ст. 4 вказаного закону, суб'єктом управління об'єктами державної власності (крім інших) є Фонд державного майна України.

Порядок забезпечення підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам врегульовано Законом України "Про оренду державного та комунального майна".

Згідно ст. 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, інженерними спорудами, комунікаціями, системою енергопостачання тощо.

Кабінет Міністрів України, здійснюючи управління об'єктами державної власності, як суб'єкт управління відповідно до підпункту "и" пункту 18 ч.2 ст.5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", визначає порядок відчуження та списання цих об'єктів.

Механізм списання об'єктів державної власності, якими є об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами, врегульовано Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою КМ України від 08.11.2007р. №1314, що прийнятий відповідно до ст. 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Відповідно до п. 3 цього Порядку його дія не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

Однак, відсутність окремого відповідного Закону, яким врегульований порядок списання об'єктів державної власності, зокрема, цілісних майнових комплексів підприємств, не позбавляє сторін права керуватися механізмом списання об'єктів державної власності, визначеним Порядком №1314, тим більше, що позивач звертався до відповідача з метою отримання дозволу на списання лише частки майна за переліком, а не цілісного майнового комплексу.

Пунктом 5 Порядку встановлено, що списання майна здійснюється суб'єктом господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання; списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном); рішення про надання згоди на списання нерухомого майна приймається суб'єктом управління лише за погодженням з Фондом державного майна; списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється таким суб'єктом відповідно до цього Порядку.

Суд вивчивши матеріали справи, дійшов висновку, що ненадання відповідачем дозволу на списання гірничих виробок, які не придатні для користування, є невиконанням умов пункту 6.4 договору оренди, та унеможливлює виконання позивачем обов'язку з забезпечення при експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки дотримання законодавства промислової безпеки і безпечних умов праці та контролю за цим Держгірпромнаглядом.

Стаття 629 ЦК України встановлює обов'язковість договору для виконання, оскільки всі його умови стають обов'язковими для сторін з моменту його укладення.

Як встановлено судом, відповідач умов договору не виконав, дозволу позивачу на списання відповідного майна за переліком не надав, а суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Вказана правова позиція також відображена в постановах Вищого господарського суду України у справі №910/10067/13 від 08.10.2013, №5011-3/16624-2012 від 05.062013, № 29пн/5014/2333/2012 від 23.05.2013.

З огляду на вказане, суд задовольняє позов в повному обсязі з віднесенням судових витрат на відповідача, відповідно до статей 44, 49 ГПК України.

Керуючись статями 44, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, буд. 3а, ідентифікаційний код 13398493, надати Товариству з обмеженою відповідальністю "Ремавтоматика", вул. Магнітогорська, буд.7, м. Луганськ, 91000, ідентифікаційний код 32066020, дозвіл на списання орендованого майна, відповідно до переліку за інвентарними номерами:

- 1-й східний вентиляційний штрек горизонту 80 м., інв. №1262;

- головний квершлаг горизонту 80м., інв. №1103;

- західний відкатний штрек горизонту 80м., інв. №1107;

- заїзд на вентиляційний штрек горизонту 80 м., інв. № 1100.

3. Стягнути з Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, буд. 3а, ідентифікаційний код 13398493, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ремавтоматика", вул. Магнітогорська, буд.7, м. Луганськ, 91000, ідентифікаційний код 32066020, судовий збір в сумі 1218,00 грн., видати наказ.

У судовому засіданні оголошено вступну і резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.

Дата підписання рішення: 18.03.2014.

Суддя О.С. Фонова

Previous document : 37680668
Next document : 37680678