Court decree № 99714913, 20.09.2021, Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court

Approval Date
20.09.2021
Case No.
160/16498/21
Document №
99714913
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

У Х В А Л А

20 вересня 2021 року Справа № 160/16498/21 Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Олійник В.М., розглянувши позовну заяву ОСОБА_1 до Служби безпеки України, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Центральне управління Служби безпеки України про визнання протиправним та скасування наказу,-

ВСТАНОВИВ:

14 вересня 2021 року ОСОБА_1 звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із позовною заявою до Служби безпеки України, третьої особи, третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Центрального управління Служби безпеки України, в якій просить:

- визнати протиправним та скасувати наказ Голови Служби безпеки України від 04.08.2021 року №1003-ос/ДСК про застосування дисциплінарного стягнення «попередження про неповну службову відповідність» до ОСОБА_1 .

Крім того, разом з позовною заявою позивачем подано до суду клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить: витребувати від Служби безпеки України доповідну записку начальника ГУВБ СБУ бригадного генерала Наумова А.О. від 17.06.2021 року №9/5126дск; наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо ОСОБА_1 в 2021 році; наказ про затвердження складу дисциплінарної комісії, що розглядала питання про притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності в 2021 році; наказ Голови Служби безпеки України від 04.08.2021 року №1003-ос/ДСК про застосування дисциплінарного стягнення «попередження про неповну службову відповідність»; протоколи засідань дисциплінарної комісії, що розглядала питання про притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності в 2021 році; висновок дисциплінарної комісії, що розглядала питання про притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності в 2021 році; інші матеріали дисциплінарної справи стосовно ОСОБА_1 за 2021 рік; текст Інструкції про порядок здійснення контролю за організацією, станом та резуль татами службової діяльності у Службі безпеки України, затвердженої наказом ЦУ СБУ від 18.02.2016 року №77 ДСК; текст Інструкції про порядок погодження в ЦУ СБУ питань кадрового забезпечення, затвердженої Наказом ЦУ СБУ від 19.09.2015 року №613 ДСК; текст Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Наказом ЦУ СБУ від 14.10.2008 року №772; текст Положення про медичний огляд у Службі безпеки України, затвердженого наказом ЦУ СБУ від 03.01.2019 року №2/ДСК.

В обґрунтування заявленого клопотання позивачем зазначено, що оскаржуваний наказ було прийнято на підставі проведеного дисциплінарного провадження, матеріали якого позивачу не надавались, а також не надавалась можливість ознайомитись з ними у повному обсязі.

Вищевказані документи та нормативно-правові акти мають гриф «Для службового користування» і містять службову інформацію (інформацію з обмеженим доступом), яку адвокат не вправі витребувати для ознайомлення.

Вирішуючи заявлене клопотання суд виходить з того, що відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Статтею 72 КАС України передбачено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Приписами ч.3 ст.80 КАС України визначено, що про витребування доказів за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи, або про відмову у витребуванні доказів суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.ч. 6,7 статті 80 КАС України будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи вищевикладене та з метою всебічного та повного з`ясування обставин у даній справі, суд дійшов висновку, що клопотання позивача про витребування доказів підлягає задоволенню.

Позовна заява відповідає вимогам встановленим статтями 160, 161, 172 Кодексу адміністративного судочинства України, підсудна Дніпропетровському окружному адміністративному суду та підстав для її повернення або відмови у відкритті провадження у справі не має.

З матеріалів адміністративного позову порушень строків, передбачених статтею 122 Кодексу адміністративного судочинства України, не вбачається.

Керуючись статтями 160, 171 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження в адміністративній справі №160/16498/21 за позовом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) до Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 00034074, місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 33, місто Київ, 01034), третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: Центральне управління Служби безпеки України (код ЄДРПОУ 36414116, місцезнаходження: вул. Володимирська, буд. 33, місто Київ, 01034) про визнання протиправним та скасування наказу.

Клопотання позивача про витребування доказів - задовольнити.

Зобов`язати Службу безпеки України надати до суду:

- доповідну записку начальника ГУВБ СБУ бригадного генерала Наумова А.О. від 17.06.2021 року №9/5126дск;

- наказ про порушення дисциплінарного провадження щодо ОСОБА_1 в 2021 році;

- наказ про затвердження складу дисциплінарної комісії, що розглядала питання про притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності в 2021 році;

- наказ Голови Служби безпеки України від 04.08.2021 року №1003-ос/ДСК про застосування дисциплінарного стягнення «попередження про неповну службову відповідність»;

- протоколи засідань дисциплінарної комісії, що розглядала питання про притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності в 2021 році;

- висновок дисциплінарної комісії, що розглядала питання про притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності в 2021 році;

- матеріали дисциплінарної справи стосовно ОСОБА_1 за 2021 рік;

- текст Інструкції про порядок здійснення контролю за організацією, станом та результатами службової діяльності у Службі безпеки України, затвердженої наказом ЦУ СБУ від 18.02.2016 року №77 ДСК;

- текст Інструкції про порядок погодження в ЦУ СБУ питань кадрового забезпечення, затвердженої Наказом ЦУ СБУ від 19.09.2015 року №613 ДСК;

- текст Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Наказом ЦУ СБУ від 14.10.2008 року №772;

- текст Положення про медичний огляд у Службі безпеки України, затвердженого наказом ЦУ СБУ від 03.01.2019 року №2/ДСК.

Справа буде слухатись за правилами загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначити на 21 жовтня 2021 року о 09:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Дніпропетровського окружного адміністративного суду за адресою: м.Дніпро, вул. Академіка Янгеля, 4, зала судових засідань №4.

Справу розглядатиме суддя Олійник В.М. одноособово.

Встановити відповідачу 15 (п`ятнадцятиденний) строк з дня вручення даної ухвали для подання відзиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову.

Відповідно до вимог ч.3 ст.162 Кодексу адміністративного судочинства України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзиву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч.6 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства України).

Відповідно до ч.4 ст.159 Кодексу адміністративного судочинства України, неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову.

Встановити позивачу п`ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п`ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити третій особі 5 (п`ять) днів з дня вручення даної ухвали для надання пояснення щодо позову.

Копію ухвали та повістки надіслати особам, які беруть участь у справі, відповідачу та третій особі разом з ухвалою надіслати копію позовної заяви.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо адміністративної справи №160/16498/21 в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://adm.dp.court.gov.ua/sud0470/gromadyanam/csz/.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України та не оскаржується.

Суддя В.М. Олійник

Часті запитання

Який тип судового документу № 99714913 ?

Документ № 99714913 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 99714913 ?

Дата ухвалення - 20.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99714913 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 99714913 ?

В Dnipropetrovsk Circuit Administrative Court
Previous document : 99714912
Next document : 99714915