Court decree № 117656205, 11.03.2024, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
11.03.2024
Case No.
910/19541/23
Document №
117656205
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

11.03.2024Справа № 910/19541/23Суддя Плотницька Н.Б., розглянувши матеріали справи

за позовом Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 17, код ЄДРПОУ 02070714)

до Приватного виробничого підприємства "Союзенергоремонт" (04116, місто Київ, вулиця Гаврилишина Богдана, будинок 24, офіс 8, код ЄДРПОУ 31337717)

про стягнення 3 368 887 грн 00 коп.

Представники сторін: не з`явились

УСТАНОВИВ:

21.12.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля з вимогами до Приватного виробничого підприємства "Союзенергоремонт" про стягнення 3 368 887 грн 00 коп.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач в порушення норм чинного законодавства України та укладеного між сторонами договору підряду від 23.10.2021 №195 належним чином не виконав взяті на себе зобов`язання щодо виконання оплачених позивачем робіт, у зв`язку з чим в останнього виникла заборгованість в розмірі 1 833 366 грн 00 коп. Крім того, у зв`язку з неналежним виконанням зобов`язань за договором позивачем нараховано 1 223 382 грн 53 коп. пені та 312 139 грн 13 коп. інфляційних втрат.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2023 відкрито провадження у справі № 910/19541/23, розгляд справи постановлено здійснювати в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 12.02.2024.

11.01.2024 через систему "Електронний суд" відповідач надав відзив на позовну заяву та клопотання про призначення експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2024 в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, підготовче засідання відбудеться 19.02.2024.

19.01.2024 через систему "Електронний суд" позивач надав відповідь на відзив та заперечення на клопотання про призначення експертизи.

02.02.2024 через систему "Електронний суд" відповідач надав заперечення (на відповідь на відзив).

19.02.2024 у підготовчому засіданні суд протокольною ухвалою відмовив у задоволенні клопотання відповідача про призначення експертизи та оголосив перерву до 11.03.2024.

07.03.2024 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про затвердження мирової угоди та спільна мирова угода.

07.03.2024 через систему "Електронний суд" від відповідача надійшла заява про затвердження мирової угоди.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, перевіривши повноваження представників сторін на вчинення зазначеної дії, а також те, що вказана дія не суперечить законодавству та не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, суд вважає за можливе затвердити дану мирову угоду.

Відповідно до норм частин 1, 2, 3 статті 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Згідно з частиною 4 статті 192 Господарського процесуального кодексу України укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Нормами пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Відповідно до частини 3 статті 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Згідно з частиною 2 статті 193 Господарського процесуального кодексу України ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження".

Керуючись частинами 1-4 статті 192, частиною 2 статті 193, пунктом 7 частини 1, частиною 3 статті 231, статтею 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити мирову угоду сторін від 07.03.2024 укладену між Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля та Приватним виробничим підприємством "Союзенергоремонт" про стягнення 3 368 887 грн 00 коп у справі №910/19541/23 наступного змісту:

"МИРОВА УГОДА

(у справі №910/19541/23)

м. Київ 07 березня 2024 р.

Ми, що нижче підписалися,

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ (надалі -"Позивач", "Стягувач") в особі ректора Поркуян Ольги Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ" (надалі- "Відповідач", "Боржник""), в особі заступника директора Мазур Анатолій Анатолійович (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 20 липня 2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), який діє на підставі Статуту з іншої сторони, у справі №910/19541/23, яка розглядається у Господарському суді м. Києва, керуючись ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, з метою реального виконання Боржником своїх обов`язків, домовились укласти Мирову Угоду на наступних умовах:

1. Сторони домовилися врегулювати спір по справі № 910/19541/23 шляхом підписання та виконання Мирової Угоди.

2. 23.10.2021р. між Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля (відповідно до умов Договору - Замовник) та Відповідачем Приватним виробничим підприємством "Союзенергоремонт" (відповідно до умов Договору - Підрядник) було укладено Договір підряду № 195 (надалі за текстом Договір), на виконання робіт: код ДК 021:2015:4545300-7 Капітальний ремонт і реставрації (Капітального ремонту фасаду, вимощення, утеплення покрівлі, пандусу, утеплення перекриття над підвалом за проектом 04-2020-09.К "Внесення змін до проекту: "Внесення змін до проекту: "Капітальний ремонт будівлі гуртожитку розташованого за адресою Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 24"). Додатковою угодою № 1 від 01.12.2021р. до договору № 195 від 23.10.2021р. Сторонами було внесено зміни до п. 10.2 Договору та викладено в наступній редакції: "Замовник проводить оплату вартості виконаних робіт на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) і Додаток про вартість будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) Виконавця. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися в наступному порядку: Замовник, на підставі виставленого рахунку, перераховує Підряднику аванс на придбання матеріалів в розмірі 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання необхідних матеріалів для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів на строк не більше трьох місяців. Попередня оплата здійснюється. Замовником шляхом спрямування бюджетних коштів Підряднику на небюджетний рахунок, відкритий на його ім`я в органах Державної казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з такого рахунку на цілі, визначені Договором з наданням підтверджуючих документів органам Державної казначейської служби для здійснення платежів. Підрядник надає підтверджуючі документи на придбання матеріалів в строки, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти". По закінченню вказаного терміну невикористана сума авансу повертається Замовнику.

3. Боржник визнає свої зобов`язання щодо повернення отриманого ним авансу в розмірі 30 відсотків вартості річного обсягу робіт, у зв`язку з ненаданням звіту, після закінчення терміну зазначеного у Договорі, Сума авансу яка підлягає поверненню становить 1 833 366,15 грн. (один мільйон вісімсот тридцять три тисячі триста шістдесят шість гривень 15 копійок) у т.ч. ПДВ-305 561, 03 грн.

4. Сторони домовились, що понесені судові витрати Стягувачем, а саме: витрати на оплату судового збору за подання позовної заяви у сумі 26 951,10 грн.(двадцять шість тисяч дев`ятсот п`ятдесят одна гривня 10 копійок) підлягають відшкодуванню за рахунок Боржника.

5. Боржник гарантує та зобов`язується сплатити Стягувану на Поточний рахунок ІВАN: UА278201720343171005200000808; відкритий в ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 02070714, загальну суму 1 860 317,25 грн. (один мільйон вісімсот шістдесят тисяч триста сімнадцять гривень 25 копійок)

6. Боржник гарантує та зобов`язується сплатити Стягувану грошові кошти, які передбачені Мировою Угодою згідно з наступним графіком розстрочки платежів:

Дата платежу (не пізніше зазначеної дати) Сума платежу (грн.)

30.03.2024р. 100 000,00

30.04.2024р. 80 000,00

30.05.2024р. 80 000,00

30.06.2024р. 100 000,00

30.07.2024р. 100 000,00

30.08.2024р. 100 000,00

30.09.2024р. 100 000,00

30.10.2024р. 100 000,00

30.11.2024р. 0,00

30.12.2024р. 200 000,00

30.01.2025р. 64 308,38

28.02.2025р. 64 308,38

30.03.2025р. 64 308,38

30.04.2025р. 64 308,38

30.05.2025р. 64 308,38

30.06.2025р. 64 308,38

30.07.2025р. 64 308,38

30.08.2025р. 64 308,37

30.09.2025р. 64 308,37

30.10.2025р. 64 308,37

30.11.2025р. 0,00

30.12.2025р. 64 308,37

30.01.2026р. 64 308,37

28.02.2026р. 64 308,37

30.03.2026р. 64 308,37

Загальна сума (грн.) 1 860 317,25

7. Сторони дійшли згоди, що строк позовної давності на вимоги про стягнення заборгованості за цією Угодою, у тому числі щодо стягнення заборгованості, штрафу, пені, інфляційної складової та 3% річних, становить 5 (п`ять) років.

8. Боржник має право достроково погасити борг в повному обсязі. У разі дострокового погашення боргу, Мирова Угода вважається виконаною.

9. У разі порушення Боржником умов (невиконання та/або неналежне виконання) Мирової Угоди, Стягувач направляє Боржнику лист - вимогу про сплату поточних прострочених платежів, якщо Боржник протягом 7 (семи) робочих днів не надав вмотивовану відповідь на лист - вимогу або не сплатив прострочені платежі, Угода втрачає чинність, умови щодо надання Боржнику розстрочки припиняються, а Стягувач набуває право вимоги всієї частини боргу з урахуванням Пені у розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день прострочки, 3% річних та інфляційної складової боргу за весь час прострочення які Боржник зобов`язується сплатити. Також Боржник зобов`язаний оплатити Стягувачу штраф за невиконання ним мирової угоди у розмірі 5% від суми непогашеної заборгованості за Мировою Угодою.

10. Дана Мирова Угода направляється Сторонами до Господарського суду м. Києва для її затвердження.

11. Дана Мирова Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та затвердження судом і діє до повного виконання зобов`язання, передбаченого цією Мировою Угодою.

12. Якщо в процесі виконання цієї Мирової Угоди відбудуться реорганізація, зміни підпорядкованості чи форми власності однієї з сторін або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

13. Дана Мирова Угода підписана у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший - для Позивача, другий - для Відповідача, третій - для суду.

14. Позивач, Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі й держави.

15. Ухвала Господарського суду м. Києва про затвердження даної Мирової Угоди є виконавчим документом на підставі ч.2 ст. 193, ч. 3 ст. 327 ГПК України та п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження".

16. Порушення однією зі Сторін цієї Мирової Угоди своїх зобов`язань, передбачених цією Мировою угодою, є підставою для відшкодування іншій Стороні відповідних витрат, збитків, оплати адвокатських консультацій та їх послуг.

17. Наслідки закриття провадження у справі в зв`язку з укладенням Мирової Угоди, передбачені ст. 231 ГПК України, сторонам роз`яснені та зрозумілі.

Реквізити та підписи Сторін:

ПОЗИВАЧ (СТЯГУВАЧ) ВІДПОВІДАЧ (БОРЖНИК)

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧЕ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ ПІДПРИЄМСТВО

"СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ"

Юридична/Фактична адреса: Україна, 01042 Юридична/Фактична адреса: Україна,04116,

місто Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд.17 м.Київ,вул.Гаврилишина Богдана,б.24,оф.8

Код ЄДРПОУ 02070714 код ЄДРПОУ 31337717

e-mail: uni@snu.edu.ua e-mail:31337717@ukr.net тел. НОМЕР_3

Поточний рахунок ІВАN: Поточний рахунок ІВАN:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5

відкритий в ДКСУ м. Київ в АТ "РВС БАНК"

МФО 339072

____ Поркуян О.В. _____ Мазур А.А.

2. Провадження у справі № 910/19541/23 закрити.

3. Дана ухвала у відповідності до пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом та набирає чинності з дати її винесення 11.03.2024. Строк пред`явлення даної ухвали до виконання до 11.03.2027.

4. Стягувачем за даною ухвалою є Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (01042, місто Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ, будинок 17, код ЄДРПОУ 02070714).

5. Боржником за даною ухвалою є Приватне виробниче підприємство "Союзенергоремонт" (04116, місто Київ, вулиця Гаврилишина Богдана, будинок 24, оф. 8, код ЄДРПОУ 31337717).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини першої статті 256 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Суддя Наталя Плотницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 117656205 ?

Документ № 117656205 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 117656205 ?

Дата ухвалення - 11.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117656205 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117656205 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 117656205, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 117656205, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 11.03.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 117656205 refers to case No. 910/19541/23

This decision relates to case No. 910/19541/23. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 117656204
Next document : 117656206