Decree № 28043629, 13.12.2012, Vinnytsia Circuit Administrative Court

Approval Date
13.12.2012
Case No.
2а/0270/5359/12
Document №
28043629
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2012 р. Справа № 2а/0270/5359/12

м. Вінниця

Вінницький окружний адміністративний суд в складі головуючого судді Загороднюка Андрія Григоровича, розглянувши в порядку скороченого провадження матеріали справи

за позовом: управління Пенсійного фонду України в м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі Вінницької області

до: суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1

про: стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ :

до Вінницького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов управління Пенсійного фонду України в м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі Вінницької області до суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Позовні вимоги вмотивовані тим, що в порушення вимог Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", за відповідачем рахується заборгованість по сплаті єдиного соціального внесків в сумі 1 373, 70 грн.

Суд, розглянувши матеріали позовної заяви та встановивши, що відповідно до положень ст. 183-2 КАС України у даній адміністративній справі застосовується скорочене провадження, ухвалою від 23.11.2012 року відкрив скорочене провадження у справі та запропонував відповідачу в 10-денний термін з дня одержання даної ухвали через відділ прийому суду або через відділення поштового зв`язку подати письмові заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову.

Відповідач у строк, передбачений частиною третьою статті 183-2 КАС України, заперечень суду не направив. Ухвала про відкриття скороченого провадження у адміністративній справі від 23.11.2012 року направлялась йому за адресою, вказаною позивачем.

Невручений конверт з судовою кореспонденцією повернувся до суду з відміткою поштового відділення зв'язку: "за зазначеною адресою не проживає".

Відповідно до ч. 11 ст. 35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Згідно ч. 3 ст. 183-2 КАС України, якщо справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача, то заперечення проти позову чи заява про визнання позову мають бути подані безпосередньо до канцелярії суду.

Пунктом 2 ч. 5 ст. 183-2 КАС України визначено, що дана адміністративна справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

Суд, оцінивши подані докази, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що позов необхідно задовольнити в повному обсязі, виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що відповідач зареєстрований в управлінні Пенсійного фонду України в м. Могилеві-Подільському та Могилів-Подільському районі Вінницької області як платник єдиного соціального внеску.

Станом на 01.02.2012 року за СПД ОСОБА_1 утворилася заборгованість перед позивачем по сплаті єдиного внеску, нарахованого за період травня - грудня 2011р., а також фінансових санкцій та пені, у сумі 4236, 60 грн., яка підлягала примусовому стягненню згідно постанов Вінницького окружного адміністративного суду від 17.01.2012 року №2а/0270/5576/11 та від 23.03.2012 року № 2а/0270/971/12.

Протягом лютого 2012 р. - вересня 2012р. боржник провів сплату даної заборгованості на сум 4236,60 грн., а саме: 08.02.2012р. - 792,08грн, 22.06.2012р., - 2100,00 грн., 14.08.2012р. - 627,75 грн 24.09.2012р.-716,77 грн.

Відповідно ч. 1 ст. 1 Закону № 2464 недоїмкою вважається сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена територіальними органами Пенсійного фонду у випадках, передбачених цим Законом.

Згідно ч. З ст. 25 Закону № 2464 суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені ті застосуванням штрафів.

Відповідно до ч. 10 ст. 25 Закону № 2464, на суму недоїмки нараховується пеня в розрахунку 0, 1 % суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пен починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесенні відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно - ч. 13 ст. 25 Закот № 2464.

Пункт 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 передбачає застосування до платника єдиного внеску штрафних санкцій за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасні перерахування) єдиного внеску - накладення штрафу у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.

Згідно ч. 14 - 15 ст. 25 Закону № 2464 про нарахування пенсі та застосування штрафів передбачених цим законом, посадова особа територіального органу Пенсійного фонду приймає рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилається платнику єдиного внеску. Суми штрафів та пені, передбачених цим Законом, підлягають сплаті платником єдиного внеску протягом десяті робочих днів після надходження відповідного рішення. При цьому платник у зазначений строк має право оскаржити таке рішення до органу Пенсійного фонду вищого рівна або до суду з обов'язковий письмовим повідомленням про це територіального органу Пенсійного фонду, яким прийнято це рішення.

Оскільки СПД ОСОБА_1 не виконував вимоги ч. 8 ст.9 Закону №2464 щодо строків сплати (перерахування) єдиного соціального внеску за період червня - грудня 2011р., відповідно до даного платника були винесені рішення про застосування штрафних санкцій та нарахування пені з несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальну суму 1373,70грн.:

- рішення № 235 від 01.03.2012р. на суму 251,82грн., в тому числі штраф - 79,21грн., пеня 172,61грн. (за несвоєчасну сплату єдиного внеску за травень 2011р. та частково червень 2011р. провів сплату 08.02.2012р.) Дане рішення направлене боржнику рекомендованим листом повідомленням, відмітка про отримання листа відсутня (відмітка центру поштового зв'язку від 09.03.2012р.), однак, відповідно до абзацу 2 п. 7.7 Інструкції про нарахування і сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою Пенсійного фонду України №21-5 від 27.09.2010р., зареєстрованої в Мін'юсті України 27.10.2010р. за № 994/18289 (далі Інструкції №21-5), рішення про застосування фінансових санкцій надсилається у такому ж порядку, що встановлений для надсилання вимог (а саме: відповідно до абзаців 7,8 п. 6.4. Інструкції № 21- вимога вважається надісланою (врученою) фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останньої відомого її місця перебування (проживання) з повідомленням про вручення за порядком оформлень зазначених поштових відправлень, установленим Кабінетом Міністрів України. Якщо платник на деньнадсилання йому органом Пенсійного фонду вимоги не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), вимога вважається належним чином врученою навіть у разі повернення як такої, що не знайшла адресата). Протягом десятиденного терміну рішення не оскаржувалось, тому є узгодженим та набрало чинності 23.03.2012р.

- рішення № 560 від 07.07.2012р. на суму 722,44 грн., в тому числі штраф - 185,34 грн., пеня 537,10 грн. (за несвоєчасну сплату єдиного внеску, нарахованого частково за червень 2011р., липень - жовтень 2011р. - провів сплату 22.06.2012р.). Дане рішення направлене боржнику рекомендованим листом з повідомленням, відмітка про отримання листа відсутня (відмітка центру поштового зв'язку від 12.07.2012р.), однак відповідно до абзацу 2 п. 7.7 Інструкції №21-5, рішення про застосування фінансових санкцій надсилається у такому ж порядку, що встановлений для надсилання вимог. Протягом десятиденного терміну рішення не оскаржене, тому є узгодженим та набрало чинності 03.08.2012р.

- рішення № 889 від 25.09.2012р. на суму 224,40грн., в тому числі штраф - 62,53грн., пеня -161,87грн. (за несвоєчасну сплату єдиного внеску за частково жовтень 2011р. та частково листопад 2011р. - повів сплату 14.08.2012р.) Дане рішення вручене боржнику під розпис 25.09.2012р., протягом десятиденного терміну не оскаржене, тому є узгодженим та набрало чинності 09.10.2012р.

- рішення № 948 від 22.10.2012р. на суму 175.04грн.. в тому числі штраф - 47,76грн., пеня -127,28грн. (за несвоєчасну сплату єдиного внеску за листопад 2011р. та грудень 2011р. - повів сплату 24.09:2012р.) Дане рішення вручене боржнику під розпис 22.10.2012р., протягом десятиденного терміну не оскаржене, тому є узгодженим та набрало чинності 05.11.2012р.

Таким чином, станом на 20.11.2012 року ОСОБА_1 має заборгованість по сплаті фінансових санкцій та пені, нарахованих за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску, нарахованого ще протягом 2011р., на загальну суму 1373, 70 грн., в тому числі фінансові санкції -374,84 грн. та пеня - 998,86 грн., що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до статей 11, 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно зі статтею 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

На підставі вищевказаного, судом встановлена правомірність заявлених вимог позивача, сума заборгованості підтверджується матеріалами справи, а тому даний адміністративний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір), відповідно до частини 4 статті 94 КАС України, стягненню з відповідача не підлягають.

Крім того, відповідно до ч.1 ст.256 КАС України, дана постанова підлягає негайному виконанню.

Керуючись ст.ст. 86, 94, 158, 162, 183-2, 256 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 (24000, АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, р/р НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», м. Вінниця, МФО 302689) заборгованість по сплаті фінансових санкцій та пені, нарахованих за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на загальну суму 1373, 70грн. (одна тисяча триста сімдесят три гривні сімдесят копійок) на рахунки управління Пенсійного фонду України в м. Могилеві-Подільському та Могилів - Подільському району Вінницької області (24000, м. Могилів-Подільський, вул. 3-тя Гвардійська, 19, код ЄДРПОУ 37865377, р/р 37197005000241 в ГУ ДКУ у Вінницькій області, м. Вінниця, МФО 802015).

Постанова підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст.ст. 183-2, 186 КАС України постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова набирає законної сили в порядку ст. 254 КАС України

Суддя Загороднюк Андрій Григорович

Previous document : 28043617
Next document : 28043630