Decree № 35521431, 26.11.2013, Dnipropetrovsk Commercial Court of Appeals

Approval Date
26.11.2013
Case No.
904/7329/13
Document №
35521431
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2013 року Справа № 904/7329/13

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Кощеєва І.М. (доповідач),

суддів: Євстигнеєва О.С., Бахмат Р.М.,

секретар судового засідання: Однорог О.В.

за участю представників сторін:

від позивача : Фоміна К.В., довіреність №1 від 01.10.13, представник;

від позивача: Кислов М.В., паспорт серії №АК 715819 від 22.12.99, представник;

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Комунального підприємства "Міське ринкове господарство" Нікопольської міської ради, на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2013 року у справі

за позовом Приватного підприємства "Ресурс"

( м. Нікополь Дніпропетровська області )

до Комунального підприємства "Міське ринкове господарство"

Нікопольської міської ради

( м. Нікополь Дніпропетровської області )

про стягнення 35 400, 00 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2013 року у справі № 904/7329/13 ( суддя Коваленко О. О. ) позов Приватного підприємства "Ресурс" задоволено частково - стягнуто з комунального підприємства "Міське ринкове господарство" Нікопольської міської ради на користь приватного підприємства "Ресурс" 24 723,00грн. основної заборгованості. В частині стягнення з комунального підприємства "Міське ринкове господарство" Нікопольської міської ради на користь приватного підприємства "Ресурс" 5 828,00 грн. - основної заборгованості, провадження припинено. В решті позову відмовлено.

Приймаючи рішення, господарський суд виходив з обставин доведеності не виконання відповідачем перед позивачем зобов'язань за договорами: від 25.06.2012 року за № 4/12-МО, від 01.07.2012 року за № 5/12-МО та від 12.06.2013 року за № 1/13-МО, укладених між сторонами, щодо повної оплати наданих послуг з охорони приміщень.

Не погодившись з даним рішенням, комунальне підприємство "Міське ринкове господарство" Нікопольської міської ради подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення скасувати, прийняти нове рішення про відмову в позові у повному обсязі.

В обгрунтування своєї апеляційної скарги відповідач посилається на неправильне застосування судом норм матеріального і процесуального права, а також те, що викладені в рішенні висновки суду не відповідають обставинам справи.

Так, на думку відповідача, суд не застосував, хоча повинен був застосувати положення п. 3 ч. 1 ст. 63 ГПК, оскільки позивачем не було наведено в позовній заяві обгрунтованого розрахунку стягуваної ним суми. Відповідач також вважає, що спір було передано позивачем на розгляд суду передчасно, оскільки пунктом 4.2. усіх договорів було передбачено досудову (претензійну) стадію врегулювання господарських спорів між сторонами Договору. Крім того, скаржник зауважує на тому, що позивачем не було доведено факту належного виконання ним договірного зобов'язання з надання підприємству відповідача, як Замовнику, рахунків на оплату наданих послуг до 20 числа поточного місяця, як це було встановлено пунктом 3.1.2. Договору як підставу для здійснення оплати. Скаржник зазначає, що повноваження керівника позивача, повинні бути підтверджені рішенням власника ПП «Ресурс» про призначення директором Кологривого О.О.

Розпорядженням секретаря судової палати № 1227 від 07.11.2013 року, у зв'язку з перебуванням судді Євстигнеєва О. С. - члена постійно діючої колегії суддів, визначеної наказом голови суду № 30 від 19.08.2013 року, у відпустці, та керуючись ст. 4 6 ГПК України, п.п. 3.1.6, 3.1.7 розділу ІІ Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України № 30 від 26.11.2010 року, наказом голови суду № 7 від 17.01.2011 року визначена для розгляду справи колегія суддів у складі: головуючого судді Кощеєва І.М. (доповідач), суддів Бахмат Р.М., Павловського П.П.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 07.11.2013 року у справі № 904/7329/13, апеляційну скаргу прийнято до розгляду. Розгляд справи призначено на 26.11.2013 року.

Розпорядженням секретаря судової палати № 1272 від 25.11.2013 року, у зв'язку з виходом на роботу судді Євстигнеєва О.С. - члена постійної діючої колегії суддів, визначеної наказом № 40 від 21.10.2013 р., справа була передана колегії суддів у складі головуючого судді Кощеєва І.М. ( доповідач ), суддів Євстигнеєва О.С. і Бахмат Р.М.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився. Причини неявки представника відповідача суду не відомі, про час та місце розгляду справи відповідач повідомлений належним чином, про що свідчить поштове повідомлення № 6253223 від 14.11.2013 року з відміткою про вручення ухвали апеляційного суду.

Клопотання про відкладення розгляду справи від відповідача до суду не надходило.

Враховуючи те, що залучені до матеріалів справи докази дозволяють визначитись відносно законності оскаржуваного рішення, судова колегія дійшла до висновку про можливість розгляду апеляційної скарги у відсутності представника відповідача, який не скористався своїм правом з'явитись в судове засідання.

У судовому засіданні була оголошена вступна та резолютивна частини постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Заслухавши суддю-доповідача та пояснення представників позивача, розглянувши та обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню в силу наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, між Приватним підприємством "Ресурс" (Виконавець) та комунальним підприємством "Міське ринкове господарство" Нікопольської міської ради та відповідачем ( Замовник ) було укладено Договори: від 25.06.2012 року за № 4/12-МО, від 01.07.2012 року за № 5/12-МО та від 12.06.2013 року за №1/13-МО, відповідно до п. 1.1. умов яких Виконавець зобов'язався надати послуги з охорони приміщень Замовника ( ринків ), а Замовник - прийняти та оплатити такі послуги, відповідно до умов даних договорів та додаткових угод до них.

Вартість послуг по охороні «Об'єкта» є договірною та складає 2 300 грн. у місяць ( п. 2.1 договору ).

Відповідно до п. 2.2. договору оплата охоронних послуг здійснюється до 25 числа поточного місяця, шляхом перерахування грошових коштів у розмірі зазначеному у п. 2.1. на поточний рахунок Виконавця.

П. 3.1.2. договору передбачає обов'язок Виконавця надавати Замовнику Акт виконаних робіт, рахунок на оплату наданих послуг до 20 числа поточного місяця.

Відповідно до підписаних між сторонами Актів надання послуг обумовлених вищеназваними договорами, починаючи з липня 2012 року по липень 2013 року, Замовник надав Виконавцю послуги з охорони приміщень на загальну суму 54 600 грн., які відповідач прийняв без жодних зауважень та частково оплатив у сумі 19 200 грн., що підтверджується Актом звірки взаєморозрахунків сторін, підписаного повноважними представниками сторін та скріпленого печатками, в якому сторони зазначили, що станом на 01.07.2013 року заборгованість відповідача перед позивачем за умовами вищеназваних договорів становить 35 400 грн.

Акти надання послуг підписані уповноваженими представниками сторін та скріплені печатками підприємств.

Зобов"язання по оплаті вартості отриманих послуг виконані відповідачем частково.

У зв"язку із неповною оплатою наданих послуг, у Замовника перед Виконавцем за умовами вищеназваних договорів станом на 01.07.2013 року виникла заборгованість у сумі 35 400 грн., яку позивач просив суд стягнути з відповідача.

За своєю правовою природою, укладені між сторонами вищеназвані договори, є договорами про надання послуг, передбачені ст. 901 Цивільного кодексу України, згідно умов якої одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 903 Цивільного кодексу України, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Згідно зі ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та умов цього Кодексу або інших актів цивільного законодавства.

Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться ( ст. 193 Господарського кодексу України ).

Відповідно до банківських виписок, відповідачем частково було погашено заборгованість перед позивачем, яка не увійшла до ціни позову. Так, в рахунок оплати наданих послуг за вищеназваними Договорами відповідач перерахував позивачеві 17.09.2013 року - 4 849 грн. ( до звернення з позовом до суду ) та 04.10.2013 року - 5 828 грн. ( після порушення провадження у справі ).

Виходячи з наведеного, господарський суд правильно послався на обставини по неповній оплаті відповідачем отриманих послуг та, у зв"язку з цим, на обов"язок останнього сплатити залишок боргу.

Отже, приймаючи оскаржуване рішення господарський суд обґрунтовано дійшов висновку, що факт несплати відповідачем позивачеві наданих послуг у загальній сумі 35 400 грн. станом на день прийняття рішення підтверджується у сумі 24 723 грн., та задовольнив позовні вимоги частково у сумі 24 723 грн., а в частині стягнення з відповідача на користь позивача 5 828 грн. провадження припинив, в решті позову відмовив.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що рішення прийнято місцевим господарським судом за повністю дослідженими обставинами справи з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, а тому відсутні підстави для його скасування.

Доводи скаржника колегією суддів не прийняті до уваги, оскільки повноваження керівника позивача підтверджені протоколом № 3 загальних зборів учасників ПП «Ресурс» від 01.10.2012 р., розрахунок стягуваної суми наданий позивачем на вимогу господарського суду, а наявність у договорах п. 4.2. не є перешкодою для звернення позивача до суду за захистом свого порушеного права. Крім того, не отримання Замовником у Виконавця рахунків на оплату наданих послуг не свідчить про неналежне

виконання останнім договірних зобов'язань встановлених договорами і не є підставою не виконувати свої зобов'язання по оплаті отриманих послуг.

Керуючись ст. ст. 101-103, 105 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Комунального підприємства "Міське ринкове господарство" Нікопольської міської ради залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2013 р. у справі № 904/7329/13 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Постанова складена у повному обсязі 27.11.2013 року

Головуючий суддя І.М. Кощеєв

Суддя О.С. Євстигнеєв

Суддя Р.М. Бахмат

Previous document : 35517504
Next document : 35521531