Decree № 30802827, 08.04.2013, Lviv Circuit Administrative Court

Approval Date
08.04.2013
Case No.
813/1602/13-а
Document №
30802827
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2013 року справа № 813/1602/13-а

м. Львів, вул. Чоловського, буд. 2

зал судових засідань № 6

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Гулика А.Г.,

розглянувши у порядку письмового провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова Львівської області Державної податкової служби до Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма Укргідромашсервіс» про накладення арешту на кошти відповідача, що знаходяться в установах банків,-

встановив:

Державна податкова інспекція у Залізничному районі м.Львова Львівської області Державної податкової служби звернулася до суду з позовом до Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма Укргідромашсервіс», в якому просить суд накласти арешт на кошти відповідача, що знаходяться в установах банків.

Позовні вимоги мотивовані тим, що у відповідача наявний податковий борг по сплаті податку на прибуток, податку на додану вартість та пені за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання. Сума вказаного податкового боргу перед бюджетом становить 35284 грн. 46 коп. Станом на день звернення до суду відповідачем заборгованість не погашена. Майно, яке може бути передано в податкову заставу відсутнє. Вказані обставини, на думку позивача є підставою для накладення арешту на кошти та інші цінності платника податків, що знаходяться у банках.

Відповідач заперечення на позовну заяву або заяву про визнання позову не подав.

Позивач явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце його проведення. Проте подав до суду клопотання про розгляд справи без участі його уповноваженого представника. Додатково зазначив, що позовні вимоги підтримує та просить задовольнити позов в повному обсязі.

Відповідач явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце його проведення. Клопотань про розгляд справи без участі уповноваженого представника до суду не подав.

Враховуючи відсутність перешкод для розгляду справи в судовому засіданні без участі сторін, суд вважає за можливе розглянути справу відповідно до ч. 6 ст. 128 КАС України в порядку письмового провадження на основі наявних в матеріалах справи доказах.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позов слід задовольнити повністю, з наступних підстав.

Відповідач - Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма Укргідромашсервіс» (код ЄДРПОУ - 30583237), що знаходиться за адресою: 79003, м.Львів, вул.Яворницького, 3а/36, зареєстроване як юридична особа 14.10.1999 року, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, виданим Департаментом економічної політики та ресурсів Львівської міської ради. Відповідач взятий на податковий облік з 02.11.1999 року за № 30583237, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків від 24.01.2013 року №1890/10/18-2017. Перебуває на обліку у ДПІ у Залізничному районі м.Львова Львівської області ДПС.

Судом встановлено, що відповідач має податковий борг на загальну суму 35284 грн. 46 коп., в т.ч. зі сплати податку на прибуток в розмірі 2378 грн., зі сплати податку на додану вартість в розмірі 32881 грн. 15 грн., зі сплати пені за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання в розмірі 25 грн. 26 коп., що підтверджується довідкою позивача «Про заборгованість по платежах до бюджету» від 29.01.2013 р. №1858/10/20-30.

На виконання ст. 59 Податкового кодексу України позивач направив на адресу відповідача податкову вимогу від 02.09.2011 року №1036. Проте, вказана вимога залишена без виконання, податковий борг відповідачем не погашено.

Таким чином, суд дійшов висновку, що сума податкового боргу відповідача є узгодженою та становить 35284 грн. 46 коп.

Згідно з пп. 20.1.17 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Суд при вирішенні питання щодо наявності умов для накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться у банку, встановив наступне.

Як вбачається з відповіді Територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області від 29.12.2011 р. №2-02-02/3388 на інформаційний запит позивача від 06.12.2011 р. №40747/10/24-030 Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма Укргідромашсервіс» не має зареєстрованих транспортних засобів. Згідно з відповіддю відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи ДАІ з обслуговування м.Львів та Пустомитівського району від 28.01.2013 р. №215 зп. на інформаційний запит позивача від 11.01.2013 р. №391/10/19-0030 за Приватним підприємством «Виробничо-комерційна фірма Укргідромашсервіс» транспортні засоби у базі даних ДАІ « 2000» не зареєстровано.

Наказом ДПІ у Залізничному районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби від 10.01.2013 р. №6 «Про призначення та звільнення податкового керуючого» головного державного податкового ревізора-інспектора Богоніс С.М. призначено податковим керуючим Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма Укргідромашсервіс». При виході податкового керуючого для опису майна у податкову заставу за місцезнаходженням відповідача встановлено, що Приватне підприємство «Виробничо-комерційна фірма Укргідромашсервіс» не знаходиться за своєю юридичною (фактичною) адресою, що посвідчується Актом обстеження юридичної (фактичної) адреси платника податків від 15.04.2013 р.

Таким чином, суд дійшов висновку, що у ПП «ВКФ Укргідромашсервіс» відсутнє майно, яке може бути джерелом погашення податкового боргу.

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-ІІІ, арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

З урахуванням наведених норм законодавства і встановлених обставин справи, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими, а тому позов ДПІ у Залізничному районі м.Львова Львівської області ДПС про накладення арешту на кошти відповідача, що знаходяться в установах банків, підлягає задоволенню.

Стаття 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Положення ст. 9 КАС України передбачає, що суди при вирішенні справи керуються принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Таким чином, виходячи із заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 94 КАС України судові витрати стягненню зі сторін не підлягають.

Керуючись ст.ст. 7-14, 69-71, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Накласти арешт на кошти Приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма Укргідромашсервіс», що знаходяться в установах банків на суму податкового боргу в розмірі 35284 грн. 46 коп.

3. Судові витрати стягненню зі сторін не підлягають.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом ч. 3 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови складений та підписаний 12 квітня 2013 року.

Суддя А.Г. Гулик

Часті запитання

Який тип судового документу № 30802827 ?

Документ № 30802827 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 30802827 ?

Дата ухвалення - 08.04.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30802827 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 30802827 ?

В Lviv Circuit Administrative Court
Previous document : 30800478
Next document : 30805404