Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Методика ринкового скорингу від YouControl

Методика
ринкового скорингу
від YouControl

youcontrol
youcontrol

Ринковий скоринг
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

MarketScore

MarketScore — скоринговий індекс ринкової потужності компанії, розрахований аналітичним відділом YouControl, що грунтується на 10 індикаторах, які комплексно відображають ринкову частку команії, її місце в галузі та динаміку росту у порівнянні з конкурентами.

Індекс використовується насамперед для порівняння з конкурентами на ринку України, тому він не чутливий до ринкової частки компаній на міжнародному ринку.

Індекс відображає ринкову потужність компанії відносно інших у галузі.

Діапазон значень індексу MarketScore може варіюватись від 1 (мінімальна ринкова потужність) до 4 (максимальна ринкова потужність) у залежності від поєднання економічних індикаторів компанії.

Мета створення індексу – швидко і всебічно відобразити величину досліджуваної фірми у процесі оцінки контрагентів, а також показати її динаміку за тривалий період.

Розрахунок індексу MarketScore

Значення кожного з індикаторів, що входять до складу індексу MarketScore, автоматично переводяться у бали від 1 до 4 у залежності від розташування відносно емпіричних квартилів розподілу значень відповідного індикатора для решти компаній ринку. Якщо значення індикатора компанії тяжіє до максимально позитивного з точки зору ринкової потужності значення, фірма отримує 4 бали за даним показником. Компанії із гіршими значеннями показника отримують нижчі бали.

Приклад:

Емпіричні квартилі розподілу показника частка ринку (MkS) за досліджуваний рік по відповідній галузі економіки cтановили [0,3%, 5%, 10%]. Відтак бал за даним індикатором для компаній цієї галузі розраховуються так:

Якщо ринкова частка компанії дуже висока (MkS > 10%), компанія отримає 4 бали.

Якщо 5 < MkS < 10%, компанія отримає 3 бали.

Якщо 0,3% < MkS < 5%, компанія отримає 2 бали.

Якщо MkS < 0,3%, компанія отримає лише 1 бал.

Аналогічно розраховуються бали решті індикаторів-компонентів індексу MarketScore.

Загальний індекс MarketScore розраховується за формулою:

youcontrol

Fi – бал, отриманий компанією за фактором, що виражений індикатором i. Обмеження: youcontrol

Wi – вага фактору Fi – Обмеження: youcontrol

n – кількість складових індексу. n= 10.

Для компаній, за якими відсутня можливість розрахувати повний перелік індикаторів-складових, індекс MarketScore не розраховується. Проте зі значеннями частини існуючих складових завжди можна ознайомитись на сайті YouControl.

Розрахунок буквенного значення MarketScore

На підставі числового значення балу MarketScore (від 4 до 1) кожній дослідженій компанії присвоюється буквенне значення MarketScore, що відображає рівень ринкової потужності та динамічності компанії у порівнянні з конкурентами.

A

Високий рівень ринкової потужності
(Вище верхнього квартилю розподілу MarketScore)

B

Достатній рівень ринкової потужності
(Вище медіани розподілу MarketScore)

C

Середній рівень ринкової потужності
(Вище нижнього квартилю розподілу MarketScore)

D

Незначний рівень ринкової потужності
(Нижче нижнього квартилю розподілу MarketScore)

Розрахунок буквенного значення MarketScore

На підставі числового значення балу MarketScore (від 4 до 1) кожній дослідженій компанії присвоюється буквенне значення MarketScore, що відображає рівень ринкової потужності та динамічності компанії у порівнянні з конкурентами.

Важливо пам’ятати

Мета розрахунку MarketScore — експрес-аналіз ринкової потужності компанії, відштовхуючись від результатів якого користувачі можуть швидко прийняти рішення про величину фірми-контрагента серед гравців відповідної галузі. Звертаємо вашу увагу, що даний індекс відображає виключно розмір, а не надійність компанії, тому його не можна ототожнювати з кредитним рейтингом чи індексом фінансового ризику.

Саме тому індекс MarketScore не стосується ймовірності банкрутства компанії, адже платоспроможність не залежить від обсягу виручки. Це інформаційний продукт, що відображає думку YouControl щодо загального розміру та динамічності зростання фірми. Кінцеве рішення щодо ринкової потужності компанії повинне прийматися користувачами з урахуванням інших, у тому числі якісних факторів та додаткових джерел інформації.

Складові індексу MarketScore розраховувались в залежності від ролі, яку відіграє компанія у відповідному секторі, ринку чи субринку з огляду на основну діяльність.

Поняття "сектор" - відповідає секції згідно з КВЕД і окреслює галузеву приналежність компанії у найбільш широкому розумінні. Наприклад, сектор А - це "Сільське, лісове та рибне господарство", C - "Переробна промисловість", F - "Будівництво" і т.д. Показники компанії, що розраховані в рамках сектора, вказують на загальний масштаб діяльності компанії та рівень її впливу на економіку країни в цілому.

Поняття "ринок" - для секторів A, B, C, D, G, H відповідає групам, а для решти секторів - розділам згідно з КВЕД-2010.
Так, в секторі А виділяються ринки, що аналогічні групам "01.4 Тваринництво", "01.7 Мисливство" та ін. Тоді як у секторі F ринки окреслюються більш широкими розділами "41 Будівництво будівель", "42 Будівництво споруд", "43 Спеціалізовані будівельні роботи". Дана особливість методики пояснюється вищим обсягом сукупної виручки та кількості компаній у вищезазначених секторах, що вимагає більш деталізованого підходу при розбитті на ринки.

Поняття "субринок" - складова частина ринку, що знаходиться на один рівень нижче від нього згідно з КВЕД. Тому для компаній із секторів A, B, C, D, G, H субринки аналогічні класам, а для решти компаній - групам. Наприклад, ринок "01.4 Тваринництво" містить у собі субринки "01.45 Розведення овець і кіз", "01.46 Розведення свиней", "01.47 Розведення свійської птиці", а ринок "42 Будівництво споруд" включає субринки "42.1 Будівництво доріг і залізниць", "42.2 Будівництво комунікацій", "42.9 Будівництво інших споруд".

Звертаємо Вашу увагу на те, що методика MarketScore, визначаючи галузеву приналежність компанії за основним КВЕДом її діяльності, не чутлива до диверсифікації операцій, коли компанія може бути присутньою одночасно на декількох ринках. Водночас загальна ємкість ринків та кількість компаній розрахована відповідно до наявної інформації у системі YouControl.

Зареєструйся зараз та отримай доступ безкоштовно!

24 години безкоштовної пробної версії

реєстрація
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’