Decree № 30800478, 16.04.2013, Lviv Circuit Administrative Court

Approval Date
16.04.2013
Case No.
813/1205/13-а
Document №
30800478
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2013 року № 813/1205/13-а

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

Головуючого - судді Мричко Н.І.

за участю секретаря судового засідання Щура В.Р.

представника позивача Карпина Я.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова Львівської області Державної податкової служби до Приватного підприємства «Ікарій» про арешт коштів на рахунках платника податків, -

встановив :

Державна податкова інспекція у Залізничному районі м.Львова Львівської області Державної податкової служби (надалі - ДПІ у Залізничному районі м.Львова Львівської області ДПС) звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Приватного підприємства «Ікарій» (надалі - ПП «Ікарій»), в якому просить накласти арешт на кошти відповідача в межах суми 4 250,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що станом на 11.01.2013 р. у відповідача існує заборгованість перед бюджетом за платежем «податок на прибуток в суму 4 250,00 грн. Враховуючи те, що відповідачем тривалий час не вживаються заходи щодо погашення заборгованості самостійно, а також відсутнє майна, що може бути джерелом погашення такого боргу, просить позов задовольнити повністю.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав повністю, пояснення надав аналогічні до викладеного у позовній заяві. Просить позов задовольнити повністю.

Відповідач в судове засідання явки уповноваженого представника не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце його проведення, проте, поштовий конверт повернено до суду з відміткою органу зв'язку «за закінченням терміну зберігання». Як вбачається із копії Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП «Ікарій» 10.07.1997 р. зареєстроване Реєстраційною Палатою Департаменту економічної політики та ресурсів Львівського міськвиконкому як юридична особа за адресою: м.Львів, вул.Любінська. 152/42. З урахуванням ст.18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» відомості, внесені до Єдиного державного реєстру (в т.ч. про місцезнаходження юридичної особи), вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. З огляду на норму ч.11 ст. 35 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно якої, у разі повернення поштового відправлення з незалежних від суду причин вважається, що така повістка вручена належним чином. У встановлений строк заперечень чи пояснень відповідача щодо даного адміністративного позову до суду не надходило.

Заслухавши пояснення представника позивача, перевіривши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з огляду на наступне.

ПП «Ікарій» 11.07.1997 року зареєстроване Реєстраційною Палатою Департаменту економічної політики та ресурсів Львівського міськвиконкому як юридична особа, що підтверджується копією Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, ідентифікаційний номер - 23954802.

Відповідач - ПП «Ікарій» 14.07.1997 року узятий на облік в ДПІ у Залізничному районі м.Львова Львівської області ДПС, як платник податків за № 23954802, що підтверджується довідкою від 15.01.2013 року № 607/10/18-2017 про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).

Як вбачається з матеріалів справи у ПП «Ікарій» станом на 11.01.2013 року обліковується заборгованість перед бюджетом та державними цільовими фондами в сумі 4 250,00 грн. по платежу «податок на прибуток», яка нарахована згідно податкових повідомлень-рішень: № 0007291502 від 30.08.2011 р. по терміну 09.09.2011 р. в сумі 1 020,00 грн.; № 0016391501 від 30.11.2011 р. по терміну 10.12.2011 р. в сумі 1 020,00 грн.; № 0004671501 від 09.04.2012 р. по терміну 22.05.2012 р. в сумі 1 020,00 грн.; № 0012811501 від 11.07.2012 р. по терміну 15.09.2012 р. в сумі 170,00 грн. та № 0020561501 від 19.10.2012 р. по терміну 10.12.2012 р. в сумі 1 020,00 грн.

16.06.2011 року ДПІ у Залізничному районі м.Львова Львівської області ДПС виставлено ПП «Ікарій» податкову вимогу № 799 на суму 170,00 грн.

При вирішенні справи по суті суд виходить з наступного.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Згідно з пп. 95.1-95.3 ст. 95 Податкового кодексу України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до підп. 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Згідно з постановою Львівського окружного адміністративного суду від 07.09.2011 року (справа № 2а-9786/11/1370 за позовом Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова до Приватного підприємства «Ікарій» про стягнення коштів за податковим боргом в сумі 170,00 грн.) стягнено з ПП «Ікарій» на користь бюджету кошти в розмірі 170,00 грн.

У відповідності до п.п.20.1.17 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Положеннями п.94.1 ст.94 Податкового кодексу України, адміністративний арешт майна платника податків (далі - арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Відповідно до п.94.3, п.94.4, п.94.5 ст.94 Податкового кодексу України арешт майна полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дії, зазначені у пункті 94.5 цієї статті. Арешт може бути накладено органом державної податкової служби на будь-яке майно платника податків, крім майна, на яке не може бути звернено стягнення відповідно до закону, та коштів на рахунку платника податків. Арешт майна може бути повним або умовним.

Згідно п.94.6 ст.94 Кодексу, керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин, визначених у пункті 94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків.

Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.

Відповідно до п.7.3 Порядку застосування адміністративного арешту майна платників податків, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011р. №1398, для застосування арешту коштів на рахунку платника податків орган державної податкової служби подає до суду позовну заяву у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, у день прийняття рішення про застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Наведені вище норми законодавства, якими регулюється підстави і порядок накладення арешту на кошти платника податків, що знаходяться у банку, визначають обов'язкові обставини, з якими законодавець пов'язує виникнення права податкового органу на звернення до суду із даними вимогами.

Так, на виконання покладених на нього функцій з огляду на положення п.п.20.1.17 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України податковий орган уповноважений на звернення до суду із вимогою про накладення арешту на кошти платника податків, що знаходяться у банку за умови наявності у платника податків податкового боргу, узгодженого у встановленому законодавством порядку та відсутності у останнього майна, за рахунок якого такий борг може бути погашений та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Однією з підстав для припинення адміністративного арешту майна платника податків є погашенням податкового боргу платника податків (п.п.94.19.2 п.94.19 ст.94 ПК України).

При цьому арешту коштів та інших цінностей такого платника податків, що знаходяться в банку, передує ряд заходів, визначених Главою 9 Податкового кодексу України, які слід вжити податковому органу з метою забезпечення виконання платником податків свої зобов'язань, в тому числі встановлення майна та інших цінностей такого платника податків, що можуть стати джерелами погашення податкових зобов'язань платника податків, передача такого майна у податкову заставу та накладення адміністративного арешту на майно.

Згідно довідки ДПІ у Залізничному районі Львівської області ДПС від 14.01.2013 р. № 450/9/20-3020/21 вбачається, що сума податкового боргу ПП «Ікарій» за платежем податок на прибуток станом на 11.01.2013 р. становить 4 250,00 грн.

На підтвердження факту відсутності у ПП «Ікарій» майна, за рахунок якого може бути погашений податковий борг, представник позивача надав суду: лист першого заступником начальника управління Держкомзему у Львівській області № 01-16/3-89 від 05.01.2012 р. щодо відсутності у відповідача на території області земельних ділянок у власності та користуванні; лист управління Державтоінспекції ВРЕР ДАІ з обслуговування м.Львова та Пустомитівського району № 12073-зп від 13.12.2011 р. зі змісту якого, вбачається, що згідно бази комп'ютерного обліку Львівського ВРЕР ДАІ, станом на 13.12.2011 р. за відповідачем не зареєстровані транспортні засоби.

Крім того, 15.04.2013 року державними податковими ревізорами-інспекторами було проведено обстеження юридичної (фактичної) адреси платника податків ПП «Ікарій» (адреса: м.Львів, вул. Любінська, 152/42). Вихід здійснено з метою опису майна у податкову заставу. При виході на місце за вищезазначеною адресою встановлено, що ПП «Ікарійц» за вказаною адресою не знаходиться, ознак фінансово-господарської діяльності не виявлено; керівні органи відсутні, про що складено Акт обстеження юридичної (фактичної) адреси платника від 15.04.2013 р.

Отже, судом встановлено, що у ПП «Ікарій» станом на дату розгляду справи у суді наявна заборгованість перед бюджетом на загальну суму 4 250,00 грн., у відповідача відсутнє майно, яке не може бути джерелом погашення податкового боргу, за таких обставин, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність позовних вимог і вважає, що позов підлягає до задоволення в повному обсязі.

За таких обставин, суд вважає, що позовні вимоги підставні, обґрунтовані, а відтак, підлягають до задоволення у повному обсязі.

Розподіл судових витрат згідно ст. 94 КАС України не застосовується, оскільки позивач звільнений від сплати судового збору.

Керуючись ст.ст. 4, 7-11, 14, 69-71, 72, 86, 87, 94, 159, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

адміністративний позов задовольнити повністю.

Накласти арешт на кошти Приватного підприємства «Ікарій», що знаходяться у банку в межах суми 4 250 (чотири тисячі двісті п'ятдесят) грн. 00 коп.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі у відповідності до ч. 3 ст. 160 цього Кодексу, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішення за наслідками апеляційного провадження.

Повний текст постанови виготовлено 20 квітня 2013 року.

Суддя (підпис) Мричко Н.І.

З оригіналом згідно. Постанова не набрала законної сили

Суддя Мричко Н.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 30800478 ?

Документ № 30800478 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 30800478 ?

Дата ухвалення - 16.04.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30800478 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 30800478 ?

В Lviv Circuit Administrative Court
Previous document : 30800477
Next document : 30802827