Court decree № 99447003, 08.09.2021, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
08.09.2021
Case No.
911/1770/21
Document №
99447003
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"08" вересня 2021 р. Справа № 911/1770/21

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані"

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані"

до Фастівської міської ради

про визнання незаконним та скасування рішення

встановив:

Через канцелярію Господарського суду Київської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" надійшла позовна заява до Фастівської міської ради про:

- визнання незаконним та скасування рішення Фастівської міської ради від 23.04.2020 №11/46-LXXV-VII "Про відмову у передачі в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку) в м. Фастів, площа Привокзальна 44 ТОВ "Сеал Компані";

- зобов`язання Фастівської міської ради повторно розглянути звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" від 15.11.2018 №07 про укладення договору оренди земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Фастів, площа Привокзальна 44, загальною площею 0,2261 га, кадастровий номер 3211200000:09:016:0042.

Відповідно до викладених у позові обставин відповідач, на виконання рішення Київського окружного адміністративного суду від 04.11.2019 у справі №320/2943/19, розглянув клопотання позивача про укладення договору оренди земельної ділянки та спірним рішенням відмовив у передачі в оренду позивачу земельної ділянки загальною площею 0,1161 га кадастровий номер 3211200000:09:016:0042.

Вказане вище рішення відповідача позивач вважає незаконним та таким, що порушує його майнове право на користування земельною ділянкою кадастровий номер 3211200000:09:016:0042, необхідною для обслуговування належного позивачу на праві власності майнового комплексу - автостанції в місті Фастів, площа Привокзальна 44.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.06.2020 у справі №911/1770/21 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" залишено без руху, виявлені недоліки постановлено усунути протягом десяти днів з дня вручення зазначеної ухвали.

09.07.2020, у встановлений судом строк, через канцелярію господарського суду Київської області від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" надійшла заява про усунення недоліків, відповідно до якої позивач просить:

- прийняти відмову від позовних вимог про зобов`язання Фастівської міської ради повторно розглянути звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" від 15.11.2018 №07 про укладення договору оренди земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Фастів, площа Привокзальна 44, загальною площею 0,2261 га, кадастровий номер 3211200000:09:016:0042;

- відкрити провадження у справі за позовом про визнання незаконним та скасування рішення Фастівської міської ради від 23.04.2020 №11/46-LXXV-VII "Про відмову у передачі в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку) в м. Фастів, площа Привокзальна 44 ТОВ "Сеал Компані".

Ухвалою Господарського суду Київської області від 16.07.2020 у справі №911/1770/21, зокрема:

- позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" до Фастівської міської ради в частині вимоги про зобов`язання Фастівської міської ради повторно розглянути звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" від 15.11.2018 №07 про укладення договору оренди земельної ділянки, яка розташована за адресою: м. Фастів, площа Привокзальна 44, загальною площею 0,2261 га, кадастровий номер 3211200000:09:016:0042 повернуто;

- прийнято позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" до Фастівської міської ради про визнання незаконним та скасування рішення до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження;

- призначено на 30.08.2021 підготовче засідання.

У підготовчому засіданні 30.08.2021 оголошено перерву до 13.09.2021.

07.09.2021 через канцелярію Господарського суду Київської області від позивача надійшла заява про забезпечення позову шляхом накладення арешту на земельну ділянку, яка розташована за адресою: м. Фастів, пл. Привокзальна, 44, загальною площею 0,2261 га, кадастровий номер 3211200000:09:016:0042 та заборони відповідачу - Фастівській міській раді та іншим особам вчиняти будь-які дії щодо розпорядження (відчуження, передачу в користування третім особам) та/або поділу земельної ділянки, розташованої за адресою: м. Фастів, пл. Привокзальна, 44, загальною площею 0,2261 га, кадастровий номер 3211200000:09:016:0042, у тому числі приймати рішення про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки комунальної вланості в м. Фастів, площа Привокзальна, 44, загальною площею 0,2261 га, кадастровий номер 3211200000:09:016:0042.

В обґрунтування відповідно поданої заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" зазначив, що земельна ділянка кадастровий номер 3211200000:09:016:0042 є важливою складовою для забезпечення функціонування належного позивачу на праві власності майнового комплексу - автостанції в місті Фастів, площа Привокзальна 44.

Водночас, за доводами позивача, 23.04.2020 відповідачем прийнято рішення №11/47-LXXV-VII «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 9 адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з отриманням прибутку в м. Фастів, площа Привокзальна, 44».

Надалі, як зауважив позивач, 24.06.2020 між відповідачем та Комунальним підприємством Фастівської міської ради «Фастівське бюро технічної інвентеризації» укладено договір на виконання робіт, зокрема щодо розробки технічної документації щодо поділу земельної ділянки.

Позивач вважає, що вказані вище обставини свідчать про умисні дії відповідача, які можуть призвести до перетворення та відчуження земельної ділянки, що надалі унеможливить використання позивачем належного йому майнового комплексу «Автостанція Фастів» за призначенням та, відповідно, ефективне поновлення прав позивача на земельну ділянку під нерухомим майном, за захистом яких він звернувся до суду.

З огляду на вказане позивач зазначив, що існує прямий зв`язок між заходом забезпечення позову та предметом позову, а тому слід вжити заявлені позивачем заходи забезпечення позову.

Приписами ч. ч. 1, 2 ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Позов забезпечується, зокрема: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання.

Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

З огляду на вищевикладені норми процесуального законодавства метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є, зокрема, уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача.

В немайнових спорах має досліджуватися така підстава вжиття заходів забезпечення позову, як достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Під захистом права розуміється державно-примусова діяльність, спрямована на відновлення порушеного права суб`єкта правовідносин та забезпечення виконання юридичного обов`язку зобов`язаною стороною. Спосіб захисту може бути визначено як концентрований вираз змісту (суті) міри державного примусу, за допомогою якого відбувається досягнення бажаного для особи, право чи інтерес якої порушені, правового результату.

Спосіб захисту втілює безпосередню мету, якої прагне досягти суб`єкт захисту (позивач), вважаючи, що таким чином буде припинено порушення (чи оспорювання) його прав, він компенсує витрати, що виникли у зв`язку з порушенням його прав, або в інший спосіб нівелює негативні наслідки порушення його прав.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд, зокрема, має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги.

Так, обрання належного, відповідного до предмета спору, заходу забезпечення позову сприяє дотриманню принципу співвіднесення виду заходу до забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами, що зрештою дає змогу досягти збалансованості інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, фактичного виконання судового рішення в разі задоволення позову та, як наслідок, ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, які не є учасниками цього судового процесу.

Відповідна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 25.09.2020 у справі №921/40/20.

Отже, заходи щодо забезпечення позову обов`язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв`язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

Однак обрані позивачем заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на земельну ділянку та шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо цієї земельної ділянки не відповідають предмету позову, вимога за яким носить немайновий характер та стосується законності рішення ради, а не майнових прав на вказану у заяві земельну ділянку.

Тобто, заявлені позивачем заходи стосуються безпосередньо земельної ділянки, тоді як вимог майнового характеру щодо вказаної земельної ділянки позивачем за поданим позовом не заявлено.

В розрізі зазначеного вище суд звертає увагу позивача на те, що приписи ст. 137 ГПК України серед заходів забезпечення позову передбачають, зокрема, як можливість накладення арешту саме на майно, що належить або підлягає передачі відповідачу і знаходиться у нього чи в інших осіб, так і можливість заборони іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору.

Що ж до обраних позивачем заходів забезпечення позову в частині заборони відповідачу приймати рішення стосовно затвердження технічної документації про поділ земельної ділянки, то при обранні такого заходу позивачем не доведено, що відповідний захід забезпечення позову спрямовано на ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду в розрізі предмету позову у даній справі - вимоги про визнання незаконним та скасування рішення.

Доводи ж позивача про подальше ймовірне ускладнення ефективного захисту або поновлення порушених прав позивача на користування земельною ділянкою визнаються судом неспроможними з огляду на заявлену у даній справі вимогу та передбачений ГПК України процесуальний механізм, яким унормовано забезпечення у обраний заявником спосіб ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача не в межах будь-яких теоретично ймовірних вимог позивача, а саме вимог за тим позовом, в межах якого позивач звернувся до суду.

Отже, вказані вище посилання позивача не свідчить про наявність підстав для застосування обраних заявником заходів забезпечення позову.

За таких обставин, оскільки обрані позивачем заходи забезпечення позову не відповідають предмету позову, а обставин спрямованості таких заходів на ефективний захист або поновлення порушених прав позивача останнім не обгрунтовано та не доведено в розрізі предмету позову, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" про забезпечення позову.

Керуючись ст. ст. 136, 137, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Сеал Компані" про забезпечення позову відмовити.

Ухвала складена та підписана 08.09.2021, набирає законної сили з моменту її підписання суддею відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у апеляційному порядку - до Північного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з моменту її складення у відповідності до ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя В.А. Ярема

Часті запитання

Який тип судового документу № 99447003 ?

Документ № 99447003 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 99447003 ?

Дата ухвалення - 08.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 99447003 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 99447003 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 99447002
Next document : 99447004