№ 32507428, 11.07.2013, Kyiv Administrative Court of Appeals

Approval Date
11.07.2013
Case No.
826/4014/13-а
Document №
32507428
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа: № 826/4014/13-а Головуючий у 1-й інстанції: Іщук І.О.

Суддя-доповідач: Желтобрюх І.Л.

ПОСТАНОВА

Іменем України

11 липня 2013 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі:

головуючої-судді: Желтобрюх І.Л.,

суддів: Горяйнова А.М.,

Шостака О.О.,

при секретарі: Оліщук А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкор» на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 травня 2013 року у справі за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкор» до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі міста Києва Державної податкової служби про визнання нечинним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Анкор» звернулось до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі міста Києва Державної податкової служби та просило визнати недійсним, нечинним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 11.03.2013 р. № 0003232230.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 травня 2013 року в задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просив постанову суду першої інстанції скасувати як таку, що ухвалена з порушенням норм матеріального та процесуального права та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити в повному обсязі. В обґрунтування вимог апеляційної скарги посилається на те, що висновки податкового органу, викладені в Акті перевірки - є безпідставними, оскільки згідно первинних документів та даних бухгалтерського обліку підприємства, фінансово-господарська діяльність відбувалась на законних підставах. І тому виключення вищевказаної суми зі складу податкового кредиту та відповідно визначення суми податкового зобов'язання з ПДВ - є незаконним.

Заслухавши суддю-доповідача, учасників процесу, які з'явилися у судове засідання, вивчивши матеріали справи, дослідивши й проаналізувавши доводи апеляційної скарги і докази на їх підтвердження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено судом першої інстанції, Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі міста Києва ДПС проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Анкор» щодо документального підтвердження господарських відносин із платником податків ТОВ «ТВС «Енергостандарт», їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.01.2011 р. по 31.03.2011 р., з ТОВ «Логістична лінія», їх реальності та повноти відображення в обліку за період з 01.07.2011 р. по 30.09.2011 р.

Перевіркою встановлено порушення ТОВ «Анкор» пп.14.1.181 п. 14.1 ст.14, п.198.2 ст.198, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст.200 Податкового кодексу України внаслідок чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 230 263,92 грн., у тому числі по періодам: за березень 2011 р. на суму 100 081,88 грн.; за серпень 2011 р. на суму 58 022,11 грн.; за вересень 2011 р. на суму 72 159,93 грн.

За наслідками перевірки державною податковою інспекцією у Шевченківському районі міста Києва ДПС складено акт від 20.02.2013 р. № 508/22-30/24720940 та прийнято податкове повідомлення-рішення від 11.03.2013 р. № 0003232230, яким позивачеві визначено грошове зобов'язання із податку на додану вартість у сумі 262 810,43 грн., у тому числі: 230 263,92 грн. - основний платіж, 32 546,51 грн. - штрафні (фінансові) санкції.

Відмовляючи в задоволенні адміністративного позову, суд першої інстанції виходив з того, що при розгляді питання правомірності формування витрат судом не встановлено факту використання в межах господарської діяльності позивача товарів, поставлених ТОВ «ТВС «Енергостандарт» та ТОВ «Логістична лінія», реальності здійснення таких господарських операцій, що виключає можливість формування податкового кредиту з податку на додану вартість за вказаними операціями. Разом з тим зазначає, що наявність у покупця належно оформлених документів, необхідних для віднесення певних сум до податкового кредиту, зокрема, виданих продавцями податкових накладних, не є безумовною підставою формування податкового кредиту, у разі не доведення реальності здійснених господарських операцій та факту використання придбаних товарів/послуг в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Надаючи правову оцінку встановленим обставинам справи та висновкам суду першої інстанції, колегія суддів виходить з такого:

Відповідно до пп. 14.1.181 п.14.1ст.14 Податкового кодексу України, податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

Відповідно до п.198.1 ст.198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Відповідно до п.198.6. ст. 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог .

Відповідно до п. 201.10. ст. 201 ПК України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту.

Для підтвердження включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість сплачених позивачем у складі ціни за придбану продукцію та виконані роботи, необхідні первинні документи, оформлені відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні".

Статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Дія контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Реальність господарських операцій позивача з ТОВ «ТВС «Енергостандарт» та з ТОВ «Логістична лінія» та виконання сторонами умов договору підтверджується наявною в матеріалах справи первинною документацією, зокрема: податковими накладними, видатковими накладними та рахунками - фактурами. Вищевказані документи не мають дефектів форми, змісту або походження, котрі в силу ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку спричиняють втрату первинними документами юридичної сили і доказовості.

Як вбачається з матеріалів справи, додатковою підставою для прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень також стала Постанова про призначення документальної перевірки ТОВ «ТВС «Енергостандарт», старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Свистуна В.М., в якій зазначалось, що в провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області перебуває кримінальна справа № 2511000047 по обвинуваченню ОСОБА_5 та ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Водночас, за приписами ч.4 ст.72 КАС України преюдиційним, тобто обов'язковим для урахування є лише такий, що набрав законної сили вирок у кримінальній справі.

Проте, доказів постановлення вироку у кримінальній справі суду надано не було. Обставини, що викладені у наведеній постанові слідчого, не надано правової оцінки судом, -що позбавляє колегію суддів можливості посилатися на них, як на належний та допустимий доказ.

На спростування вищенаведеного, представником позивача надано суду постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.09.2012 р. по справі №2а-5492/12/2670 за позовом ТОВ «ТВС «Енергостандарт» до Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва ДПС, якою позов задоволено, дії Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва ДПС визнано протиправними та заборонено Державній податковій інспекції у Печерському районі міста Києва використовувати акт про неможливість проведення зустрічної звірки .

Враховуючи наведене в сукупності та виходячи із встановлених судом обставин, оцінивши надані сторонами докази в контексті наведених вище вимог законодавства, колегія суддів дійшла висновку, що відповідачем не доведено обґрунтованості оскаржуваних податкових повідомлень-рішень. В свою чергу, судом не встановлено порушень податкового законодавства з боку позивача під час формування податкового кредиту за оскаржуваний період.

Таким чином, висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи, оскаржуване рішення ухвалено з порушенням норм матеріального права, а тому, у відповідності до ст.202 КАС України, - підлягає скасуванню з ухваленням нового судового рішення про задоволення позовних вимог.

Керуючись ст.ст.160, 167, 195, 198, 202, 205, 207, 212, 254 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкор» задовольнити частково.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 травня 2013 року скасувати.

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Анкор» до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі міста Києва Державної податкової служби про визнання нечинним та скасування податкового повідомлення-рішення задовольнити частково.

Податкове повідомлення-рішення від 11.03.2013 р. № 0003232230 скасувати.

В решті позовних вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена протягом двадцяти днів з дня складення в повному обсязі шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого адміністративного суду України.

Головуюча:

Судді:

Повний текст постанови виготовлено 16 липня 2013 року.

Головуючий суддя Желтобрюх І.Л.

Судді: Горяйнов А.М.

Шостак О.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 32507428 ?

Документ № 32507428 це

Яка дата ухвалення судового документу № 32507428 ?

Дата ухвалення - 11.07.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 32507428 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 32507428 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 32507428, Kyiv Administrative Court of Appeals

The court decision No. 32507428, Kyiv Administrative Court of Appeals was adopted on 11.07.2013. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 32507428 refers to case No. 826/4014/13-а

This decision relates to case No. 826/4014/13-а. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 32505539
Next document : 32508532