Decision № 117656204, 04.03.2024, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
04.03.2024
Case No.
910/16092/23
Document №
117656204
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

04.03.2024Справа № 910/16092/23Суддя Плотницька Н.Б., розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бауміт Україна" (03083, місто Київ, вулиця Пирогівський Шлях, будинок 34)доТовариства з обмеженою відповідальністю "Буд Системи" (01013, місто Київ, Набережно-Печерська дорога, будинок 9А)простягнення 2 549 766 грн 38 коп.Представники сторін:від позивачане з`явилисьвід відповідачане з`явились ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

17.10.2023 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Бауміт Україна" з вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Системи" про стягнення 2 549 766 грн 38 коп.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач в порушення норм чинного законодавства України та укладеного договору поставки товару № 28-22 від 14.11.2022 не виконав взяті на себе зобов`язання щодо оплат отриманого товару , у зв`язку із чим в останнього виникала заборгованість у розмірі 2 549 766 грн 38 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2023 відкрито провадження у справі № 910/16092/23, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначити на 20.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2023, в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, сторін повідомлено про оголошення перерви в підготовчого засідання до 11.12.2023.

У підготовчому засіданні 11.12.2023, керуючись пунктом 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України, постановив протокольну ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 15.01.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 виправлено, допущену в протоколі та ухвалі Господарського суду міста Києва від 11.12.2023, описку.

Судове засідання, призначене на 15.01.2024, не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2024, в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, сторін повідомлено про призначення судового засідання на 04.03.2024.

Представники сторін в судове засідання 04.03.2024 не з`явились, представник відповідача про поважні причини неявки суду не повідомив, хоча про дату, час та місце проведення судового засіданні був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні 04.03.2024 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

14.11.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Бауміт Україна" (постачальник за договором, позивач у справі) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Буд Системи" (покупець за договором, відповідач у справі) укладено договір поставки товару № 28-22 (далі - договір) відповідно до умов якого постачальник зобов`язується поставляти (передавати) у власність покупця, а покупець зобов`язується приймати та оплачувати будівельні матеріали.

Найменування, одиниця виміру, ціна за одиницю та розмір базової знижки на товар, що підлягає поставці за цим договором, його часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами за згодою сторін визначаються комерційною пропозицією або специфікацією, які містяться в додатках до цього договору та є його невід`ємними частинами (пункт 1.2 договору).

Згідно з пунктом 2.1. договору ціна за одиницю товару кожного найменування за згодою сторін визначається комерційною пропозицією або специфікацією, що містяться в додатках до цього договору та є його невід`ємними частинами, додатково погоджується сторонами при поставці кожної конкретної партії товару, з урахуванням умов поставки, додаткових знижок та інших обставин, що впливають на ціну товару, та остаточно вказується у видаткових та товарно-транспортних накладних на товар.

Умова пункту 4.8. договору сторони погодили, що датою поставки є дата передачі товару постачальником покупцю або призначеному постачальником чи покупцем перевізнику, яка (дата) зазначена у відповідній видатковій накладній та/або товарно-транспортній накладній на товар.

Відповідно до пункту 5.1 договору товар, поставлений постачальником в межах кожної партії, повинен бути повністю оплачений покупцем за ціною, передбаченою у відповідній накладній, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на умовах відстрочення платежу строком 10 (десять) календарних днів з дати поставки товару покупцю.

Пунктами 9.1 та 9.2 договору визначено, що цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін та закінчується 31 грудня 2023 року.

Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини.

Відповідно до частини 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до частини 1 статті 265 Господарського кодексу України за договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з частиною 4 статті 265 Господарського кодексу України сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом чи законами України.

Реалізація суб`єктами господарювання товарів негосподарюючим суб`єктам здійснюється за правилами про договори купівлі-продажу. До відносин поставки, не врегульованих цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України про договір купівлі-продажу (частина 6 статті 265 Господарського кодексу України).

Частинами 1 та 2 статті 712 Цивільного кодексу України визначено, що за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до статті 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Нормами частини 1 статті 656 Цивільного кодексу України встановлено, що предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.

Згідно з частиною 1 статті 662 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу.

Відповідно до статті 663 Цивільного кодексу України продавець зобов`язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до положень статті 530 цього Кодексу.

У відповідності до норм частини 1 статті 664 Цивільного кодексу України обов`язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент: 1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов`язок продавця доставити товар; 2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві за місцезнаходженням товару. Договором купівлі-продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов`язку передати товар.

Згідно з частиною 1 статті 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Як встановлено судом, на виконання умов укладеного договору поставки товару № 28-22 від 14.11.2022 позивачем було поставлено, а відповідачем прийнято передбачений договором товар на загальну суму 2 549 766 грн 38 коп., що підтверджується наявна в матеріалах справи підписаними повноважними представниками сторін видатковими накладними

Судом встановлено, що відповідач в порушення умов договору поставки товару № 28-22 від 14.11.2022 та норм чинного законодавства належним чином не виконав взяті на себе зобов`язання щодо повної та своєчасної оплати поставленого позивачем товару, у зв`язку з чим в останнього виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 2 549 766 грн 38 коп., що також не було спростовано відповідачем.

Оцінюючи подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді у судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню у повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Зазначене також кореспондується зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України відповідно до яких зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 629 Цивільного кодексу України передбачає, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Частиною 1 статті 78 Господарського процесуального кодексу України визначено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, те що матеріалами справи підтверджується факт невиконання відповідачем зобов`язань за договором у встановлений строк, розмір заборгованості відповідає фактичним обставинам та на момент прийняття рішення доказів оплати поставленого позивачем товару відповідач суду не представив, як і доказів, що спростовують вищевикладені обставини, тому вимоги позивача про стягнення з відповідача 2 549 766 грн 38 коп. заборгованості за поставлений за вказаним договором товар підлягають задоволенню.

Згідно з частиною 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтею 74, статтями 76-79, статтею 86, статтею 123, статтею 129, статтями 232-233, статтями 237- 238, статтею 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Буд Системи" (01013, місто Київ, Набережно-Печерська дорога, будинок 9А, ідентифікаційний код 40443988) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Бауміт Україна" (03083, місто Київ, вулиця Пирогівський Шлях, будинок 34, ідентифікаційний код 34422747) заборгованість в розмірі 2 549 766 (два мільйони п`ятсот сорок дев`ять тисяч сімсот шістдесят шість) грн 38 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 38 246 (тридцять вісім тисяч двісті сорок шість) грн 50 коп.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до частини 1 статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст рішення складено: 14.03.2024

Суддя Н.Плотницька

Часті запитання

Який тип судового документу № 117656204 ?

Документ № 117656204 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 117656204 ?

Дата ухвалення - 04.03.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 117656204 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 117656204 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 117656204, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 117656204, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 04.03.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 117656204 refers to case No. 910/16092/23

This decision relates to case No. 910/16092/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 117656203
Next document : 117656205