YouControl
logo youcontrol
УКР
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Методика фінансового скорингу банків від YouControl

Методика
фінансового скорингу банків
від YouControl

youcontrol
youcontrol

Фінансовий скоринг банків — cистема оцінки фінансової надійності банку шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу
банків від YouControl - композитний індекс Bank_FinScore.

Bank_FinScore — скоринговий індекс фінансової надійності банку, розрахований аналітичним відділом YouControl, що базується на 25 індикаторах, серед яких нормативи НБУ та фінансові коефіцієнти, котрі комплексно відображають стан ліквідності, достатності капіталу, рентабельності, кредитних, інвестиційних та валютних ризиків банку. Оскільки індекс використовується насамперед для порівняння з конкурентами на ринку України, він не чутливий до загальносистемних змін. Індекс відображає фінансовий стан банку відносно інших у секторі.

Значення індексу Bank_FinScore може варіюватись у діапазоні від 1 (мінімальна фінансова надійність) до 4 (максимальна фінансова надійність) в залежності від значень нормативів та фінансових індикаторів банку.

Компоненти індексу були відібрані в результаті емпіричного дослідження динаміки близько півсотні традиційних фінансових показників.

Використані для побудови індексу індикатори демонструють максимальну прогнозну здатність з передбачення ймовірності банкрутства банку.

Тобто українські банки, у яких були нижчі значення даних показників, банкрутували частіше, ніж їхні конкуренти протягом аналізованого періоду 2014-2017 рр.

Компоненти індексу Bank_FinScore

Фінансовий індикатор
Формула
Блок 1. Нормативи НБУ
Фінансовий індикатор

Н1 - Регулятивний капітал

Формула

РК = Основний капітал+Додатковий капітал-Корекції

Читати детальніше Згорнути

Норматив капіталу, що вказує на розмір регулятивного капіталу банку, який має перевищувати мінімально встановлений розмір. Регулятивний капітал є одним з найважливіших показників діяльності банків, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків різноманітних ризиків. Банки з метою визначення реального розміру регулятивного капіталу з урахуванням ризиків у своїй діяльності зобов'язані постійно оцінювати якість активних банківських операцій.

Фінансовий індикатор

Н2 - Норматив достатності регулятивного капіталу

Формула

«співвідношення регулятивного капіталу до сумарної балансової вартості активів і позабалансових зобов’язань, зважених за ступенем кредитного ризику»

Читати детальніше Згорнути

Норматив капіталу, що являє собою співвідношення регулятивного капіталу до сумарної балансової вартості активів і позабалансових зобов’язань, зважених за ступенем кредитного ризику. Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу відображає здатність банку своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають із торговельних, кредитних або інших операцій грошового характеру. Чим вище значення показника достатності (адекватності) регулятивного капіталу, тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники банку. Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути не менше ніж 10%.

Фінансовий індикатор

Н3 - Норматив достатності основного капіталу

Формула

«співвідношення основного капіталу до загальних активів банку»

Читати детальніше Згорнути

Норматив капіталу, що являє собою співвідношення основного капіталу до суми активів та позабалансових зобов'язань банку, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику. Норматив достатності основного капіталу відображає рівень захищеності активів банку з точки зору адекватності обсягу капіталу 1-го рівня - основної частини регулятивного капіталу, що включає у себе кошти акціонерів банку у статутному капіталі, реінвестований прибуток, емісійні різниці, резервні фонди, загальні резерви і резервні фонди. Чим вище значення показника достатності основного капіталу (Н3), тим більша частка ризику, що її беруть на себе власники банку. Нормативне значення нормативу Н3 діючих банків має бути не менше ніж 7%.

Фінансовий індикатор

LCR - Коефіцієнт покриття ліквідністю

Формула

«співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку протягом 30 днів»

Читати детальніше Згорнути

Норматив ліквідності, який установлює мінімально необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію. Національний банк у зв’язку із переходом банків до розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) скасував менш жорсткі економічні нормативи миттєвої ліквідності (Н4) та поточної ліквідності (Н5) з 2 вересня 2019 року. Нормативне значення нормативу LCR діючих банків має бути не менше ніж 90% відсотків - починаючи з 01 червня 2019 року; 100% - починаючи з 01 грудня 2019 року.

Фінансовий індикатор

NSFR - Коефіцієнт чистого стабільного фінансування

Формула

Співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування

Читати детальніше Згорнути

NSFR (Net Stable Funding Ratio) - Коефіцієнт чистого стабільного фінансування - норматив ліквідності, який визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік. NSFR розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування. Згідно з вимогами НБУ, нормами ЄС та Базельськими рекомендаціями значення NSFR для банків має становити не менше 100%.

Фінансовий індикатор

Н7 - Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

Формула

«співвідношення сукупної суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осіб, до регулятивного капіталу банку»

Читати детальніше Згорнути

Норматив кредитного ризику, що встановлюється з метою обмеження кредитного ризику, що виникає внаслідок невиконання окремими контрагентами своїх зобов'язань. Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента визначається як співвідношення суми всіх вимог банку до контрагента або групи пов'язаних контрагентів та всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентів, до регулятивного капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н7 не має перевищувати 25%.

Фінансовий індикатор

Н8 - Норматив великих кредитних ризиків

Формула

«співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків щодо контрагентів, груп пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з банком осіб до регулятивного капіталу банку»

Читати детальніше Згорнути

Норматив кредитного ризику, який встановлюється з метою обмеження концентрації кредитного ризику за окремим контрагентом або групою пов'язаних контрагентів. Кредитний ризик, що прийняв банк на одного контрагента або групу пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з банком осіб вважається великим, якщо сума всіх вимог банку до контрагента або групи пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з банком осіб та всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо цього контрагента або групи пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з банком осіб, становить 10% і більше регулятивного капіталу банку. Норматив великих кредитних ризиків визначається як співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків щодо контрагентів, груп пов'язаних контрагентів, усіх пов'язаних з банком осіб до регулятивного капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н8 не має перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу банку.

Фінансовий індикатор

Н9 - Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними особами

Формула

«співвідношення сукупної суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осіб, до регулятивного капіталу банку»

Читати детальніше Згорнути

Норматив кредитного ризику, що встановлюється для обмеження ризику операцій з пов'язаними з банком особами, зменшення негативного впливу операцій з пов'язаними з банком особами на діяльність банку. Норматив Н9 визначається як співвідношення сукупної суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фінансових зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осіб, до регулятивного капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н9 не має перевищувати 25%.

Фінансовий індикатор

Н11 - Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою

Формула

«співвідношення розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів окремо за кожною установою, до статутного капіталу банку»

Читати детальніше Згорнути

Норматив інвестиційного ризику, що встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного з інвестуванням в акції, паї, частки та інвестиційні сертифікати окремої юридичної особи. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою визначається як співвідношення розміру коштів, які інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів окремо за кожною установою, до статутного капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н11 не має перевищувати 15%.

Фінансовий індикатор

Н12 - Норматив загальної суми інвестування

Формула

«співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів будь-якої юридичної особи, до статутного капіталу банку»

Читати детальніше Згорнути

Норматив інвестиційного ризику , що встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного із здійсненням банком інвестиційної діяльності. Норматив загальної суми інвестування визначається як співвідношення суми коштів, що інвестуються на придбання акцій (паїв, часток) та інвестиційних сертифікатів будь-якої юридичної особи, до статутного капіталу банку. Нормативне значення нормативу Н12 не має перевищувати 60%.

Фінансовий індикатор

Н13-1 - Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції

Формула

«співвідношення загальної величини довгої відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку»

Читати детальніше Згорнути

Норматив валютного ризику, що визначається як співвідношення загальної величини довгої відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку. Критичне значення нормативу – не більше 5%.

Фінансовий індикатор

Н13-2 - Норматив ризику загальної короткої відкритої валютної позиції

Формула

«співвідношення загальної величини короткої відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку»

Читати детальніше Згорнути

Норматив валютного ризику, що визначається як співвідношення загальної величини короткої відкритої валютної позиції банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку. Критичне значення нормативу – не більше 5%.

Блок 2. Фінансові коефіцієнти
Фінансовий індикатор

Коефіцієнт автономії

Формула

Коефіцієнт автономії (Equity-to-Assets) = Власний капітал / Чисті Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор достатності капіталу, що характеризує частку власного капіталу банку у загальній сумі активів. Чим вищий цей коефіцієнт, тим більш фінансово незалежним є банк від своїх кредиторів та ризиків паніки серед вкладників.

Фінансовий індикатор

Адекватність капіталу

Формула

Capital Adequacy = (Статутний капітал + Незареєстрований статутний капітал + Субординований борг) / Чисті Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор достатності капіталу, що характеризує частку статутного і субординованого капіталу банку у загальній сумі активів. Чим вищий цей коефіцієнт, тим більш фінансово незалежним є банк від своїх кредиторів та ризиків паніки серед вкладників.

Фінансовий індикатор

Частка резервів під знецінення кредитів

Формула

LLR-to-Gross Loans = Резерви під знецінення кредитів клієнтів / Валові кредити x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор кредитного ризику, який опосередковано вказує на частку токсичних кредитів у портфелі активів банку, оскільки обсяги необхідного резервування під кредитні ризики обернено залежні від якості активів.

Фінансовий індикатор

NIM - Чиста процентна маржа

Формула

NIM = Чистий процентний дохід / Робочі Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор ефективності, що демонструє здатність робочих активів банку генерувати чистий процентний дохід. Чим більший даний індикатор, тим більшою є база для формування прибутку банку.

Фінансовий індикатор

CIR - Ефективність витрат

Формула

CIR = Загальні операційні витрати / Загальні доходи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор ефективності, котрий відображає рівень операційних витрат банку відносно отриманих доходів. Високі показники індикатора свідчать про слабший фінансовий стан банку і проблеми з управлінням витратами.

Фінансовий індикатор

Операційна рентабельність

Формула

Operating ROA = (Прибуток до оподаткування + Відрахування до резервів) / Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор ефективності, що є базою для оцінки рентабельності банку без врахування ефекту відрахувань на формування резервів, таким чином більш точно відображаючи операційну ефективність, за рахунок абстрагування від втрат, пов’язаних з токсичністю активів банку.

Фінансовий індикатор

ROA - Рентабельність активів

Формула

ROA = Чистий прибуток / Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор прибутковості, який показує скільки прибутку приносить кожна гривня активів банку. Коефіцієнт дає розуміння наскільки ефективно менеджмент використовує активи банку для генерації прибутку. Від'ємні значення свідчать про збитки.

Фінансовий індикатор

ROE - Рентабельність власного капіталу

Формула

ROE = Чистий прибуток / Власний капітал x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор прибутковості, що вказує скільки прибутку генерує кожна гривня власного капіталу банку. Чим вище значення коефіцієнта, тим краще банк використовує власний капітал для генерації прибутку. Від'ємні значення свідчать про збитки.

Фінансовий індикатор

Відношення грошових коштів до зобов'язань

Формула

Cash-to-Liabilities = Грошові кошти та еквіваленти / Зобов'язання x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор ліквідності, що характеризує здатність банку погашати свої зобов'язання за рахунок грошових коштів. Індикатор дозволяє зрозуміти, чи володіє банк ресурсами, які можна використати для погашення вимог кредиторів і вкладників

Фінансовий індикатор

Відношення грошових коштів до активів

Формула

Cash-to-Assets = Грошові кошти та еквіваленти / Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор ліквідності, що характеризує структуру ліквідності активів банку, а отже достатність обсягу високоліквідних активів. Індикатор дозволяє зрозуміти, яку частку активів банк тримає у ліквідній формі (не лише грошових коштах, а й торгових цінних паперах та рахунків в інших банках), що дозволяє оперативно погасити вимоги кредиторів і вкладників.

Фінансовий індикатор

Частка ліквідних активів у загальних активах

Формула

LIQ = (Грошові кошти та еквіваленти + Цінні папери в торговому портфелі + Кошти в інший банках) / Активи x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор ліквідності, що характеризує структуру ліквідності активів банку, а отже достатність грошових коштів. Індикатор дозволяє зрозуміти, яку частку активів банк тримає у найбільш ліквідній формі, що дозволяє швидко погашати вимоги кредиторів і вкладників.

Фінансовий індикатор

Частка непрофільних активів банку

Формула

Nonprofile Assets Share = (Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії + Інвестиційна нерухомість + Основні засоби та нематеріальні активи) / Assets x 100%

Читати детальніше Згорнути

Індикатор інвестиційного ризику, що вказує на частку непрофільних активів банку, таких як інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, інвестиційна нерухомість, основні засоби та нематеріальні активи. Високі показники індикатора можуть свідчити про недостатньо ефективну бізнес-модель банку та вищу чутливість до ринкових ризиків знецінення активів.

Блок 3. Якісні фактори надійності
Фінансовий індикатор

Доступ до ресурсів і надійність бенефіціара

Формула
Читати детальніше Згорнути

Індикатор якісного характеру, який залежить від рівня надійності доступу банку до фінансової підтримки з боку акціонерів, що визначається суверенним кредитним рейтингом країни походження та геополітичних ризиків для іноземних банків, а також можливістю доступу до державних бюджетних ресурсів для вітчизняних банків.

Bank_FinScore index calculation

Значення кожного з індикаторів, що входять до складу індексу Bank_FinScore, автоматично переводяться у бали від 1 до 4 у залежності від розташування відносно емпіричних квартилів розподілу значень відповідного індикатора для решти ТОП-40 банків на ринку за обсягом чистих активів. Якщо значення індикатора банку тяжіє до максимально позитивного з точки зору фінансової стійкості значення, банк отримує 4 бали за даним показником. Банки з гіршими значеннями показника отримують нижчі бали.

Приклад:

Емпіричні квартилі розподілу показника чистої процентної маржі (NIM) за досліджуваний рік по банківському сектору становили [0%, 1%, 5%]. Відтак бал за даним індикатором для банків розраховуються так:

Якщо чиста маржа банку дуже висока (NIM > 5%), банк отримає 4 бали.

Якщо 1 < NIM < 5%, банк отримає 3 бали.

Якщо 0% < NIM < 1%, банк отримає 2 бали.

Якщо NIM < 0%, банк отримає лише 1 бал.

Аналогічно розраховуються бали решті індикаторів-компонентів індексу Bank_FinScore

Загальний індекс Bank_FinScore розраховується за формулою:

youcontrol

Fi – дискретний бал, отриманий банком за фактором, що виражений індикатором i. Обмеження: youcontrol

Wi – вага фактору Fi – Обмеження: youcontrol

n – кількість складових індексу. n= 25.

Для банків, за якими відсутня можливість розрахувати повний перелік індикаторів-складових, а також невеликих банків нижче №40 за обсягом активів, індекс Bank_FinScore не розраховується. Проте зі значеннями існуючих складових індексу завжди можна ознайомитись на сайті YouControl.

Розрахунок буквеного значення Bank_FinScore

На підставі числового значення балу Bank_FinScore (від 4 до 1) кожному досліджуваному банку присвоюється буквене значення Bank_FinScore, що відображає відносний рівень фінансової надійності в рамках ринку.

A

Високий рівень фінансової стійкості
Вище верхнього квартилю розподілу Bank_FinScore

B

Добрий рівень фінансової стійкості
Вище медіани розподілу Bank_FinScore

C

Задовільний рівень фінансової стійкості
Вище нижнього квартилю розподілу Bank_FinScore

D

Незадовільний рівень фінансової стійкості
Нижче нижнього квартилю розподілу Bank_FinScore

Розрахунок буквеного значення Bank_FinScore

На підставі числового значення балу Bank_FinScore (від 4 до 1) кожному досліджуваному банку присвоюється буквене значення Bank_FinScore, що відображає відносний рівень фінансової надійності в рамках ринку.

Історична прогнозна здатність Bank_FinScore

Ефективність запропонованої аналітичним відділом YouControl моделі фінансового скорингу банків підтверджена історією банкрутств українських банків, у більшості з яких спостерігались негативні значення нормативів НБУ та розрахункових фінансових коефіцієнтів.

Важливо пам’ятати

Мета розрахунку Bank_FinScore - експрес-аналіз фінансового стану банку, відштовхуючись від результатів якого користувачі можуть швидко прийняти рішення про необхідність подальшого поглибленого дослідження. Звертаємо вашу увагу, що даний індекс не можна ототожнювати з кредитним рейтингом, оскільки останній вимагає більш детального експертного аналізу та додаткового врахування низки якісних факторів, зокрема рівня зовнішньої підтримки, репутації акціонерів та інших операційних і юридичних ризиків.

Індекс Bank_FinScore має ймовірнісний характер, тому навіть максимальні значення індексу не дають 100% гарантії фінансової стійкості, а лише вказують на відносно нижчу ймовірність банкрутства такого банку. Це інформаційний продукт, що відображає думку YouControl щодо загального фінансового стану. Кінцеве рішення щодо фінансової надійності банку повинне прийматися користувачами з урахуванням інших, у тому числі якісних факторів та додаткових джерел інформації.

Зареєструйся зараз та отримай доступ безкоштовно!

24 години безкоштовної пробної версії

реєстрація
Додайте застосунок «Youcontrol» на головний екран
Натисніть load -> ‘Додати на початковий екран’