Decision № 36092209, 11.12.2013, Commercial Court of Transcarpathian Oblast

Approval Date
11.12.2013
Case No.
907/1021/13
Document №
36092209
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Рішення

11.12.2013 р. Справа № 907/1021/13

За позовом Публічного акціонерного товариства „Комерційний інвестиційний банк", м. Ужгород

до відповідача Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, АДРЕСА_1

про стягнення 155 419 грн. 43 коп. заборгованості по договору кредиту за овердрафтом № 02-1/30-66-11 від 12.09.2011 року, в тому числі 99 339 грн. 72 коп. заборгованості по кредиту, 1 940 грн. 53 коп. заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 11 095 грн. 89 коп. пені, 5 543 грн. 29 коп. три відсотки річних та 37 500 грн. штрафу (з врахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог),

Суддя господарського суду - Пригара Л.І.

представники:

Позивача - Мікрюков С.В., довіреність № 13/13 від 29.04.2013 року

Відповідача - ОСОБА_2, підприємець

СУТЬ СПОРУ: Публічним акціонерним товариством „Комерційний інвестиційний банк", м. Ужгород заявлено позов до відповідача Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, АДРЕСА_1 про стягнення 256 239 грн. 72 коп. заборгованості по договору кредиту за овердрафтом № 02-1/30-66-11 від 12.09.2011 року, в тому числі 150 000 грн. заборгованості по кредиту, 49 235 грн. 61 коп. заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 3 600 грн. заборгованості по комісії, 11 095 грн. 89 коп. пені, 4 808 грн. 22 коп. три відсотки річних та 37 500 грн. штрафу.

Представником позивача в судовому засіданні 11.12.2013 року подано заяву № 01-16/юр-532 від 11.12.2013 року про зменшення розміру позовних вимог в порядку ст. 22 ГПК України, в якій просить суд стягнути з відповідача суму 155 419 грн. 43 коп. заборгованості по договору кредиту за овердрафтом № 02-1/30-66-11 від 12.09.2011 року. Просить задоволити позов в повному обсязі з врахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог, обґрунтовуючи позовні вимоги доданими до матеріалів справи документальними доказами, зокрема стверджує, що відповідач своєчасно не виконав звої зобов'язання згідно умов договору кредиту за овердрафтом № 02-1/30-66-11 від 12.09.2011 року (з наступними змінами та доповненнями до нього, оформленими Додатковими угодами), в зв'язку з чим у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем по кредиту в розмірі 99 339 грн. 72 коп. та заборгованість по відсоткам за користування кредитом в розмірі 1 940 грн. 53 коп. Крім того, позивач просить стягнути з відповідача 11 095 грн. 89 коп. пені (п. 6.2. договору), 5 543 грн. 29 коп. три відсотки річних (ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України) та 37 500 грн. штрафу (п. 6.3. договору).

Відповідач у судовому засіданні 11.12.2013 року подав суду письмовий відзив на позовну заяву б/н від 11.12.2013 року, в якому позовні вимоги в розмірі 155 419 грн. 43 коп. визнає у повному обсязі та не заперечує проти їх стягнення.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін,

суд встановив:

12 вересня 2011 року між Публічним акціонерним товариством „Комерційний інвестиційний банк" (кредитором) та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (позичальником) було укладено договір кредиту за овердрафтом № 02-1/3о-66-11, відповідно до якого кредитор (позивач) взяв на себе зобов'язання надати позичальникові (відповідачу) овердрафт для здійснення операцій з поточного рахунку понад залишок коштів, на поточному рахунку позичальника (відповідача) НОМЕР_2, відкритому в АТ „КомІнвестБанк" зі сплатою відсотків, комісій і інших платежів відповідно до умов договору (п. 1.1. договору).

Пунктом 1.2. договору сторони встановили, що ліміт кредитування, у межах якого позичальник (відповідач) має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку понад залишок коштів, встановлюється на загальну суму 30 000 грн., якщо інший ліміт не встановлено кредитом (позивачем), згідно до умов п. 1.3. договору (у випадку призупинення операцій по поточному рахунку, пред'явлення до рахунку платіжних документів для примусового списання коштів, усіх коштів на рахунку або частини коштів на рахунку позичальника (відповідача), а так само при введенні інших обмежень, передбачених законодавством, подальша видача кредитів у формі овердрафту припиняється без узгодження з позичальником (відповідачем) і кредитор (позивач) отримує право на визнання терміну повернення кредитів у формі овердрафту таким, що настав у порядку розділу 9 договору). Кінцевий термін до якого здійснюється надання та має бути повністю погашена заборгованість за овердрафтом - 12.03.2012 року (п.1.4. договору).

8 листопада 2011 року між сторонами спору був укладений Додатковий договір № 1 до договору кредиту за овердрафтом № 02-1/3о-66-11 від 12.09.2011 року, згідно умов якого ліміт кредитування, у межах якого позичальник (відповідач) має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку понад залишок коштів, встановлюється на загальну суму 70 000 грн., якщо інший ліміт не встановлено кредитом (позивачем), згідно до умов п. 1.3. договору (п. 1.2. договору). Крім того, п. 2.8. зазначеного Додаткового договору вказано, що у випадку збільшення ліміту кредитування, згідно договору, позичальник (відповідач) сплачує кредитору (позивачу) додаткову плату в розмірі 1% від суми збільшення ліміту кредитування на рахунок НОМЕР_3 в АТ „КомІнвестБанк". Плата сплачується в день укладання додаткового правочину про збільшення ліміту кредитування або в останній робочий день поточного місяця.

1 грудня 2011 року між позивачем і відповідачем укладений Додатковий договір № 2 до договору кредиту за овердрафтом № 02-1/30-66-11 від 12.09.2011 року. Згідно зазначеного договору встановлений ліміт кредитування, у межах якого позичальник (відповідач) має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку понад залишок коштів на загальну суму 150 000 грн., якщо інший ліміт не встановлено кредитом (позивачем), згідно до умов п. 1.3. договору. Пунктом 2.8. зазначеного додаткового договору вказано, що випадку збільшення ліміту кредитування, згідно договору, позичальник (відповідач) сплачує кредитору (позивачу) додаткову плату в розмірі 1% від суми збільшення ліміту кредитування на рахунок НОМЕР_3 в АТ „КомІнвестБанк". Плата сплачується в день укладання додаткового правочину про збільшення ліміту кредитування або в останній робочий день поточного місяця.

12 березня 2012 року укладений Додатковий договір № 3 до договору кредиту за овердрафтом № 02-1/30-66-11 від 12.09.2011 року, згідно якого в пункті 1.4. договору змінений кінцевий термін до якого здійснюється надання та має бути повністю погашена заборгованість за овердрафтом - 12.09.2012 року. Ліміт кредитування, у межах якого позичальник (відповідач) має право здійснювати видаткові операції зі свого поточного рахунку понад залишок коштів, встановлюється на загальну суму 150 000 грн., якщо інший ліміт не встановлено кредитом (позивачем), згідно до умов п. 1.3. договору (п. 1.2. договору). Крім того, плата за зміну умов договору, на прохання клієнта становить 2% від суми ліміту по овердрафту вказаному у договорі і сплачується на рахунок НОМЕР_3 в АТ „КомІнвестБанк".

Розділом 2 договору сторони передбачили, що кредитор (позивач) надає позичальникові (відповідачу) можливість одержання овердрафту, у межах ліміту кредитування, виходячи з принципів терміновості, платності, зворотності і забезпеченості (в разі необхідності). Датою видачі кредиту у формі овердрафту вважається день, у який заборгованість по овердрафту після закінчення операційного дня перевищує заборгованість по овердрафту на початок операційного дня за рахунком, зазначеному в п. 4.1.2. договору (НОМЕР_2). Датою погашення (часткового погашення) кредиту у формі овердрафту вважається день зарахування коштів на поточний рахунок (або інші рахунки, на яких згідно з нормами чинного законодавства може враховуватись заборгованість за овердрафтом) у наслідок якого заборгованість по овердрафту на кінець операційного дня стала меншою за заборгованість по овердрафту на початок операційного дня. При цьому, погашення (часткове погашення) кредитів у формі овердрафту, що видані відповідно до договору, здійснюється в тій же послідовності в якій здійснювалася їх видача, тобто в першу чергу погашаються кредити у формі овердрафту, дата видачі яких передує даті видачі інших кредитів у формі овердрафту.

Кожен окремий виданий кредит на умовах овердрафт повинен бути погашений позичальником (відповідачем) не пізніше 21-го календарного дня з дня видачі овердрафта, але в будь - якому випадку не пізніше терміну, зазначеного в п. 1.4. договору. У випадку непогашення заборгованості у встановлений договором термін, подальша видача кредитів припиняється, а кредитор (позивач) отримує право на визнання терміну кредиту таким, що настав у порядку розділу 9 договору (п. 2.2. договору).

Пунктом 2.3. договору сторони зазначили, що за користування овердрафтом позичальник (відповідач) сплачує кредитору (позивачу) винагороду за його використання в розмірі 23 % річних від фактичної заборгованості за рахунком.

Відсотки нараховуються щомісячно, методом „факт/365(366)", тобто з розрахунку фактичної кількості днів у місяці. При цьому відсотки нараховуються на суму зобов'язань позичальника (під сумою зобов'язань розуміється сума залишку на рахунку заборгованості по овердрафту наприкінці кожного дня) пропорційно кількості днів, протягом яких це зобов'язання враховувалося кредитором (позивачем) на рахунку заборгованості позичальника (відповідача) по овердрафту (п. 2.3.1. договору). Відсотки, нараховані за 30 календарних днів з моменту видачі кредиту повинні бути сплачені не пізніше першого робочого дня, наступного за 30-им календарним днем з моменту видачі кредиту. Відсотки, нараховані після 30-го робочого дня з моменту з видачі кредиту повинні сплачуватися позичальником (відповідачем) щомісяця в останній робочий день місяця. При цьому кінцеве погашення відсотків повинно бути здійснено не пізніше закінчення терміну дії договору, зазначеного в п. 1.4. договору (п. 2.4. договору).

Пунктами 2.7., 2.8. договору встановлено, що плата за зміну умов договору, на прохання клієнта становить 2 - 4% від суми ліміту по овердрафту вказаному у договорі і сплачується на рахунок НОМЕР_3 в АТ „КомІнвестБанк". У випадку збільшення ліміту кредитування, згідно договору, позичальник (відповідач) сплачує кредитору (позивачу) додаткову плату в розмірі 1% від суми збільшення ліміту кредитування на рахунок НОМЕР_3 в АТ „КомІнвестБанк". Плата сплачується в день укладання додаткового правочину про збільшення ліміту кредитування або в останній робочий день поточного місяця.

Позивач свої зобов'язання за договором кредиту за овердрафтом № 02-1/30-66-11 від 12.09.2011 року (з наступними змінами та доповненнями до нього, оформленими Додатковими угодами) виконав в повному обсязі, надавши відповідачу кредит у формі овердрафту в сумі 150 000 грн., що підтверджується поданою позивачем випискою з особового рахунку відповідача. Проте, відповідач свої зобов'язання щодо погашення кредиту у розмірі та у терміни, встановлені графіком погашення кредиту, належним чином не виконав, внаслідок чого станом на 10 грудня 2013 року за ним рахується заборгованість по кредиту в розмірі 99 339 грн. 72 коп. та 1 940 грн. 53 коп. заборгованість по відсоткам за користування кредитом.

Нормою ст. 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України передбачено, що позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти) у такій самій сумі, в строк та в порядку, що встановлені договором.

На день розгляду справи, заборгованість відповідача за Договором кредиту за овердрафтом становить 99 339 грн. 72 коп. та 1 940 грн. 53 коп. - по відсоткам за користування кредитом, відповідачем не заперечується та підлягає стягненню з фізичної особи - підприємця ОСОБА_2.

Позивач звернувся з вимогою про стягнення з відповідача пені у розмірі 11 095 грн. 89 коп.

Згідно ст. ст. 230 - 232 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. У разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому в договорі.

Відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконання грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.

Відповідно до умов п. 6.2. договору кредиту за овердрафтом за порушення позичальником (відповідачем) термінів погашення кредиту, а також якщо сплата відсотків і комісій прострочена більш ніж на 2 календарних дні, позичальник (відповідач) сплачує кредитору (позивачу) пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, від простроченої суми за кожен день прострочення платежу.

Таким чином, позивачем за несвоєчасне виконання відповідачем грошового зобов'язання нарахована пеня, яка визначена з врахуванням обмеження її розміру подвійною обліковою ставкою НБУ відповідно до Закону України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22 листопада 1996 року N 543/96-ВР та ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, складає 11 095 грн. 89 коп., підлягає стягненню з відповідача.

Крім того, позивач звернувся з вимогою про стягнення з відповідача штрафу у розмірі 37 500 грн.

Пунктом 6.3. договору сторони передбачили, що у випадку порушення позичальником (відповідачем) умов, визначених п. 1.4. договору, позичальник (відповідач) зобов'язаний сплатити кредиторові (позивачу) штраф у розмірі 25 % від розміру максимального ліміту заборгованості по кредиту за овердрафтом, що зазначені в п. 1.2. договору.

Таким чином, позивачем за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання нарахований штраф у розмірі 37 500 грн., підлягає стягненню з відповідача.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України одна сторона, яка прострочила виконання грошового зобов'язання, на вимогу другої сторони зобов'язана сплатити три проценти річних від простроченої суми. Сума трьох процентів річних за період прострочки складає 5 543 грн. 29 коп., підлягає стягненню з відповідача.

З огляду на наведене, суд вважає вимоги позивача щодо стягнення з відповідача 155 419 грн. 43 коп. заборгованості по договору кредиту за овердрафтом № 02-1/30-66-11 від 12.09.2011 року, в тому числі 99 339 грн. 72 коп. заборгованості по кредиту, 1 940 грн. 53 коп. заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 11 095 грн. 89 коп. пені, 5 543 грн. 29 коп. три відсотки річних та 37 500 грн. штрафу документально доведеними та обґрунтованими. Таким чином, позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати підлягають віднесенню на відповідача у відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України у розмірі 5 124 грн. 80 коп. на відшкодування витрат по сплаті судового збору.

Керуючись ч. 2 ст. 625, ст. ст. 1049, 1054, Цивільного кодексу України, ст. ст. 193, 230 - 232 Господарського кодексу України, ст. ст. 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України,

СУД ВИРІШИВ:

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства „Комерційний інвестиційний банк", м. Ужгород, вул. Гойди, 10 (код ЄДРЮОФОП 19355562) суму 155 419 (Сто п'ятдесят п'ять тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень) грн. 43 коп. заборгованості по договору кредиту за овердрафтом, в тому числі 99 339 (Дев'яносто дев'ять тисяч триста тридцять дев'ять гривень) грн. 72 коп. заборгованості по кредиту, 1 940 (Одна тисяча дев'ятсот сорок гривень) грн. 53 коп. заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 11 095 (Одинадцять тисяч дев'яносто п'ять гривень) грн. 89 коп. пені, 5 543 (П'ять тисяч п'ятсот сорок три гривень) грн. 29 коп. три відсотки річних та 37 500 (Тридцять сім тисяч п'ятсот гривень) грн. штрафу, а також суму 5 124 (П'ять тисяч сто двадцять чотири гривень) грн. 80 коп. на відшкодування витрат по сплаті судового збору.

3. Рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 16.12.2013 року

Суддя Пригара Л.І.

Previous document : 36091613
Next document : 36092213