Court decree № 102466896, 10.01.2022, Inhuletskyi District Court of Kryvyi Rih City

Approval Date
10.01.2022
Case No.
213/1772/21
Document №
102466896
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/1772/21

Номер провадження 2/213/679/22

У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду

10 січня 2022 року суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області Мазуренко В.В., розглянувши матеріали цивільної справи ОСОБА_1 до Російської Федерації, Укціонерного товариства «Сбербанк», Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» про стягнення моральної шкоди з Російської Федерації,-

ВСТАНОВИВ:

До Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу з Дніпровського апеляційного суду надійшла цивільна справа ОСОБА_1 до Російської Федерації, Укціонерного товариства «Сбербанк», Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» про стягнення моральної шкоди з Російської Федерації. Відповідно до Постанови Дніпровського апеляційного суду від 21.12.2021р. ухвала Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 12.10.2021р. скасована, вказано про необхідність отримання згоди дипломатичного представництва, як компетентного органу держави, на розгляд спору в судах України.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначається статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, встановлюється особливий правовий режим на цій території, визначаються особливості діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах цього режиму, додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб.

Частиною четвертою статті 2 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» визначено, що відповідальність за матеріальну чи нематеріальну шкоду, завдану Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, покладається на Російську Федерацію відповідно до принципів і норм міжнародного права.

Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року, стороною якої є Україна, до іноземної держави, її дипломатичних представництв і консульських установ застосовується судовий імунітет.

Відповідно до Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженого Указом Президента України від 10 червня 1993 року № 198/93, держава гарантує додержання положень зазначеної Конвенції.

Крім того, порядок урегулювання приватноправових відносин, які хочаб через один із своїх елементів пов`язані з одним або кількома правопорядками, іншими, ніж український правопорядок, встановлює Закон України «Про міжнародне приватне право», який застосовується до таких питань, що виникають у сфері приватноправових відносин з іноземним елементом.

Стаття 79 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлює судовий імунітет, відповідно до якого пред`явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом України.

Відповідно до частини четвертої статті 79 Закону України «Про міжнародне приватне право» у тих випадках, коли в порушення норм міжнародного права України, її майну або представникам в іноземній державі не забезпечується такий же судовий імунітет, який згідно з частинами першою та другою цієї статті забезпечується іноземним державам, їх майну та представникам в Україні, Кабінетом Міністрів України може бути вжито до цієї держави, її майна відповідних заходів, дозволених міжнародним правом, якщо тільки заходів дипломатичного характеру не достатньо для врегулювання наслідків зазначеного порушення норм міжнародного права.

Таким чином, Закон України «Про міжнародне приватне право» встановлює судовий імунітет щодо іноземної держави за відсутності згоди компетентних органів відповідної держави на залучення її до участі у справі у національному суді іншої держави.

Найважливішою ознакою для держави є суверенітет, оскільки саме суверенітет становить основну відправну засаду для її правосуб`єктності.

Суверенітет держави має вияв у двох сферах внутрішній та зовнішній.

У зовнішній сфері суверенітет означає незалежність, самостійність і непідпорядкованість держави іншим державам.

У міжнародному приватному праві під імунітетом розуміють непідлеглість однієї держави законодавству та юрисдикції іншої.

Імунітет ґрунтується на суверенітеті держав, їх рівності та означає, що жодна з них не може здійснювати свою владу над іншою державою, її органами, майном.

Це принцип вилучення держави та її органів з-під юрисдикції іншої держави. Судовий імунітет полягає в непідсудності держави без її згоди судам іншої держави.

Таким чином, бути учасником справи в судах іншої держави кожна суверенна держава може тільки з її явно вираженої або мовчазної згоди, висловленої через уповноважених на це осіб.

Зі змісту позовної заяви вбачається, що позивач звернувся до суду із позовом до Російської Федерації про відшкодування моральної шкоди.

Статтею 4 ЦПК України закріплено право кожної особи в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до вимог статті 12 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом (а отже, і рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості).

Відповідно до положень про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженого Указом Президента від 10 червня 1993 року № 198/93, Україна гарантує додержання положень Віденської конвенції 1961 року та Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року.

Пред`явлення позову до іноземної держави, забезпечення позову і звернення стягнення на майно іноземної держави, яке знаходиться в Україні, відповідно до статті 32 Віденської конвенції 1961 року можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави.

Положення зазначеної норми міжнародного договору конкретизовано у статті 79 Закону України «Про міжнародне приватне право».

З урахуванням вимог наведених вище норм міжнародного права й норм ЦПК України суд перед вирішенням питання про відкриття провадження у справі має надіслати відповідачу Російській Федерації у встановленому порядку позовну заяву із додатками та з`ясувати чи є згода дипломатичного представництва Російської Федерації як компетентного органу держави Російської Федерації на розгляд даного спору в судах України.

З`ясування цього питання має істотне значення для правильного вирішення справи, оскільки від цього залежить, чи має суд право здійснювати подальші процесуальні дії. За відсутності такої згоди іноземна держава не може одержати правового статусу відповідача в цивільному процесі України.

При цьому вчиняти такі процесуальні дії повинен не позивач при пред`явленні до суду позову, а саме суд.

До аналогічних висновків у подібних справах незмінно дійшов Верховний Суд у постановах: від 13 травня 2020 року у справі № 711/17/19 (провадження № 61-10776св19); від 03 червня 2020 року у справі № 357/13182/18 (провадження № 61-12202св19); від 03 червня 2020 року у справі № 711/14/19 (провадження № 61-12536св19); від 09 вересня 2020 року у справі № 321/211/20 (провадження № 61-8142 св 20).

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що без отримання згоди Російської Федерації, висловленої через уповноважених осіб або компетентних органів, на розгляд даного спору в судах України Російська Федерація не може одержати правового статусу відповідача в цивільному процесі, суд вважає необхідним направити до Міністерства закордонних справ України прохання здійснити запит до Посольства Російської Федерації в Україні для з`ясування наявності згоди дипломатичного представництва Російської Федерації, як компетентного органу держави Російської Федерації на розгляд спору в судах України даної цивільної справи, за наслідком чого встановиться чи набуде відповідне посольство процесуального статусу відповідача у цивільному процесі.

Керуючись ст.ст.4,8,11,12,19, 22, 260, 383-385,496-497 ЦПК України,

УХВАЛИВ:

Прийняти цивільну справу до розгляду, призначити підготовче судове засідання об 11:10 годині 10 лютого 2022р.

Запропонувати Міністерству закордонних справ України звернутися із запитом до Посольства Російської Федерації в Україні для з`ясування наявності згоди дипломатичного представництва Російської Федерації, як компетентного органу іноземної держави Російської Федерації на розгляд в Інгулецькому районному суді м. Кривого Рогу Дніпропетровської області цивільної справи №213/1772/21 за позовом ОСОБА_1 до Російської Федерації, Укціонерного товариства «Сбербанк», Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» про стягнення моральної шкоди з Російської Федерації.

Отримані на запит документи направити до Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 6а).

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо руху справи за веб-адресою: https://ing.dp.court.gov.ua/

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.В.Мазуренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 102466896 ?

Документ № 102466896 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102466896 ?

Дата ухвалення - 10.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102466896 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 102466896 ?

В Inhuletskyi District Court of Kryvyi Rih City
Previous document : 102466894
Next document : 102466897