COURTS, Zakarpattia Oblast — catalog of court decisions and cases

Zakarpattia Oblast
Total 16 items.

Mizhhirskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 99 Shevchenko str., Mezhigorye, 90000

Rakhivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 15 Karpatska str., Rakhiv, 90600

Svaliavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 2 Dukhnovich str., Svaliava, 89300

Tiachivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 120 Nezalezhnosti str., Tyachiv, 90500

Khustskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 18 I.Franko str., Khust, 90400

Transcarpathian Circuit Administrative Court 30 Zagorska str., Uzhhorod, 88017

Transcarpathia Oblast Court of Appeals 7 Dovzhenko str., 88000

Volovetskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 1 Zarechnaya str., Volovets, 89100

Commercial Court of Transcarpathian Oblast 2a Kotsyubynsky str., Uzhgorod, 88000

Vynohradivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 24, Tyulʹpaniv str., Vinogradov 90300

Irshavskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 23 Shevchenko str., Irshava 90100 for the mailing address 40 Shevchenko str., Irshava

Uzhhorodskyi City-Raion Court of Transcarpathian Oblast 53 Zagorskaya str., Uzhgorod 88000]

Velykobereznianskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 22 Shevchenko str., Velikiy Berezny, 89000

Berehivskyi Raion Court of Transcarpathian Oblast 3 Betlen Gabor str., Berehove, 90202

Mukachivskyi City-Raion Court of Transcarpathian Oblast 13 (building number 1) L. Tolstoy str, 8 (building number 2) K. Belyaev str., Mukachevo, 89600