Court decree № 114904113, 13.11.2023, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
13.11.2023
Case No.
927/1470/23
Document №
114904113
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

13 листопада 2023 рокум. Чернігів справа № 927/1470/23

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Моцьора В.В., розглянувши позовну заяву сформовану в системі Електронний суд 23.10.2023.

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Бізнес позика,

код ЄДРПОУ 41084239, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 411, м. Київ, 01133;

до відповідача: ОСОБА_1 ,

РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

про стягнення 17 350,57 грн заборгованості

ВСТАНОВИВ:

Товариством з обмеженою відповідальністю Бізнес позика подано позов до ОСОБА_1 про стягнення 17 350,57 грн, з яких 10 000,00 грн сума прострочених платежів по тілу кредиту, 7350,57 грн сума прострочених платежів по процентах.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору № 452625-КС-001 від 12.08.2022 про надання кредиту в частині повернення наданих коштів та сплати процентів за їх користування.

З урахуванням того, що відповідачем у даному спорі є фізична особа, Господарський суд Чернігівської області ухвалою від 25.10.2023 звернувся до Центру надання адміністративних послуг Сновської міської ради для отримання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи ОСОБА_1 .

09.11.2023 від Великощимельського старостинського округу Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської міської ради надійшла відповідь №15-06/119 від 31.10.2023, в якій зазначено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 176 ГПК України, якщо відповідачем вказана фізична особа, яка не є підприємцем, суд відкриває провадження протягом п`яти днів з дня отримання судом у порядку, передбаченому частиною восьмою цієї статті, інформації про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача.

Підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше.

Також у позовній заяві позивач просить витребувати в АТ КБ Приватбанк інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

- чи випускалася банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 );

- інформацію про рух коштів (виписку) по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 12.08.2022 по 06.07.2023.

Як вказує позивач у своєму позові, кредитні кошти у розмірі 10 000,00 грн були перераховані відповідачу саме на банківську картку № НОМЕР_2 , яка була вказана при заповненні анкетних даних в особистому кабінеті.

Позивач вважає, що для належного встановлення та підтвердження всіх фактичних обставин справи існує необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, яку позивач не може отримати самостійно.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 80, ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем також залишити позовну заяву без розгляду.

Розглянувши вказане вище клопотання, господарський суд вважає за можливе його задовольнити, оскільки воно подано у встановлений законодавством строк, за своїм змістом відповідає вимогам ст. 81 Господарського процесуального кодексу України та є достатньо обґрунтованим.

Керуючись ст. 12, 81, 176, 233-235, 247, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

3. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ: 14360570, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 1Д), інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:

- чи випускалася банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_1 (РНКОПП НОМЕР_1 );

- інформацію про рух коштів (виписку) по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 12.08.2022 по 06.07.2023.

Витребувані даною ухвалою документи подати суду протягом 10 днів з дня вручення даної ухвали.

4. Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання ухвали для подання до суду та позивачу у порядку, визначеному ч. 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, у разі наявності заперечень проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, заяви із обґрунтуванням своїх заперечень щодо такого розгляду.

Попередити відповідача, що у разі неподання ним обґрунтованих заперечень щодо розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження, він має право ініціювати перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження лише у випадку, якщо доведе, що пропустив строк з поважних причин.

5. Встановити відповідачу п`ятнадцятиденний строк з дня отримання ухвали для подання до суду та позивачу у порядку, визначеному ч. 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, відзиву на позов з доданими до нього документами.

Докази направлення позивачу відзиву надати суду у встановлений судом п`ятнадцятиденний строк.

6. Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання до суду та відповідачу у порядку, визначеному ч. 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, відповіді на відзив з доданими до неї документами.

Докази направлення відповідачу відповіді на відзив надати суду у встановлений судом п`ятиденний строк.

7. Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду та позивачу у порядку, визначеному ч. 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, заперечень з доданими до них документами.

Докази направлення позивачу заперечень надати суду у встановлений судом п`ятиденний строк.

8. Звернути увагу учасників справи, що відповідно до приписів ч. 5-8 ст.6 та ч. 5,6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України, п. 5.6, 5.8, 10, 16, 17, 29, 37 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, учасникам справи (їх представникам), які є користувачами ЄСІТС, судові рішення в паперовій формі не надсилаються і не вручаються. Суд надсилає такі рішення в електронній формі до електронного кабінету таких осіб, і вони вважаються врученими в день отримання повідомлення про доставку копії судового рішення на офіційну електронну адресу учасника справи (його представника), з якого і починається перебіг процесуального строку, встановленого законом або судом. Обмін процесуальними документами в електронній формі між судом та/або особами, що є (повинні бути) користувачами ЄСІТС, мають здійснюватися виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://cn.arbitr.gov.ua/sud5028/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

СуддяВ.В. Моцьор

Часті запитання

Який тип судового документу № 114904113 ?

Документ № 114904113 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114904113 ?

Дата ухвалення - 13.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114904113 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114904113 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 114904113, Commercial Court of Chernihiv Oblast

The court decision No. 114904113, Commercial Court of Chernihiv Oblast was adopted on 13.11.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 114904113 refers to case No. 927/1470/23

This decision relates to case No. 927/1470/23. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 114904112
Next document : 114904114