Decision № 114904112, 07.11.2023, Commercial Court of Chernihiv Oblast

Approval Date
07.11.2023
Case No.
927/1074/23
Document №
114904112
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

РІШЕННЯ

Іменем України

07 листопада 2023 року м. Чернігівсправа № 927/1074/23

Господарський суд Чернігівської області у складі судді Моцьора В.В., за участю секретаря судового засідання Гринчук О.К., розглянув у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження господарську справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "КОРНФІЛД ЛТД", код 40326255

місцезнаходження: вул. Мельникова, б. 81А, офіс 426, м. Київ, 04050;

адреса для листування: вул. Глибочицька, 40, м. Київ, 04052 (на ім`я АО "Юридична фірма "ТЕФФІ")

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Улянівське", код 34258345

місцезнаходження: вул. Центральна, 43А, с. Вознесенське, Чернігівський район, Чернігівська область, 15535,

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2

предмет спору: про зобов`язання вчинити дії

Представники учасників справи:

від позивача: Ілюк А.І., адвокат

від відповідача: Мальована В.А., адвокат

Товариством з обмеженою відповідальністю "КОРНФІЛД ЛТД" подано позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Улянівське" про:

- зобов`язання ТОВ "Улянівське" надати інформацію та завірені належним чином копії документів на її підтвердження: про заборгованість по заробітній платі перед працівниками ТОВ "Улянівське"; про наявні товарні залишки ТОВ "Улянівське" та можливі варіанти їх збуту та ринкової ціни;

- зобов`язання ТОВ "Улянівське" провести аудит (аудиторську перевірку) шляхом надання документів аудиторам, призначеним ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД", згідно з запитом аудиторів №03-01/22-01 від 27.06.2022, листом №03-01/22-02 від 27.06.2023 та листом ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" від 27.06.2023 про проведення аудиту та вчинити всі необхідні дії для завершення аудиту.

Дії суду щодо розгляду справи.

Разом із позовною заявою позивачем подано заяву про забезпечення позову від 26.07.2023, в якій заявник просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на все майно та грошові кошти, що належать відповідачу, а також заборони вчиняти дії щодо розпорядження наявними товарними залишками.

Ухвалою суду від 02.08.2023 відмовлено ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" у задоволенні заяви від 26.07.2023 про забезпечення позову у справі №927/1074/23.

Ухвалою суду від 03.08.2023 відкрито загальне позовне провадження, підготовче засідання призначено на 31.08.2023, встановлено строки для подання відзиву на позов, відповіді на відзив, заперечень.

Ухвали суду від 03.08.2023, направлені рекомендованою поштовою кореспонденцією на адресу позивача та відповідача, зазначені у позовній заяві, повернуті до суду відділенням поштового зв`язку з відміткою "адресат відсутній за вказаною адресою".

28.08.2023 від відповідача надійшов відзив на позовну заяву, клопотання про приєднання до матеріалів справи доказів направлення позивачу відзиву на позовну заяву та клопотання про роз`єднання позовних вимог.

У підготовчому засіданні 31.08.2023 суд прийняв відзив на позовну заяву, долучив документи до матеріалів справи, розгляд клопотання про роз`єднання позовних вимог відклав до наступного судового засідання.

Суд постановив протокольну ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 26.09.2023.

26.09.2023 від відповідача надійшли письмові заперечення проти позову та клопотання про залучення ОСОБА_1 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Розглянувши в підготовчому засіданні 26.09.2023 клопотання про роз`єднання позовних вимог, суд відмовив у його задоволенні, виходячи з наступного.

Відповідач у клопотанні про роз`єднання позовних вимог просить суд роз`єднати позовні вимоги у справі №927/1074/23 про зобов`язання вчинити дії, виділивши вимоги в окремі провадження, а саме виділити в окреме провадження вимогу про зобов`язання ТОВ "Улянівське" надати ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" інформацію та завірені належним чином копії документів на її підтвердження про заборгованість із заробітної плати перед працівниками ТОВ "Улянівське" та про наявні товарні залишки ТОВ "Улянівське" та можливі варіанти їх збуту та ринкові ціни.

Подане клопотання відповідач обґрунтовує тим, що заявлені позовні вимоги є такими, що не пов`язані підставою виникнення та такими, що не співвідносяться між собою як основна та похідна, що впливає на правила об`єднання позовних вимог.

Відповідно до ч.1 ст.173 Господарського процесуального кодексу України в одній позовній заяві може бути об`єднано декілька вимог, пов`язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги. Похідною позовною вимогою є вимога, задоволення якої залежить від задоволення іншої позовної вимоги (основної вимоги).

Зі змісту ч.1 ст.173 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що порушення правил об`єднання позовних вимог відбувається у випадках, якщо заявлені в одній позовній заяві вимоги не пов`язані підставою виникнення або поданими доказами, не співвідносяться між собою як основна та похідна.

Під предметом позову розуміється певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення. Підставою позову є обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги щодо захисту права та охоронюваного законом інтересу.

Доказами в господарському судочинстві є будь-які відомості, отримані у визначеному законом порядку, на підставі яких суд установлює наявність або відсутність обставин, на яких обґрунтовуються вимоги і заперечення осіб, що беруть участь у справі, та інші обставини, які мають значення для правильного розгляду справи.

Предмет і підстава позову сприяють з`ясуванню наявності і характеру спірних правовідносин між сторонами, застосуванню необхідного способу захисту права, визначенню кола доказів, необхідних для підтвердження наявності конкретного цивільного права і обов`язку.

Отже, із викладеного вбачається, що однорідними можуть вважатися позовні заяви, пов`язані однорідними позовними вимогами і водночас подані одним і тим самим позивачем до одного і того самого відповідача (чи відповідачів) або хоча й різними позивачами, але до одного і того самого відповідача. Однорідними ж позовними вимогами є такі, що виникають з одних і тих самих або з аналогічних підстав і водночас пов`язані між собою одним і тим самим способом захисту прав і законних інтересів. Об`єднані вимоги повинні випливати з тих самих фактичних обставин, на яких ґрунтується позов в цілому.

Частинами 6,7 ст. 173 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи вправі до початку розгляду справи по суті роз`єднати позовні вимоги, виділивши одну або декілька об`єднаних вимог в самостійне провадження, якщо це сприятиме виконанню завдання господарського судочинства. Розгляд позовних вимог, виділених у самостійне провадження, здійснює суддя, який прийняв рішення про роз`єднання позовних вимог. Про роз`єднання позовних вимог, про відмову в роз`єднанні позовних вимог суд постановляє ухвалу.

Оскільки предмет та підстава заявлених позовних вимог, які обґрунтовані порушенням відповідачем Корпоративного договору учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Улянівське" від 06.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавською М.А., зареєстрованого в реєстрі за №95, виникають з одних і тих же правовідносин та фактичних обставин, на яких ґрунтується позов в цілому та які пов`язані між собою одним і тим самим способом захисту прав і законних інтересів, суд з метою належного з`ясування характеру спірних правовідносин, можливості досягнення процесуальної економії, ефективного використання процесуальних засобів для відновлення порушених прав, доходить висновку про доцільність розгляду заявлених позовних вимог в одному провадженні.

За таких обставин клопотання відповідача про роз`єднання позовних задоволенню не підлягає.

Щодо залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, суд зазначає наступне.

Відповідач в обґрунтування клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, зазначає, що учасниками ТОВ «Улянівське» є ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» (з часткою у статутному капіталі 50%), ОСОБА_1 (з часткою у статутному капіталі 49,5%) та ОСОБА_2 (з часткою в статутному капіталі 0,5%). Позивач, посилаючись на корпоративний договір від 06.03.2018, укладений між ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» та ОСОБА_1 , посвідчений приватним нотаріусом КМНО Журавською М.А. та зареєстрований в реєстрі за номером № 95, фактично вказує на порушення його корпоративних прав ОСОБА_1 , що, на думку відповідача, в разі задоволення позовних вимог ТОВ «КОРНФІЛД ЛТД» в подальшому може вплинути на її права.

Відповідно до частин 1-3 статті 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

З системного аналізу ст. 50 ГПК України вбачається, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, підлягають залученню до участі у справі, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки.

Проте, у подану клопотанні відповідач не аргументував належним чином як рішення у справі може вплинути на права і обов`язки ОСОБА_1 . Відповідач лише вказує на можливе подальше утруднення виконання рішення, що не є, на думку суду, підставою для залучення третьої особи згідно ст. 50 ГПК України.

Суд розглянувши та оцінивши подане відповідачем клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, суд дійшов висновку про необґрунтованість поданого клопотання, та, як наслідок відсутність підстав для його задоволення.

Суд у підготовчому засідання 26.09.2023 задовольнив усне клопотання представника позивача про відкладення підготовчого засідання та постановив протокольну ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на 30 днів та відкладення підготовчого засідання на 18.10.2023.

10.10.2023 від позивача надійшла відповідь на відзив, яка долучена судом до матеріалів справи.

18.10.2023 на електронну адресу суду від відповідача надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

У клопотанні відповідачем зазначено, що лист позивача від 08.07.2022 з вимогою про надання інформації із заробітної плати, реалізації товарних запасів, проведення загальних зборів адресований ТОВ "Улянівське", однак запитувана інформація стосується ТОВ "ІСТ АГРО" (ідентифікаційний код 38402326). На думку відповідача, запит від 08.07.2022 не може бути доказом у даній справі. З метою підтвердження відсутності спору з даного питання станом на 25.09.2023 (до початку розгляду справи по суті) відповідач просить долучити до матеріалів справи довідку від 25.09.2023 про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та оборотно-сальдову відомість по рахунку №661 на підтвердження інформації, викладеної у довідці.

Суд клопотання задовольнив та долучив документи до матеріалів справи.

У судовому засіданні 18.10.2023 суд постановив протокольну ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті на 07.11.2023.

У судовому засіданні 07.11.2023 суд розглянув справу по суті та проголосив вступну та резолютивну частини рішення.

Позиції учасників справи.

Позовні вимоги обґрунтовано порушенням корпоративних прав ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД", як учасника (співзасновника) ТОВ «Улянівське», на участь в управлінні господарською діяльністю цього Товариства.

Відповідач проти позову заперечує та просить у позові відмовити. Посилаючись на приписи ч.4 ст. 41 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» відповідач зазначає про ненадання позивачем разом з вимогою про проведення аудиту Договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства, у зв`язку з чим у відповідача не виникло обов`язку забезпечувати аудитора можливістю проведення аудиту. Докази направлення листа від 27.06.2023 з вимогою про проведення аудиту відсутні, строк дії Договору №03-01/22 від 24.06.2022 закінчився 18.07.2022, що свідчить про відсутність підстав для проведення аудиту та надання завірених підписом уповноваженої особи товариства копій всіх документів. Вимогу позивача про зобов`язання відповідача надати позивачу інформацію та належним чином завірені копії документів на її підтвердження про заборгованість із заробітної плати перед працівниками ТОВ «Улянівське» та про наявні товарні залишки ТОВ «Улянівське» та можливі варіанти їх збуту та ринкової ціни, відповідач вважає неконкретизованою, оскільки в ній відсутній період, за який позивач просить надати інформацію та документи, підтверджуючі наявність заборгованості із заробітної плати, так само є незрозумілим період, за який ставиться вимога про товарні залишки відповідача. Крім того, відповідач додатково зазначив, що корпоративний договір від 06.03.2018, укладений між учасниками ТОВ «Улянівське», який, регулює виключно порядок реалізації учасниками їх прав та обов`язків, не може бути використаний як доказ з огляду на неналежність та недопустимість в контексті предмету доказування виходячи із суб`єктного складу сторін договору та заявлених позовних вимог.

Позивач у відповіді на відзив вважає доводи відповідача необґрунтованими з огляду на те, що відповідачем було проігноровано запити позивача про проведення аудиту, надання документів і погодження процедури проведення аудиту, і відповідна бездіяльність відповідача свідчить про свідоме ухилення від виконання законного обов`язку. Позивач зазначає, що інформація запитувалась не за окремий період часу і повинна надаватись на момент виконання відповідачем обов`язку з надання такої інформації учаснику Товариства, оскільки може змінюватися залежно від способу та умов ведення господарської діяльності. Способом захисту права учасника господарського товариства на отримання інформації про діяльність товариства, як складової корпоративного права, є спонукання в судовому порядку до виконання Товариством дій - надання відповідної інформації.

У запереченнях на відповідь на відзив відповідач наголошує, що вимоги позивача сформульовані в такий спосіб, що не дає можливості ідентифікувати вид документу, який він запитує. Жодні норми чинного законодавства, стандарт бухгалтерського обліку та план рахунків бухгалтерського обліку не містять поняття товарних залишків. Інформація про варіанти збуту та ринкові ціни товарних залишків не підпадає під перелік документів та інформації, яку Товариство повинно надавати на вимогу учасників Товариства; така інформація не відноситься до інформації та документів, які підлягають відображенню в бухгалтерському обліку будь-якої юридичної особи. Позивачем не надано належних доказів надання разом з вимогою про проведення аудиту, Договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства, у зв?язку з чим у відповідача не виникло обов?язку забезпечувати аудитора можливістю проведення аудиту. Позивачем не підтвердженого допустимими доказами факту звернення аудиторів до відповідача, ані листів, ані доказів їх направлення аудиторами відповідачу позивачем не надано. Факт надання позивачем до суду Договору про проведення аудиту №.03-01/22 від 24.06.2022 та додатку № 1 до нього, не підтверджує факту направлення його оригіналу відповідачу при зверненні листом з вимогою про проведення аудиту. Позивачем не надано належних доказів на підтвердження вимоги про проведення аудиту.

Обставини справи встановлені судом.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Улянівське» (ідентифікаційний код 34258345) створене як юридична особа приватного права на підставі чинного на момент його заснування законодавства України за рішенням Загальних зборів засновників (Учасників) Товариства, оформленим протоколом від 06.03.2018.

Відповідно до п. 3.2., 3.3. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Улянівське» (нова редакція), затвердженого рішенням Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Улянівське» (протокол від 06.03.2018) (далі - Статут ТОВ «Улянівське»), з дня державної реєстрації Товариства його засновники набули статусу учасників Товариства з відповідними правами та обов`язками.

Учасниками Товариства на день підписання вказаної редакції Статуту є: ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Варвинським РВ УМВС України в Чернігівській області 22.03.2002, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ); ОСОБА_2 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 21.01.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю «КОРНФІЛД ЛТД» (ідентифікаційний код 40326255).

Пунктом 6.4. Статуту ТОВ «Улянівське» визначено, що розмір часток учасників у статутному капіталі Товариства: ОСОБА_1 - 49,5%, ОСОБА_2 - 0,5%, Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРНФІЛД ЛТД" - 50%.

06.03.2018 з метою погодження волі та інтересів сторін, запровадження ефективних механізмів управління Товариством, забезпечення стабільності взаємовідносин сторін, захисту прав їх прав та законних інтересів, недопущення економічних втрат сторін, корпоративних конфліктів та непорозумінь у сфері корпоративного управління Товариством між ОСОБА_1 (сторона-1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОРНФІЛД ЛТД" (сторона-2) укладений Корпоративний договір учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Улянівське», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Журавською М. А. і зареєстрований в реєстрі за № 95 (далі - Корпоративний договір) (а.с.19-25).

Пунктом 5.1. Корпоративного договору визначено, що корпоративне управління Товариством буде здійснюватися відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та положень цього Договору.

Відповідно до п. 5.2., 5.3. Корпоративного договору сторони цього Договору домовилися про наступний розподіл між ними сфер відповідальності в області корпоративного управління Товариством:

а) стратегічне корпоративне управління Товариством здійснюється сторонами спільно шляхом участі сторін (їх повноважних представників) у Загальних зборах учасників Товариства;

b) загальне оперативне управління Товариством за домовленістю сторін належить до сфери відповідальності сторони-1. З урахуванням цього, на посаду одноособового виконавчого органу або керівника колегіального органу Товариства має бути призначена особа, рекомендована стороною-1;

c) управління фінансовою діяльністю Товариства за домовленістю сторін належить до сфери відповідальності сторони-2. Враховуючи це, на посаду керівника фінансового підрозділу (фінансового директора) Товариства має бути призначена особа, рекомендована стороною-2.

d) контроль за діяльністю виконавчих органів Товариства належить до спільної сфери відповідальності сторін. Зважаючи на це, кандидатури членів Наглядової ради Товариства (у разі її створення), керівників та членів Ревізійної комісії Товариства (у випадку її створення) визначаються сторонами спільно з урахуванням положень цього Договору.

Сторони Корпоративного договору зобов`язуються чітко дотримуватися встановленого в пункті 5.2. Договору розподілу сфери відповідальності сторін у сфері корпоративного управління.

Таким чином, за ОСОБА_1 як стороною-1 закріплено загальне оперативне управління Товариством та визначення особи на посаду одноособового виконавчого органу або керівника колегіального органу Товариства, а за Товариством з обмеженою відповідальністю "КОРНФІЛД ЛТД" як стороною-2 закріплено управління фінансовою діяльністю Товариства та визначення особи, що повинна призначатися на посаду керівника фінансового підрозділу (фінансового директора).

08.07.2022 ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" письмово звернулося до генерального директора ТОВ «Улянівське» Кравченка М. з вимогою у строк до 12.07.2022 надати інформацію про заборгованість із заробітної плати перед працівниками Групи компаній "ІСТ АГРО", про наявні товарні залишки в Групі компаній "ІСТ АГРО" та можливі варіанти їх збуту та ринкової ціни. Вказаний лист містить також вимогу про підготовку протоколу Загальних зборів учасників про погодження правочину з продажу товарних запасів співвласниками Групи компаній "ІСТ АГРО", забезпечення спільного доступу генерального та фінансового ( ОСОБА_4 ) директорів до клієнт банку з метою контролю над цільовим використанням коштів з продажу товарних запасів, а саме погашення заборгованостей по заробітним платам працівникам Групи компаній "ІСТ АГРО", проведення реалізації товарних запасів згідно протоколу Загальних зборів учасників, погашення заборгованості по заробітним платам працівникам Групи компаній "ІСТ АГРО" у строк, що не перевищує 5 робочих днів з моменту отримання грошових коштів від продажу товарних запасів (а.с.26).

У процесі судового розгляду даної справи позивачем належним чином не обґрунтовано мету запитів та отримання саме від відповідача у справі обсягу документів і інформації стосовно Групи компаній «ІСТ АГРО», а не юридичної особи відповідача.

Крім того, 08.07.2022 ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" письмово повідомило генерального директора ТОВ «Улянівське» Кравченка М. про укладення з ТОВ «Подільська аудиторська група» Договору про проведення аудиту №03-01/22 від 24.06.2022 для проведення аудиту (аудиторської перевірки) і просило всебічно сприяти у проведенні перевірки та надати усю необхідну інформацію відповідно до запиту №03-01/22-01 від 27.06.2022 та листа №03-01/22-02 від 27.06.2022, надісланих від ТОВ «Подільська аудиторська група» (а.с.28).

ТОВ «Подільська аудиторська група» адресувало ТОВ «Улянівське» лист №03-01/22-03 від 27.06.2022, у якому повідомило про направлення управлінському персоналу ТОВ «Улянівське» запиту №03-01/22-01 від 27.06.2022 з проханням надати для проведення аудиту (аудиторської перевірки) за 2021 рік документи згідно із Переліком, який наведено у запиті, та листа №03-01/22-02 від 27.06.2022 щодо запиту інформації, надання анкетних даних та письмових підтверджень, потрібних для вирішення питання щодо прийняття завдання та продовження співпраці (а.с.30-31).

Запит №03-01/22-01 від 27.06.2022 та лист №03-01/22-02 від 27.06.2022 щодо запиту інформації у матеріалах справи відсутні.

За доводами позивача, враховуючи грубе порушення відповідачем трудового законодавства щодо невиплати заробітної плати працівникам, а також стурбованість поточним фінансовим станом відповідача, в тому числі протиправне відсторонення фінансового директора від здійснення його трудових обов`язків, позивач скористався своїм правом учасника товариства на проведення аудиту, проте вимога позивача про проведення аудиту проігнорована відповідачем, що є порушенням прав позивача та стало підставою для звернення з даним позовом до суду.

В процесі судового розгляду справи позивач не посилався на факт витребування від відповідача у справі аудиторського висновку за результатами аудиту відповідача, а також не надавав вимоги про проведення аудиту самостійно відповідачем у справі.

Оцінка суду.

Відповідно до ст. 15, 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з пунктом 3 частини 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін (ч. 1 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України).

Виходячи з приписів ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Предмет позову складається із двох вимог:

1) про зобов`язання ТОВ «Улянівське» надати ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" інформацію та завірені належним чином копії документів на її підтвердження:

- про заборгованість із заробітної плати перед працівниками ТОВ «Улянівське»;

- про наявні товарні залишки ТОВ «Улянівське» та можливі варіанти їх збуту та ринкової ціни.

2) про зобов`язання ТОВ «Улянівське» провести аудит (аудиторську перевірку) шляхом надання документів аудиторам, призначеним ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД", згідно з запитом аудиторів №03-01/22-01 від 27.06.2022 та їх листом №03-01/22-02 від 27.06.2023 та листом ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" від 27.06.2023 про проведення аудиту та вчинити всі дії, необхідні для завершення аудиту.

Щодо вимоги про зобов`язання ТОВ «Улянівське» надати ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" інформацію та завірені належним чином копії документів на її підтвердження.

Виходячи з приписів ст.116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом, зокрема, брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному в установчому документі, крім випадків, встановлених законом; одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом. Учасники господарського товариства можуть також мати інші права, встановлені установчим документом товариства та законом.

У відповідності до ч.1,3 ст.5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства мають право, зокрема, брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства; отримувати інформацію про господарську діяльність товариства. Учасники товариства можуть мати інші права, передбачені законом та статутом товариства.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 7 Закону України «Про інформацію» встановлено, що ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Суб`єкт інформаційних відносин може вимагати усунення будь-яких порушень його права на інформацію.

Статтею 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що Товариство зобов`язано зберігати такі документи: 1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника); 2) статут товариства та зміни до статуту; 3) протоколи загальних зборів учасників; 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття); 6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства; 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг; 8) річну фінансову звітність; 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 10) документи, пов`язані з випуском емісійних цінних паперів; 11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства; 12) документи, що підтверджують права товариства на майно; 13) документи бухгалтерського обліку.

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов`язаних з пересиланням документів поштою.

За змістом ч.1 ст. 7 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» корпоративний договір - договір, за яким учасники товариства зобов`язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме товариство та треті особи. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

Як встановлено судом, підпунктом г) пункту 8.1. Статуту ТОВ «Улянівське» передбачено, що учасники Товариства мають право одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом. На вимогу свого учасника Товариство зобов`язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність, протоколи ревізійної комісії (ревізора) Товариства, протоколи Загальних зборів учасників Товариства, наказ, рішення органів управління Товариства тощо. На вимогу учасника Товариства йому надаються копії зазначених документів.

Згідно з п. 3.1. Корпоративного договору сторони як учасники Товариства мають права, зокрема: а) брати участь в управлінні Товариством в порядку, передбаченому законом, цим Договором та Статутом Товариства, в тому числі: вимагати скликання Загальних зборів учасників Товариства, самостійно скликати Загальні збори учасників Товариства у визначених законом випадках, вносити пропозиції щодо питань порядку денного Загальний зборів учасників Товариства, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства за своєю квотою, визначеною цим Договором, брати участь разом з іншою стороною у процедурах попереднього погодження та консультацій з будь-якого питання порядку денного Загальних зборів учасника Товариства, особисто або через належним чином уповноваженого представника бути присутнім та брати участь у Загальних зборах учасників Товариства, в обговоренні питань порядку денною, а також в голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів учасників Товариства; b) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в тому числі шляхом безперешкодного доступу до документів Товариства, визначених законом та Статутом Товариства; е) вимагати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, укладати з обраним аудитором (аудиторською фірмою) відповідний договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, оплачувати послуги аудитора (аудиторської фірми) тощо; f) представляти Товариство та діяти від іменi Товариства у визначених законом випадках; g) вимагати від іншої cторони повного і абсолютного виконання умов цього Договору; h) вимагати від іншої сторони сплати компенсації, збитків, неустойки (в тому числі, штрафу) у визначених цим Договором випадках; і) інші права, передбачені законом, Статутом Товариства та цим Договором.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" листом від 08.07.2022 звернулося до генерального директора ТОВ «Улянівське» Кравченка М. з вимогою надати інформацію про заборгованість із заробітної плати перед працівниками Групи компаній "ІСТ АГРО", про наявні товарні залишки в Групі компаній "ІСТ АГРО", та можливі варіанти їх збуту та ринкової ціни, підготовку протоколу Загальних зборів учасників про погодження правочину з продажу товарних запасів співвласниками Групи компаній "ІСТ АГРО", а не відповідача, забезпечення доступу фінансового директора до клієнт банку з метою контролю над цільовим використанням коштів з продажу товарних запасів, а саме погашення заборгованостей по заробітним платам працівникам, проведення реалізації товарних запасів, проведення реалізації товарних запасів згідно підписаного співвласниками протоколу загальних зборів учасників, погашення заборгованості із заробітної плати працівникам.

З тексту листа від 08.07.2022 вбачається, що незважаючи на те, що цей лист адресовано генеральному директору ТОВ «Улянівське» Кравченку М., запитувана в них інформація стосується Групи компаній «ІСТ АГРО», що не є стороною чи учасником даного спору.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку про те, що вимоги позивача, викладені у листі від 08.07.2022 щодо надання запитуваної в них інформації та вчинення дій стосувалися не конкретно ТОВ «Улянівське», як відповідача у справі, а іншої юридичної особи - Групи компаній "ІСТ АГРО", та спрямовані на надання запитуваних відомостей останньої, а тому лист від 08.07.2022 не може бути належними доказом на підтвердження звернення позивача з вимогою до ТОВ «Улянівське» саме про отримання інформації щодо відповідача та вчинення дій відповідачем, хоча і направлялися відповідачу.

Таким чином, позивачем у справі не доведено факту порушення його прав на отримання інформації, що стосується діяльності відповідача, оскільки така інформація позивачем у відповідача не запитувалася, а витребовувалися документи і інформація щодо діяльності іншої юридичної особи - зазначеної вище Групи компаній.

Крім того, суд погоджується з доводами відповідача про те, що для надання інформації про можливі варіанти збуту та ринкові ціни товарних залишків необхідно здійснити комплекс дій, спрямованих на вивчення усіх факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, зміни його обсягів, структуру, масштаби; інформація про варіанти збуту та ринкові ціни товарних залишків не відноситься до інформації та документів, які підлягають відображенню в бухгалтерському обліку юридичної особи; інформація про варіанти збуту та ринкові ціни товарний залишків не підпадає під перелік документів та інформації, яку Товариство повинно надавати на вимогу учасників такого Товариства виходячи з приписів ст. 43 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Враховуючи викладене, суд доходить висновку про відсутність факту порушення відповідачем прав та охоронюваних законом інтересів позивача на отримання інформації Товариства, а тому вимоги позивача про зобов`язання ТОВ «Улянівське» надати ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" інформацію та завірені належним чином копії документів на її підтвердження: про заборгованість із заробітної плати перед працівниками ТОВ «Улянівське»; про наявні товарні залишки ТОВ «Улянівське» та можливі варіанти їх збуту та ринкової ціни, задоволенню не підлягають.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання ТОВ «Улянівське» провести аудит (аудиторську перевірку) шляхом надання документів аудиторам, призначеним ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД".

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» на вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов`язаного (не пов`язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

Витрати, пов`язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов`язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

Випадки обов`язкового проведення аудиту фінансової звітності товариства та порядок оприлюднення аудиторського висновку встановлюються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Враховуючи зазначені приписи власник частки статутного капіталу зацікавлений у стабільній роботі підприємства, і один із механізмів, який мав би забезпечити стабільний функціонал, є внутрішній аудит. Чинним законодавством передбачено для власника частки статутного капіталу право на проведення внутрішнього аудиту.

Судом встановлено, що ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" дійсно є учасником ТОВ «Улянівське», якому належить 50% статутного капіталу Товариства. Ця обставина у відповідності до ч.1 ст.41 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» вказує на наявність у ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" суб`єктивного права ініціювати проведення аудиту фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської компанії), не пов`язаного майновими інтересами з товариством, його посадовими особами або учасником.

Таке залучення реалізується відповідно до ч.2 ст.41 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у спосіб укладення між учасником та визначеним ним аудитором договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

Аналіз положень ст.41 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» дає підстави для висновку про те, що для ініціації аудиту фінансової звітності товариства необхідна наявність сукупності таких умов: наявність в учасника-ініціатора 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства; укладення таким учасником з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства; зазначення в такому договорі обсягу аудиторських послуг.

Окрім того, положення ч.4 цієї статті містять додаткові вимоги для реалізації права на проведення перевірки аудиту фінансової звітності товариства, невиконання яких за наявністю трьох вищезазначених умов протягом 10 днів з боку виконавчого органу товариства дозволяє встановити наявність факту порушення права учасника: отримання товариством запиту учасника про такий аудит; отримання товариством оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства з визначеним у ньому обсягом аудиторських послуг, що визначають момент відліку 10-ти денного строку.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 01.08.2023 у справі №911/2646/21.

Крім того, Верховний Суд сформував такі висновки щодо застосування положень цієї статті у подібних правовідносинах:

- стаття ст.41 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» не містить жодних застережень та обмежень періоду проведення аудиторської перевірки фінансової діяльності (постанова Верховного Суду від 28.01.2021 у справі № 910/16262/19);

- учасник, реалізуючи своє право на управління Товариством, має право вимагати від нього як проведення аудиторської перевірки його діяльності, так і надання Товариством документів (пункт 38 постанови Верховного Суду від 28.04.2021 у справі № 908/522/20);

- документи надаються не замовнику аудита, а аудитору (пункт 28 постанови Верховного Суду від 29.11.2021 у справі № 922/3873/20);

- закон передбачає можливість проведення аудиту саме фінансової звітності, а не аудиту господарської діяльності товариства чи перевірку діяльності директора. Такий незначний недолік (неправильне викладення назви аудиторської послуги) у договорі про надання аудиторських послуг не може бути підставою для ігнорування Товариством (його виконавчим органом) вимог його учасника та запитів Аудитора про надання необхідних для проведення аудиторської перевірки документів, що, у свою чергу, є порушенням права учасника Товариства, гарантованого йому статтею 41 Закону "Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю" (пункти 50-54 постанови Верховного Суду від 28.04.2021 у справі № 908/522/20);

- право учасника товариства звернутись з вимогою про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства не залежить ані від бажання самого товариства (його посадових осіб) проводити чи не проводити перевірку, ані від доцільності чи відсутності доцільності проведення такої перевірки, наявності вже проведених перевірок, натомість, обов`язок товариства забезпечити аудитору можливість проведення перевірки виникає в силу прямої вказівки закону (постанови Верховного Суду від 28.04.2021 у справі № 908/522/20, від 07.10.2021 у справі № 910/9339/20);

- цей обов`язок передбачає вчинення виконавчим органом активних дій, а не пасивної бездіяльності (постанова Верховного Суду від 07.10.2021 у справі № 910/9339/20).

Пунктом 16.14. Статуту ТОВ «Улянівське» передбачено, що на вимогу будь-якого з учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов`язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.

Судом встановлено, що 24.06.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Подільська аудиторська група» (виконавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КОРНФІЛД ЛТД" (замовник) укладено Договір №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) з додатком №1 до нього, за змістом п.1.1. якого в порядку та на умовах, визначених Договором, замовник призначає, а виконавець приймає на себе зобов`язання здійснити за плату аудиторську перевірку повного пакету річної фінансової звітності малого підприємства за 2021 звітний рік Товариства з обмеженою відповідальністю «Улянівське» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34258345; місцезнаходження юридичної особи: Україна, 15535, Чернігівська область Вознесенське, вулиця Центральна, будинок 43А) (в подальшому - Товариство), засновником (учасником) якого (юридичної особи - Товариства) є замовник, про що міститься інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розмір внеску замовника до статутного фонду (капіталу) Товариства складає 3 547 850,00 грн (50%), з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2021 його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, надалі - завдання аудиту.

Відповідно до п. 2.1. Договору №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022 аудит фінансової звітності проводиться у відповідності до МСА, вимоги яких є обов`язковими для виконавця, замовника та Товариства.

Пунктом 2.8.4. Договору №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022 передбачено, що підписанням Договору замовник підтверджує визнання та розуміння своїм управлінським персоналом та управлінським персоналом Товариства прийняття останнім на себе відповідальності за забезпечення аудитора:

а) доступом до всієї інформації, яка, як відомо управлінському персоналу, є доречною для складання фінансової звітності, такої як записи, документи тощо;

б) додатковою інформацією, про яку аудитор може зробити запит управлінському персоналу з метою аудиту (в тому числі, але не виключно письмові запевнення управлінського персоналу згідно MCA 580 «Письмові запевнення» та письмові підтвердження управлінського персоналу згідно MCA 500 «Аудиторські докази»), MCA 570 «Безперервність діяльності»;

в) необмеженим доступом до працівників Замовника та Товариства, від яких, за визначенням аудитора, необхідно отримати аудиторські докази.

Згідно з п. 3.2.2. Договору №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022 виконавець має право: мати вільний та необмежений доступ до всіх первинних бухгалтерських документів, облікових даних та записів, комп`ютерних баз даних, будь-якої іншої інформації та отримувати необхідну інформацію та документи (копії документів), які мають відношення до предмета перевірки і знаходяться як у замовника, так і у Товариства та третіх осіб, а також вільний доступ до працівників замовника та Товариства. Треті особи, які мають у своєму розпорядженні документи стосовно предмета перевірки, зобов`язані надати їх на вимогу Виконавця. Зазначена вимога повинна бути офіційно засвідчена замовником та Товариством у спосіб, який визначається Виконавцем.

У пункті 3.3.2. Договору №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022 сторони погодили, що замовник та Товариство зобов`язані у строки погоджені сторонами, у межах терміну перевірки, відповідно до запитів виконавця, надати останньому засновницькі документи, фінансову, податкову та внутрішньогосподарську (управлінську) звітність, фінансові плани, кошториси, первинну бухгалтерську документацію, облікові регістри, комп`ютерні бази даних, договори, а також інші документи та будь-яку повну і достовірну інформацію (включно із тією, що становить комерційну таємницю замовника та Товариства), необхідну виконавцю для проведення аудиторської перевірки в повному обсязі і в термін, встановлений Договором.

Термін аудиторської перевірки за Договором - з дати 24.06.2022 по 22.08.2022 (п. 5.1. Договору №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022).

Згідно з п. 8.1., 8.3. Договору №01-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022 Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати, яка є більш пізньою з дат підписання Договору (розділ 10 Договору) та Додатку 1 повноважними представниками сторін та скріплення їхніх підписів відбитками печаток сторін (за умови їх використання). Строк дії Договору розпочинається з дати його укладення та закінчується 18.07.2022, а в частині проведення розрахунку - до повного проведення розрахунку по даному Договору.

08.07.2022 ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" письмово повідомило генерального директора ТОВ «Улянівське» про укладення з ТОВ «Подільська аудиторська група» Договору про проведення аудиту №03-01/22 від 24.06.2022 для проведення аудиту (аудиторської перевірки) та просило всебічно сприяти у проведенні перевірки та надати усю необхідну інформацію відповідно до запиту №03-01/22-01 від 27.06.2022 та листа №03-01/22-02 від 27.06.2022, надісланих ТОВ «Подільська аудиторська група». 08.07.2022 лист було направлено рекомендованою кореспонденцією за №2103002673178 на адресу ТОВ «Улянівське».

Матеріали справи містять лист ТОВ «Подільська аудиторська група» №03-01/22-03 від 27.06.2022, адресований ТОВ «Улянівське», у якому викладена вимога про сприяння у наданні Товариством затребуваних документів та виконання аудитором інших аудиторських процедур, що визначені МСА. Крім того, у листі зазначено про направлення управлінському персоналу ТОВ «Улянівське» запиту №03-01/22-01 від 27.06.2022 з проханням надати для проведення аудиту (аудиторської перевірки) за 2021 рік документи згідно із Переліком, який наведено у запиті, та листа №03-01/22-02 від 27.06.2022 щодо запиту інформації, надання анкетних даних та письмових підтверджень, потрібних для вирішення питання щодо прийняття завдання та продовження співпраці.

Проте, запит №03-01/22-01 від 27.06.2022 та лист №03-01/22-02 від 27.06.2022 щодо запиту інформації, про які зазначено у листі ТОВ «Подільська аудиторська група» №03-01/22-03 від 27.06.2022 у матеріалах справи відсутні, у зв`язку з чим у суду відсутня можливість дослідити їх зміст.

Позивач у позові посилається на лист про проведення аудиту від 27.06.2023, однак сам лист позивачем не надано. Матеріали справи містять лише опис вкладення до листа про проведення аудиту від 27.06.2023 (штрихкодовий ідентифікатор 0209508724116), який містить перелік вкладених документів: лист про проведення аудиту від 27.06.2023, оригінал Договору про проведення аудиту №03-01/22 від 24.06.2022, оригінал Додаткової угоди №1 від 06.06.2023 до Договору про проведення аудиту №03-01/22 від 24.06.2022, перелік документів, що надаються для перевірки від 20.06.2023 №03-01/23-01. Фіскальний чек або поштова накладна на підтвердження направлення листа від 27.06.2023 у матеріалах справи відсутні, що унеможливлює встановлення дійсності направлення зазначених документів адресату - ТОВ «Улянівське» рекомендованою поштовою кореспонденцією.

Запит аудитора №03-01/22-01 від 27.06.2022, лист №03-01/22-02 від 27.06.2022, лист ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" від 27.06.2023 про проведення аудиту, з посиланням на які позивач просить задовольнити вимогу про зобов`язання ТОВ «Улянівське» провести аудит (аудиторську перевірку) шляхом надання документів аудиторам, призначеним Товариством з обмеженою відповідальністю "КОРНФІЛД ЛТД", згідно з запитом аудиторів №03-01/22-01 від 27.06.2022 та їх листа №03-01/22-02 від 27.06.2022 та листом ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" від 27.06.2023 про проведення аудиту та вчинити всі дії, необхідні для завершення аудиту, позивачем не надавались та у матеріалах справи відсутні.

Враховуючи вищевикладене, надані позивачем до позовної заяви докази унеможливлюють встановлення факту дійсного та належного направлення відповідачу - ТОВ «Улянівське» та отримання ним оригіналу Договору №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022 з визначеним у ньому обсягом аудиторських послуг та запиту учасника про такий аудит, що є невиконанням позивачем встановлених ст.41 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» вимог для реалізації його права на проведення перевірки аудиту фінансової звітності Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства.

Суд погоджується з доводами відповідача про закінчення 18.07.2022 строку дії Договору №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022, визначеного п. 8.3. цього Договору та відповідно відсутність підстав для забезпечення відповідачем аудитору можливості проведення аудиту та надання завірених підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у Договорі обсягу аудиторських послуг, зокрема, за листом про проведення аудиту від 27.06.2023, на який посилається позивач.

Крім того, виходячи з приписів п. 5.1. Договору №03-01/22 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) від 24.06.2022 вбачається факт спливу терміну аудиторської перевірки за Договором, який був встановлений з 24.06.2022 по 22.08.2022.

За таких обставин вимоги позивача про зобов`язання ТОВ «Улянівське» провести аудит (аудиторську перевірку) шляхом надання документів аудиторам, призначеним ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД", згідно з запитом аудиторів №03-01/22-01 від 27.06.2022 та їх листа №03-01/22-02 від 27.06.2022 та листом ТОВ "КОРНФІЛД ЛТД" від 27.06.2023 про проведення аудиту та вчинити всі дії, необхідні для завершення аудиту, задоволенню не підлягає.

Висновки суду.

Доказами у справі, відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Згідно зі ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами ст. 79 Господарського процесуального кодексу України наявність обставин, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Інші докази та пояснення учасників справи судом до уваги не приймаються, оскільки не спростовують вищевикладені висновки суду.

За загальним правилом обов`язок доказування певних обставин покладається на особу, яка посилається на ці обставини. Обов`язок доказування та подання доказів розподіляється між сторонами, виходячи з того, хто посилається на юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення. Це стосується позивача, який повинен доказати факти, на підставі яких пред`явлено позов, а також відповідача, який має можливість доказувати факти, на підставі яких він будує заперечення проти позову.

За змістом п. 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень та висновків Європейського суду з прав людини, викладених у рішеннях у справах "Трофимчук проти України", "Серявін та інші проти України" обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

Сторони також звертаючись до суду повинні враховувати те, що визначення та наповнення доказової бази переданого на розгляд суду спору покладаються саме на сторони, а не на суд. Суд вирішує спір на підставі поданих та витребуваних в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України сторонами доказів.

Судом було вжито усіх заходів для забезпечення реалізації сторонами своїх процесуальних прав та з`ясуванні усіх питань, винесених на його розгляд.

За наведених обставин у їх сукупності, суд дійшов висновку про відмову у позові в повному обсязі.

Розподіл судових витрат.

Згідно з п.5 частини 1 статті 237 Господарського процесуального кодексу України при ухваленні рішення суд вирішує питання, зокрема, про розподіл між сторонами судових витрат.

Статтею 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно зі ст.129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір та судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються на позивача.

Керуючись ст. 129, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

У позові відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили у строк та в порядку, встановленому ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення може бути оскаржено до Північного апеляційного господарського суду в строк, встановлений ст.256 Господарського процесуального кодексу України та в порядку, передбаченому ст.257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення складено та підписано 14.11.2023.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя В.В. Моцьор

Часті запитання

Який тип судового документу № 114904112 ?

Документ № 114904112 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 114904112 ?

Дата ухвалення - 07.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114904112 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114904112 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 114904112, Commercial Court of Chernihiv Oblast

The court decision No. 114904112, Commercial Court of Chernihiv Oblast was adopted on 07.11.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 114904112 refers to case No. 927/1074/23

This decision relates to case No. 927/1074/23. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 114904111
Next document : 114904113