Decision № 106976622, 27.10.2022, Volodarsko-Volynskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast

Approval Date
27.10.2022
Case No.
276/1613/22
Document №
106976622
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 276/1613/22

Провадження по справі №2/276/386/22

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого суддіБобра Д.О.,

за участю секретаря судового засідання Свиридок А.В.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Новоборівської селищної ради про визнання права власності на будинок в порядку спадкування,

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернулась до суду з вказаним позовом, мотивуючи заявлені вимоги тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла її мати ОСОБА_2 . Після її смерті відкрилась спадщина, до складу якої входить житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який спадкодавиця не оформила. Вона є спадкоємицею за законом, проте під час звернення до нотаріуса за оформленням своїх спадкових прав їй було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину у зв`язку з відсутністю правовстановлюючого документа на будинок та рекомендовано звернутись до суду.

Позивач просить суд визнати за нею право власності на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 27 вересня 2022 року відкрито провадження в справі та призначено підготовче судове засідання.

У судове засідання позивач не з`явилась, до суду направила заяву про розгляд справи без її участі, позовні вимоги підтримує повністю.

Представник відповідача Новоборівської селищної ради в судове засідання не з`явився,селищний голова подав до суду заяву про проведення судового засідання за відсутності представника селищної ради, зазначив що позовні вимоги визнає, щодо їх задоволення не заперечує.

Відповідно до ч.ч.3, 4ст.200 ЦПК Україниза результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем. Ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статтями206,207цьогоКодексу.

Відповідно до частини 4ст. 206 ЦПК Україниу разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що рішення у справі можливо постановити при проведенніпідготовчого судового засідання.

Дослідивши письмові докази надані позивачем, суд вважає за необхідне позов задовольнити з наступних підстав.

ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_2 , що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 , виданого 06.09.2021 року.

Із копіїсвідоцтва пронародження серії НОМЕР_2 ,виданого 02.10.1953року слідує,що матір`ю ОСОБА_3 є ОСОБА_2 .

Копією свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_3 виданого 10.05.1975 року підтверджується, що ОСОБА_3 після укладення шлюбу змінила прізвище на « ОСОБА_4 ».

Згідно довідки виконкому Новоборівської селищної ради від 01.08.2022 року №02/301 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , на день смерті була зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_1 .

Із довідки виконкому Новоборівської селищної ради від 01.08.2022 року №02/302 слідує, що разом із спадкодавцем ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 на день смерті та шість місяців потому ніхто не був зареєстрований та не проживав.

Витягом про реєстрацію в Спадковому реєстрі від 05.10.2022 року №70239954 підтверджується, що до майна ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , 06.04.2022 року заведено спадкову справу №54/2022.

Згідно відповіді приватного нотаріуса Житомирського районного нотаріального округу від 05.10.2022 року за вих.№358/02-14 ОСОБА_1 є єдиним спадкоємцем після смерті ОСОБА_2 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із виписки з погосподарської книги виданої виконкомом Новоборівської селищної ради від 06.09.2022 №02/334 слідує, що згідно запису погосподарської книги №16 с.Турчинка за 2016-2023 роки, особовий рахунок № НОМЕР_4 власником житлового будинку, господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 рахується ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до довідки Комунального підприємства «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради від 15.07.20212 року №263 про наявність (відсутність) зареєстрованого майна за адресою АДРЕСА_1 право власності на нерухоме майно не зареєстровано.

Технічний паспорт на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , замовником якого є ОСОБА_2 , виготовлено 06.07.2021 року.

Згідно відповіді приватного нотаріуса Хорошівського районного нотаріального округу Толстіхіної Н.Д. від 05.09.2022 року №223 на усне звернення ОСОБА_1 відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 у зв`язку з відсутністю правовстановлюючого документа на житловий будинок.

Згідност. 1216 ЦК Україниспадкування є перехід прав і обов`язків від фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців).

Згідност. 1217 ЦК Україниспадкування здійснюється за законом або заповітом.

Відповідно дост. 1218 ЦК Українидо складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинялися внаслідок його смерті.

Згідност. 1220 ЦК Україничасом відкриття спадщини визнається день смерті спадкодавця.

Відповідно до ст.1233 ЦК України право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

Як убачається з ч. 5ст. 1268 ЦКнезалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця лише з моменту державної реєстрації цього майна (ч. 2ст. 1299 ЦК України).

Відповідно до вимогст. 1297 ЦК Україниспадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов`язаний звернутись до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно, тобто зміна власника майна, що підлягає державній реєстрації, неможлива без перереєстрації права власності. Тому свідоцтво про право на спадщину є обов`язковим, коли об`єктом спадкування є нерухоме майно, що підлягає обов`язковій державній реєстрації.

В судовому засіданні встановлено, що позивач, як єдиний спадкоємець І черги, прийняла спадщину після смерті ОСОБА_2 , проте не може реалізувати своє право на спадкування у зв`язку із відсутністю правовстановлюючого документа на спадкове майно житловий будинок.

Відповідно до статті 1 першого Протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод(далі - Конвенції) кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Відповідно до практики Європейського суду з прав людини під майном також розуміються майнові права.

Згідно зі ст. 8 Конвенції, кожен має право на повагу до свого приватного та сімейного життя, до свого житла та кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Як спадкоємець, що прийняла спадщину, позивач має право на оформлення спадкових прав, тому позовні вимоги підлягають задоволенню, порушене право позивача підлягає судовому захисту. Визнання права власності за позивачем на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 буде відповідати принципу пропорційності в питанні захисту права власності позивача, як спадкоємця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.12,13,19,76-81,89,95, 200, 206, 229,258,259,263 - 265,268,354,355 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_1 до Новоборівської селищної ради про визнання права власності на будинок в порядку спадкування задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку спадкування за законом, право власності на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які належали ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішення може бути оскаржене до Житомирського апеляційного суду через Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його складення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: ОСОБА_1 , місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Відповідач: Новоборівська селищна рада, адреса місця знаходження: смт.Нова Борова, вул.Незалежності, 9а, Житомирського району Житомирської області; код ЄДРПОУ: 04344601.

Суддя Д.О. Бобер

Часті запитання

Який тип судового документу № 106976622 ?

Документ № 106976622 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 106976622 ?

Дата ухвалення - 27.10.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 106976622 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 106976622 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 106976622, Volodarsko-Volynskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast

The court decision No. 106976622, Volodarsko-Volynskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast was adopted on 27.10.2022. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 106976622 refers to case No. 276/1613/22

This decision relates to case No. 276/1613/22. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 106976621
Next document : 106996197