Decree № 22275983, 22.02.2012, Donetsk Administrative Court of Appeals

Approval Date
22.02.2012
Case No.
2а-7812/11/1270
Document №
22275983
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Головуючий у 1 інстанції - Солоніченко О.В.

Суддя-доповідач - Гаврищук Т.Г.

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2012 року справа №2а-7812/11/1270

приміщення суду за адресою: 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 26

Колегія суддів Донецького апеляційного адміністративного суду у складі:

головуючого судді: Гаврищук Т.Г.

суддів: Білак С.В.

Сухарька М.Г.

при секретарі судового засідання Костроміної Г.С.

за участю представників:

від позивача: Гасанова Заура Відаді-Огли,

від відповідача: не зявився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Алчевської обєднаної державної податкової інспекції в Луганській області на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 21 грудня 2011р. по справі № 2а-7812/11/1270 (головуючий І інстанції Солоніченко О.В.) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» до Алчевської обєднаної державної податкової інспекції в Луганській області про визнання дій протиправними,-

ВСТАНОВИЛА:

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 21 грудня 2011р. по справі № 2а-7812/11/1270 задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» до Алчевської обєднаної державної податкової інспекції в Луганській області, внаслідок чого визнано протиправними дії щодо проведення 28-29 березня 2011р. документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» з питань правомірності формування податкового кредиту та податкового зобвязання з податку на додану вартість за січень 2011р., за результатами якої складено акт №513/231/33077651 від 29.03.2011р.

В апеляційній скарзі та під час апеляційного розгляду Алчевська обєднана державна податкова інспекція в Луганській області просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні позову.

Позивач у письмових запереченнях та під час апеляційного розгляду справи проти доводів апеляційної скарги заперечував, вважає, що постанова суду є законною та обґрунтованою, ухвалена судом відповідно до норм матеріального та процесуального права на підставі повного і всебічного зясування обставин в адміністративній справі.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення позивача, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи апеляційної скарги, заперечення на скаргу, встановила наступне.

Судом першої інстанції та під час апеляційного провадження встановлено, що відповідачем у період з 28.03.2011 по 29.03.2011 проведено документальну позапланову невиїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» з питань правомірності нарахування податкових зобовязань та податкового кредиту по податковій декларації з податку на додану вартість за січень 2010 року, за результатами якої складено акт від 29.03.2011 № 513/231/33077651.

Зазначену перевірку проведено на підставі наказу Алчевської обєднаної державної податкової інспекції в Луганській області № 229 від 28.03.2011р..

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 08.08.2011 у справі №2а-5871/11/1270, яка набрала чинності відповідно до ухвали Донецького апеляційного адміністративного суду від 03.11.2011, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» до Алчевської обєднаної державної податкової інспекції у Луганській області задоволено частково, внаслідок чого визнано протиправним наказ Алчевської обєднаної державної податкової інспекції в Луганській області №229 від 28.03.2011 року «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Енергогазкомлект» з питань правомірності формування податкового кредиту та податкових зобовязань з податку на додану вартість за січень 2011 року». .

Статтею 2 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” встановлено, що завданням органів державної податкової служби є, у тому числі, здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Згідно п.п.20.1.4 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 79.2 п.79 ст.79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

З матеріалів справи вбачається, що наказ на проведення перевірки №229 від 28.03.2011 року та відповідне повідомлення №10244\231 про проведення перевірки були направлені позивачеві рекомендованою поштою 28.03.2011р. На дату проведення перевірки наказ №229 від 28.03.2011 року був чинним.

У п.86.1 ст.86 Податкового кодексу України встановлено, що результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Порядок оформлення результатів перевірок платників податків органами ДПС врегульовано Порядком оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства затвердженим Наказом Державної податкової адміністрації України 22.12.2010р. № 984, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 34/18772.

Відповідно до абзацу 1 пункту 3 розділу 1 цього Порядку акт це - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

За приписами п.86.7 ст.86 цього Кодексу у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Отже, акт перевірки, це лише службовий документ, компетентна обґрунтована думка (позиція) ревізора щодо результатів перевірки, яка викладена ним для використання уповноваженою службовою особою при прийнятті конкретного управлінського рішення.

Дії податкового органу зі складання акту перевірки є способом реалізації наданих суб'єкту владних повноважень компетенції. Самі по собі дії зі складання акту не тягнуть для особи будь-яких правових наслідків.

Згідно з пунктом 1 частини першої ст. 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

За змістом цієї норми предмет оскарження повинен мати юридичне значення, тобто впливати на коло прав, свобод, законних інтересів чи обов'язків, встановлені законом умови їх реалізації.

Закріплення частиною 2 ст. 2 КАС України положення про можливість оскарження до адміністративних судів будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, на думку колегії суддів, не означає спростування висновку про юридичне значення рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень як предмета судового оскарження, так само як не означає і нівелювання способу захисту порушеного права, свобод чи законних інтересів.

Колегія суддів вважає, що дії по проведенню перевірки є лише засобом фіксування порушення та документування дій контролюючого органу та не є актом індивідуальної дії у розумінні частини першої статті 17 КАС, а тому не можуть бути предметом оскарження в суді. Предметом оскарження в адміністративному суді є юридичні наслідки (застосовані наслідки), що безпосередньо випливають з результатів перевірки.

В матеріалах справи не має жодного доказу на підтвердження застосованих до позивача наслідків у звязку із проведенням відповідачем перевірки, за результатами якої складено акт від 29.03.2011р. № 513/231/33077651. За таких обставин, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції безпідставно було задоволено позов.

На підставі вищенаведеного, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції постанова прийнята з порушенням норм матеріального права, що є підставою для скасування постанови та прийняття нової постанови про відмову у задоволенні позову.

Керуючись статтями 24, 160, 167, 184, 195, 196, 198, 202, 205, 207, 211, 212, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Алчевської обєднаної державної податкової інспекції в Луганській області на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 21 грудня 2011р. по справі № 2а-7812/11/1270 задовольнити.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 21 грудня 2011р. по справі № 2а-7812/11/1270- скасувати.

Відмовити у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» до Алчевської обєднаної державної податкової інспекції в Луганській області про визнання протиправними дії щодо проведення 28-29 березня 2011р. документальної позапланової невиїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» з питань правомірності формування податкового кредиту та податкового зобвязання з податку на додану вартість за січень 2011р., за результатами якої складено акт №513/231/33077651 від 29.03.2011р.

Судові витрати по справі у вигляді сплати судового збору покласти на позивача.

Вступна та резолютивна частини постанови прийняті у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 22 лютого 2012 року. Постанова у повному обсязі буде складена 27 лютого 2012 року.

Постанова суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, а в разі складення в повному обсязі відповідно до статті 160 цього Кодексу - з дня складення в повному обсязі.

Головуючий: Т.Г. Гаврищук

Судді: С.В. Білак

М.Г. Сухарьок

Previous document : 22275772
Next document : 22276338