Decision № 119763937, 17.06.2024, Mykolayivskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
17.06.2024
Case No.
945/2769/23
Document №
119763937
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Миколаївський районний суд Миколаївської області

Справа № 945/2769/23

Провадження № 2/945/464/24

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

17 червня 2024року Миколаївський районний суд Миколаївської області, в складі головуючого судді Войнарівського М.М., за участю секретаря судового засідання Фути О.В. розглянувши у судовому засіданні цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Представник позивача Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро» звернувся до суду через підсистему «Електронний суд» з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Свої вимоги мотивуючи тим, що 12.11.2019року між відповідачем та Акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» був укладений кредитний договір № 22038000219105, за умовами якого позивач надав відповідачу кредитні кошти в розмірі 148800,00грн. в строк до 12.11.2024року включно, а відповідач зобов`язався на умовах, передбачених кредитним договором прийняти, належним чином використати та повернути кредит, сплатити проценти, комісійні винагороди та виконати всі інші зобов`язання згідно з договором. Відповідач свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконує, у зв`язку з чим станом на 03.10.2023 року виникла заборгованість на загальну суму 166096,79грн., яка складається з: заборгованості за простроченим кредитом в розмірі 114982,23грн.; заборгованості за комісією в сумі 51112,80грн., заборгованість за відсотками 1,76 грн., і яку позивач просить стягнути на його користь з відповідача та судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2147,20грн.

В судове засідання представник АТ «Банк Кредит Дніпро» не з`явився, надав письмову заяву, в якій просить провести розгляд справи за його відсутності та не заперечує проти ухвалення заочного рішення.

Відповідач у судове засідання не з`явився. Про дату та час слухання справи був повідомлений вчасно, відзив не подавав.

Відповідно дост. 280 ЦПК України, суд вважає можливим ухвалити заочне рішення у справі на підставі наявних у ній доказів, оскільки відповідач, належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, не з`явився у судове засідання, про причини неявки не повідомив, не подав відзив і позивач не заперечує проти порядку заочного розгляду справи.

З огляду на вищевикладене, суд прийшов до висновку про наявність підстав для заочного розгляду справи на підставі наявних у справі доказів.

Суд, дослідивши письмові докази, наявні у матеріалах справи, повно і всебічно з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позов у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, встановив наступні обставини та дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 12 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно ст. ч. 1 ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Як встановлено судом 12.11.2019року між відповідачем та акціонерним товариством «Банк Кредит Дніпро» був укладений кредитний договір №22038000219105, за умовами якого позивач надав відповідачу кредитні кошти в розмірі 148800,00 грн. в строк до 12.11.2024 року включно, а відповідач зобов`язалася на умовах, передбачених кредитним договором прийняти, належним чином використати та повернути кредит, сплатити проценти, комісійні винагороди та виконати всі інші зобов`язання згідно з договором.

Щомісячна комісія за обслуговування кредиту: з 12.11.2019 року по 11.03.2021року - 3% від суми кредиту, з 12.03.2021року по 11.06.2022року 2,5% від суми кредиту, з 12.06.2022 року по 11.09.2023 року 1,5% від суми кредиту, з 12.09.2023року по 12.11.2024року 0,925% від суми кредиту. Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою та нараховується у наступному розмірі: на строкову заборгованість за кредитом -0,001% річних; на прострочену заборгованість за кредитом 56.0% річних (пункти 1.1., 1.2. договору).

У пункті 1.3 договору зазначено, що банк формує Графік платежів, який викладено в розділі 4 цього договору, із зазначенням сум погашення основного боргу за кредитом, сплати процентів за користування кредитом, щомісячної комісії, вартості всіх супутніх послуг, реальної процентної ставки та ін. Клієнт в порядку договірного списання на підставі ст.1071 ЦК України та ст.26 Закону України « Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» доручає банку в дату видачі кредиту здійснити перерахування з рахунку клієнта на користь страховика ПрАТ СК «Уніка Життя» суму страхового платежу в розмірі 28800,00грн. за весь період страхування згідно договору страхування (п.1.5 договору).

Відповідно до пунктів 2.1, 2.2 кредитного договору платежі з погашення заборгованості за кредитним договором, оплати процентів за користування кредитом та щомісячної комісії за обслуговування кредиту здійснюється у вигляді щомісячних ануїтетних платежів (обов`язковий платіж) в розмірі, дата погашення і розмір якого визначені в Графіку платежів, який викладений в розділі 4 цього договору.

Згідно наданого позивачем розрахунку заборгованості за кредитним договором у зв`язку з порушенням його умов відповідачем утворилася заборгованість станом на 03.10.2023року на загальну суму 166096,79грн., яка складається з: заборгованості за простроченим кредитом в розмірі 114982,23грн.; заборгованості за простроченою комісією в сумі 51112,80грн., заборгованість за простроченими відсотками 1,76грн.

Згідно із ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Частиною 1 ст. 530 ЦК України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ст. 530 ч. 1 ЦК України).

Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Як вбачається зі ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання), тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом, відповідач порушує зобов`язання за даним договором.

Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов`язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Згідно ст. 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов`язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання, а за правилами ч. 1 ст. 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 598 ЦК України, зобов`язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

У ст. 599 ЦК України зазначено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Не виконуючи належним чином зобов`язання за вказаним договором, відповідач порушив зазначені вище норми законодавства та умови кредитного договору, у зв`язку із чим позовні вимоги в частині стягнення суми залишку простроченого кредиту в розмірі 114982,23 грн.; заборгованість за простроченими відсотками 1,76грн., прострочена комісія в розмірі 51112,80 грн. підлягають стягненню з відповідача на користь АТ «Банк Кредит Дніпро» .

Відповідно до статті 47 Закону України від 07 грудня 2000 року №2121-III «Про банки і банківську діяльність» банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

Загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері визначає Закон України від 15 листопада 2016 року №1734-VIII «Про споживче кредитування» (далі - Закон №734-VIII).

У статті 1 Закону «Про споживче кредитування» наведено визначення термінів, які вживаються в цьому Законі, зокрема: договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов`язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач (позичальник) зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за користування кредитом на умовах, встановлених договором; загальна вартість кредиту для споживача - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом; загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов`язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), для отримання, обслуговування і повернення кредиту; споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов`язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов`язків найманого працівника.

Таким чином, Закон №1734-VIII не забороняє встановлення у договорі про споживчий кредит комісій та інших обов`язкових платежів за додаткові та супутні послуги кредитодавця та кредитного посередника (за наявності) для отримання, обслуговування і повернення кредиту.

Як вбачається з матеріалів справи, позичальник звернувся до банку з метою отримання кредитних коштів, сторонами було укладено кредитний договір де узгоджено та передбачено, що позичальник за договором споживчого кредитування зобов`язаний буде сплачувати щомісячну комісію, розмір та порядок нарахування якої було визначено в кредитному договорі.

Також, умовами кредитного договору передбачено та повідомлено позичальника про загальну вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом так само повідомлено і про кількість та розмір щомісячних платежів.

Таким чином, позичальника було повідомлено про загальні витрати, які будуть понесені позичальником у разі отримання ним кредиту у відповідному банку, зокрема повідомлено про реальну переплату за кредитом, тобто розмір відсотків та комісій, які зобов`язані будуть повернуті позичальником разом із грошовими коштами, наданими банком позичальнику у кредит.

Підписанням кредитного договору відповідач, як позичальник, підтвердив отримання ним всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз`яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для нього, в тому числі в разі невиконання нею зобов`язань за таким договором.

В той же час, як вбачається з матеріалів справи, відповідач погодився з запропонованими умовами, у зв`язку із чим підписав кредитний договір, в якому відображені умови надання кредиту.

На момент укладення кредитного договору відповідач не звертався до банку із заявою про надання роз`яснень незрозумілих йому умов договору, або за додатковою інформацією щодо умов кредитування, а також з пропозицією про внесення будь-яких змін до запропонованої редакції договору, тим самим фактично погодився зі всіма умовами такого договору.

Враховуючи вищевикладені норми чинного законодавства, дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні докази, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до положень ст. 141 ЦПК України з відповідача належить стягнути на користь позивача в рахунок відшкодування понесених витрат по сплаті судового збору.

На підставі викладеного, ст.ст. 526-530, 533, 536, 598, 610-615, 624-626, 638-643, 1046-10561 ЦК України, керуючисьст.ст.12, 13, 81, 141, 247, 259, 263-265, 274, 279 ЦПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Позов Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ;паспорт серія НОМЕР_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ; зареєстрована: АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, код ЄДРПОУ:14352406) загальну заборгованість за кредитним договором № 22038000219105 у розмірі 166096,79грн., яка складається з заборгованості за простроченим кредитом в розмірі 114982,23грн., заборгованості за простроченою комісією в сумі 51112,80грн., заборгованість за простроченими відсотками 1,76грн.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; паспорт серія НОМЕР_1 ; РНОКПП НОМЕР_2 ; зареєстрована: АДРЕСА_1 ) на користь Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, код ЄДРПОУ:14352406) витрати по сплаті судового збору в сумі 2147,20 грн.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 273 ЦПК України рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно з положеннями ст. 284 ЦПК України заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Відповідно дост.289ЦПК Українизаочне рішеннянабирає законноїсили,якщо протягомстроків,встановлених цимКодексом,не поданізаява проперегляд заочногорішення абоапеляційна скарга,або якщорішення залишенов силіза результатамиапеляційного розглядусправи.

Відповідно до ст. 354 ЦПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження: 1) на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду; 2) на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ст. 355 ЦПК України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції Миколаївського апеляційного суду

Суддя М.М.Войнарівський

Часті запитання

Який тип судового документу № 119763937 ?

Документ № 119763937 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119763937 ?

Дата ухвалення - 17.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119763937 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119763937 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 119763937, Mykolayivskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast

The court decision No. 119763937, Mykolayivskyi Raion Court of Mykolayiv Oblast was adopted on 17.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 119763937 refers to case No. 945/2769/23

This decision relates to case No. 945/2769/23. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119763936
Next document : 119763938