Decision № 37680678, 13.03.2014, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
13.03.2014
Case No.
913/578/14
Document №
37680678
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 березня 2014 року Справа № 913/578/14

Провадження № 11/913/578/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання», м. Луганськ

до Олександрівської міської ради, м. Олександрівськ Луганської області

про стягнення 4039 грн. 78 коп.

суддя Москаленко М.О.

секретар судового засідання Морозова С.В.

У засіданні брали участь:

від позивача - Лавриненко В.С., довіреність № 5 від 02.01.2014

від відповідача - представник не прибув

в с т а н о в и в:

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача збитків у розмірі 4039 грн. 78 коп. за електроенергію спожиту внаслідок самовільного, без укладення договору про постачання електричної енергії, підключення до електромережі.

У судовому засіданні представником позивача позовні вимоги підтримані у повному обсязі.

Відповідач явку свого повноважного представника у засідання суду не забезпечив, подавши через канцелярію господарського суду Луганської області клопотання б/н від 13.03.2014 про розгляд справи без участі представника відповідача.

Відзив на позовну заяву та інші витребувані господарським судом документи відповідачем не надані, у зв'язку з чим справа на підставі приписів ст. 75 Господарського процесуального кодексу України розглядається за наявними у ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши присутнього в судовому засіданні під час судового розгляду справи представника позивача, суд встановив такі фактичні обставини.

18.02.2012 Товариством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання» під час обстеження об'єкта відповідача - Олександрівської міської ради, розташованого за адресою: с. Тепличне, вул. Степова, РП 0.4 кВ ЗТП 0101 (вуличне освітлення), встановлено споживання відповідачем електричної енергії без укладання договору про постачання електричної енергії, а саме самовільне підключення до електричних мереж, що є власністю споживача.

Факт належності зазначеного об'єкта (вуличного освітлення) відповідачеві останнім підтверджений.

За результатами перевірки складено акт № 806981 від 18.02.2012 (далі - Акт) про порушення відповідачем - Олександрівською міською радою, Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національною комісією з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1996 за № 417/1442 (далі за текстом - Правила). В Акті зафіксоване порушення Правил: самовільне підключення до електричної мережі, що не є власністю енергопостачальної організації, електропроводки поза засобами обліку електричної енергії, без порушення схеми обліку за відсутності відповідного договору та розрахункового засобу обліку.

Судом встановлено, що сторонами за позовом договір про постачання електроенергії не укладався, що є порушенням вимог статті 26 Закону України «Про електроенергетику» та пункту 1.3 Правил.

Акт було складено в двох примірниках у присутності представника відповідача - заступника міського голови Снєжко С.С., який від підпису акту відмовився, про що двома уповноваженими особами з боку позивача зроблено відповідний запис.

В Акті містяться відомості щодо дати проведення засідання комісії з його розгляду.

Відповідно до приписів п. 6.42 Правил 29.03.2012 відбулося засідання комісії з розгляду Акту № 806981 від 18.02.2012 про порушення відповідачем Правил, за результатами якого позивачем у відповідності з Методикою визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією, затвердженою Постановою НКРЕ № 562 від 04.05.2006 (далі за текстом - Методика), визначено обсяг необлікованої електричної енергії.

На засіданні комісії був присутній представник відповідача - секретар міської ради Кримермана О.М., який підписав складений за результатами засідання комісії протокол № 126 від 29.03.2012 (а.с. 13), отримав другий примірник протоколу, а також розрахунок вартості необлікованої електричної енергії та рахунок № 8847/3/2 від 29.03.2012 на суму 4039,78 грн. (а.с. 14).

Відповідач рахунок не оплатив, що і стало підставою звернення позивача до суду з даним позовом.

Заперечень проти позову відповідач під час розгляду справи не надав.

Дослідивши обставини справи, надані матеріали, оцінивши надані докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та необхідність повного задоволення позову з таких підстав.

Згідно ст. 43 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

У відповідності з приписами ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

На підставі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Згідно з пунктом 5.1 Правил договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін. Споживання електричної енергії без договору не допускається.

Відповідно до пункту 3.1 Правил електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії.

Розрахункові засоби обліку електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ПУЕ, Правил та проектних рішень.

Відповідно до п. 3.3 Правил відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені.

Відповідно до п. 3.6 Правил підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими засобами (засобом) обліку електричної енергії, забороняється.

Трансформаторну підстанцію селища було передано до комунальної власності територіальної громади м. Олександрівка (на баланс Олександрівської міської ради).

Як встановлено судом під час розгляду справи та не спростовано відповідачем, останній здійснив порушення п.п. 3.1, 3.6. Правил користування електричною енергією в частині підключення до електричної мережі позивача, електропроводки поза розрахунковими засобами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку (здійснення освітлення вул. Степна с. Тепличний шляхом підключення до електричних мереж, що є власністю споживача, електропроводки, обминаючи розрахункові засоби обліку електричної енергії без порушення схеми обліку (без договору).

Розрахунок вартості необлікованої електроенергії здійснений позивачем відповідно до п.п. 7 п. 2.1 Методики, який застосовується у разі виявлення підключення до електричної мережі, що не є власністю енергопостачальника, електроустановок, струмоприймачів або електропроводки поза розрахунковими приладами обліку електричної енергії без порушення схеми обліку.

Розрахунок здійснений позивачем за формулою 2.7, наведеною у Методиці.

Відповідно до п. 2.9 Методики у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 7 пункту 2.1 Методики, розрахунковий добовий обсяг споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п., кВт.год), розраховується за формулою (2.7) Методики. Величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (W доб кВт.год) визначається за формулою: W доб.с.п. = Рс.п х tдоб.с.п. Вказана формула вірно обрана позивачем для розрахунку.

Позивачем вірно, урахуванням фактичних обставин, а також вимог Правил та Методики обраховано вартість необлікованої електричної енергії у розмірі 4039,78 грн.

З урахуванням викладеного вище позовні вимоги про стягнення з відповідача вартості необлікованої електроенергії у сумі 4039,78 грн. є обґрунтованими, підтвердженими матеріалами справи та її обставинами, а тому підлягають задоволенню у повному обсязі з віднесенням на відповідача витрат зі сплати судового збору, згідно зі статтею 49 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст.ст. 22, 43, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в :

1. Позов задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з Олександрівської міської ради, м. Олександрівськ Луганської області, Красна Площа, буд. 16, код 04051655, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об'єднання», м. Луганськ, вул. Гайового, 35а, код 31443937:

- збитки у розмірі 4039 грн. 78 коп., на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання № 260313059060 у філії АТ «Ощадний банк України», МФО 304665;

- судовий збір у розмірі 1827 грн. 00 коп., на розрахунковий рахунок № 26004431855 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, видати наказ позивачу після набрання рішенням законної сили.

В судовому засіданні 13.03.2014 оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Дата складення та підписання повного рішення - 18.03.2014.

Суддя М.О. Москаленко

Previous document : 37680674
Next document : 37688772